Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En arbejdshåndbog for børne- og ungdomsafdelingen i Gug Boldklub

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En arbejdshåndbog for børne- og ungdomsafdelingen i Gug Boldklub"— Præsentationens transcript:

1 En arbejdshåndbog for børne- og ungdomsafdelingen i Gug Boldklub
Gughåndbogen En arbejdshåndbog for børne- og ungdomsafdelingen i Gug Boldklub

2 Gughåndbogen Er blevet til på vegne af en arbejdsgruppe under ungdomsudvalget bestående af Povl Hansen (Træner) Flemming Johnsen (Træner) Søren Christensen (Afdelingsleder) Erik Steffensen (Ophavsmand, skribent og inspirator) Jens Amtoft (Børneformand) Henrik Schnoor (Ungeformand)

3 Gughåndbogen Gug Boldklubs formål
Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne at fremme kammeratskab og miljø i lokalområdet i bredest mulig forstand Det tilstræbes herigennem også at udvikle spillere og hold således, at foreningen ofte kan være repræsenteret i DBU Jylland´s bedste rækker og eventuelt på udvalgt hold. Vedtægter, Februar 2006 – stk. 1 og 2

4 Børne- og ungdomsafdelingernes overordnede målsætninger
Vores gennerelle mål er bl. a: At skabe et fodboldmiljø, der bygger på glæden ved at lære at spille fodbold At skabe et fodboldmiljø, der formår at udvikle alle børns fodboldmæssige niveau At skabe et fodboldmiljø, der tiltrækker og fastholder bydelens børn og unge At skabe et fodboldmiljø, der tiltrækker ansvarlige voksne, der finder glæde ved at bidrage At skabe et fodboldmiljø, der skaber positive resultater for holdet, afdelingen og klubben At skabe et fodboldmiljø, der er bevidst om sine handlinger, og som målrettet følger de holdninger, der er at finde i Gug håndbogen og i Trænermanualen

5 Børne- og ungdomsafdelingernes overordnede målsætninger
Vores ledelsesmæssige mål er: At alle ansvarlige kender deres opgave og magter den opgave de udfører At rammerne muliggør, at ledere og trænere sammen kan gøre hinanden gode At afdelingens mål og retningslinjer løbende drøftes, tilpasses og udvikles At trænere og ledere understøttes i deres udvikling og løbende kvalificeres via løbende sparring, information og kurser At der løbende afholdes træner/ledermøder hvor aktuelle forhold drøftes At trænere og ledere mv. ansættes i god tid. Det bestræbes at alt er på plads inden juni måned

6 Klubbens fodboldfaglige udviklingsfilosofi
Gug Boldklub - per definition en udviklingsklub I Gug Boldklub definerer vi os selv som en udviklingsklub, da vi fokuserer på en målrettet spiller- og holdudvikling over tid – uanset spillerens eller holdets niveau. Vores intention er at tilgodese både den øvede og den mindre øvede spiller, og at udvikle den enkelte spiller og det enkelte hold bedst muligt og længst muligt i forhold til udgangspunktet.

7 I Gug Boldklub tror vi på, at en god og ansvarlig fodboldudvikling:
Bygger på et fundament at høj trivsel og glæden ved at deltage Behøver et godt fællesskab som grundlag for ”fælles” skabelse af positive resultater Har en teknisk træning som et gennemgående fagligt fokusområde for træning Har en spilstyrende spillestil som et gennemgående fagligt fokusområde for kamp Relaterer sig til kampen og til taktisk og mentalt at lære at vinde i kamp Kræver at der vejledes aldersrelateret, personrelateret og konstruktivt Fordrer et lagt sigte og bør måles i forhold til ”målene” - ikke kun på aktuelle sejre i kamp!

8 Klubbens forventninger til en rigtig Gugspiller
Er en god kammerat og en god medspiller ved træning og kamp Udviser god opførsel både på og uden for banen samt en god repræsentant for klubben Retter sig efter klubbens ordensregler. Herunder følger reglerne for omklædning i klubhuset og for omgang med beskidte fodboldstøvler (Fodboldstøvler tages af og vaskes udenfor) Følger trænerens, holdlederens samt andre fra klubbens anvisninger Yder en indsats for holdet og derved også for klubben

9 Klubbens forventninger til en rigtig Gugspiller
Møder til den aftalte tid - dette gælder både til kamp og træning Melder afbud hvis man er forhindret i at deltage i kamp eller træning. Dette inden for de fastsatte tidsfrister Udviser Fair play og respektere dommerens / kamplederens afgørelser Siger ”tak for kampen” til modstanderne samt til dommeren for kampen Hjælper til med praktiske ved træning og kamp ( Fx ved træning: Indsamler bolde mv. samt bringer disse ind i klubhuset)

