Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Excl. Monopol, Monopolistisk og Fuldkommen konkurrence

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Excl. Monopol, Monopolistisk og Fuldkommen konkurrence"— Præsentationens transcript:

1 Excl. Monopol, Monopolistisk og Fuldkommen konkurrence
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Markedsformer Oligopol, Duopol Excl. Monopol, Monopolistisk og Fuldkommen konkurrence Kjeld Tyllesen Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

2 Formålet med denne gennemgang er
At gennemgå de karakteristiske og mest anvendte optimeringsmodeller indenfor de 2 markedsformer Oligopol og Duopol Det er IKKE formålet, at denne gennemgang her skal være meget detailleret En sådan detailleret redegørelse af hver af de anførte modeller foretages i andre små film, der ”ta’r sig af” hver sin model. Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

3 Først ser vi på oligopolet
Nedenstående er jo vores arbejdsmodel: Svagere K O N K U R R E N C E KONKURRENCE Antal udbydere Præferencegrad Ingen Lav Høj Herfin-dahl indeks Markeds-andel Top 4 1 2 Få (5 udbydere ) 10.000 5.000 ”3.000” ”2.000” 100% 80-90% 70-80% > 0% Monopol (Duopol) Diff. duopol Diff. oligopol (Oligopol) Monopolistisk konkurrence FK Stær-kere For en mere detailleret gennemgang henvises til en separat film Først ser vi på oligopolet Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

4 Oligopol Defineres ved:
at udbyderne tager hensyn til konkurrenternes reaktion på deres egen adfærd Spilteori kan også med fordel anvendes til at udforske dette område nærmere Måles ved: Få (dominerende) udbydere. Herfindahl index fra ca. 100 (F.K.) => ca (start oligopol) => (monopol) Koncentration Ratio CN(4) > 50 % MEG Group 2012, PEØ CBS

5 Oligopol Som tidligere anført er det højst utænkeligt, at der reelt i virkelighedens verden kan optræde et ikke-differentieret oligopol. Alle konsumenter vil i et sådant marked de facto have præferencer for eller imod i hvert fald de væsentligste aktører på dette marked I stedet heterogene (præference) produkter = Differentieret Oligopol Præferencerne kan være meget banale og uden relation til det konkrete kerneprodukt Ofte er det kapitalkrævende brancher, hvor adgangsbarriererne er store og derfor få udbydere. Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

6 Mobiltelefonoperatører
Oligopol, eksempler Malingproducenter Mobiltelefonoperatører MEG Group 2012, PEØ CBS

7 Cournot (mængder) Markedets efterspørgsel er i dette eksempel P = 12 – Q, og MC = AQ + B Virksomhed 1 begynder som monopolist Den første udbyder fastlægger, hvilken mængde og pris han/hun vil udbyde i næste periode Nu træder virksomhed 2 ind på markedet Vi har altså 2 virksomheder, der konkurrerer mod hinanden Denne indbyrdes konkurrence udvikler sig over tid Begge udbydere regner med, at den anden udbyder fastholder sin udbudte mængde i næste periode Hver virksomhed ser sin P-funktion som markedets efterspørgsel fratrukket den mængde, som den anden virksomhed udbød runden tidligere Dernæst skal den anden udbyder fastsætte sin udbudte mængde Og tilbage til udbyder 1 – og sådan fortsætter det, indtil ligevægt opnås. Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

8 => ∞ Cournot - round 1 P Firm 1 Firm 2 P Firm 1 + 2 P P P 12 12 P1 = 7 7 MC1 P2 MC2 MC1+2 P1 = 3 12 12 Q Q Q 5 2,5 7 (= 12 – 5) QPC = 9 MR1 MR2 MR1 Ligevægt på lang sigt: Q1 + Q2 = QPC * N , idet N = antal firmaer N + 1 Her, langsigtet ligevægt: QPC = 9, N = 2, så Q1 + Q2 = 9 * = 6 enheder 2 + 1 P = 6 Eksempler: Markeder med få udbydere, kapitalintensiv kapacitet, stor og ufleksibel kapacitet. Færgelinier, flyruter, togtransport – alt afhængig af tidshorisont og fleksibilitet MEG Group 2012, PEØ CBS

