Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lemvig Ungdomsgårds Specialafdeling Er du ung med særlige behov

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lemvig Ungdomsgårds Specialafdeling Er du ung med særlige behov"— Præsentationens transcript:

1 Lemvig Ungdomsgårds Specialafdeling Er du ung med særlige behov
og HAR LYST TIL AT VÆRE EN DEL AF DET SPÆNDENDE OG UDFORDRENDE UNGDOMSLIV På Lemvig ungdomsgård?

2 Specialafdelingen Lemvig Ungdomsgård
Specialafdelingen er et klubtilbud for unge med særlige behov. Afdelingen er normeret til 50 unge i alderen år. De unge karakteriseres som unge med særlige problemstillinger. Der er unge, som er diagnosticeret, men hovedparten er unge med sociale problemstillinger eller trivselsproblemer og med vidtgående behov for specialpædagogisk bistand. De unge guides i at mestre de sociale spilleregler, i samspil med jævnaldrende og ligestillede unge. Ligeledes får de unge mulighed for at blive integreret i alm. klub i det omfang, den enkelte kan profitere af dette. Alle unge visiteres til Lemvig Ungdomsgårds specialafdeling via visitationsudvalget i Lemvig kommune. Efterfølgende vil forældre blive indbudt til et opstartsmøde på Lemvig Ungdomsgård, med henblik på at placere den unge i den afdeling, som matcher den enkelte bedst. Specialafdelingen består af fire afdelinger. De unge placeres i de forskellige afdelinger ud fra, hvem de matcher socialt, således at de kan udvikle relationer, der kan danne grobund for et godt netværk fremover. Klubben I Klubben 1+2 I KIK tager vi udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og problematikker. Vi forsøger bl.a. gennem struktur at skabe nogle rammer, der giver den enkelte mulighed for at udvikle sig og lære de sociale spilleregler og derigennem opnå en integration med de andre unge på Ungdomsgården. Gennem planlagte aktiviteter arbejder vi på at skabe et sammenhold i gruppen Kvisten I Kvisten har vi fokus på at tilbyde de unge et fristed, hvor der er plads til at være sig selv. Kvisten er en afdeling, hvor der skabes udfordringer ud fra en tryg base. Det er vigtigt for os ,at de unge oplever, at de er en del af det sociale fællesskab og viser ansvar og respekt for hinanden. Særligt for Kvisten er, at vi 10 gange om året tilbyder aktivitetsweekender med overnatning. Formålet med disse weekender er at skabe tid og rum til, at de unge kan fordybe sig i aktiviteter og hinanden, samtidig med at familien aflastes. Ung fritid Ung fritid ligger fysisk et lille stykke fra Lemvig og her er det kun fantasien, der sætter grænser for aktiviteterne. Der er gode muligheder for udendørs aktiviteter. Desuden har vi et værksted, hvor der kan arbejdes med træ og metal. Vi har nogle faste aktiviteter i huset og tager også på mange ture ud af huset i egen bus. Ligeledes deltager vi i forskellige aktiviteter og fællesarrangementer inde på Lemvig Ungdomsgård sammen med de andre afdelinger.

