Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Titel: Is the 6-minute cycle test useful in a cardiac rehabilitation programme? European Journal of Physiotherapy, 2014; 16:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Titel: Is the 6-minute cycle test useful in a cardiac rehabilitation programme? European Journal of Physiotherapy, 2014; 16:"— Præsentationens transcript:

1 TESTNING AF HJERTEPATIENTER Pernille Villumsen, fysioterapeut / projektkoordinator, Næstved Sygehus

2 Titel: Is the 6-minute cycle test useful in a cardiac rehabilitation programme? European Journal of Physiotherapy, 2014; 16: 17-24

3 Forfattere Pernille Villumsen, B.PT. 2002
Duco W. van Lelieveld, fysioterapeut, cand. scient. san. Susanne Møller, chefstatistiker v/ DBCG i Kbh.

4 Gennemgang i dag Baggrund Formål Metode Resultater Overvejelser
Konklusion

5 Baggrund Hjertehold (2003-2008)
6MWD, Borg15, Counting Talk Test, Steptest, Åstrand…… Hvad bør en test kunne/opfylde?

6 Krav til test Let at udføre (for tp. som for pt.)
Få/ingen krav om særligt udstyr (ressourcer) Uafhængig af HR pga. betablokkere

7 Betablokkere ↓ HR, ↓ output, ↓ BP
BB medfører ændringer i det normale lineære forhold ml. intensitet og HR.

8 6MC - en mulig test??? North Carolina 6 minute cycle test. Verril et al Alternativ til 6 MWT gr. loft-effekt Kort, simpel, ingen HR. God reliabilitet for hjerte-ptt. Men…..udført på Airdyne TM-cycle

9 Airdyne TM-cycle

10 Udfordring ved 6 MC Airdyne er ikke standard-udstyr → alm. motionscykel? Valg af belastning i fht. pedal-frekvens? Bud: Beregne individuel belastning ud fra RPE (6- 20)

11 Formål Bestemme anvendeligheden af 6MC som mål for ændringer i outcome i et hjerterehab. program

12 Delmål 1 + 2 1: Bestemme test-retest repeatability over 2 separate dage 2: Bestemme om 6MC er i stand til at vise gruppevis eller individuel ændring i outcome i forbindelse med træning på hjertehold

13 Støtte til projektet Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Lokal forskningsenhed på Næstved SH x 2 Privat fond Samlet ca kr. til frikøb

14 Metode Deltagere Design Pre-test (RPE 6-20) 6MC Træningsprogrammet

15 Deltagere Løbende optag Inklusionskriterier: PCI ± stents ≤ 70 år BB
Accepterer deltagelse I stand til at læse, skrive og tale dansk Udfører testene korrekt i hht. protokol

16 Deltagere Eksklusionskriterier:
Konkurrerende lidelser med formodet betydning for outcome (asthma, smerter, KOL, svimmelhed) Resultat ˂ 50 watt Brug af ganghjælpemiddel eller usikker gang Udeblivelse til retest

17 Design

18 Pre-test for at bestemme belastningen
Gradvist stigende cykeltest 2 min/25+12,5 watt/60 rpm/ Angiver RPE efter 60 sek. RPE 15 = test slut, watt noteres

19 6 minute cycle test Som 6 MWT 5 min. pause ml. pre-test og 6MC
Ingen verbal opmuntring Tid og distance er synlig for pt.

20 Træningsprotokol Forløb: 12 uger / 2 x 60 min. + udstrækning
Opfordring til selvtræning min. 30 min. dagligt.

21 Træningsprotokol 15 min. opvarmning
25-30 min. aerob træning, RPE 14-17, kont./interval. 10-15 min. styrketræning, 3 x 10 RM Legpress Pulldown Dips Abdominal Back

22 Resultater 49 ptt. udfører test og retest Køn: 42/7
Gennemsnitsalder: 56 år [43-68] 4 dage ml. de to tests

23 Test - retest n= 49 Distance, km. Test 2.84 Retest 2.89 Difference
0.05 SD (of the difference) 0.17 Confidence interval of the difference (-0.28 to 0.38) Mean = Zero (p-value) 0.044* Within-subject-coefficient-of-variation (%) 4.2 The values are expressed as means Signifikant forskel på test og retest *One-sample t-test

