Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et Godt Ældreliv Hjælp til en bedre fremtid som ældre etnisk medborger i Danmark. Begyndte i november 2006 og strækker sig til først i 2009 Lokaliseret.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et Godt Ældreliv Hjælp til en bedre fremtid som ældre etnisk medborger i Danmark. Begyndte i november 2006 og strækker sig til først i 2009 Lokaliseret."— Præsentationens transcript:

1 Et Godt Ældreliv Hjælp til en bedre fremtid som ældre etnisk medborger i Danmark. Begyndte i november 2006 og strækker sig til først i 2009 Lokaliseret ved Dansk Flygtningehjælp, Distrikt Jylland i Århus

2 Samarbejdspartnere Der har været mange forskellige
samarbejdspartnere gennem de 3 år, som projektet har kørt. Blandt andet: LærDansk, Århus Ældresagen Århus Kommune Lokale foreninger

3 Formål Etniske ældre medborgere skal kunne:
- Indgå i aktiviteter og fællesskaber - Have viden om egne muligheder - Have indsigt i eget helbred - Benytte offentlige tilbud

4 Målgruppen Etniske ældre medborgere, der:
- er i risiko for at blive ensomme eller isolerede - ikke kan modtage et almindeligt undervisningstilbud - er over 50 år - modtager pension eller har pensionssag kørende - ikke har arbejdsmarkedsperspektiv

5 Holdsammensætning Hold 1: Iran (1), Somalia (1), Tyrkiet (3), Kurdistan (1), Afghanistan (2), Vietnam (2) Hold 2: Iran (14) Hold 3: Vietnam (11) Hold 4: Afghanistan (9)

6 Kort overblik 1. hold strakte sig fra d. 25. januar 2007 – d. 29. juni 2007 2. og 3. hold strakte sig fra d. 22. august 2007 – d. 13. februar 4. hold strakte sig fra d. 2. juni 2008 – december 2008 Ca. 6 måneder pr. hold

7 Rekruttering Lokal TV, besøg på LærDansk, uddeling af foldere til læger og lokalcentre, besøg i etniske foreninger og Bazar Vest, gennem mentorer og etniske rollemodeller, eksterne og interne informations- møder, fredags bøn, gennem boligsociale medarbejdere og socialrådgivere

8 Visitation Individuelle samtaler 15 min. til hver kursist
Struktureret interview Mundtlig og sproglig dansk Helbredsmæssig tilstand Familieforhold Engagement i sociale aktiviteter Uddannelses- og job baggrund Alder og nationalitet

9 Aktiviteter 1. Sprogundervisning 2. Sundhed og sygdomsforebyggelse
3. Sund Mad 4. Aktiviteter og velvære 5. Regler, økonomi og muligheder 6. Introduktion til ældrepleje 7. Netværksaktiviteter

10 1. Sprogundervisning Tilpasset undervisningstempo
Uformelt indlæringsmiljø Nærende og åbent miljø Socialt aspekt vigtigt Udgangspunkt i naturlig samtale Medbestemmelse og medlæring Både dansk sproglærer og to - sproget sproglærer

11 2. Sundhed og Sygdomsforebyggelse
Fokus på kursisternes egen tilstand Besøg af læge Besøg af fysioterapeut Besøg af fodterapeut Sundhedscentret Hjerteforeningen Diabetesforeningen Materiale om sundhed og sygdomme Træningsmetoder og vejning

12 3. Sund Mad Fokus på egne madvaner Besøg af ernæringsvejleder/diætist
Materiale om sund kost Lave sunde retter i køkken Tale om kulturforskelle ved madlavning

13 4. Aktiviteter og velvære
Motion, svømning, stavgang, styrketræning, gymnastik Massage Synge og spille musik Dans Udflugter til museer, biografer, musikhuset, parker, København Sejltur med kano Sommerhus Se film – ”filmklub” Julefrokost Fastelavn Reminiscens arbejde

14 5. Regler, økonomi og muligheder
Fokus på egen økonomiske situation Besøg af sagsbehandler Udflugt til Århus Rådhus Udflugt til bank Rundvisning på Borgerservice Undervisning i pension og regler vedrørende medicintilskud Materiale om regler og indfødsret

15 6. Introduktion til ældreplejen
Fokus på egen situation Udflugt til lokalcentre og plejehjem Besøg af SOSU - assistent Besøg af Ældresagen Materiale om ældrepleje i Danmark

16 7. Netværksaktiviteter Udflugt til etniske venskabs- foreninger
Udflugt til værksteder Udflugt til Væksthuset Udflugt til Hovedbiblioteket Materiale om væresteder i Århus

17 Evaluering og udtalelser
Glæde over at møde andre etniske ældre medborgere Flere er begyndt at engagere sig i motion og bevægelse Flere er begyndt at indgå i netværk og aktiviteter Begejstring for udflugter

18 Evaluering og udtalelser
Stor interesse for sund madlavning Godt med billeder, for det hjælper til at huske bagefter Glæde over uformel sprog-undervisning og tilpasset tempo Mindre angst for at bruge sproget

19 Evaluering og udtalelser
Spændende med besøg på lokalcentre Mindre interesse i ældreplejen Vigtigt at skulle noget om morgenen Bedre indsigt i eget sygdomsbillede

20 Evaluering og udtalelser
Musik og sang var positivt afslappende og hjalp til at bringe minder frem

21 Temadage i samarbejde med COK
I samarbejde med COK udbydes 4 temadage, der bygger på de erfaringer, som vi har indsamlet i løbet af projektet. Temadagene henvender sig til alle, der arbejder med etniske ældre, og giver anbefalinger i forhold til morgendagens pleje- og aktivitetstilbud. Læs mere på

22 Spørgsmål


Download ppt "Et Godt Ældreliv Hjælp til en bedre fremtid som ældre etnisk medborger i Danmark. Begyndte i november 2006 og strækker sig til først i 2009 Lokaliseret."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google