Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

03-04-2017 HHX - Lene Baake Afsætning 2012-2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "03-04-2017 HHX - Lene Baake Afsætning 2012-2013."— Præsentationens transcript:

1 HHX - Lene Baake Afsætning

2 Plan for 14.09.12 Perchs Thehandel Nordic Comfort Egne virksomheder
HHX - Lene Baake Plan for Perchs Thehandel Nordic Comfort Egne virksomheder Generiske strategier Vækststrategier

3 HHX - Lene Baake Videocases

4 HHX - Lene Baake Nordic Comfort

5 Lokale virksomheder Find 2 lokale virksomheder (i 50 km. radius)
HHX - Lene Baake Lokale virksomheder Find 2 lokale virksomheder (i 50 km. radius) (Mors, Salling, Viborg, Holstebro mv.) Gå på deres hjemmesider Find ud af sortiment, marked Find missionen Find visionen Find værdier Google docs dokument - alfabetisk – præs.

6 HHX - Lene Baake Fremtidig strategi Værdikædeanalyse, regnskabsanalyse, omverdensanalyse -> SWOT Nuværende situation Fremtidig strategi Konkurrencestrategi Vækststrategi

7 HHX - Lene Baake Generiske strategier En virksomheds generiske strategi er den overordnede strategi Kaldes også konkurrencestrategi Hvordan opnår vi en konkurrencefordel? Større nytteværdi for kunden. Professor Michael Porter

8 Generiske strategier Formulering af strategien tager udgangspunkt i:
HHX - Lene Baake Generiske strategier Formulering af strategien tager udgangspunkt i: Enten en omkostningsfordel – virksomheden konkurrerer på lave omkostninger (indkøb, produktion, markedsføring) Eller en differentieringsfordel – virksomheden har et unikt tilbud til markedet (produkt-design, et velkendt brand, høj funktionalitet) Ligeledes tages der hensyn til, hvor mange målgrupper, som virksomheden ønsker at satse på.

9 HHX - Lene Baake Konkurrencefordel ”Prisen betyder så meget, at man næsten ikke kan forstå det. Vi vil gerne give vore kunder et brand og en kvalitet for hver eneste krone, de betaler for vort tøj. Det tror jeg, aldrig går af mode.” Troels Holck Povlsen, stifter af tøjkoncernen Bestseller

10 Differentieringsfordele
HHX - Lene Baake Differentieringsfordele Ingen grænser for hvordan (også service, emballage mv.) Differentiering -> nytte (produkt, image) Dyrere produkt Præference i målgruppen Vanskelige at kopiere

11 HHX - Lene Baake Eksempler Find 3 eksempler på virksomheder, som konkurrerer på lave omkostninger Find 3 eksempler på virksomheder, som konkurrerer på unikke produkter

12 Porters generiske strategier
HHX - Lene Baake Porters generiske strategier Ifølge Porter bør virksomheden formulere en konkurrencestrategi For at klare sig bedst mulig i snæver konkurrence For at være mindre sårbar overfor nye konkurrenter

13 Konkurrencestrategi Omkostningsstrategien: en stor markedsandel
HHX - Lene Baake Konkurrencestrategi Omkostningsstrategien: en stor markedsandel stordriftsfordele lave enhedsomkostninger rationaliseringer, teknologi, storindkøb, effektiv distribution kritisk masse standardvarer til lave priser Stor markedsandel -> stordrift -> lave enhedsomkostninger Rationaliseringer, effektiv teknologi og store indkøb og effektiv distribution Standardiserede produkter i store mængder Kritisk masse, break even ved meget stor produktionsmængde

14 Konkurrencestrategi Differentieringsstrategien:
HHX - Lene Baake Konkurrencestrategi Differentieringsstrategien: differentiering via marketingmix præferencer for virksomhedens produkt hos bred målgruppe unikt design, kvalitet, service, funktion ofte lidt højere pris

15 HHX - Lene Baake Palisadestrategi Palisadestrategi – virksomheden dækker hele markedet gennem sit sortiment – og konkurrenterne holdes ude af markedet. Tilgodeser forskellige behov hos kunder og mellemhandlere Problem kanibalisme Ex Tuborg, Carlsberg

16 Konkurrencestrategi Fokuseringsstrategi kaldes også nichestrategi.
HHX - Lene Baake Konkurrencestrategi Fokuseringsstrategi kaldes også nichestrategi. Specialisering – afgrænset del af markedet Opdeles i to strategier afhængig af den konkurrencemæssige fordel: Omkostningsfokus (Team Benns, Brians VVS) Differentierings fokus – høj kvalitet, høj pris (Ung Rejser)