9 Bertrand (priser) Markedets efterspørgsel er i dette eksempel (også) P = 12 – Q Vi har 2 virksomheder, der konkurrerer mod hinanden Produkterne er nære substitutter Den indbyrdes konkurrence udvikler sig over tid Den første udbyder skal bestemme sin udbuds pris for næste periode Begge udbydere regner med, at den anden udbyder fastholder sin udbudte pris i næste periode Dernæst skal den anden udbyder fastsætte sin udbudspris Tilbage til virksomhed 1 – og sådan fortsætter det, indtil ligevægt opnås. Eksempler: Benzinstationer, lokale priskrige indenfor fødevarer m.v. Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

10 Bertrand (priser) - round 1
=> ∞ Bertrand (priser) - round 1 Firm 1 Firm 2 12 12 P P 6.99 7 6.98 MC1 MC2 MR1 Q Q 5 5.02 12 5.01 12 Firma 1 svarer igen P1 = 7 P1 = 6,98 P2 = 6,99 Får alt salget og alt profitten Får intet salg – og ingen profit Får intet salg – og ingen profit Får alt salget og alt profitten P1 = MC1 => Lav profit Langsigtet ligevægt P2 = MC2 => Lav profit Konklusion: Større mængder og lav profit for hver udbyder. Alternativ: Slå sig sammen. Lav et kartel eller find en anden samarbejdsform. Alle 3 forslag kan kræve godkendelse fra konkurrencemyndighederne. MEG Group 2012, PEØ CBS

11 Knækkede efterspørgsel, Ordinær version
Hvis en oligopolist ændrer prisen, starter der en spilteoretisk situation med ukendt udfald. Enten følger konkurrenterne med i pris – eller ikke Den knækkede afs. funktion (ordinær version) opstår, når konkurrenterne IKKE følger en prisfor-højelse, men følger med ned ved en prissænkning. Implikationen er, at Demand curve knækker, og at MR derfor får et diskontinuert spring. MEG Group 2012, PEØ CBS

12 Knækkede efterspørgsel, Ordinær version
10 P = 7 - 0,025Q, for 0 < Q ≤ 40 MR = 7 - 0,05Q, for 0 < Q ≤ 40 7 MC2 = 4 + 0,02Q 6 MC1 = 3 + 0,02Q 5 MC3 = 1 + 0,02Q 4 3 P = ,1Q, for 40 < Q 2 MR = ,2Q, for 40 < Q 1 Q 40 50 100 Så længe, MC skærer MR her i mellem, fastholdes den gamle pris – udgangspunktet – som PO. MEG Group 2012, PEØ CBS

13 Konklusion, Knækket efterspørgsel. Ordinær version
Medfører en fastlåst taktisk situation  observerer meget få prisændringer på denne type markeder Markedssituationen er ofte fastlåst i længere tid. Ingen har fordel af at hæve priserne, før omkostningerne har ændret sig en del At sænke priserne vil være irrationelt At hæve priserne giver omsætningsnedgang; mister markedsandele Fastholdes, INDTIL alle er godt og grundigt trætte af situationen De mindst omkostningseffektive vil blive tvunget til først at hæve priserne med kalkuleret omsætningstab som følge De mest omkostningseffektive vil nøle længst muligt for at få udkonkurreret så mange som muligt, inden de hæver priserne En omkostningseffektiv udbyder kan opleve, at man kan sænke prisen, uden at de andre udbydere har kræfter til at følge med. Så er der muligheder for at erobre markedsandele. Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

14 Knækkede efterspørgsel, “Modsat” version
Hvis en oligopolist ændrer prisen, starter der en spilteoretisk situation med ukendt udfald. Enten følger konkurrenterne med i pris – eller ikke. Den knækkede afs. funktion opstår her, når konkurrenterne følger med en prisforhøjelse, men IKKE følger med ved en prissænkning. Implikationen er, at Demand curve knækker, og at MR derfor får et diskontinuert spring. Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

