Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Leveringspligt vs. Forsyningspligt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Leveringspligt vs. Forsyningspligt"— Præsentationens transcript:

1 Leveringspligt vs. Forsyningspligt
Lidt om tankerne, som er fastlagt ud fra høringsudgaven af loven Dato - Dok.nr.

2 Hvad indebærer leveringspligt
Leveringspligt indebærer: Enhver elleverandør, der markedsfører et produkt i et netområde er forpligtet til at levere dette produkt med de givne standardvilkår til alle husholdningskunder i dette netområde. Erhverv ikke omfattet af leveringspligten Ret til at kræve forudbetaling op til tre måneder, uanset om det står i standardbetingelser for produktet Hvis en lejer fraflytter, så hæfter ejer med mindre ejer afviser at godkende en af elleverandøren fremsendt kontrakt Ejer skal mindst have 5 dages frist til at svare Svarer ejer ikke inden udløb af fristen, kan aftalen anses for indgået Afviser ejer kontrakten skal ejer sikre aftale fra anden elleverandør Dato - Dok.nr.

3 De centrale forskelle – Udgangspunktet (1/2)
Elleverandøren har en række forpligtelser, MEN mange af disse berører ikke DataHub, fx: Ejer-lejer relation, Leveringspligt: ja/nej, Husholdning eller erhverv osv. Dato - Dok.nr.

4 De centrale forskelle – Udgangspunktet (2/2)
Processer tilrettes til en verden uden forsyningspligt BRS-001, 002, 003, 004, 008, 009, 010, 039 evt. flere Forsyningspligt opretholdes i enkelte netområder som ”undtagelsen” til nogle processer Processer og funktionalitet som sigter mod at undgå afbrydelser Afventer forskrifts arbejdet Funktion hvorefter Energinet.dk kan initiere leverandørskift på vegne af elleverandører (v. konkurser o.lign.) Alle kunder – også erhverv Dato - Dok.nr.

5 Særlige forudsætninger i leveringspligt (1/2)
En Fraflytning ændres og medfører at nuværende kunde fjernes, og kunde ”Ukendt” tilflyttes, men med nuværende elleverandør, dvs. hæftelsen fortsætter for elleverandøren. Understøtter lovens bestemmelser omkring flytninger En elleverandør, som er registreret på et målepunkt i DataHub hæfter altid for betaling for målepunktet.. Dette gælder også når der ingen kunde er Dato - Dok.nr.

6 Særlige forudsætninger i leveringspligt (2/2):
Elleverandøren skal kunne undgå at hæfte for et målepunkt, hvis ejeren ikke ønsker at indgå (eller opsiger) en kontrakt Et Leveranceophør i DataHub medfører, at en elleverandørs hæftelse for målepunktet ophører og forudsætter, at målepunktet er afbrudt: ‘Ingen elleverandør’ forudsætter et afbrudt målepunkt Et afbrudt målepunkt er ikke det samme som manglende elleverandør En Afbrydelse er en fysisk afbrydelse af målepunktet og foretages af netvirksomheden Elleverandøren kan anmode om afbrydelse Netvirksomheden skal efterkomme anmodning uden ugrundet ophold Dato - Dok.nr.


Download ppt "Leveringspligt vs. Forsyningspligt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google