Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nærvær er en kunst, måske den sværeste af alle

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nærvær er en kunst, måske den sværeste af alle"— Præsentationens transcript:

1 Nærvær er en kunst, måske den sværeste af alle
Nærvær er en kunst, måske den sværeste af alle. At ankomme uforberedt til hvert nyt øjeblik og at tage imod det, som det er ikke som man ønsker, at det skal være. Altid at befinde sig det eneste sted, der er mulighed for- på det eneste tidspunkt, der lader sig gøre. Lige her, lige nu.

2 Program Forventninger? Hvad er Psykologiske Typer & JTI?
Karriereforløb omkring mig i relation til type Din type – din karriere – hvad så? Makkerøvelser om karriere-udvikling Coaching/sparring og type Afsluttende diskussion og sammenfatning

3 Type handler om menneskers værdifulde forskelligheder der afhænger af:
Hvorhen den enkelte foretrækker at rette sin opmærksomhed E - I Hvorledes den enkelte foretrækker at modtage indtryk S - N Hvordan den enkelte foretrækker at træffe afgørelser T - F Hvilken livsstil han eller hun antager J - P

4 ESFJ ESTJ ESFP ESTP ISFP ISTP ISFJ ISTJ ENTJ ENFJ ENTP ENFP INTP INFP
JTI Typetabel ESFJ ESTJ ESFP ESTP ISFP ISTP ISFJ ISTJ ENTJ ENFJ ENTP ENFP INTP INFP INTJ INFJ Introvert Ekstrovert Sansetyper Intuitive typer

5 Psykens struktur Med psyken mener Jung vort væsens helhed, både bevidst og ubevidst. Psyken stræber efter vækst, helhed og ligevægt. Psyken er selv-regulerende. Hvis den Bevidste indstilling til livet bliver for ensidig = Vil det ubevidste melder sig autonomt indefra! gennem magtfulde billeder/drømme eller sygdom. Jeg’et er bevisthedens centrum, som må beskyttes og opdyrkes. Jeg’et er ens følelse af formål og indintitet Skyggen? Den er vores egen ”mørke side”, karakteriseret af underudviklede, uciviliserede eller dyriske egenskaber, som Jeg’et ønsker at skjule for andre – Men den kan levendegøre livet, hvis vi ser den ærligt i øjnene. Persona ”teatermaske” hvis hovedfunktion (fx tænken) tænkepersona. Anima-animus: Mandens/kvindens modsat-kønnethed i det udbevidste: Tænkepersona= føle-sjælebillede, Intuitiv persona=Sanse-sjælebillede osv. Arketype: Gammeltype, instinktets iagttagelse af sig selv

6 Ifølge Jung er individuation:
”at vokse og udvikle sig kontinuerligt mod at blive den bedst mulige version af sig selv!” Mennesket rummer potentiale for vækst, udvidelse af bevidstheden, sundhed, kærlighed og glæde.

7 De 4 mentale funktioner Carl Gustav Jung (1875 – 1961)
”Den iNtuitive funktion (N) fortæller dig, hvad du muligvis kan forvente i fremtiden!” (6 sans) ”Tænkefunktionen (T) fortæller dig groft sagt, hvad der er!” ”Følefunktionen (F) fortæller dig, om noget er acceptabelt eller ej, om det eventuelt skal afvises!” ”Sansefunktionen (S) fortæller dig, at der er noget!” (de 5 sanser) Carl Gustav Jung (1875 – 1961)

8 Bestemmelse af din typekode
Ekstrovert Får energi fra den ydre verden: Igangsættende, Udtryksfuld, Selskablig, Aktiv, Entu- siastisk.Påtrængende, brovtende, Højrøstede. Introvert indre verden: Modtagende Behersket, Fortrolig, Reflekterende, Stille.Fjerne, hæmmede, tilbagetrukne Sansning Arbejder med kendte facts: Konkret, Realistisk, Praktisk orienteret, Erfaringsbaseret, Traditionel. Begrænsede, Forvirrede, tvangsmæssig. Intuition Ser efter muligheder og Sammenhænge: Abstrakt, Fantasifult, Begræbsmæssig, Teore- Tisk, Orginal.uberegnelige, urealistiske excentriske Tænkning Baserer beslutninger på upersonlige analyser og logik: Logisk, Fornuftig, Spørgende, Kritisk, Barsk. Pedantiske, afvisende og kværu- lantiske Følen personlige værdier: Ind- følende, Forstående, Imøde- kommende, Accepterende, Omsorgs- fuld. Overfølsomme, intolerante, usag- Lige. Vurdering Foretrækker en planlagt, ordnet livsstil: Systematisk Planlæggende Starter tidligt Strukturerende Metodisk, Utålmodige, Overstyrende, Stædige. Opfattelse Foretrækker en fleksibel, spontan livsstil: Afslappet Åben overfor muligheder Starter sent Spontan Emergent ”fornyende” Flagrende, Ubeslutsomme, Upålidelige E I S N T F J P 1. Selvvurderings-type: E eller I S eller N T eller F J eller P 2. Arbejdssituations--type: 3. Indikator-type: 4. Bedst passende type:

9 Mit karriereforløb – type, adfærd og arbejdet med ”kejten” for en INFP
Virksomhed Job Adfærd Funktioner hvor ”kejten” bruges Præference N. O Gade A/S Teknisk Assistent ISTJ Byggemøder, tids-frister, planlægnig ENFJ Fibo Salgskonsulent ESTJ Planlægning, Canvas,objektiv rådgivning og salg ENTJ Kay Wilhelmsen Byggeleder Strategi, forhandling, tidsfrister Codan Erhvervs-assurandør Salg, præsentation, ENFP Selvstændig Coaching, kurser, teambuilding Promotion, nye opgaver, Analyse ENTP