15 Knækkede efterspørgsel, “Modsat” version
Hvilken er bedst? P = ,1Q, for 40 < Q P MR = ,2Q, for 40 < Q 10 MR = 7 - 0,05Q, for 0 < Q ≤ 40 P = 7 - 0,025Q, for 0 < Q ≤ 40 7 MC2 = 4 + 0,02Q 6 MC1 = 3 + 0,02Q 5 MC3 = 1 + 0,02Q 4 3 2 1 Q 40 50 100 Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

16 Konklusion, Knækket efterspørgsel, “Modsat”
Medfører en meget volatil taktisk situation  observerer en række prisændringer på denne type markeder Markedssituationen er ofte meget omskiftelig. Udbyder har fordel af at ændre priserne op eller ned At fastholde priserne vil være irrationelt At nedsætte priserne giver omsætningsfremgang De mindst omkostningseffektive vil blive tvunget til først at hæve priserne med kalkuleret tab af omsætning og markedsandel til følge De mest omkostningseffektive vil hurtigst muligt sænke priserne for at få udkonkurreret så mange som muligt En omkostningseffektiv udbyder kan opleve, at man kan sænke priserne, uden at de andre udbydere har kræfter til at følge med. Så er der muligheder for at erobre markedsandele. Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

17 Prislederskab med en dominerende udbyder
Implicit samarbejde mellem Prisleder og Followers Delvist monopol for Prisleder Prisleder (L) Største, dominerende og virksomheden med de laveste omkostninger Prislederens efterspørgselskurve er defineret som det samlede markeds efterspørgsel fratrukket udbuddet fra Followers Og MC må ikke være faldende (economies of scale) Followers (F) Opfatter markedsprisen som givet og opfører sig som under Fuldkommen Konkurrence. MEG Group 2012, PEØ CBS

18 Prislederskab, eksempler
MEG Group 2012, PEØ CBS

19 Prislederskab med en dominerende udbyder, teori
UdbudPrisleder (MCL) FollowersAkkumuleret udbud (MCF) P* EfterspørgselMarked EfterspørgselPrisleder MRPrisleder Q Q*L Q*F Q*TOTAL MEG Group 2012, PEØ CBS

20 Prislederskab med en dominerende udbyder, et eksempel
MCL = 2 + 0,15Q MCF = 2 + 0,1Q 12 Fx 10 små virksomheder, hver for sig med MC = 2 + Q (P,Q) = (7,50) 7 6 PMarked = 12 – 0,1Q PL = 7 – 0,05Q MRL = 7 – 0,1Q (P,Q) = (2,100) 2 Q Q*L = 20 Q*F = 40 Q*TOTAL = 60 120 MEG Group 2012, PEØ CBS

21 Konklusion Prislederskab
MCF er de små Followers samlede udbud (P, Q) = (7, 0) og (2, 100) er derefter prislederens afsætningskurve, som er den resterende del af markedet Herfra udledes prislederens MRL , som skærer prislederens MCL i Q = 20 og dermed bestemmer Prislederens (og dermed Followers) pris til 6 Ved denne pris er der ligevægt mellem samlet efterspørgsel og samlet udbud. I virkelighedens verden ofte med en fast prisforskel mellem Prisleder og Followers MEG Group 2012, PEØ CBS

22 Barometrisk Prislederskab
Barometrisk prislederskab vil sige, når en anden end den største virksomhed sætter prisen Forekommer ofte, når en mindre virksomhed er cost leader og derved presser priserne nedad Da Dell kom ind på PC-markedet, var de klart billigst og pressede priserne nedad Aldi er den reelle prissætter på det danske detailhandelsmarked, også selv om Netto og Fakta begge er betydeligt større. MEG Group 2012, PEØ CBS

