Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Specialbørnehaven Børnehuset Sønderskov

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Specialbørnehaven Børnehuset Sønderskov"— Præsentationens transcript:

1 Specialbørnehaven Børnehuset Sønderskov
Annemette Møller Specialbørnehaven Børnehuset Sønderskov Børnehuset Sønderskov er et kommunalt (Sønderborg kommune) dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling (Lov om social service § 32).

2 Forudsigelighed Ro Balance Barnet skal føle sig: set, hørt og forstået

3 Gummi-tarzan-princippet:
Neuropædagogik Gummi-tarzan-princippet: ”der er altid noget, man er god til, man skal bare finde ud af, hvad det er”

4 Den treenige hjerne Susan Hart

5 5 10 sporet motorvej, der skal snævre sig ind til en lille skov sti.
De børn jeg arbejder med, er p.g.a af deres fysiske og psykiske funktionsnedsættelser generelt tilbage udviklingmæsssigt. De har alle store problemer på det sansende niveau (at kunne sortere væsentligt fra uvæsentligt eller have for lidt arousal) 5

6 DET SANSENDE NIVEAU – HJERNESTAMMEN OG CEREBELLUM
(FORMATIO RETICULARIS, PONS, CEREBELLUM MED VERMIS, AROUSAL, DET AUTONOME NERVESYTEM) SANSENDE NIVEAU: OVERLEVELSE KONTROLLERER ÅNDEDRÆT, HJERTE, FORDØJELSE, APPETIT, HORMONER KAMP/FLUGT/FREEZE, SKAFNING AF FØDE OG PARRING SANSESORTERING, OPMÆRKSOMHED AROUSAL(HJERNESPÆNDING-VÅGENHED) AUTONOME NERVESYSTEM (SYMPATISK/PARASYMPATISK) GROVMOTORIK – CEREBELLUM (LILLEHJERNEN) UDEN FOR VILJENS KONTROL HJERNENS KEMISKE FABRIK Arousal, sansesortering, autonome nervesystem(Stress) – Parasympatiske(Rolige, den slappe tilstand) Sympatiske (anspændte tilstand) der skal helst være balance i mellem de 2. Det Autonome nervesystem består af det parasympatiske(beroligende) og det sympatiske(aktiverende) nervesystem – der skal gerne være balance mellem de to. 6

7 Arousal = Hjernespændingsniveau
Hypo = for lidt spænding/energi til hjernen adfærd= hyper eller hypo aktivitet (vågner tit i løbet af en nat) pædagogiske tiltag: Musik, tv, computer, mange skift (genkendelighed i skiftene), kugledyne, bevægelig pude, stol, kugledyne, vest, lycra dragt, trampolin, massage (aktiverende), fysiske aktivitet, ”kost”, dopamin. hyper= for meget energi til hjernen Adfærd= hyperaktivitet (sover ofte godt om natten) Pædagogiske tiltag: afskærme, dæmpe stimuli, sækkestol, kugledyne m.m., struktureret hverdag/genkendelighed, massage (beroligende), dopamin Vigtig: at der skabes balance mellem hypo og hyper arousal.

8 Hvorfor føler jeg det, du føler!
Spejlneuroner Hvorfor føler jeg det, du føler!

9 Den sansende Hjerne Ved et skrøbeligt nervesystem på et sansemæssigt niveau handler det om at skabe resonans, ro og balance mellem det sympatiske og det parasympatiske nervesystem Specialpædagogiske tiltag – den sansende hjerne: Stimuli: Skærme – aktivere Dufte: skaber arousal. Beroligende: lavendel, citronmelisse, vanilje, rose, bananolie. Aktiverende: kaffe, hvidløg, salmiak, røg Kost: citron i vand, groft brød, tyggegummi Lys og farver: Beroligende: blå/grønne farver, dæmpet lys, lys der står stille, drivende skyer, havets stille bølger. Aktiverende: orange/røde farver, stærkt lys, lys der bevæger sig, skiftende lyseffekter(hurtigt arousal løft)

10 Lyd: Beroligende: lyden af hjerterytme, stille musik, ensartet toneleje, ”vuggesang”, hørebøffer, ørepropper. Aktiverende: u rytmisk musik, høj musik, skiftende lyde, støj. Vugge/gynge: kan øge arousal Bevægelser: Beroligende: lineære bevægelser som hængekøje på tværs, gyngestol, gyng i hjerterytme, ensartede og beroligende bevægelser. Aktiverende: rotationer, bevægelser fra side til side, skift i retning, skift i hastighed, start-stop. .Udlåne sit autonome nervesystem: til Sam regulering/synkronisering af det parasympatiske og det sympatiske nervesystem .Overindlæring/gentagelser af motoriske bevægelser/handlinger .Struktureret hverdag: med støttesystemer, forudsigelighed. Visuelle støttesystemer: markører, konkreter .Kommunikation: korte, konkrete beskeder. Så få ord som muligt.