3 Værdigrundlag Det er værdifuldt at have en anerkendende tilgang til de unge og hinanden Det er værdifuldt at skabe ansvarlighed Det er værdifuldt at skabe udviklende relationer Det er værdifuldt at skabe glæde og tro på livet Det er værdifuldt at skabe trivsel for børn/unge og medarbejdere Målsætning Specialafdelingens pædagogiske udgangspunkt er at integrere de unge så vidt muligt i almen klubregi. Med udgangspunkt i den enkeltes behov og problemstillinger forsøges integration at opnås bl.a. ved at guide dem til at tage kontakt til de andre unge. De unge i almen klub giver de unge i specialafdelingen mulighed for en spejling i et almindeligt ungdomsliv. Det tætte samarbejde med almen klub giver de unge i specialafdelingen en unik mulighed for at få relationer med unge mennesker, som ikke er tilknyttet et specialtilbud, og herigennem opnå nogle generelle sociale kompetencer. Miljøet på Lemvig Ungdomsgård bærer præg af stor rummelighed både blandt de voksne og de daglige brugere. Denne rummelighed giver de unge en oplevelse af anerkendelse af den, de er, samt en accept af deres evt. problemstillinger. Aktiviteter Lemvig Ungdomsgård er en stor institution med mange unge og en fagligt bredt dækkende personalegruppe, hvilket giver mulighed for at tilbyde nogle anderledes aktiviteter som fx cross, surfing, klatring, værkstedsaktiviteter, boldspil, sang og musik m.m. Aktiviteterne giver de unge mulighed for at styrke deres selvværd og selvtillid, ved at udforske sig selv på det fysiske og psykiske plan, og derigennem blive bevidst om, hvilke kompetencer de besidder. De unges fremtid I dagligdagen på Lemvig Ungdomsgård, har vi fokus på at give de unge redskaber, så de fremover kan tackle de udfordringer, livet bringer. I samarbejde med den enkelte unge prøver vi at finde nogle metoder, den unge kan benytte, således at fx konflikter bliver løst uden brugen af vold. I den daglige pædagogiske indsats har vi også fokus på kriminalitetsforebyggelse. Vi forsøger at forklare dem, hvornår det er vigtigt at sige fra eller trække sig, når de står i en situation, der kan udvikle sig uhensigtsmæssigt for de involverede. Flere af de aktiviteter, vi laver med de unge, har fokus på at give de unge nogle redskaber til, hvordan man kan begå sig fremadrettet. Vi laver fx mad sammen med de unge en gang ugentligt, hvor de er med i hele processen fra planlægning, indkøb og til det færdige resultat.

4 Afdelingsleder specialafdelingen Email: Jette.Kloster@lemvig.dk
Forældresamarbejde I hele specialafdelingen lægger vi stor vægt på at arbejde tæt sammen med de unges forældre samt skolen, idet det giver de unge en oplevelse af, at der er en sammenhæng mellem hjem , skole og fritidstilbud. Forældresamarbejdet er en sparring omkring de unge og deres problemstillinger, og hvordan vi kan agere så ens som muligt. Den daglige kommunikation foregår telefonisk eller via kontaktbøger. Når de unge er placeret i den enkelte afdeling afholdes et overleveringsmøde med forældre, kontaktpædagog samt evt. tidligere institution eller skole. Der udarbejdes årligt en ressourceafdækning på de unge, denne præsenteres i forbindelse med revisitation eller en forældresamtale. Yderligere vil der være forældre arrangementer i de enkelte afdelinger i løbet af året samt fælles arrangementer for hele Ungdomsgården. SSP Lemvig Ungdomsgård er med i det lokale samarbejde mellem skoler, socialforvaltning og politi. Carsten Kristiansen og Marianne Dræby er kommunens SSP konsulenter. Taxa Der kan søges bevilling til taxakørsel til og fra Lemvig Ungdomsgård. Bevillingen skal søges hos egen sagsbehandler ved kommunen. Nr. Nissum turist er ansvarlig for taxakørslen. I tilfælde af ændringer/fridage er det forældres eget ansvar at kontakte Thorkild Nielsen fra Nr. Nissum turist enten på mail eller telefon Åbningstider, priser m.m. Mandag, tirsdag og torsdag kl – 17.00 Onsdag kl – 19.00 Fredag kl – 16.00 Prisen for en plads i specialafdelingen er; 505 kr./md. I 2009 Der indbetales desuden 200 kr./kvartal til eftermiddagsmad. Der kan forekomme deltager betaling til nogle aktiviteter. Afdelingsleder specialafdelingen Jette Kloster Tlf


Download ppt "Lemvig Ungdomsgårds Specialafdeling Er du ung med særlige behov"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google