23 Nu undersøger vi Duopol
Dette er som bekendt vores arbejdsmodel Svagere K O N K U R R E N C E KONKURRENCE Antal udbydere Præferencegrad Ingen Lav Høj Herfin-dahl indeks Markeds-andel Top 4 1 2 Få (5 udbydere ) 10.000 5.000 ”3.000” ”2.000” 100% 80-90% 70-80% > 0% Monopol (Duopol) Diff. duopol Diff. oligopol (Oligopol) Monopolistisk konkurrence FK Stær-kere Nu undersøger vi Duopol Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

24 Duopol Hvis flere end 2 udbydere, kan denne markedsform også behandles som del af Oligopol, se foran Som tidligere nævnt har alle konsumenter i praksis en mening om de 2 udbydere Så et homogent duopol er det meget svært at finde Om ikke andet får den ene part ekstra sympati for at være ”den lille”, ”den private”, ”forfulgte” etc. Det har altså ikke nødvendigvis noget at gøre med produktets kerneydelse – men er en del af de tilhørende ”service”-elementer til produktet i bred forstand Duopoler fører ofte til dannelse af karteller eller anden form for samarbejde Markedsdeler-kartel eller Centraliseret kartel Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

25 Markedsdeler-kartel De “konkurrerende” virksomheder deler markedet op i geografisk begrænsede områder, så hver enkelt virksomhed kan få lokalt monopol på hvert deres marked Hver virksomhed er eneleverandør til sit eget lokale marked Når der ikke er substituerende produkter indenfor den geografiske afgrænsning, kan den lokale monopolist tjene monopolprofit. MEG Group 2012, PEØ CBS

26 Markedsdeler-kartel KR. KR. PB PA MCB MCA PB PA PMarked MRA Q Q QA B
QB MRB Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

27 Centraliseret kartel De “konkurrerende” virksomheder agerer, som om de var EN stor virksomhed. => Kartellets MC-kurve er den horisontale addition af alle virksomhedernes MC-kurver (hvis der var FK, ville dette være markedets udbudskurve) Kartellet sætter den aggregerede MC = MR og finder dermed markedets efterspørgsel => kartelprisen (virksomhederne agerer, som var de ét samlet monopol). MEG Group 2012, PEØ CBS

28 Konklusion, Centraliseret kartel
1. Kartellet finder den samlede MR kurve (i fig. til højre); MRKartel = MC1+2. Og PO findes her ud fra. Her bliver P = 8 og Q = 50 2. Kartellets deltagere bør optimalt producere, hvor deltagernes MC antager samme værdi (i figurer til venstre), altså MRKartel = MC1+2 = MC1 = MC2. De 50 enheder fordeles her med 20 og 30 3. Begge deltagere producerer og sælger produkter, der er ens – men ikke nødvendigvis lige meget!! 4. Profitten til hver deltager afhænger af den enkeltes MC- og dermed TVC-funktion samt FC – samt ikke mindst af forhandlinger imellem parterne 5. Resultatdeling er afhængig af gensidig åbenhed og ærlighed i udveksling af information. Sammen med pkt. 3 og 4 ovenfor bliver denne markedsform let ustabil og omskiftelig MEG Group 2012, PEØ CBS

29 Men følgende kan bestemt også ske i stedet…
2 firmaer vogter på hinanden. De vil ofte hver for sig tænke: “Hvis jeg hæver prisen, hvad gør den anden part så?” - ”Den anden vil nok ikke følge med op i pris, men kun med ned i pris” - Altså: ”Den knækkede afsætningsfunktion” (se foran under Oligopol) - Så det vil være til begge udbyderes økonomiske fordel at få elimineret denne usikkerhed - Så de 2 (eller 3 – 4 ?) parter søger kontakt med hinanden - På telefonen: ”Kommer du også i Rotary (Lions etc.) i aften….” Fortsættes Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

