Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Opkvalificering af den tidlige indsats Opsporingsprojektet Børnekonferencen 21. Marts 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Opkvalificering af den tidlige indsats Opsporingsprojektet Børnekonferencen 21. Marts 2011."— Præsentationens transcript:

1 1 Opkvalificering af den tidlige indsats Opsporingsprojektet Børnekonferencen 21. Marts 2011

2 Deltagerne • AKF, UdviklingsForum, EVA • Assens, Haderslev, Norddjurs, Vordingborg, Kerteminde, Viborg • Rambøll 2

3 Formål (1) • at opkvalificere den tidlige indsats gennem mere viden og bedre redskaber til opsporing af udsatte børn • forene eksisterende viden fra forskningsfeltet med frontpersonalets praksis viden • i samarbejde med kommunerne at udvikle en opsporingsmetode og redskaber baseret på den nyeste forskning og praksisviden 3

4 Formål (2) • Metoden skal afprøves i kommunerne gennem en toårig periode. • Afprøvningen skal løbende evalueres og justeres gennem afprøvningsfasen. 4

5 Forløbet 1.Vidensindsamling 2.Casestudier i kommunerne 3.Metodeudvikling 4.Implementering 5.Afprøvning 6.Rapportering - formidling Selvevaluering og effektevaluering 5

6 Udfordringerne • Børnesynet • Værdigrundlaget • Metoderne skal fange tvivlen hos de professionelle, der møder børnene • Inklusion, stigmatisering og etik • Det er ikke et projekt om indsatsen efter opsporingen • Grænserne mellem frihed og tvang 6

7 De ti metoder/redskaber (1) De 10 redskaber og metoder er udviklet med udgangspunkt i både forskning og erfaringsbaseret viden (praksis) – derfor både evidensbaseret og praksisbaseret 1.Fokus på alle børn jævnligt - Trivselsskemaet 2.Ekstern supervision og sparring 3.Småbørnsteam 4.Fokus på alle overgange 7

8 De ti metoder/redskaber (2) 1.Systemisk samspilsmodel 2.De tværfaglige møder fokuseres på opspring 3.Dialogredskab 4.Styrke frontpersonalets kompetencer til forældresamtaler 5.Der udpeges en tovholder i hvert forløb 6.Barnets reform 8

9 Udfordringerne (1) • Fyringer og omstruktureringer i kommunerne • Nedskæringer • De meget engagerede projektledere står nogle stedet noget alene • Kompetencen til at træffe beslutninger • At komme ud i det yderste led • Projekt i hele kommunen eller i distrikter • Dagplejen og skolen har de største udfordringer 9

10 Udfordringerne (2) • Forskellige måder at organisere projektet på – giver forskellig beslutningskraft i forhold til implementering af redskaberne • Forskellige betingelser for projektledernes gennemslagskraft • Frygten for succes 10

11 Succeserne • Metoderne er håndterbare i praksis • De giver mening • Der er stort engagement på flere niveauer • Det tages dybt seriøst • Der er stor politisk interesse i flere kommuner • Projektets matcher kommunernes fokus på inklusion, tværfaglighed og systemisk inspireret tilgang 11

12 Fremtiden Det rykker allerede Se: akf.dk/opsporing 12

13 John Andersen UdviklingsForum ja@udviklingsforum.dk 13


Download ppt "1 Opkvalificering af den tidlige indsats Opsporingsprojektet Børnekonferencen 21. Marts 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google