10 Funktionsbeskrivelser
Ungeformanden Børneformanden Udviklingskonsulenten Ungdomsudvalget Træneren Hjælpetræneren Ung-træneren Modtagercoachen Målmandstræneren Tekniktræneren Holdlederen/Forældrehjælperen Kampfordeleren Inspektøren

11 Gug Boldklubs politikker
Ansættelsespolitik Uddannelsespolitik Økonomi Fair Play politik Pokalpolitik Talentpolitik Klubskiftepolitik Mobbepolitik Alkoholpolitik Gughåndbogen Pædofilipolitik Tur-og rejsepolitik

12 Gug Boldklubs politikker
Ansættelsespolitik Det er klubbens Ungeformand, Børneformand, Udviklingskonsulent og afdelingsledere, der er ansvarlig for at lave aftaler med trænere til klubbens hold. Fra U10-U19 er alle trænere og hjælpetrænere mv. forpligtet af enten et aftalepapir eller en mere bindende kontrakt. Hvilke trænerposter der kræver bindende kontraktansættelser afgøres og forhandles af klubbens udviklingskonsulent. Herunder er det udviklingskonsulenten der ansætter trænere der tildeles økonomisk kompensation

13 Gug Boldklubs politikker
Uddannelsespolitik I klubben er det et organisatorisk mål at skabe et fagligt miljø trænerne indbyrdes, hvor der er mulighed for, at lære af hinanden og løbende få information og vejledning til videreudvikling af egne evner. I henhold hertil afsætter klubben årligt midler til en udviklingskonsulent til vejledning og coaching af trænerne på træningsbanen. Endvidere til anden både fælles og individuel træneruddannelse. Klubben finder det mest værdifuldt at tilbyde kurser, der muliggør at flere får et fælles input. Dette sker hovedsageligt ved at afholde kurser internt i Gug Boldklub. Alle trænere tilbydes mindst et årligt seminar afholdt internt i klubben. Dette seminar kan være delt op og målrettet bestemte alderstrin.

14 Gug Boldklubs politikker
Talentpolitik I Gug Boldklub tager vi afstand fra al talentfokusering under U-10. Klubben understøtter derfor ikke ekstraordinære tiltag for meget øvede spillere under U-10, hvormed disse ikke må være omfattet af nogen særlige muligheder eller træningstilbud. Klubbens talentfokusering er derfor kun målrettet de øvede børn fra U-10 og frem. Da vi i Gug Boldklub betegner vi os selv som en udviklingsklub, hvor alle børn skal udvikle sig og udfordres i forhold til eget niveau, ønsker vi at kunne tilgodese både den øvede og den mindre øvede spiller. Vi har derfor som overordnet mål at lave et fodboldmiljø til gavn for alle. Herunder også et fodboldmiljø til gavn for den meget øvede spiller.

15 Gug Boldklubs politikker
Talentpolitik I Gug Boldklub bestræber vi os derfor på, at etablere forholdene således, at også øvede spillere får gode udviklings-muligheder og bliver udfordret på sit talent dog under hensyn til helheden og uden at forringe betingelserne for klubbens andre spillere. Forudsætningen for at dette lykkes er især, at spillerne træner rigtigt og at trænerne er dygtige i deres individuelle vejledning og er i stand til at gå i dybden og gøre den dygtige spiller endnu dygtigere. Klubben arbejder derfor målrettet på løbende at støtte og uddanne klubbens trænere. En anden forudsætning er, at spillerne jævnligt spiller med ligesindede, eller nogen der er bedre, så de her tilskyndes til, at skulle gøre deres aller bedste. Klubben imødekommer dette med følgende to tilbud:

16 Gug Boldklubs politikker
Talentpolitik Eksternt tilbud: Alle førsteholdsspillere fra U-10 til U-13 kan på egen hånd deltage i AaB’s talentskole, der minimum udgør tre træningspas på AaB´s anlæg. Er man meget talentfuld kan dette fortsætte én gang ugentligt, til man er U13 spiller, hvormed man herved tildeles mange ekstra træningspas med andre jævnbyrdige. Obs! I tilfælde af overlap skal Gug Boldklub og spillerens eget hold i klubben altid prioriteres først. Internt tilbud: Alle førsteholdsspillere fra U-11 til U-14 tilbydes 6-8 ekstra træningspas pr. halvår på tværs af årgange, hvor der kun fokuseres på teknisk træning (Dette gælder dog ikke for spillere, der træner på AaB´s talentsskole). Man vil herved blive udfordret med andre øvede på tværs af afdelingerne. (Såfremt klubben har en talenttræner)

