Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Solarier Christoffer Johansen Professor, overlæge, dr.med.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Solarier Christoffer Johansen Professor, overlæge, dr.med."— Præsentationens transcript:

1 Solarier Christoffer Johansen Professor, overlæge, dr.med.
Konsulent for Sundhedsstyrelsen i spørgsmål om elektromagnetiske felter og sundhed Forskningsleder ved Institut for Epidemiologisk Kræftforskning & Det Nationale Center for Kræft Rehabiliterings Forskning ved Syddansk Universitet

2 Kilder til UV-lys og ioniserende stråling
Solen er hovedkilden til ultraviolet (UV) lys Solens UV er en såkaldt ioniserende kilde, hvilket betyder at det er kræftfremkaldende Röntgen, radon, gammastråling, behandling af svulster er andre ioniserende kilder Solarier er kunstige kilder til UV udsættelse

3 Hvad fremkalder kræft - og hvordan klassificeres kilderne (?)
Tobak, alkohol, opløsningsmidler, asbest, et højt indhold af fedt i vores kost, lav fysisk aktivitet, gener, ultraviolet lys FN oprettede en Verdens Sundheds Organisation (WHO), der ligger i Geneve, Schweiz – arbejdsopgaverne handler mest om den generelle sundhedstilstand i verdens fattige lande: malaria, mæslinger, HIV, tuberkulose og andre infektions sygdomme WHO oprettede et kræftforskningsinstitut, IARC i Lyon, Frankrig

4 Hvad fremkalder kræft – og hvordan klassificeres kilderne (?)
IARC sammenkalder videnskabsfolk og beder dem vurdere al videnskabelig litteratur for at afklare om et givet stof, fysisk agens eller andet fremkalder kræft hos mennesker. Denne klassifikation skal anvendes i medlemsstaterne til at beskytte befolkningen og de som gennem arbejde er udsat for det pågældende stof

5 UV og kræft IARC har altid vurderet UV fra solen som kræftfremkaldende
IARC har netop besluttet at UV lys fra solarier er kræftfremkaldende for mennesker, i højeste kategori – uden forbehold Det er hudkræft der er i fokus

6 UV og kræft Den udsættelse vi får gennem et langt liv fra solens stråler fremkalder en type hudkræft, som sjældent er dødelig Den udsættelse vi får på ferier i udlandet, med høj intensitet og lang tids ophold i sol kan medføre modermærke kræft, der er mere alvorlig

7 UV og kræft Det er vist at udendørs arbejde sjældent medfører en øget risiko for modermærkekræft Udendørs arbejde medfører en øget risiko for ’slitage’ kræft i huden, som er de omtalte ikke-modermærke kræft typer Forekomsten af modermærke kræft er stigende i Danmark og vi må tilskrive denne udvikling - forandringer i vores udsættelse for sollys

8 UV og kræft Forekomsten af modermærkekræft er stigende i blandt yngre mennesker Dødeligheden er faldende, vi er bedre til at behandle

9 Solarier, sol og kræft Solarierne er en kilde til UV udsættelse
Solarierne bidrager til den samlede udsættelse kombineret med solen – gennem et helt liv Solarier er derfor én af årsagerne til hudkræft – via forbrændinger og bidrag til samlet dosis

10 D vitamin D vitaminet er nødvendigt for at optage kalk, der opbygger knogler og muskler Solens UV lys og fødevarer som (fede) fisk, kød, æg og mælkeprodukter samt multitabs er D vitamin kilder Naturlige kilder er generelt tilstrækkeligt til at sikre et tilpas niveau af D vitamin

11 D vitamin Der er problemer i visse befolknings grupper, som har for lavt niveau af D vitamin Disse grupper kan få tilskud i gennem ændring af kost og/eller behandling med tabletter

12 D vitamin Anvendelse af solarier anbefales ikke som en kilde til D vitamin

13 D vitamin Anvendelse af solcreme nedsætter ikke produktion af D vitamin – samlet set

14 Solarier Solarier findes i 4 typer:
Type 1 og 2 kan anvendes hvor der er personale der kan hjælpe brugeren med betjening Type 3 kan anvendes hvor der er selvbetjening Type 4 er kun til anvendelse under lægelige forskrift og tilsyn

15 Solarier Solarier udsender UV lys af to typer: UVA og UVB
Der er mere UVA end UVB i solariernes rør Det er dokumenteret at både UVA og UVB kan fremkalde kræft i huden Øjenskader og tidlig ældning af huden er andre mindre omtalte, men oftere forekommende skader

16 Solarier Vanskeligt at give et præcist estimat, men anvendelse af solarier vil bidrage til livstids risiko for at få hudkræft Altså vanskeligt at sige hvor mange tilfælde af de to hudkræftformer der vil kunne tilskrives ophold i solarier Hovedkilden til UV udsættelse er fortsat solens UV

17 Standarder Danmark er i EU
EU Kommissionen har mandateret CENELEC til at udarbejde standarder indenfor det ’elektriske område’ CENELEC har netop offentliggjort en ny standard for solarier, som er trådt i kraft 1. april 2009

18 Standarder Der er vedtaget en ny standard kaldet en europæisk norm (EN) og den vil blive fulgt af et tillæg (amendment) Dette tillæg vil kræve en plakat af en vis størrelse opsat ved alle solarier der advarer borgeren og giver en række anbefalinger

19 Den nye standard Der er, som noget nyt, kommet en grænse på 0,3 Watt per kvadratmeter, altså et effekt mål Den maksimale udsættelses tid skal være oplyst Den maksimale årlige udsættelse skal være oplyst Brugervejledning og information skal være til stede hvor solariet er placeret

20 Sundhedsstyrelsen Fraråder at man anvender solarier til kosmetisk brug
Det anbefales ikke at benytte solarier med henblik på dannelse af D-vitamin Især - frarådes at anvende solarier hvis man er i særlige risikogrupper (lys eller fregnet hud eller rødt hår og blå øjne) Især - frarådes at anvende solarier hvis man er under 18 år – kroppen er i vækst (celle delinger, derfor mere følsom for udsættelse for UV, reducere samlet dosis)


Download ppt "Solarier Christoffer Johansen Professor, overlæge, dr.med."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google