Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bestandsanalyse af tobis i Nordsøen sektionsleder Henrik Mosegaard,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bestandsanalyse af tobis i Nordsøen sektionsleder Henrik Mosegaard,"— Præsentationens transcript:

1 Bestandsanalyse af tobis i Nordsøen sektionsleder Henrik Mosegaard,
DTU Aqua, Danmark.

2 ?

3 Tobisen - en lille fisk i en kaotisk verden
Mange forskellige interessenter gør krav på tobisen eller dens levesteder

4 DTU-Aqua arbejde med tobis
Indsamling og oparbejdning af tobisprøver Fiskeriet Togter Eksperimenter Databearbejdning til bestandsvurdering i ICES/EU WGNSSK (den ordinære arbejdsgruppe i ICES) AGSAN(2) Fast track behandling af RTM (real tids monitering) STECF sub-group til behandling af RTM Modellering af tobisens bestandsudvikling Nationale forskningsprojekter EU-projekter Generel forbedret viden om tobis Institutarbejde indenfor ordinært budget

5 Survey strategi kontra tobisens biologi
Opmåling af forekomster af æg på havbunden Opmåling af forekomster af tobis vandsøjlen Opmåling af forekomster af tobislarver i vandsøjlen Opmåling af forekomster af settlede tobis i havbunden

6 Fiskeriundersøgelser kontra tobisens biologi
Skrabetogt efter 0- og 1+ gruppe i havbunden ICES WGNSSK Oparbejdning af indsamlede fiskeri- og survey- prøver Data kompilering inden RTM RTM under fiskerisæsonen Oparbejdning af prøver

7 ICES bestandsvurdering
Fangster i tons Aldersfordeling Fangst pr. Standardiseret fiskedag Opdeling i nordlig og sydlig Nordsø Opdeling i 1. og 2. halvår

8 Historisk udvikling i fangstfordeling 1995-2007

9 Typiske år for ændringer i geografisk fiskerimønster
1983 1987 1992 1996 2000 2004 tidsserie for CPUE pr ICES stat-rekt fra danske logbogs data

10 WGNSSK2007: Landinger, F, Rekruttering og SSB

11 Historisk mønster i opfattelsen af tobis bestanden
SSB Rekruttering 0-gr F (1-2)

12 Realtidsmonitering RTM
Hvor mange gydende tobis er der i Nordsøen? Hvor stor er årgangen af 1-gruppe? Relation mellem fangst pr. indsats (CPUE) og 1-gruppe rekruttering Udregning af TAC i tons udfra antal 1-gruppe plus overlevende 2+ gruppe samt deres vægt i fangsterne

13 Længdefordelinger af tobis pr. uge i 2008 landingerne
RTM resultater Længdefordelinger af tobis pr. uge i 2008 landingerne gul = alder 1 sort = alder 2+ (88% er alder 1)

14 Udviklingen I CPUE gennem 2008 fiskeriet til udregning af endelig TAC

15 Mange fiskeprædatorer æder tobis

16 Tobisen spiller i øvrigt en vigtig rolle for mange topprædatorer i Nordsøens økosystem

17 Hvad man kan finde i sildemaver

18 CEFAS har arbejdet med en IBM med predation
Spatial distribution of fishing effort for sandeel during the peak of the fishery in April–June (each point represents one VMS observation and can be interpreted as 1 hour fishing).

19 Størrelses preferensen hos forskellige rovfisk
6 CEFAS togter fra på Dogger Banke. Examples of length selection by various predators.

20 Søfugle i Firth of Forth
JNCC’s årlige monitering af søfugle ynglesuccess på øen May Kittiwake breeding success as a function of winter sea surface temperature. With O and without ● sandeel fishery Fredriksen et al 2004

21 Hydrografiske fronter i Nordsøen dannet af strømme, tidevand og saltforskelle
ARA 1 -4 -2 2 4 6 8 10 Længde 5 3 7 Bredde

22 Nedgravning om natten og om vinteren kræver sand sediment af bestemt beskaffenhed for at få tilførsel af O2-rigt vand Behrens et al. 2007

23 Model af tobis larve drift og overlevelses chance
Julian day Sandeel length

24 Model for transport af tobislarver
individbaseret model: Transport langs havstrømme Spredning gennem vertikal turbulens og strømnng Larve vækst afgør spredningens timing afhængigt af temperatur og føde Hydrodynamisk model: (HAMSOM, Schrum & Backhaus, 1999) opløsning: 10 km horizontalt, vertikal lagdeling på 5 m

25 Rekrutteringsmodel ud fra fysiske og biologiske processer
Ægklækning på banker og passiv larvedrift med havstrømme. Modelresultater: Gennemsnitlig drift= 60km :: 90% drift < 125 km Chance for at ramme banke ca 20% +/- 5-50% Retention  selvforsørgende rekruttering højest på Dogger banke

