Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Schæffergården ons. d. 21. april 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Schæffergården ons. d. 21. april 2010"— Præsentationens transcript:

1 Schæffergården ons. d. 21. april 2010
OM´s anvendelse af og erfaring med naturlig nedbrydning v. Civilingeniør og projektchef Ernst V. H. Lassen

2 Disposition OM´s projekter inddelt i omkostningskategorier Undersøgelser Undersøgelser, risikovurdering og mindre afværge Store undersøgelser/afværge efterfølgende monitering Mega sager Sammenligning med OM-II projekter Erfaringsopsamling på udbredelse af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

3 OM-I Projekter inddelt i omkostningskategorier

4 OM-I Projekter inddelt i omkostningskategorier

5

6 Type 1. ’Undersøgelser’ 78 % af OM sagerne (7189 stk.) DDPA typen (Det Danske Petroleums Aktieselskab) Kun benzin ’udskænkning’. På ubefæstet areal (justitsministeriets krav af hensyn til brandfare) Gennemsnitspris på kr Ophørt i drift omkring 2. verdenskrig, efter år er forureningen ikke at finde

7

8 OM-I Projekter inddelt i omkostningskategorier

9

10

11

12 Type 2. Undersøgelser/risikovurdering og mindre afværgeforanstaltninger.
18 % af sagerne (1611 stk.) Mindre anlæg med flere brændstofskvaliteter, typisk fra 1950 og -60’erne. Befæstet areal med olieudskillere Gennemsnitspris kr Forurenet i Hot-spots og evt. sekundære ’magasiner’ Efter afværge kan vandforureningen typisk ikke genfindes. Accelereret naturlig nedbrydning

13 OM-I Projekter inddelt i omkostningskategorier

14

15

16 Store sager og efterfølgende monitering
4 % af sagerne (114 stk.) Større tankstationer typisk fra 1960’erne, store tanke og andre underjordiske installationer Gennemsnitspris kr Kompleks forureningsbilleder i både mættet og umættet zone. Efterfølgende monitering OM´s protokol for naturlig nedbrydning monitering af kulbrinter og redoxparametre.

17 OM-I Projekter inddelt i omkostningskategorier

18

19 Jyllandsgade 7 – 9 Ringsted

20 Jyllandsgade 7 – 9 Ringsted

21 Jyllandsgade 7 – 9 Ringsted
Nafta 1938 DDPA 1944 Ora 1946 Esso 1960 Texaco 1972 Haahr 1984 Statoil tilmelder 2004 Entreprisekontrakt optagelse af 2 x 100 m3, 2 x 50 m3 plus div. mindre tanke og rør. Fjernelse af 6300 tons jord, blev forøget med 1500 tons. Igangsat stor grundvands-monitering bl.a. af hensyn til MTBE Omk. 8.7 mio. kr. incl. monitering

22

23

24 Mega sager 1‰ af sagerne (12 stk.) Kæmpestore tankstationer med lange driftsperioder eller stationer med ekstreme forureningshændelser Gennemsnitspris kr Meget lange forureningsfaner med både kulbrinter og MTBE. Store mængder forurenet jord. Kompleks geologi (f.eks. kalkmagasiner). OM’s protokol, redoxkoncept og langvarig monitering.

25 OM-II Projekter inddelt i omkostningskategorier

26 Erfaringsopsamling på grundvandsfaner fra villatanksager
Den typiske fane i grundvandet (>9µg/l) er 13 m. Den maksimalt konstaterede fane er 48 m. De længste faner ses typisk i starten af forurenings- hændelsen. Fanen stabiliseres/reduceres væsentlig over tid JAGG overestimere oliens udbredelse både for BTEX´er og totalkulbrinter. Fysiske og biologiske processer har stor indflydelse på fanelængden.

27 Redoxforhold i faner på villatank sager

28 Afsluttende bemærkninger
Naturlig nedbrydning har direkte og indirekte haft stor betydning i OM’s arbejde 78 % af OM’s opgaver har kunnet afsluttes med undersøgelser OM har med succes udviklet og anvendt protokol for naturlig nedbrydning af kulbrinter i grundvand, efter fjernelse af ’hot-spot’ i umættet zone Erfaringsopsamlingen på villasager har vist, at JAGG overestimere udbredelsen af olie i grundvandet.

29 Jyllandsgade 7 – 9 Ringsted


Download ppt "Schæffergården ons. d. 21. april 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google