Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategisk kommunikation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategisk kommunikation"— Præsentationens transcript:

1 Strategisk kommunikation
v/ Henriette Lungholt

2

3

4 Hvad kan vi gøre ved problemet?
Øvelse: Hvad kan vi gøre ved problemet?

5 Cyklisternes livsverden

6 Vi kan også sige det på andre måder

7 Målgruppens behov og livsverden

8 Tror I, der lugter her?

9 Ram fluen Nudging; Et klassisk eksempel: Aad Kieboom var økonom i Schiphol Lufthavn i Amsterdam. Han havde et rengøringsproblem med mænds dårlige sigte på toiletterne, så han fik tegnet en flue i hvert urinal, som mændene kunne sigte efter. Og det gør mænd jo. Fluen var tilmed placeret så strategisk, at tilbagesprøjtet fra kummen blev minimeret. Det samlede spild faldt med 80 procent, og han kunne spare på udgifterne til personalet.

10 Nudging og trafik

11 Andre eksempler

12 Defintion på nudge "Et nudge er et forsøg på at påvirke menneskers valg og adfærd i en forudsigelig retning og i overensstemmelse med deres reflekterede præferencer uden at begrænse deres valgmuligheder eller ændre afgørende ved handlingsalternativernes omkostninger, hvor omkostninger forstås som økonomi, tid, besvær, sociale sanktioner, o.lign.” (Pelle Guldborg Hansen & Andreas Maaløe Jespersen)

13 Og hvad kan I lige bruge det her til?

14 Hvorfor er det lige, kommunikation er vigtig for jer?
Kan navigere i et professionelt miljø, hvor softwarekrav, projektstyring og kommunikation er en naturlig del af hverdagen. At kunne omsætte almindelige menneskers behov til programmeringskode, kravspecifikationer eller systemtilretninger Forbindelsesleddet mellem forretning og it.” Spørgsmål ud i rummet: Har I beskæftiget jer med kommunikation? Hvis ja, hvordan?

15 Hvad er strategisk kommunikation?

16 Hvad er strategisk kommunikation?
Den korte: Komme fra A til B Den lidt længere: Strategisk kommunikation er en (langsigtet) målstyret og resultatorienteret tværgående udveksling af meddelelser i et (kortere eller længere) samkvem med nogen med henblik på at påvirke dem for med et defineret formål at opnå indbyrdes forståelse om et defineret mål. (Defintion: Nielsen, Mie Femø: Strategisk kommunikation, 2010, side 14

17

18 I vil komme til at bevæge jer i det nederste område.

19 Hvad er en model? Og hvad kan den bruges til?
En model er en abstraktion af den virkelige verden, hvor de vigtigste træk fremhæves, og hvor de uvigtige detaljer udelades (Windahl, 1972) En opfattelse af , hvordan forskellige begreber er relaterede til hinanden Kan bruges i planlægningsarbejdet – få overblik

20 Verdens første kommunikationsmodel Ciceros aptum-model (106 f. Kr
Verdens første kommunikationsmodel Ciceros aptum-model (106 f.Kr.-43 e.Kr.) Aptum betyder passende.

21

22

23 Laswells kommunikationsmodel (1948)

24 En bekvem måde at beskrive en kommunikationshandling er at besvare følgende spørgsmål:
Hvem (afsender) Siger hvad (budskab) Gennem hvilken kanal (medie) Til hvem (modtager) Med hvilken effekt (effekt)?

25 Shannon og Weaver støj-modellen
Matematikere – var optaget af at løse problemet i teletransmission. Støjkilder: aktiv afsender og passiv modtager

26 Charles Osgood og Wilbur Schramm (1954)
Et af de første eksempler på et brud med den aktive/passive modtager.

27 Bollemodellen – planlagt kommunikation
Ingemann, Bruno: "Bollemodellen – planlagt kommunikation". Red. Fleming, Leslie og Bruno Ingemann: Faglig formidling – praksis og konsekvenser. Roskilde Universitetsforlag