11 Berøring: (Oxytocin fremmende aktiviteter: berøring, omsorg, tilknytning)
Beroligende: massage/ berøring i hårenes retning, strøg i minuttet, fast berøring/dybe tryk, ensartet rolig berøring, neutral temperatur. Aktiverende: berøring mod hårenes retning, hurtige berøringer, let berøring, ukendt berøring, skiftende temperatur. Tryk og berøring: ved at mærke sig selv udenpå – åbnes muligheden for at mærke sig selv indefra, hvor følelser og fornemmelser lever og således også for at mærke andre. Aktiverende/beroligende tiltag: kugledyne/kædedyne, kugle/kædevest, gelepuder/sandsække over kropsdele, tungt sengetøj, tøj med vægt, tungt tæppe på skødet(når man sidder), rytmiske sammenpresninger/træk af leddene, tætte packs omkring sig, fast underlag, stå op, gå tur evt. med bare fødder), ælte dej, spise med kniv og gaffel, løfte og bære ting, ridning, svømning, tumle, lege, trampolin, fodbad, kuglebad. Bruge naturen: Vind, blæst, sol, regn og sne er gratis taktile stimuli. .Dopamin fremmende aktiviteter: hvor er interessen/motivationen? Næring til nervesystemets udvikling af neurale netværk. .Fysisk aktivitet: motion, rytme, frigivelse af endorfiner (modvirker stress) .’En-til-’en kontakt .Arousal-lege: ”nu kommer jeg og tager dig”, titte bøh, øvelser med hænderne ovenpå hinanden på skift, gentagelse på gentagelse, stemmeføring/leg m.m.

12 Neurotransmitterstofferne
(formidler overgangen af nerveimpulser i synapserne) Dopamin (glæde/belønningsstof) – hænger sammen med nysgerrighed, motivation, forventningens glæde, interesse og engagement dopaminniveauet stiger ved alle glædesfyldte, følelsesmæssige aktiviteter. serotonin (lykkestof) – ved for lavt niveau, bliver tanker og adfærd negativ og lysten til socialt samvær forsvinder. Øges ved bl.a. omsorg, ved fysisk aktivitet og ved at få naturlig lys og luft Noradrenalin (stressstof) – er godt i små portioner, øger opmærksomheden. Ved for højt niveau, i længere perioder, giver det: opmærksomhedsproblemer, forhøjet arousalniveau (uro), hukommelsessvigt, angst(utryghed), irritabilitet, defensiv adfærd. Hormonet oxytocin er et hormon, som skaber en varm, let og kærlig følelse og støtter tilknytningen til andre mennesker. virker beroligende og antiaggressivt. Oxytocin udskilles ved berøring, massage, beroligelse, trøst, rare ansigtsudtryk, visualisering, meditation m.m. Neurotransmittere kaldes også signalstoffer og er kemiske stoffer som frigøres i synapser og overfører signalet fra en neuron til en anden neuron Neurotransmitterstofferne styrer arousel processen. Dopamin: glædes, lærings – beløningsstof Påvirker adfærd, nysgerrighed, positive følelser og motorik Basalganglierne har dopaminreceptorer Aktiveres kraftigt ved let stress Ved over aktivitet ses tvangshandlinger, hyperaktivitet Serotonin: lykkestof, distribueres til basalganglierne, det limbiske system og neocortex Amygdala balanceres af serotonin. For lav serotonin betyder lav arousel. Balancen mellem serotonin og noradrenalin er nøglen til affektregulering Noradrenalin:stress-stof, påbegynder kamp/flugt adfærd øger vores opmærksomhed(sundt i små portioner). Forstærker hukommelses sporene ved stress. Mange receptorer til hypothalamus 12

13 Ressourcesynet i neuropædagogikken
Positive forventninger: Skaber motivation, glæde og styrer adfærden mod positiv belønning. Øger dopamin- niveauet og der skabes øget aktivering af neuroner (nervecellerne) og dermed øget opmærksomhed og mulighed for indlæring. Dopamin er en forudsætning for læring, vores lærings- og belønningsstof (det er os, som omsorgsudøver, der skal hjælpe barnet til at øge eller regulere dopamin niveauet) Neuropædagogik : fejlfinder (handicaps, diagnoser m.m./ressourcefinder Det at have positive forventninger - motiverer, se hvad der motiverer barnet (ikke hvad er motiverer os). 13

14 GENKENDELSE: knyttets til følelser/sansning hurtig proces ubevidst (vide hvordan) pædagogoisk tiltag: markører (støttesystemer, billeder, konkreter, lyd, duft, m.m.) kropslig guidning Genkaldelse: Neocortex (tænkning) Langsom proces Bevidst (vide at)

15 Uden for barnets mestringszone barnets nærmeste udviklingszonen
Barnets mestringsområde

16 FORUDSÆTNINGSOBSERVATION Barnets navn:
(hver kolonne udfyldes, skal ikke hænge sammen på tværs)


Download ppt "Specialbørnehaven Børnehuset Sønderskov"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google