24 Bland Altmann Plot

25 Belastning - fordeling
% of patients Watts 2 50 16 62,5 27 75 ≈ 75% 87,5 25 100 6 112,5 125

26 Outcome Delmål: Bestemme om 6MC er i stand til at vise gruppevise eller individuelle ændringer i outcome i forbindelse med træning på hjertehold 49 ptt. fra del 1 Drop-out: 13 ptt. n = 36 Min. 5 tests pr. pt. = 180 værdier 19 missing values

27 Outcome 92 % af ptt. gennemførte mere end 50 % af træningssessionerne

28 Gruppevise ændringer? n = 36 Baseline Uge 8 Uge 12 Follow up
Distance, km (mean) 2,87 3,26 3,38 3,36 p-værdi < 0.001 0.573 0.977 Målt på gruppen

29 Individuelle ændringer?
Kan 6MC påvise individuelle ændringer der overstiger CI på differencen = > 0.7 km.? Uge > 0.7 km. 8 17% 12 39% Follow up 47% Ja

30 Spontan forbedring? 14 ptt. med > 14 dg. ml. retest og start på træning, fungerede som ”kontrol-gr.” Antal dage: 33 (mean) [range:15-82] Ingen signifikant forskel ml. baseline gr. og kontrolgruppe (p = 0.059)

31 Overvejelser på test-retest
Behov for pre-test mhp. korrekt belastning? eller fast belastning, ex. - kvinder: 75 W - mænd: 100W? Er 5 min. hvil ml. pre-test og 6MC nok?

32 Overvejelser på test-retest
Kunne en cykel med konstant belastning (uafhængig af pedal-raten) være en idé? Ulemper: Større krav til udstyr

33 Overvejelser på test-retest
Mulig læringseffekt? P-værdi er tæt på 5%. Hvordan ville det se ud, testet på flere ptt.? Med flere pre-tests (ex. 3), ville vi måske komme under 5%, men ville gå på kompromis med de oprindelige tanker.

34 Overvejelser på outcome
Loft-effekt i relation til rpm, for de som lægger ud med en høj rpm – dvs. det er svært/umuligt at øge rpm tilstrækkeligt mhp. at nå en signifikant forbedring. Hvis pre-test ikke er korrekt udført, kan det betyde høj rpm, uden større anstrengelse

35 Overvejelser på outcome
Vores kontrolgruppe (n=14) havde ingen spontan forbedring i deres ventetid måske var de 33 dage for kort tid til at demonstrere signifikant forskel? måske er det sådan at hjertepatienter generelt ikke tør begynde motion uden supervision?

36 Overvejelser på outcome
6MC påviser sig. forskel ml. baseline og uge 8, nær-signifikant ml. 8 og 12 og tydeligt ikke signifikant ml. 12 og FU (målt på gr.) ikke helt tydelig enighed i litt. om hvorvidt længere forløb giver bedre resultater? det kan være nemmere at opnå forbedringer, når baseline er lav? compliance er muligvis højere i begyndelsen? Vi måler på uens perioder 8/4/4 vs. 8/8/8

37 Overvejelser på outcome
Drop out rate på 26,5 % kendetegn for denne gruppe: yngre + i arbejde drop out tidligt i forløbet ville de kunne trække resultaterne i positiv retning?

38 Konklusion Vi finder, at 6MC er/kan:
uafhængig af HR simpel at anvende low cost – metode muligvis forbundet med en mindre læringseffekt påvise både gruppevise og individuelle ændringer i outcome i forb. m. træning på hjertehold Vi finder, at der er behov for at us. relationen ml. 6MC og VO2max mhp. at bestemme validitet.

39 TAK!


Download ppt "Titel: Is the 6-minute cycle test useful in a cardiac rehabilitation programme? European Journal of Physiotherapy, 2014; 16:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google