28 Sepstrups model for informationsprocessen

29

30 HK lancerer en ny markedsføringskampagne
HK lancerer en ny markedsføringskampagne. Budskabet er, at HK vil gøre Danmark til et bedre sted at bo, og at alle derfor er en del af løsningen. Med annoncer i aviser, plakater på plankeværk og busstoppesteder, bannere på nettet og videoklip vil HK i den kommende tid være mere synlig i det danske landskab. I dag lyder nemlig startskuddet til en storstilet markedsføringskampagne med overskriften: Vi er alle en del af løsningen. 
Kampagnen sætter fokus på, at HK og HK’s medlemmer – og i det hele taget alle individer i samfundet - alle er en del af løsningen. Så Danmark kan blive et bedre sted at bo. 
- Fagbevægelsen har en lidt mærkelig tradition for at være konfliktskabende og fokusere på problemer og begrænsninger. Men spørger man HK’s medlemmer, så ser de langt flere muligheder end begrænsninger i deres hverdag. Derfor vil vi sætte en ny dagsorden. Vi vil fokusere på løsninger i stedet for problemer, siger Kim Simonsen, forbundsformand i HK. Kampagnen fortæller derfor, at alle – unge, gamle, venstreorienterede, højreorienterede, arbejdsgivere og lønmodtagere – skal være med til at finde ud af, hvordan vi kan løse alt fra problemer med trafikkaos og uligeløn, til hvordan vi får en endnu bedre skole og et endnu bedre sundhedsvæsen. 
At HK og HK’s medlemmer på den måde kan være med til at gøre Danmark til et bedre sted at bo, er Sune Bang, partner i Propaganda McCann, der har udviklet kampagnen for HK, slet ikke i tvivl om.

31

32 New Normal New Standards

33 Og hvad rager det mig? Alt for få unge kender deres rettigheder på arbejdsmarkedet. Det skal en ny kampagne rette op på. Om kampagnen ”Tænk hvis fagbevægelsen var væk i morgen” er et projekt lavet af otte unge gennem centrum-venstre tænketanken, CEVEA.

Kampagnen består af en Facebookside og plakater, der hænges op på landets tekniske skoler. - Det er ofte første gang, de stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet. Derfor er de også lettest at snyde, siger hun. Ikke rigtigt arbejde Ifølge Niels-Henrik Møller Hansen, adjunkt, ph.d. på Center for Ungdomsforskning under DPU, er problemet, at de unge ikke ser fritidsarbejde som at være flaskedreng som ”rigtigt” arbejde. - De fleste er bevidste om det med rettigheder, men de forbinder det simpelthen ikke med et fritidsarbejde. Det bliver set som et overkill, vurderer han. Men der er behov for at informere de unge om deres rettigheder, mener forskeren. Mange unge finder sig nemlig i nogle vilkår, hvor de bliver behandlet på kanten af, hvad man må, fortæller Niels-Henrik Møller Hansen. - Det hænger sammen med, de unge er taknemmelige for at have et fritidsjob. Hvis alternativet er ikke at have job, så gør de gerne lidt ekstra. Det er her deres manglende erfaring kommer i spil.

34 Kom du? Ministeriet for Børn og Undervisning brugte 15 millioner kr. på kampagnen ”Godt du kom” for at få skolelever til at møde til tiden i skolen.

35 Luhmann ”Kommunikation skaber den verden, den kommunikerer om”.
Vi kan ikke forvente, at vi gennem kommunikation kan påvirke menneskers gøren og laden. (Luhmann) Tredelt enhed: - information - meddelelsen - forståelse

36

37

38

39 Planlægning: Situationsanalyse
Problem og løsning Vurder om problemet kan løses med … kommunikation, andre tiltag eller en kombination. Identifikation Kortlæg problemfeltet ved at lave en detaljeret liste over mulige delmål og delmålgrupper. Eks. interessentanalyse Strategi Overvej så formål, afsender, målgruppe, formål, effekt, indhold, udformning, budskab m.v.

