Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kort indspark til strategiprocessen - Afsætningen • MA’s Rolle • Sådan tænker vi • Hovedområder • Målsætninger/område • Udfordringer i markedet • 3 Dilemmaer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kort indspark til strategiprocessen - Afsætningen • MA’s Rolle • Sådan tænker vi • Hovedområder • Målsætninger/område • Udfordringer i markedet • 3 Dilemmaer."— Præsentationens transcript:

1 Kort indspark til strategiprocessen - Afsætningen • MA’s Rolle • Sådan tænker vi • Hovedområder • Målsætninger/område • Udfordringer i markedet • 3 Dilemmaer • Organisatoriske udfordringer • Det vigtigste

2 MA’s Rolle • Facilitator (ikke sælger) • ”Få indsatser” med stor effekt • Fælles fremstød (nemt at afkode/indgå) • Dynamisk og handlekraftig (ikke projektmagere) • Fokus på resultater (ikke servicering)

3 Sådan tænker vi • Tilgængelighed • Mangfoldighed • Synlighed

4 Hovedområder • Kampagner • Samarbejde med kæderne • Eksport (OK, delstrategi) • Foodservice (OK, delstrategi) • Fødevarerådgivningen(OK, delstrategi)

5 Målsætninger • Hjemmemarked o Nyt mål = vækst på 12-18% årligt (vækstdagligvarehandlen) => fordobling på 4-5 år. (Kræver mere positive konjunkturer) • Foodservice o Fordobling på 3 år • Eksport o 1 mia asap. (2012 ?) • Fødevarerådgivningen o Skal fortsat udvikles, kompetencecenter og resultatmæssigt

6 Udfordringer i markedet • Prispres (økologi er blevet mainstream/stort) • Private labels • Merværdi gennem sporbarhed/nærhed • Flere værdipositioner (fastholde og udbygge) • Sikre konstant fornyelse på produktsiden • Videreudvikle samarbejdet med kæderne - finde nye veje, skabe grundlag for nye succeser

7 Udfordringer i markedet (fortsat) • Økologien trænger til at blive styrket gevaldigt - bedre ferskvareprofil generelt - og styrkelse på kødet specifikt • ALLE aktører er blevet mere forsigtige => safe play.

8 VI SKAL VIDERE….. • Urealistisk forventning om positiv særbehandling i markedet o Merværdi >< Danske råvarer • Innovationskraften er udfordret o Innovative >< Trætte o Vilje >< Modløs o Fornyelse >< Status Quo • Det er behov for tilførsel af nyt blod o Underskoven af små innovative virksomheder er slet ikke så stor, som vi gerne vil tro o Nogle danske øko-landmænd har en urealistisk forventning om positiv særbehandling i markedet. o Realiteten er, at en positiv særbehandling kræver at man lykkes med at skabe en merværdi i produktet, som forbrugerne faktisk forstår, og som de også er villige til at betale for.

9 Organisatoriske udfordringer • Nogle meget værdiskabende aktiviteter kræver selektiv inddragelse af virksomheder. • Behov for endnu bedre information til virksomhederne (nok info >< fortrolighed) • Medlemsvirksomheder > < Landmandsmedlemmer • Stadig flere netværk, stadig flere producentsammenslutninger, stadig flere fragmenterede og ukoordinerede aktiviteter. • Økologisk Nonfood (stort nyt vækstområde – nyt virksomhedsnetværk – nye/andre specialkompetencer) • Landbrug og Fødevarer drømmer våde drømme om at være alt det for økologien som ØLF/MA er. • Projektservice i ØLF.

10 Det vigtigste • Søge at undgå priskrig/prispres på økologi • Private labels – sameksistens med sporbarhed • Merværdi gennem sporbarhed/nærhed • Flere værdipositioner (fastholde og udbygge) • Videreudvikle økologien gennem nye produkter, nye producenter, nye virksomheder, nye koncepter, nye løsninger • Fortsat videreudvikle samarbejdet med kæderne

11 Fokusere og prioritere • Skabe merværdi • Skabe afsætningsmæssige resultater • Skabe det markedsmæssige afsæt for en sund videreudvikling af økologien


Download ppt "Kort indspark til strategiprocessen - Afsætningen • MA’s Rolle • Sådan tænker vi • Hovedområder • Målsætninger/område • Udfordringer i markedet • 3 Dilemmaer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google