17 Gug Boldklubs politikker
Talentpolitik I Gug Boldklub har vi generelt forståelse for, hvis et meget stort talent skal prøves af i en større klub, og vi er kun stolte som klub, ved at kunne levere en spiller, der med tiden kan blive superligaspiller. Dog understøtter vi kun et talent-klubskifte, hvis talentet er åbenbart, og hvis der skiftes til et højere niveau end i Gug, hvor udviklingsmulighederne er større. I forhold til talentudvikling og mental parathed fraråder vi alle klubskifte før U-13

18 Gug Boldklubs politikker
Klubskiftepolitik Det er DBUs holdning og her også Gug Boldklubs holdning, at børn sagtens kan udvikle sig i deres lokale klubber, og dermed ikke bør følge opfordringer til udfordringer i større klubber før aller tidligst ved overgangen til ungdomsfodbold (U13). Klubben forholder sig derfor stærkt kritisk til de klubber, der opfordrer vores egne spillere til klubskifte før dette alderstrin, og i Gug Boldklub er det på ingen måde tilladt at opfordre spillere til klubskifte før U13. Ved U13 og frem bør ingen klubskifter finde sted efter forudgående ’fiskeri’ – altså ved henvendelser direkte fra modtagerklub til spilleren (eller dennes forældre). Klubben arbejder ud fra den holdning, at alle opfordrede klubskifter altid skal ske ved kontakt til spillerens nuværende klub og først herefter til spillerens forældre.

19 Gug Boldklubs politikker
Formålet med denne rusmiddelpolitik er, at forældrene skal kunne føle sig trygge ved at lade deres børn færdes i og omkring Gug Boldklub. Endvidere ønsker klubben på ingen måde at understøtte brugen af rusmidler blandt børn og unge, hvormed denne politik skal sikre, at ingen unge i ungdomsafdelingen er påvirket eller påvirkes af i forbindelse med klubbens aktiviteter. Desuden er vi bevidste om, at voksne er børnenes forbillede, hvormed det er vigtigt, at trænere/ledere går foran med et godt eksempel og omgås alkohol med stor ansvarlighed.

20 Gug Boldklubs politikker
Tur- og rejsepolitik At der altid skal vælges en hovedansvarlig, der skal sikre, at retningslinjerne i dette kodeks følges, og som kan kontaktes af forældre både før og under turen. Dette er som hovedregel træneren. At den hovedansvarlige har ansvaret for at besidde både forældre og spilleres telefonnumre samt spillernes sygesikringskort At man repræsenterer klubben på værdig vis, og at turen forgår efter de retningslinjer der i øvrigt er meldt ud i Gughåndbogen og Trænermanualen At man følger de anvisninger og de retningslinjer, der er, hvor man kommer frem

21 Gug Boldklubs politikker
For børn og unge er retningslinjerne: At alle deltagere skal følge de voksnes anvisninger og deltage i turens fællesaktiviteter At ingen børn og unge indtager rusmidler på turen. Sker det vil forældrene kontaktes, og barnet vil som hovedregel blive hjemsendt på forældrenes regning. At ingen må købe cigaretter eller alkohol på turen – ej heller til at tage med hjem At ingen må færdes alene på ukendte steder eller i ukendte byer. Hvis børnene har en alder, hvor de kan færdes på egen hånd i bylivet, skal børnene mindst gå sammen 3 og 3.

22 Gug Boldklubs politikker
De ansvarlige på turen må være bevidst om: At man i alle henseender må optræder ansvarligt og voksent At man efterlever de retningslinjer, der i øvrigt er meldt ud i Gughåndbogen og Trænermanualen At al indtagelse af alkohol skal ske yderst forsvarligt og i meget begrænsede mængder. For den turansvarlige gælder det, at han/hun altid skal kunne føre bil på lovlig vis (samme alkoholgrænse gælder også for turansvarlige, der ikke har kørerkort) At man ikke overnatter alene med spillerne At man ikke svømmer/bader med spillerne, med mindre forældrene ved det, og der er livredder til stede At forældrene altid skal kunne komme i kontakt med en træner/leder på turen


Download ppt "En arbejdshåndbog for børne- og ungdomsafdelingen i Gug Boldklub"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google