10 Type og foretrukne arbejdssituationer
Ekstroverte Samarbejde aktivt med flere mennesker eller med aktiviteter uden for huset eller væk fra skrivebordet. Introverte At kunne arbejde alene en del af tiden og tid til af fordybe sig Sansende At arbejde med opmærksomhed på detaljer og omhyggelig iagttage Intuitive At arbejde med at løse nye problemer Tænkende Arbejde, der kræver logisk rækkefølge eller orden, især med idéer, tal eller fysiske genstande Følende At yde service til (eller betjene) mennesker og et harmonisk og tilfreds arbejdsmiljø Vurderende Arbejde der kræver systemer, struktur og afslutninger Opfattende Arbejde hvor der er brug for at tilpasse sig forandringer, og hvor dét at forstå situationer er vigtigere end at have styr på dem

11 Personlighedstræk ved de 16 typer

12 Type Bønner ISTJ Gud, hjælp mig til at bekymre mig mindre om detaljer i morgen kl ISFJ Gud, hjælp mig at være mere afslappet og hjælp mig at være det på den helt rigtige måde INFJ Herre, hjælp mig med ikke at være perfektionist (stavede jeg det rigtigt?) INTJ Herre, gør mig åben for andres idéer, hvor forkerte de end er ISTP Gud, hjælp mig at tage hensyn til menneskers følelser selvom de fleste er overfølsomme ISFP Gud, hjælp mig at stå fast ved min ret (håber ikke du har noget imod, at jeg spørger?) INFP Gud, hjælp mig at fuldende hvad jeg sta….. INTP Gud, hjælp mig at blive mindre egenrådig, men lad mig gøre det på min egen måde ESTP Gud, hjælp mig at tage ANSVAR for mine handlinger selvom det som regel ikke er min fejl ESFP Gud, hjælp mig at tage tingene mere alvorligt, især fester og dans ENFP Gud, hjælp mig at holde tankerne ve en ti…. SE EN FUGL…ng ad gangen ENTP Gud, hjælp mig at følge fastlagte procedurer i dag. Ved nærmere eftertanke, bare nogle få minutter ESTJ Gud, hjælp mig ikke at styre alting, men hvis du har brug for hjælp, så spørg endelig ESFJ Herre, giv mig tålmodighed og det er lige med det samme ENFJ Gud, hjælp mig kun at gøre det, jeg kan og i øvrigt stole på dig. Må jeg godt få det skriftligt? ENTJ Gud, hjælp mig at sætte farten nedogikkejaskegennemdetjeggørAmen

13 TypeKaj ”TypeKaj” er et hjælpemiddel, en model til at illustrere nogle grundlæggende egenskaber ved en persons type. TypeKaj illustrere følgende: Hvad er personens ekstro- og introverte funktion. Hvad er personens dominant funktion, hjælpefunktion og tertiære og inferiøre funktion

14 ENFP ENTP ISTP INTP INFJ INTJ ESTJ ENTJ ISFP INFP ESTP ESFP ESFJ ENFJ
TYPER OG ENFP ENTP ISTP INTP INFJ INTJ ESTJ ENTJ ISFP INFP ESTP ESFP ESFJ ENFJ ISTJ ISFJ

15 ”Min funktion er at forholde mig kritisk og være djævlens advokat!”
”Min funktion er at udvikle muligheder og få andre med på nye ideer!” ”Min funktion er at målrette, organisere og igangsætte arbejdet!” Min ” funktion er at se muligheder i fremtiden!” ”Min funktion er at tage hurtig handling på konkrete opgaver og få ting til at ske!” ”Min funktion er at sikre, at vi alle har forstået og accepteret informationen!” ”Min funktion er at afdække behov og indsamle information!” ”Min funktion er at sikre, at ting bliver gennemført med rettidig omhu!”

16 Beslutningsbevidsthed - Lemniskaten: Bruges ved løsning
Beslutningsbevidsthed Lemniskaten: Bruges ved løsning af arbejdsopgaver ”Kan vi stå inde for det?” ”Hvordan kan vi handle?” ”Er vi enige?” ”Hvad er svagheden?” Fi Fe Te Ti 4. 3. 8. 7. 1. Loop 2. Loop 6. 2. 1. 5. Ne Ni Se Si ”Hvad giver det af muligheder nu?” ”Hvad har vi tidligere gjort?” ”Hvad betyder det?” ”Hvad ser vi?”

17 Spændings- og udviklingsfelter mellem typer
Jobbets type Kollegers type (type og team) JTI/MBTI Personlig type Organisationens type Chefens type

18 Mine budskaber Lad dig ikke begrænse af din type, når du vælger job eller karriere. Jobtitler er én ting, jobindhold er noget andet. Sørg for, at dine præferencer kan komme til udfoldelse størstedelen af tiden på arbejdet, Men vær indstillet på at udvikle ”kejten”. Vær åben for karriereskift hele arbejdslivet. Prøv at gå uden for rammen. Mange virksomheder er så rummelige i dag, at karriereudvikling kan foregå uden at skifte virksomhed (og branche). Prøv at sortere profilering og bullshit i stillingsannoncer fra. Bag alt dette er der måske fornuftige mennesker. Trods alt. Det bedste job er der, hvor man kan grine sammen med sine kolleger. Opleve og lære.

19 Temperament


Download ppt "Nærvær er en kunst, måske den sværeste af alle"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google