Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kulturværftet som tredje sted Støjgener på 3. etage, Fakta- afdelingen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kulturværftet som tredje sted Støjgener på 3. etage, Fakta- afdelingen."— Præsentationens transcript:

1 Kulturværftet som tredje sted Støjgener på 3. etage, Fakta- afdelingen

2 Det tredje sted som teori • Det tredje sted er en sociologisk teori af Ray Oldenburg fra hans bog: The great good place. Cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons and other hangouts at the heart of a community (1989) • Informationsordbogens definition: Et offentligt rum (fx et bibliotek), hvor man kan komme, tilbringe tiden og møde andre. Også kaldet det tredje sted (uden for hjemmet og arbejdspladsen), som er et åbent mødested i et demokratisk samfund • Med andre ord, det tredje sted er et ”værested” og et ”møderum” udenfor hjemmet og arbejdspladsen

3 Det tredje sted er en normativ teori • Det tredje sted betragtes som værende noget ”positivt”, dvs. der er tale om et ”godt” og ”behageligt” mødested • Teorien er derfor ikke neutral men rettet imod gode og behagelige følelser vedrørende mødestedet i det offentlige rum

4 Kulturværftet i Helsingør • ”Men i dag kan man se den stik modsatte tendens, nemlig en renæssance for de fysiske biblioteker, der bliver bygget. Store, flotte og spektakulære biblioteker bliver bygget overalt i verden for øjeblikket. I Danmark har vi f.eks. det nye kulturværft i Helsingør eller det nye multimediehus i Århus. Så det fysiske bibliotek har stadigvæk en stor betydning, men det har ændret rolle i forhold til tidligere, hvor det først og fremmest var en samling af materialer. I dag er det i højere grad også et mødested, hvor man skaber relationer og får oplevelser, og et kulturhus i bredere forstand. Det er en fantastisk interessant udvikling.” – Henrik Jochumsen (http://www.iva.dk/forskning/forskerportraetter/henrik- jochumsen/)http://www.iva.dk/forskning/forskerportraetter/henrik- jochumsen/

5 Laksesandvich fra caféen ”Spisehuset” på Kulturværftet Adgang til mad og drikke er vigtigt for et tredje sted. Det er ikke absolut nødvendigt, men det er ønskværdigt, fordi ellers bliver bibliotekets brugere nødt til enten selv at medbringe mad og drikke eller de bliver nødt til at forlade stedet, når de bliver sultne og tørstige. Det tredje sted er kendetegnet ved at være et godt mødested.

6 Problemstillinger: • Støjproblemet: • Studiecellerne er ikke lydisolerede • Der er ikke fuldstændig ro i Horisonten • Kulturhus og bibliotek: • Er der et velfungerende samspil imellem kulturhuset og biblioteket på Kulturværftet?

7 Det manglende loft i nærkontoret Der er et prismeloft over cellerne, som ikke er isoleret i forhold til de andre celler. Derfor kan man høre uden for cellerne, hvad der bliver sagt inde i cellerne.

8 Analyse af interviewundersøgelsen • Jeg har talt med seks af Kulturværftets brugere og 2 bibliotekarer på Fakta-afdelingen. • Alle jeg har talt med mener den manglende lydisolering i studiecellerne er et problem • Alle jeg har talt med er glad for samspillet imellem bibliotek og kulturhus. Jette, der er bibliotekar på Fakta- afdelingen, mener f.eks. at der kan være et endnu tættere samarbejde imellem bibliotek og kulturhus • Interviewpersonerne har ikke følt sig generet af støj i Horisonten. De mener, Horisonten er et godt læseområde

9 Horisonten som læseområde. Her er en meget god udsigt, og det er det mest populære læseområde på Fakta-afdelingen.

10 Støjgener i Horisonten • Der er ikke nogen af interviewpersonerne, der har følt sig generet af støj i Horisonten. Der er derfor et godt miljø til at læse aviser, tidsskrifter og bøger i Horisonten. • Interviewpersonerne er meget tilfredse med samspillet imellem kulturhus og bibliotek, og ser ikke nogen grund til at ændre noget, for at få mere stilhed på biblioteket

11 Løsningsforslag • At lydisolere studiecellerne på 3. etage, Fakta- afdelingen • Det er vigtigt, at opføre sig på en måde så brugerne i Horisonten føler sig godt tilpas. Dette kan gøres ved at følge principperne om det tredje sted • Skiltning med forbud om samtale er ikke ønskværdigt. Det er derimod vigtigt, for et godt tredje sted, at der er en god stemning, og alle føler sig godt tilpas

12 Konklusion • Mine observationer og undersøgelser viser at der er brugere som føler sig generet af den manglende lydisolering i studiecellerne • Det er op til brugerne i Horisonten at vise hensyn til hinanden ud fra værdierne omkring et godt tredje sted, hvor alle føler sig godt tilpas • Det vil være ønskværdigt at Fakta-afdelingen er et godt tredje sted, så længe det ikke går ud over seriøsiteten af den viden, som bliver formidlet

13 Litteratur • http://www.informationsordbogen.dk/concept.php?cid=4131 http://www.informationsordbogen.dk/concept.php?cid=4131 • (http://www.iva.dk/forskning/forskerportraetter/henrik- jochumsen/)http://www.iva.dk/forskning/forskerportraetter/henrik- jochumsen/ • Kvale, Steinar. Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Hans Reitzels Forlag, København, 1997. • Oldenburg, Ray. The Great Good Place - Cafés, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons and other Hangouts at the Heart of a Community. Marlowe & Company, New York, 1989. • Oldenburg, Ray. Celebrating the Third Place – Inspiring Stories about the Great Good Places at the Heart of Our Communities. Marlowe & Company, New York, 2001. • Rasmussen, Casper Hvenegaard, Henrik Jochumsen, Dorte Skot- Hansen (2011). Biblioteket i byudviklingen - oplevelse, kreativitet og innovation. København: Danmarks Biblioteksforening og Det Informationsvidenskabelige Akademi.


Download ppt "Kulturværftet som tredje sted Støjgener på 3. etage, Fakta- afdelingen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google