Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

03-04-2017.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "03-04-2017."— Præsentationens transcript:

1

2

3 De fem ”store” personlighedstræk

4 De fem ”store” personlighedstræk

5 De fem ”store” personlighedstræk

6 De fem ”store” personlighedstræk

7 De fem ”store” personlighedstræk

8

9

10 Traumer virker forskelligt på den konkrete person
Traumatiserede med PTSD er derfor forskellige Varierende symptombillede – udover PTSD kerne symptomer To former for dissociation Manger former for komorbiditet Forskellige niveauer for psykosociale ressourcer Udredning og differentiering i behandlingsindhold og -organisering

11 Anaklitisk konfiguration
Udviser sammenføjende relationsformer (glæde, accept, frygt). Har formindsket selvrepræsentation (”self definition”) og forstørret andenrepræsentation (”relatednes”). Fonagy, 2006, Blatt, 2008. Har emotionel (”blind”) accept af andre, for meget ”enighed”. Mangler ”self definition” – uenighed, forskellighed. Sammenføjer selv med andre: For at bevare identitet (for at kunne affektregulere), for at være noget, et selv. Mister sig selv gennem emotionel sammensmeltning og blind accept (mangler stabil afvisning og ”uenighed”). Angsten for det endelige, det definitive – for at gro fast, blive rodfæstet og miste ”sig selv”. Angsten for uenighed og forskellighed fra anden, som betyder adskillelse, ensomhed, ”kærlighedens” død, selvets udtømning og tomhed. I svære situationer: Søger sammenføjning med andre (”relatednes”) og kontakt. Ved perception (oftest ubevidst) af uenighed og forskellighed fra anden aktiveres tilknytningssystemet, der signalerer (den gamle) smertefulde adskillelse og separation (separationsangst). Ensomhed med tomhed og selvets udtømning. Fonagy, Blatt, Schore, Porges, Rieman, Yalom

12 Introjektiv konfiguration
Udviser adskillende relationsformer (vrede, afsky, tristhed). Har forstørret selvrepræsentation (”self definition”) og manglende eller formindsket andenrepræsentation (”relatednes”) Fonagy, 2006; Blatt, 2008. Emotionel afvisning af andre, ”uenighed”, ”skepsis”. Mangler enighed, enshed, accept. Adskiller sig selv fra andre. (For at bevare ”identitet”, selv). Mister andre gennem emotionel afvisning og adskillelse (manglende accept). Lider af angst for forandring, for muligheden – for at blive rodløs og miste ”sig selv”. Angsten for enighed og enshed med anden, som betyder sammensmeltning, kaos og selvets fragmentering og opløsning. I svære situationer: Søger adskillelse, alenehed, ensomhed, isolation. Ved perception (oftest ubevidst) af enighed og enshed med anden aktiveres tilknytningssystemet, der signalerer ( den gamle) sammensmeltning med stærk ubehageligt kaos og selvets fragmentering og opløsning. (Voldsom hyperarousal) Fonagy, Blatt, Schore, Porges, Rieman, Yalom

13 Terapeutisk udvikling i den introjektive konfiguration
Konvergent stil for terapeutisk tilegnelse og udvikling (læring) Introjektiv – eksternaliserende Konvergent (entydig) erkendelse drejer sig om fokus på et bestemt output fra et givet input. Erkendelsen hviler på abstrakt begrebsliggørelse og aktiv eksperimenterne. Problemløsning og den praktiske anvendelse af idéer. Erkendelsen er organiseret sådan, at den gennem hypotetisk – deduktiv ræssoneren kan fokuseres på specifikke problemer. Personen foretrækker at beskæftige sig med tekniske opgaver og problemer frem for sociale og interpersonelle emner. ____________________________________________________________ Assimilativ stil for terapeutisk tilegnelse og udvikling (læring) Introjektiv – internaliserende Abstrakt begrebsliggørelse og reflekterende observation er dominerende. Teoretiske modeller. Mindre fokuseret på mennesker mere optaget af idéer og abstrakte begreber. Idéer bedømmes mindre ud fra deres praktiske værdi. Mere vigtigt at teorien er ”logisk” og præcis. Blatt, Bateman & Fonagy, Kendler, Krueger, Kolb

14 Terapeutisk udvikling i den anaklitiske konfiguration
Akkomodativ stil for terapeutisk tilegnelse og udvikling (læring) Anaklitisk – eksternaliserende Erkendelsen hviler på at gøre ting, at udføre planer og opgaver og blive involveret i nye erfaringer. Søge muligheder. Tage en chance og handle. Dér hvor teori og planer ikke passer med fakta opgives planen eller teorien. (Det modsatte erkendelsesstil – assimilativ – vil mere have tilbøjelighed til at se bort fra eller genundersøge fakta). Er afhængige af information fra andre frem for deres egne analytiske evner. Ses ofte af andre som utålmodige og nogen der presser på. (Kolb, 1984; Illeris 2006, Blatt, 2008) ____________________________________________________________ Divergent stil for terapeutisk tilegnelse og udvikling (læring) Anaklitisk – internaliserende Divergent (mangetydig) erkendelse drejer sig om udvikling af forskellige outputmuligheder ud fra samme input – kreativitet, mangfoldighed. Erkendelsen hviler på konkrete erfaringer og oplevelser og reflekterende observation. Genererer alternative idéer og anvendelsesmuligheder. Er interesseret i mennesker, er følelsesorienteret og ofte fantasifulde. Blatt, Batemann & Fonagy, Kendler, Krueger, Kolb

15 Terapeutisk udvikling og heling
Den simple perception af emotionelle tilstande er ikke nok til terapeutisk udvikling – der skal gøres noget ved tilstanden, den skal omdannes. Tilsvarende kan omdannelsen (transformation) ikke alene udgøre terapeutisk udvikling – der må være noget at omdanne, en emotionel tilstand eller oplevelse, der kan handles ud fra. (Efter Kolb, 1984, s. 42). Terapeutisk udvikling og heling er en proces hvor hidtidig emotionel erkendelse modificeres og skabes gennem transformation af tidligere og nuværende emotionelle erfaringer. Der er fire hovedformer for emotionel erkendelse. Der er to former for transformation. Der er to hovedformer for emotionel begribelse (Den anaklitiske og introjektive konfiguration).

16


Download ppt "03-04-2017."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google