Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dåvildt i Lemvig og Holstebro kommuner

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dåvildt i Lemvig og Holstebro kommuner"— Præsentationens transcript:

1 Dåvildt i Lemvig og Holstebro kommuner

2 Bestandsdata I den vestlige del af Holstebro Kommune og i Lemvig Kommune var der stort set ikke dåvildt før udsætningerne. Ud fra oplysninger om hvilke dyr der blev sat ud hvornår kan vi beregne bestanden. Vi regner på basis af nogle forudsætninger

3 Forudsætninger for beregningerne
Dåer får kalv som 2 årige. Dåer får i gennemsnit 0,9 kalv Alle aldersgrupper overlever med 90 % årligt (uden jagt).

4 Udsætningerne Lemvig Kommune: 79 dåer og 20 hjorte / hjortekalve i perioden 2008 – 2010. Idom- Råsted: 36 dåer / smaldåer og 8 hjorte i 2009 og 10 års dyr i 2010 I alt. 153 dyr.

5 Erfaringer fra Idom – Raasted -Dåvildtet trives - Dåvildtet spredes (meget) - Home- range skifter over året (det enkelte dyr er på rigtigt mange ejendomme i løbet af kort tid). - De enkelte dyr færdes på meget store arealer over året - Tilsyneladende faste brunstpladser

6 Bestandsfremskrivning uden jagt

7 Hvor stor skal bestanden være?
Arealet i Holstebro, Struer og Lemvig kommuner, vest for hovedvejen Holstebro – Struer samt Herningvej er ca km2 – Ha. 1 dyr pr. 100 Ha svarer til 1000 dyr i området, hvilket vi mener kan være et foreløbigt mål (sommerbestand). Spredning er en væsentlig faktor.

8 Hvordan når vi målet for bestandsstørrelse
Uden jagt er der i 2016 ca dyr. Vi kunne således forsætte fredningen til 2016. Vurderes uhensigtsmæssigt pga. Tamme dyr Problemområder / utilfredse lodsejere Utålmodige jægere

9 30% afskydning af alle aldersgrupper

10 30% afskydning af kalve

11 Afskydning af 30% af kalvene fra 2013 og 10% af voksenbestanden fra 2016

12 Giver følgende udbytte:
Årstal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totalbestand 527 607 688 778 795 813 830 Afskydning dåer 24 25 Afskydning smaldåer 6 7 Afskydning dåkalve 22 26 29 32 33 34 Afskydning hjorte 20 Afskydning spidshjorte Afskydning hjortekalve Total udbytte 44 52 58 120 126 129

13 Oversat til jagttider Afskydning af op til 30% af kalvene – 14 dages jagttid fra Revurderes i 2016. Då og hjort fredet indtil Derefter en jagttid, som sikrer afskydning af maks 10% af bestanden – 1 uges jagt på hjort og evt. 14 dage på då. (Anbefaling som revurderes inden 2016)

14 Hvorfor ikke jagttid på hjorte nu?

15 Hjortenes aldersfordeling i 2016

16 Hjorte I 2013 skal 28 voksne hjorte og årige dække Ha med 200 dåer- hver hjort dækker gennemsnitligt ca Ha. I er der 115 voksne hjorte og årige,- og ca. 300 dåer- hver hjort dækker gennemsnitligt 500 Ha. Bestanden er stadig i en etableringsfase, og det er vigtigt at alle dåer findes tidligt i brunsten, så vi undgår sen kalvesætning.

17 Oplæg vedr. jagttider Om nødvendigt deles Holstebro og Struer Kommuner ved Struervej – Herningvej. I vest området bør der være 14 dages jagttid på kalv i perioden I vest området – ingen jagt på då og hjort i 1. periode – fra 2016 en meget kort jagttid. I øst området ?????? Problemdyr skydes på dispensation- løses ikke med generel jagttid!

18

19


Download ppt "Dåvildt i Lemvig og Holstebro kommuner"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google