Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trivselsfremme og -vedligeholdelse • Projekt ”Bach – trivsel og vækst” (2003 – 2005) • Resultat og forandringer (2005 – 2006) • Nye tiltag (ultimo 2006.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trivselsfremme og -vedligeholdelse • Projekt ”Bach – trivsel og vækst” (2003 – 2005) • Resultat og forandringer (2005 – 2006) • Nye tiltag (ultimo 2006."— Præsentationens transcript:

1 Trivselsfremme og -vedligeholdelse • Projekt ”Bach – trivsel og vækst” (2003 – 2005) • Resultat og forandringer (2005 – 2006) • Nye tiltag (ultimo 2006 – 2009)

2 Bach – Trivsel og vækst • Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø • Medarbejderinvolvering • Motiverende og synlig ledelsesstil • Fokus på løsninger frem for årsager • Tværorganisatorisk coachingteam på 6 personer • Coachende og motiverende kommunikationsstil • Grundig introduktion af nye medarbejdere • Sociale/motiverende fællesarrangementer

3 Konkrete tiltag i projektet • generel og ”statisk” information er samlet på info-PC • interne opslag har ensartet format m/dato, varighed og afsender • engageret håndtering af fravær, opsigelse og omskoling etc. • rummelig arbejdsplads: personlig assistance, fleks- og deltid mv. • medarbejderfokus gennem ubegrænset 1-til-1 coaching • generelle prod. møder er erstattet med ”lokale” reflektionsmøder • kommunikationsformen er fortrinsvis fremadrettet og positiv • hen-imod frem for væk-fra (f.eks. nærværs-statistik) • coachende og involverende kommunikationsform

4 Udbytte af projektet • særdeles godt rekrutterings- og fastholdelsesgrundlag • høj score i trivselsundersøgelser • 60 % reduktion i fravær • øget engagement, samarbejdsvilje og fleksibilitet • stærk positiv, engageret virksomhedskultur … og det til trods for • hårdt presset arbejdsmarked • øget effektivitetskrav og høj vækstrate • omfattende forandringsprocesser • kontinuerlig outsourcing

5 Efterfølgende tiltag • al fællesinformation er ensartet og kvalitetskontrolleret • forbedret miljø- og arbejdsmiljø suppleret med kvalitetscertificering • videreudvikling af trivsels- og nærværsfremmende procedurer • samtale og evt. assistance ved ansættelsesophør • videreudvikling/udbredelse af skånsomme arbejdsgange/-metoder • udvikling af hjælpemidler til skånsomme arbejdsgange • nye produktionsmetoder af hensyn til miljø- og arbejdsmiljø • gennemførelse af omfattende kompetenceforløb (herunder lean) • løbende optimeringskabende reflektionsmøder (lean) • kontinuerligt fokus på motiverende kommunikationsform • opfølgning, opfølgning og atter opfølgning!

6 Tips til succesfulde tiltag… • sørg for at have topledelsens fulde opbakning på forhånd • gå efter ”lavthængende frugter” i begyndelsen • skab ikke luftkasteller men håndgribelige initiativer med kendte mål • tag udgangspunkt i målgruppens forudsætninger og ønsker • spørg kun om det, I (m)agter at gøre noget ved • fastlæg en opfølgnings- og fastholdelsesstrategi for tiltagene • udnyt andres erfaringer/idéer og del rundhåndet ud af egne • fortæl succeshistorierne igen og igen både internt og eksternt …og husk, at fri frugt og andre goder hurtigt bliver hverdagskost, mens medmenneskelig interesse og omsorg har blivende effekt!


Download ppt "Trivselsfremme og -vedligeholdelse • Projekt ”Bach – trivsel og vækst” (2003 – 2005) • Resultat og forandringer (2005 – 2006) • Nye tiltag (ultimo 2006."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google