Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Detaljer om cochleære defekter og hvorfor der skal tages hensyn til hørehandicappede selv om disse har optimal høreapparat-/CI- behandling. Ture Andersen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Detaljer om cochleære defekter og hvorfor der skal tages hensyn til hørehandicappede selv om disse har optimal høreapparat-/CI- behandling. Ture Andersen."— Præsentationens transcript:

1 Detaljer om cochleære defekter og hvorfor der skal tages hensyn til hørehandicappede selv om disse har optimal høreapparat-/CI- behandling. Ture Andersen Overlæge Audiologisk Afd OUH. Lektor Syddansk Universitet.

2 Det positive ved aktuelle behandlingsmuligheder:
Langt oftest giver HA/CI god taleforståelse ved distinkt tiltale med normal stemmestyrke, når der tiltales på 1 til 3 meters afstand uden baggrundsstøj.

3 MEN: Sker tiltalen selv med distinkt udtale i:
1) et akustisk hårdt rum med en afstand på mere end ca 3 m uden baggrundsstøj. 2) et akustisk dæmpet rum med afstand på blot 2 til 3 m og samtidig baggrundsstøj. 3) kombination af 1 og 2 med baggrundsstøj. Da vil der – om end med stor individuel variation – være risiko for mærkbart generende nedsat skelneevne selv med den mest optimale behandling.

4 MEN: Sker tiltalen selv med distinkt udtale i:
1) et akustisk hårdt rum med en afstand på mere end ca 3 m uden baggrundsstøj. 2) et akustisk dæmpet rum med afstand på blot 2 til 3 m og samtidig baggrundsstøj. 3) kombination af 1 og 2 med baggrundsstøj. Selv om der netop opnås taleforståelse, vil den hørehandicappede skulle anvende så mange ressourcer på at forstå, at ”der hurtigt” opnås udtrætning – koncentrationen nedsættes og resultatet er, at barnet får mindre udbytte af undervisningen. Da vil der – om end med stor individuel variation – være risiko for mærkbart generende nedsat skelneevne selv med den mest optimale behandling.

5 Anatomisk deles øret i:
Mellemøre Hørenerven Ydre øre Indre øre = cochlea

6 Langt de fleste af de børn vi taler om her har hørehandicap pga defekt i cochlea.
Mellemøre Hørenerven Ydre øre Indre øre = cochlea

7 Lys grøn:perilymfe, mørk grøn:endolymfe
Aquaductus vestibularis Sacculus endolymphaticus = ductus cochlearis

8 Cochlea 1: scala media 2: scala vestubuli 3: scala tympani 4:ganglion spirale 5: modiolus

9 Tværsnit af én vinding i cochlea
Cortiske organ med hårceller + 80 mV Basilarmbranen

10 Den Passivt Vandrende Bølge vil nok give max bevægelse ved sit ”frekvens place” (her eksempel med lavfrekvent lyd), men vil også give bevægelse af basilarmembranen basalt for dette place. engelsk: Traveling Wave

11 . Lydenergi flowet vil afhængig af frekvensen brede sig et bestemt stykke op i cochlea til ”sit frekvens place”. Aquaductus vestibularis

12 `Basilarmembranens struktur giver således en vis frekvensanalyse evne vha. den passivt vandrende bølge. Detectionen vil herved kunne ”tune ind” til detektion af frekvensforskelle på 100 til 120 Hz. MEN behov for finere tuning da: information i den menneskelige stemme bl. a. indeholdes i frekvensvariation på blot 10 til 15 Hz.

13 Tectorial memb. og basilar memb. /cortiske org
Tectorial memb. og basilar memb./cortiske org. forskydes i forhold til hinanden ved passiv vandrende bølge pga forskudte drejepunkter. Dette vil aktivere de Ydre Hårceller, men kun på bølgens toppunkt. X Cilier afbøjes lat. Ydre Hårceller Basalmemb. Bevæges opad X

14 OHC motorik aktiverer IHC vha. endolymfe flow
OHC motorik der er “tunet ind til èn frekvens” Det er først nu at IHC cilierne afbøjes og først nu at IHC depolariseres (K ioner løber ind i IHC) . Først nu sendes Aktionspotentialer i de efferente baner fra cochlea til nucleus cochlearis

15 De Indre Hårceller er vores mikrofon. Det er herfra hørenerverne udgår.
Indre HårcelleIHC Ydre HårcelleOHC

16

17 Den normale cochlea kan vha
Den normale cochlea kan vha. passivt vandrende bølge kombineret med Ydre Hårcellers forstærkning og tuning give os den formidable frekvensanalyse evne normalt hørende har. Normalthørende kan op til ca Hz høre toneforkskelle på ca. 3 Hz. !!! Ved ca Hz forskelle på ca 12 Hz.

18 Generelt vil hørehandicappede have en udtalt/total skade af de Ydre Hårceller.
Frekvensanalysen er her reduceret til den del, der udføres af den passivt vandrende bølge dvs reduceret til skelneevne ved Hz på kun ca 100 Hz. HA/CI kan ”fint” kompensere for selve høretabet = den manglende hørbarhed af talens indhold. MEN: Hverken HA eller CI kan kompensere for den markant nedsatte frekvensanalyse evne.

19 Hvad betyder nedsat frekvensskelneevne:
Talens komponenter kan ikke analyseres ned i samme detaljer som den normale cochlea kan. Evnen til at fokusere på èn lydkilde blandt flere er markant nedsat.

20 Hvad betyder nedsat frekvensskelneevne:
Talens komponenter kan ikke analyseres ned i samme detaljer som den normale cochlea kan. Forudsat at der er optimale lytteforhold vil dette dog mht. HA behandling ikke give markante problemer hvis der er tilstrækkeligt mange velfungerende Indre Hårceller og ligeledes mht CI behandling ikke give markante problemer hvis der er mange velfungerende nervebaner i hørenerven.

21 Men hvis der er begge disse faktorer er gældende:
Talens komponenter kan ikke analyseres ned i samme detaljer som den normale cochlea kan. Evnen til at fokusere på èn lydkilde blandt flere er markant nedsat. Nu altså flere lydkilder. Så vil STREAMING være MARKANT nedsat, Det auditive system kan IKKE opdele delkomponenterne af det samlede lydinput i øret i komponenter der kommer fra en lydkilde (stream) og fra andre lydkilder (andre streams).

22 Streaming Det auditive systems evne til at rubricere hver enkelt inputlyd så den perceptionsmæssigt placeres i sin specifikke lydinput stream. Alle disse lyde vil summeres på trommehinden og det auditive system skal så opdele disse i hver sin stream og fokusere på den ønskede stream

23 Tegning

24 Problem vdr hørehandicappede i børnehaver/skoler
1) Er der kendskab til de krav som selv optimalt behandlede hørehandicappede børn har. 2) Er der mulighed for Teleslynge eller FM-mikrofon. 3) Er der acceptable akustiske forhold i rum/klasseværelser.


Download ppt "Detaljer om cochleære defekter og hvorfor der skal tages hensyn til hørehandicappede selv om disse har optimal høreapparat-/CI- behandling. Ture Andersen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google