17 Twitter Hvilken generisk strategi anvender denne virksomhed?
HHX - Lene Baake Twitter Hvilken generisk strategi anvender denne virksomhed? Brug Porters betegnelser Send et tweet til afs1

18 HHX - Lene Baake

19 HHX - Lene Baake Hvem overlever?

20 HHX - Lene Baake Vurdering Stuck-in-middle er virksomheder, der har en uklar strategi – og ikke har formuleret en bæredygtig konkurrencestrategi. Porters råd (lidt af det hele, ikke god til noget) Kritik (begge dele)

21 Vækststrategier Overordnet målsætning
HHX - Lene Baake Vækststrategier Overordnet målsætning Vækst i totalt aktivitetsniveau (omsætning) Ansoff-vækstmatrix viser vækststrategier gennem intensivering (nuværende produkt/marked, kernekompetence) Vækst gennem intensivering opdeles i: Markedspenetrering Produktudvikling Markedsudvikling

22 HHX - Lene Baake Herning Folkeblad

23 HHX - Lene Baake

24 Ansoffs vækstmatrix - intensivering
HHX - Lene Baake Ansoffs vækstmatrix - intensivering

25 HHX - Lene Baake Markedspenetrering

26 HHX - Lene Baake Markedspenetrering Markedspenetrering dvs. øge salget af nuværende produkter på nuværende markeder Forøge forbrugsfrekvensen Nye anvendelsesmuligheder (Hummel casual) Hyppigere og større brug, fx gennem reklamekampagne Hyppigere udskiftning, fx gennem god byttepris (bil) Eksempler findes – send link

27 Markedspenetrering Forøge det effektive marked Forøge markedsandelen
HHX - Lene Baake Markedspenetrering Forøge det effektive marked Få ikke-brugere til at begynde at bruge produktet Prøver, kampagner Bedst egnet ved stor markedsandel Forøge markedsandelen Stjæle markedsandele fra konkurrenter, fx gennem reklame eller prisnedsættelse Kræver store ressourcer

28 Produktudvikling Nye produkter til nuværende marked:
HHX - Lene Baake Produktudvikling Nye produkter til nuværende marked: Erstatning af eksisterende produkt Nuværende produkt kan være forældet (fax) Fornyelse af eksisterende produkt Udvikling af nye modeller (bil) Produktforbedringer med nye features (mobil) Sortimentsudvidelse – line-extension Produktlinjeudvidelse med flere produktvarianter (dry) Ønske om større målgruppe – palisadestrategi (Dyrberg)

29 Produktudvikling Vurdering af mulig synergieffekt
HHX - Lene Baake Produktudvikling Vurdering af mulig synergieffekt Fra udnyttelse af distributionssystem (ex. Larsen Rejser) Fra udnyttelse af viden om produktionsproces og –teknologi (ex. Kims Natursnack)

30 Eksempler på line-extension
HHX - Lene Baake Eksempler på line-extension Kom med eksempler på produktudvikling i form af line-extension

31 Markedsudvikling Eksisterende produkt til nye markeder
HHX - Lene Baake Markedsudvikling Eksisterende produkt til nye markeder Nye, anderledes segmenter Fx udvidelse fra konsumentmarkedet til producentmarkedet eller omvendt (Bjørn Borg, Pilgrim, Sloggi) Geografisk markedsudvikling (national/int.) Opstart af eksport til nye markeder (stordrift, PLC) Øget internationalisering Nye distributionsformer Fx nethandel (El-Giganten)

32 Andre vækststrategier
HHX - Lene Baake Andre vækststrategier Integration (horisontal/vertikal) – flytte sig i supply chain (opkøb, fusion, nyt firma) Diversifikation – nyt produkt til nyt marked Frasalg eller lukning (downsizing) Vikan

33 Strategier Spørg din mor/far/dig selv om
HHX - Lene Baake Strategier Spørg din mor/far/dig selv om 1. Hvad konkurrerer det firma på, som de arbejder i? (lave priser, specielle produkter eller…?) 2. Hvordan forsøger firmaet at øge salget (få flere kunder, større omsætning på den enkelte kunde…). Hvordan vil firmaet vækste i fremtiden?

34 Opgaver Viable Tjekopgaver 5, 6, 7, 8 Forståelsesopgaver 4, 5, 6
HHX - Lene Baake Opgaver Viable Tjekopgaver 5, 6, 7, 8 Forståelsesopgaver 4, 5, 6 Opgave 2 og 3


Download ppt "03-04-2017 HHX - Lene Baake Afsætning 2012-2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google