30 - Sker det i virkeligheden?
- Ja, det gør det!! Bestemt! - I alle danske (og svenske og tyske og .. og …) købstæder. Ikke mindst hvor der er relativt få udbydere - Hvilket f.eks. ofte er tilfældet inden for de liberale erhverv! - Så i Ringsted, Kerteminde, Haderslev, Hjørring, ….. Er det lovligt? Ikke nødvendigvis…. Men det er også et spørgsmål om nuancer og grader, etik og moral….og gode jurister! Fortsættes Kjeld Tyllesen, PEØ CBS

31 Knækket afsætningsfunktion
Så ved et samarbejde opnår begge parter at kunne eliminere denne usikkerhed om den anden parts adfærd, så følgende kan ske: Hvis Monopol => højere priser (kr i stedet for kr. 900) og lavere kvantitet ( i stedet for (= 2*50.000)) Profit1+2 = 29,1 mio. Svarer til + 4,1 mio. = + 16% 1.400 Firma 1 Firma 2 P1+2 Profit1 = 12,5 mio. Profit1 = 12,5 mio. Firma 1+2 1.036 950 950 900 900 MC2 MC1 600 600 600 MC1, 2 MR1 MR2 MR1+2 P1 P2 50.000 70.000 50.000 70.000 72.727 Victor Lund, PEØ CBS

32 Effekter af duopoler Negative effekter:
Prisen er normalt højere end long-run ATC (LAC) => Overnormal profit => samfundstab Prisen er normalt større end long-run marginal cost (LMC) Når et differentieret produkt produceres, bliver der brugt meget på markedsføring Positive effekter: R&D kan føre til højere vækstrater MEG Group 2012, PEØ CBS

33 Og til sidst: Omsætnings-maksimering
TC Q TR, TC P, MR, MC P MR TR Sales (TR) max. Profit (TR - TC) max. MC Tab p.gr.a. omsætningsmaksimering MEG Group 2012, PEØ CBS

34 Oligopol-modeller, Resumé
Cournot og Bertrand: Oligopol-modeller der viser, hvordan de bedste svar til den anden virksomhed leder til langsigtede ligevægte for både Q og P Knækkede efterspørgsel: Oligopol-modeller: Den ”ordinære” version, der viser, hvorfor man tit oplever pris-stivheder på oligopolistiske markeder. Den ”modsatte”, der viser stor volatilitet i fastsættelse af P og Q Karteller: Duo-/Oligopolister, der arbejder sammen om at tjene monopolprofit Prisleder modellen: Beskriver, hvordan en virksomhed med omkostningsfordele agerer, når den kan diktere prisen, og de andre opfører sig som under FK Sales max: Det, der sker i mange virksomheder, når ledelsen ikke fokuserer på det samme som ejerne, eller når ledelsen fejlagtigt tror, at de maksimerer profitten, når omsætningen er højest. MEG Group 2012, PEØ CBS

35 Og til sidst et sammendrag af karakteristika:
Oligopol (duopol) Potentiale for profit Potentiale for økonomisk profit både på kort og langt sigt Eksempler Bilfabrikanter, øl og læskedrikke, investment banking, medicinal-industri, kemikalier Oligopol (duopol) Antal faktiske eller Potentielle udbydere Få udbydere. Beslutninger direkte relateret til konkurrenternes adfærd Produkt-differentiering Muligt med høj differentiering hvis høj entry barrierer Oligopol (duopol) Information Begrænset adgang til information om pris og produktkvalitet Entry- og exit-barrierer Ofte entry- og exit-barrierer p.g.a. “econo-mies of scale”, kapitalbehov, markedsføring, forskning og udvikling m.m. Markedsform Prispolitik Oligopol (duopol) Spilteoretiske modeller Optimerer ved MC = MR Priskonkurrence opstår Spilteoretiske modeller Cournot- og Bertrand-modellen. Karteller Priceleadership”-modellen. MEG Group 2012, CBS PEØ

36 Nu nåede vi så slutningen, så jeg vil sige
”Tak for nu” Kjeld Tyllesen, PEØ CBS


Download ppt "Excl. Monopol, Monopolistisk og Fuldkommen konkurrence"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google