Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Professionel relationskompetence

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Professionel relationskompetence"— Præsentationens transcript:

1 Professionel relationskompetence
Om møder mellem mennesker på biblioteket Anne Linder

2 Anne Linder www.authenticus.dk
Program 1.gang Kl. 9.00–9.45 Præsentation af deltagerne Kl Præsentation af projektet; Teori, Indhold og Form Kl – Frokost Kl Introduktion til video Anne Linder

3 Jensen og Buchhave, 2008 Aspekter af en ny professionsforståelse
” Bibliotekerne ønsker at ændre image, men måske retter vi ikke i tilstrækkelig omfang blikket på rollemodellen eller bæreren af det moderne bibliotek: Personalet” Anne Linder

4 Bæreren af det moderne bibliotek
At give sig selv i pant. At stille sig selv til rådighed til den pæd. Process. At tilbyde både sin faglighed og personlighed til den andens bedste. Ildsjæle Relationer der rykker Katzenelson: ”Det vigtigste i tilværelsen er det mest oversete” Anne Linder

5 Anne Linder www.authenticus.dk
Jensen og Buchhave, 2009 Linder, 2009 Aspekter vedr. professionsforståelse Fra kontrolkultur til forhandling Det kompensatoriske aspekter Det kulturelle aspekt Det demokratiske aspekt Det oplevelsesmæssige aspekt Det læringsmæssige aspekt Det emotionelle aspekt Det relationelle aspekt Anne Linder

6 Relationsprofessioner
Pædagogiske sektor Psykologiske sektor Sundhedsfaglige sektor Plejesektoren sektor Bibliotekarer Med flere Anne Linder

7 Bibliotekaren som en relationsprofessionel
en offentlig, social og kulturel Omsorggiver Opdrager Anne Linder

8 Relationsprofessionalisme ?
Vi har manglet et fælles fagteknisk sprog for de offentlige omsorgs- og opdragelsesopgaver Derfor er omsorgs- og opdragelsesdelen blevet udført på baggrund af bibliotekarens personlige holdninger og erfaringer. Uden fag-teknisk sprog har det været svært at udvikle og forstå de offentlige/sociale/kulturel omsorg og opdragelses-opgave Anne Linder

9 Jensen og Buchhave, 2008 Linder, 2009 ”Fra service til opbygning af relationer”
Private relationer Personlige relationer Professionelle relationer Intimitet og nærhed Kærlighed som emotionel kraft Læring og udvikling Anerkendelse som emotionel kraft Social omgang Venlighed som emotionel kraft Anne Linder

10 Anne Linder www.authenticus.dk
Det gode samspil Den følelsesmæssige dialog Vis glæde for barnet Se barnets initiativ – justér dig Inviter barnet til samtale – lyt og svar Giv anerkendelse Den meningsskabende dialog 5. Fang barnets opmærksomhed 6. Fasthold barnets opmærksomhed 7. Forbind barnets opmærksomhed Den guidende/vejledende dialog 8. Fortæl barnet hvad det må og skal – trin for trin Anne Linder, inspireret af, ICDP, Oslo Anne Linder

11 Anne Linder www.authenticus.dk
Relationskompetence Den følelsesmæssige dialog Vis glæde for barnet Se barnets initiativ – justér dig Inviter barnet til samtale – lyt og svar Giv anerkendelse Den meningsskabende dialog 5. Fang Barnets opmærksomhed 6. Fasthold barnets opmærksomhed 7. Forbind barnets opmærksomhed Den guidende/vejledende dialog 8. Fortæl barnet hvad det må og skal – trin for trin Anne Linder, inspireret af, ICDP, Oslo 1. Evnen til at etablere en følelsesmæssig dialog 2. Evnen til at tage ansvaret for at skabe en lærende og meningsskabende dialog 3. Evnen til at skabe en guidende og opdragende dialog Anne Linder

12 Hundeide, 2004 Overordnet formål ICDP og projektet
International Child Development Program At understøtte udviklingen af en sensitiv og følelsesmæssig kommunikation mellem bibliotekar og barnet, for at skabe en positivt og udviklingsstøttende relationen mellem dem. Anne Linder

13 Anne Linder www.authenticus.dk
Konkrete formål At give deltagerne en udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil At give deltagerne en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations og ressourceorienterede arbejde At give deltagerne en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til deres samspil med børn, unge, forældre og kollegaer Anne Linder