40 Interessentanalyse - hentet fra Mannow

41 SWOT

42 Porters five forces

43 Afsenders formål Oplysning Opdragelse Debat Holdningsændring
Formål: Intern – ekstern, økonomi, personale m.m. Roller: En eller flere (eks. med mellemledere, ledere) Oplysning Opdragelse Debat Holdningsændring Adfærdsændring Hvervning Krisehåndtering Branding Marketing Andet Fx Forbrugerstyrelsen og McDonals’s (MÆT), ARLA og Sundhedsstyrelsen (økologi og motion)

44 Forventninger til afsender?
Grænser for partnerskaber? ”MÆT er udarbejdet af Forbrugernes Hus for McDonald’s’ restauranter i Danmark. I MÆT tilbyder Forbrugernes Hus McDonald’s gæster rådgivning om et sundere valg.” MÆT Grænser for kommunikation? ”Et bedre valg på McDonald’s kunne være en grilled Chicken Caprese sandwich med en grøn salat eller gulerødder. Bruger Nikolaj dressing så vælg balsamico, det er den mindst fede. Insisterer Nikolaj på at spise pommes frites, kan han spare lidt på fedtet ved at vælge ketchup at dyppe i – i stedet for pommes frites sauce.” MÆT

45 MÆT

46 Danske Bank Bedre Bank - en del af Danske Bank
Bedre Bank er fællesbetegnelsen for 25 initiativer, som Danske Bank lancerede i 2009 og 2010 på baggrund af værdifuldt input fra vores kunder. Først inviterede vi til dialog på hjemmesiden Din Mening. Her fortalte mere end 3500 danskere deres mening om den verdensomspændende økonomiske krise og dens betydning for deres hverdag, deres økonomi og deres forhold til banken. 

Efter at have lyttet til kundernes input iværksatte vi i løbet af 2009 og ind i 2010 i alt 25 initiativer, der alle har til formål at forbedre kundernes oplevelse, når de er i kontakt med banken. Initiativerne er nu en del af hverdagen, så derfor er siderne Din Mening og Bedre Bank lukket. Dialogen med kunderne fortsætter på Facebook og Twitter. 


47

48

49

50

51

52

53 Konsekvens Jo bedre vi kender målgruppens forudsætning og mentale landskab kan vi gå i dialog med dem og jo bedre kan vi ramme deres bevidste/ubevidste behov og gøre kommunikationen meningsfuld!

54 Fordomme Bliv bevidst om dine egne fordomme om målgruppen og brug dem konstruktivt! Indhent så mange informationer som muligt om en konkret person i målgruppen. Tag vedkommendes hoved på! Lev dig ind i hvad vedkommende tænker, føler, gør etc.

55 Forforståelse "I og med at man har afgrænset en bestemt målgruppe for sit budskab har man sagt, at budskabet kommer denne gruppe ved; den bør interessere sig for det. Men måske gør den det ikke, eller måske gør den det på andre måder, af andre grunde, end man forestiller sig." (Cheesmann og Mortensen, 1987: ”Om målgrupper”, s. 11) Undersøg derfor målgruppens forforståelse, inden I begynder at kommunikere til dem.

56 Eksempler på forforståelser
Målgruppen for Iphones er unge mennesker Børn er altid kræsne Det nye IT-system er interessant for alle i virksomheden Alle ved, hvad outsourcing betyder  

57 Segmentering sprog, kultur køn, alder, indkomst
uddannelse, erhverv, boligform viden, erfaringer, holdninger selvforståelse, politisk ståsted vaner, livsstil, adfærd ønske om konsistens eller ændringer

58 Informationen Informationsprocessen • Forbrug og adfærd
Relevans og behov Omkostninger og værdi Informationskløfter

59 Dimensioner i effekt Målgruppen viden holdning adfærd Udgangspunkt
fastholdelse ændring Tid kort sigt langt sigt Konsekvenser tilsigtede utilsigtede

60 Kultur, medarbejdere, målgruppe
Opfattelser Modtagere Fordomme Karakteristika Netværk Edgar Scheins isbjerg

61 Opsamling Tænk over, om det er et kommunikationsproblem.
Tænk over rollen som afsender/virksomhed Tænk over målgruppen; hvem er de? Interessenter, kunder, medarbejdere… Tænk over mediet

62 Skriv tre ting ned, I synes, I kan bruge i jeres dagligdag
Skriv tre ned, I synes, der var interessante ifht. jeres arbejde og arbejdssituation


Download ppt "Strategisk kommunikation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google