Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Einar K. Guðfinnsson Fiskeri- og landbrugsminister Island.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Einar K. Guðfinnsson Fiskeri- og landbrugsminister Island."— Præsentationens transcript:

1 Einar K. Guðfinnsson Fiskeri- og landbrugsminister Island

2 "Fisk – som andre mennesker finder attråværdige, kastede islænderne i havet igen, samtidigt med at de lavmælt hviskede en religiøs formel, hvis de ikke fandt denne fisk pæn nok i ansigtet. Rødfisk, ulk, bredflab og knoldlaks var af ovennævnte grunde ikke højt anskrevne hos islændere. Sødyr, der ikke regnedes for hvirveldyr, og som gourmeter attrår mest af alt, såsom skaldyr, krabber og blæksprutter, regnede islændere for frastødende kryb og turde ikke engang røre ved dem." Halldór Laxness: ”Guds gode gaver” (Oversætter: Erik Sønderholm)

3 Fremtiden for fiskeindustrien i Norden og erfaringerne med det islandske kvotesystem

4 Udnyttelse af ressourcerne Bæredygtig og ansvarlig udnyttelse er grundlaget –Vi skal have svar på rede hånd om: »Fiskebestandenes tilstand »Fiskerirådgivningen »Regeringens politik

5 Miljøerklæring •Islandsk fiskeriforvaltning: Et positivt begreb •Standarder på vej •Certificering efterfulgt af særlig mærkning

6 Sporbarhed •For fødevarernes sikkerhed og sundhed •Muligt at spore processen fra ophav til slut •Altid tilgængeligt •Produktets oprindelse klar for enhver

7 Overvågning af levende ressourcer •Kontinuerlig dataindsamling og konstant overvågning •Sundhed påvises uden omsvøb •Positiv image

8 Piratfiskeri (IUU) •Ulovligt fiskeri uholdbart og bør bringes til ophør •Udbygge og styrke samarbejdet inden for regionale fiskeriorganisationer –NEAFC –NAFO –ICCAT •National lovgivning skal også fungere

9 Havbrug •Fiskeriets andel mindsker hastigt •Havbrug vokser hurtigt •Mange muligheder –Torskeopdræt vigtigt

10 Fri og uhindret handel med fiskeprodukter •Mange forvrider konkurrence med støtteordninger •Toldlettelser og –reduktioner er vigtige •Frihandelsaftaler

11 Gode fremtidsudsigter •Bæredygtning og ansvarlig forvaltning af ressourcerne •Sporbarhed, overvågning og sundhed •Havbrug •Fri handel

12 Islandsk fiskeri •Grundlag for velstand •Fiskeprodukter den vigtigste eksportvare –God adgang til markeder nødvendig •Succes livsnødvendig

13 Globalt erhverv •Benhård konkurrence •Konkurrenceevne afgørende –Island og Norge jævnbyrdige •Store forandringer og nødvendige rationaliseringer

14 Produktivitetsøgning i fiskeriet % ForædlingFangst 1991-199741,3 1998-20065,53,1 Øget produktivitet i fiskeriet 1991 - 2006

15 Islandsk fiskeri •Godt renommé •Myndigheder sætter spilleregler •Regionalt erhverv

16 Islandsk fiskeri •Fiskeri er stadigvæk islandsk økonomis vigtigste grundpille •Pligt at forvalte naturens ressourcer af hensyn til de kommende generationer


Download ppt "Einar K. Guðfinnsson Fiskeri- og landbrugsminister Island."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google