Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Husorden! kamphunde, slanger og høj musik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Husorden! kamphunde, slanger og høj musik"— Præsentationens transcript:

1 Husorden! kamphunde, slanger og høj musik
4/3/2017 Husorden! kamphunde, slanger og høj musik

2 Emnet: Kamphunde, Slanger og høj musik
Velkommen! Emnet: Kamphunde, Slanger og høj musik 2

3 Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger §80: § 80, stk. 2: Lejeren skal overholde almindelige ordensregler der gælder for ejendommen! - Og skal efterkomme andre rimelige påbud 3

4 Lov om leje af almene boliger § 80, stk
Lov om leje af almene boliger § 80, stk. 1: Udlejer skal sørge for at der hersker god orden i ejendommen! 4

5 Lovgrundlaget Hvem fastsætter en husorden og hvad skal med?
Lov om almene boliger: §40, stk. 1: Afdelingmødet fastsætter en husorden for afdelingen Normalvedtægten § 18, stk. 6: 5

6 Generelle regler om politiets sikring af den offentlige orden!
Herudover findes der Generelle regler om politiets sikring af den offentlige orden! Overtrædelse heraf = husordensovertrædelser Almengyldige regler for adfærd! (nu beskrevet i LLA § 81) 6

7 Forholdet mellem husorden og kontraktsbestemmelser
Husordensbestemmelser: Kan ændres ensidigt Kontraktvilkår: Ændring kræver aftale 7

8 Formålet – hvorfor en husorden?
Ordensregler hvad er det? Tage hensyn til hinanden – aftale interne ”spilleregler” Informere beboer om bovilkår Sikre juridisk grundlag for påtale/opfølgning 8

9 Hvem henvender I jer til?
Er det Heidi og Jens eller Er det Brian, Dennis og Hassan? 9

10 Udfordringen Husorden skal: Være forståelig Respektere lovgivningen
Præsentere boligafdelingen 10

11 Husorden contra lovgivning
Hvad har forrang? Præceptivitet, hvad betyder det? 11

12 Hvad er konsekvensen af at overtræde husorden?
Advarsel/påmindelse - Adfærden stopper - Adfærden fortsætter Sag ved beboerklagenævnet - lejeforholdet gøres betinget - Der gives en advarsel Opsigelse eller ophævelse 12

13 Husordenssager….. Med etablering af beboerklagenævn for godt 12 år siden blev der indført et flerstrenget system til behandling af husordenssager. Beboerklagenævnet, så skal man anvende LLA §§ 81 og 82. Opsigelse af lejemålet, så skal man anvende LLA § 85. Protest inden 6 uger, sagen skal anlægges ved boligretten. Ophævelse, så skal man anvende LLA §90. 13

14 Hysdyr Boligministeriet antager, at husdyrhold er en
ordensforskrift, hvorfor dette kan reguleres ved en husorden. Kæledyr = Alle dyr der er normale at have i en lejlighed Husdyr = Et kæledyr af en vis størrelse 14

15 Hvad med dem her, er det husdyr? Kaniner Kamphunde Mus
Slanger og andre krybdyr Høns Varaner 15

16 Lejers husdyr overholder ikke husordenen……
Det vil sige, at Lejer qua sit husdyr misligholder sine forpligtelser. Sanktioner! LLA § 81, stk. 1, nr. 8 og 10: Lejerens husdyr er til gene LLA § 81, stk. 2: Lejeren holder husdyr i strid Med lejeaftalen eller husorden 16

17 Slanger og kamphunde 17

18 18

19 19

20 20

21 Kapitel 2 - Non itaque ista quae fecisti

22 Ex plenitudine quippe bonitatis
Caelum et terram invisibilem et incompositam Sed quae causa fuerat, o lumen veridicum, tibi Ne me vana doceat, discute tenebras eius, et dic mihi. Obsecro discute tenebras eius te per matrem caritatem, obsecro te. 22

23 Quod autem in primis conditionibus
Fecisti in sapientia tua ut inde penderent: Etiam inchoata et informia Quaeque in genere suo vel spiritale vel corporali Euntia in immoderationem et in longinquam Ecce apparet mihi in aenigmate trinitas, quod es, deus meus, quoniam tu Dissimilitudinem tuam, spiritalecce apparet mihi in trinitas discute tenebras eius, quod es, deus meus, quoniam tu Informe praestantius, quam si formatum 23

24 Kapitel 3 - Non itaque ista quae fecisti

25 Terram invisibilem et incomposit
Løbende betalinger 260,375 392,567 472,122 716,059 956,785 Gevinster - 78,000 56,000 - Restgæld (ejer) 13,777 34,908 89,000 66,000 554,000 - refunderet indskud 23,000 67,000 79,000 678,000 Netto I alt 65,000 34,000 674,000 Gennemsnit pr. år 25

26 Eporiatum contra linux
26

27 4/3/2017 27

28 4/3/2017

29 29


Download ppt "Husorden! kamphunde, slanger og høj musik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google