14 Anne Linder www.authenticus.dk
Pilotprojekt Individet Teamet Refleksion Ressourcer Relationer Organisationen Anne Linder

15 Anne Linder www.authenticus.dk
Metoder Selviagttagelse Kollegialfeedback Videofeedback Anne Linder

16 Teoretiske indhold i projektet
ICDP. Præsentation af de otte samspilstemaer Ressourceorienteret kollegialfeedback Positive emotionelle kræfter Relationer og netværk Følelsesmæssig kommunikation Autenticitet og personlige styrker Anne Linder

17 Strukturen 6 faglige og personlige udviklingsdage
Formiddag Arbejdende refleksive værksteder Fælles videoanalyse Stjernestunder Refleksionsøvelse Eftermiddag Teoretisk oplæg Happy Hour. Kollegial-video-feedback Anne Linder

18 Anne Linder, 2009 Engagement
At give sig selv i pant Engagementet er den drivkraft der gør det muligt at aktivere den enkelte bibliotekars faglige og personlige potentiale. Ildsjæle. Uden engagement er det svært at flytte sig selv og andre Anne Linder

19 Csikszentmihalyi, 2008 Det engagerede liv
Forudsætninger Et meningsfuldt perspektiv Positive emotioner Anne Linder

20 Csikszentmihalyi, 2008 Biologisk grundvilkår
Livsglæde Sundhed Anne Linder

21 Csikszentmihalyi, 2008 Den daglige kamp
Mennesker trues af - Livslede - Sygdom Anne Linder

22 Bibliotekarens dilemmaer
Teori – Praksis Trivsel – Læring Kaos – Orden Nærhed - Distance Individ – Fællesskab Glæde – Vrede Anne Linder

23 Csikszentmihalyi, 2008 Kompleksiteten er et grundvilkår
Konkret er en af de største udfordringer, at kunne finde en form for harmoni og arbejdsglæde i en verden, der ofte er spændt ud imellem to modsatrettede hovedtendenser Anne Linder

24 Professionel Kompleksitetshåndtering
Kender modsætningerne Peger på fællesnævnerne Anne Linder

25 Relationer og sammenhængskraft
Den gode relation både mening og positive emotioner Når man oplever at have betydning for fællesskabet, Relationsssionerne Anne Linder

26 Csikszentmihalyi, 2008 Harmoniske øjeblikke
Vi oplever en intens form for glæde i et harmonisk øjeblik Der frigives psykologisk energi Anne Linder

27 Anne Linder, 2006 Stjernestunder
Øjeblikke hvor vores liv opleves meningsfuldt Frigiver positive emotioner Anne Linder

28 Videoanalyse Keep it simpel
Hver deltager skal have optaget og analyseret min. 4 klip i løbet af kurset. (men gerne flere) Optagelserne skal bruges til at sætte fokus på hvordan kursisten mestre samspillet Anne Linder

29 Anne Linder www.authenticus.dk
Skriftlig aftale Lav en skriftlig aftale med en familie – gerne hvor der er flere børn/voksne der bruger biblioteket Det fremhæves: Det er et led i din efter/videre uddannelse. Fokus er på dig, og ikke på barnet/den anden aktør Filmen vil blive brugt i forbindelse med dit kursus og herefter vil den blive slettet Anne Linder

30 Anne Linder www.authenticus.dk
Video-checkliste Der skal være timer på optagelsen Film aldrig mod et vindue. Det giver modlys, og man kan ikke se ansigterne på dem, der filmes Fjern alle unødvendige støjkilder (også kollegaer der står og taler sammen i baggrunden) Det er vigtigt at filme samspillet, men film også det, aktørerne er samlet om: Bogen/skærmen/spillet Anne Linder

31 Anne Linder www.authenticus.dk
Optagelsen Hvis aktørerne er meget påvirket af at skulle filmes, kan videokameraet stilles på stativ. Dette begrænser dog kameravinklen. Forsøg at være ”usynlig” når du filmer. Det vil sige: Forsøg at undgå samtale og kommentarer. Pas tiden. Lad dig ikke rive tidsmæssigt med. Anne Linder

32 Anne Linder www.authenticus.dk
Redigering Gennemse din optagelse Beslut dig for hvilket klip på 3-5minutter du vil vise for dine kollegaer på kurset Anne Linder


Download ppt "Professionel relationskompetence"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google