26 Sandeel LArval drift and recruitment Model SLAM
De vigtigste interregionale transportveje for tobis larver I Nordsøen

27 Årlig variabilitet i transport
Larve transport success

28 Prognosis of relative abundance of fishable 1+ group sandeels for season. Green is high local stock abundance, red means lower local stock abundance

29 Danske VMS registreringer under 2007 fiskeri

30 Nuværende opfattelse af tobisbanker I Nordsøen
Figure Map of North Sea potential sandeel habitats (yellow) with an indication of the closed area of Firth of Forth (red line) Hvordan ser tobisens populationsstruktur ud i forhold til banker og hydrografi? Modelanalyser udfra denne opdeling Gule områder er fordelingen af tobis hbitater

31 Tobis larve survey (øvre panel) 0-gr skrabe survey (nedre)
2004 2005 2006 2007

32 Opdeling af Nordsøen i tobis habitater
Tobisbanker opdelt i 5 større regioner Tobisbanker opdelt efter ICES rektangler DTU-Aqua undersøger den optimale opdeling

33 Eksempel med tilfældigt udvalgt ICES rektangel

34 Modelanalyse af lukket ICES rektangel
Tobis populations dynamik N bestanden af 1+ gruppe 37F2 lukkes for fiskeri år 0 Venstre år-år dynamik Højre udglattet bestandsudvikling 37F1 37F2 36F2 38F2 37F3 Yield: Local decline = -13% Total North Sea increase = 10%

35 Lokal nedgang i fangst pga
Lokal nedgang i fangst pga. lukket ICES rektangel kompenseres af en generel øgning af fangst i Nordsøen (+10%) 50 år 10 år 4 år tidsskala

36 Tobisens populationsstruktur
Specifik længdefordeling på hver banke 2-3May 10-11May 29May Fangstbarhed afhængig af tobisens livshistorie

37 Tobisens populationsstruktur Fordeling af geografiske afstande mellem banker
DISTANCE= R*ACOS[SIN(Lat1)SIN(Lat2)+COS(Lat1)COS(Lat2)COS(Lon1-Lon2)] Radians=π * degrees/180; R = radius of the earth = miles

38 Tobisens populationsstruktur
y=Dinf * (1-EXP(-K * (D - a/K))) R2 = Gennemsnitlig parvis forskel i længdefordeling mellem tobis på enkelte banker

39 Øresten (Otolitter) som værktøj til studier af tobis’ livscyklus
Translucent “vinterring” Opak vækstzone Set i lup med påfaldende lys

40 Tobis bestandsstruktur
Variation i otolitstruktur indenfor korte afstande Tobis fanget indenfor samme uge i oktober

41 Realtidsmonitering RTM
Hvor mange gydende tobis er der i Nordsøen? Hvor stor er årgangen af 1-gruppe? Relation mellem fangst pr. indsats (CPUE) og 1-gruppe rekruttering Udregning af TAC i tons udfra antal 1-gruppe plus overlevende 2+ gruppe samt deres vægt i fangsterne

42 VMS data på dansk indsats 2008

43 Længdefordelinger af tobis pr. uge i 2008 landingerne
RTM resultater Længdefordelinger af tobis pr. uge i 2008 landingerne gul = alder 1 sort = alder 2+ (88% er alder 1)

44 Tidsserie af fangst pr. Fiskedag i forskellige områder
CPUE Firth of Forth 144 ton/day Dogger 70 Rest of NS 45 Dogger/Rest 1.57 Højere CPUE Dogger-banke end i resten af Nordsøen Procentdelen taget på Dogger er lavest i begyndelsen af (Axis 2) Firth of Forth ikke medtaget men har de højeste fangstrater

45 Fangstfordeling og dens variation inden rekrutteringssvigtet
2 3 1

46 Målsætning for forvaltning af Nordsø-tobisen
Langsigtet forvaltningsstrategi der sørger for: Bæredygtigt fiskeri Tillader at nå MSY (maksimal bæredygtig udbytte) Forhindrer lokal udtynding af tobisbestanden Tager hensyn til tobisens rolle i økosystemet

47 Forvaltning af Nordsø-tobisen
Ingen restriktioner TAC for hele Nordsøen TAC i forbindelse med Realtidsforvaltning og estimat af rekruttering under fiskerisæsonen Grundniveau fra kendt gydebiomasse (1+ gruppe fra årets assessment) Indsatsloft Områdebaseret forvaltning TAC for hvert af 5-10 delområder Mosaik af rekrutteringsbeskyttelse (total fordelings TAC) Permanent opsætning Dynamisk opsætning: rotation af små lukkede områder

48 Tak for denne gang !


Download ppt "Bestandsanalyse af tobis i Nordsøen sektionsleder Henrik Mosegaard,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google