Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Advarsel: Tolkning! Oplæg til workshop ved Forældreovertagelsen af Langsøskolen mandag den 12. november 2007 af Erik Thau-Knudsen cand. mag. & ling. merc.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Advarsel: Tolkning! Oplæg til workshop ved Forældreovertagelsen af Langsøskolen mandag den 12. november 2007 af Erik Thau-Knudsen cand. mag. & ling. merc."— Præsentationens transcript:

1 Advarsel: Tolkning! Oplæg til workshop ved Forældreovertagelsen af Langsøskolen mandag den 12. november 2007 af Erik Thau-Knudsen cand. mag. & ling. merc. praktisk og teoretisk lingvist Slavoglotta Sprogformidling

2 Om forfatteren Basalt: Erik Thau-Knudsen, 47 år, far til Synnøve i 2.a. Tolker, oversætter og underviser i russisk, bulgarsk, makedonsk, serbokroatisk (serbisk, kroatisk, bosnisk, montenegrinsk...), slovensk. Har tolket siden 1985. Født i København af danske forældre. Uddannet cand. mag. i balkanistik og russisk, cand. ling. merc. i bulgarsk. Ekstra: lingvistik, portugisisk, journalistik, ph.d.-studier. Ophold i Bulgarien, Rusland, Makedonien, Kazakstan, o.a.

3 Hvad er tolkning? Tolkning er formidling af meddelelser mellem to parter, der taler og forstår hvert deres sprog. Allegori: En tolk er det rør, der forbinder to kar med væske. Tolkning er mundtlig (talesprog) eller visuel (døvesprog) Nærmeste slægtninge er oversættelse og f. eks. filmtekstning. De supplerer og beriger hinanden som discipliner. Tolkning og oversættelse videregiver adækvate udtryk fra udgangssprog til målsprog. Det kan somme tider være ord-til-ord. Dårlig tolkning lægger man mærke til. Ikke den gode.

4 Hvordan tolker man? Simultant: Når taleren har sagt første sætning, går tolken i gang med at tolke. Højt krav til sprogbeherskelse, lille krav til hukommelse og overblik. Prototype: bokstolkning for politikere. Konsekutivt: Når taleren har afsluttet sit indlæg på flere sætninger, giver tolken et resume. Mindre krav til sprogbeherskelse, større krav til hukommelse og overblik. Prototype: tolkning for turister eller kunstnere.

5 Hvordan laver man god tolkning? Man er velforberedt: har læst sagsakter eller tilsvarende, sat sig ind i terminologien, terpet ordforrådet. Man er udsovet. Man er i psykisk og fysisk balance. Ingen problemer med stemme eller hørelse. Man har mental liste af synonymer i sit ordforråd. Man er fuldkommen upartisk i oversættelsen. Man eksponerer sig for fremmedsproget uden for tolkesituationerne og lærer nye begreber og betydninger

6 Den almindelige tolk Kvinde, 21-55 år gammel. Har boet første 13 år af sit liv i hjemlandet. Tosproget med dansk og modersmålet, har gode resultater i et fremmedsprog (f. eks. engelsk, tysk, fransk, russisk) i grundskolen. Har ikke-sproglig uddannelse (frisør, ingeniør, men tit filolog). Er tolk ved et tilfælde. Tolker som bierhverv. Omsætter for 20.-40.000 kr./år (2007).

7 Den succesrige tolk. Type 1: DEN TILFÆLDIGE Kvinde, 30-65 år gammel. Født og opvokset i udlandet. Dansk gift. Ikke specielt sprogligt interesseret i skolen, men har lært 1-2 fremmedsprog. Tolker mellem dansk og modersmålet. Har ikke-sproglig uddannelse, i reglen fra universitet. Er tolk ved et sammentræf af begivenheder. Tolkning er hovederhvervet. Tjener 200.-400.000 kr./år (2000)

8 Den succesrige tolk. Type 2: DEN UDDANNEDE Mand, 30-65 år gammel. Dansk født, tit med en udenlandsk forælder, dansk modersmål, dansk gift. Taler mindst 2 fremmedsprog på tolkeniveau. Uddannet translatør eller filolog. Har boet i lande, hvor hans sprog tales. Tolkning er hans hovederhverv. Tjener 250.-350.000 kr./år. Er dygtig. Er også oversætter.

9 Hvordan bliver man tolk? Alle kan komme til at tolke i løbet af et liv, men kun få gør det i et længere tidsrum og bliver aflønnet for det. Godkendelse fra arbejdsgiverne: ansættelsesprøver, evt. bare en mundtlig samtale. Eksamenspapirer fra sproglig uddannelse kan gøre, at man springer ansættelsesprøverne over.

10 Hvordan uddanner man sig til at blive tolk? Translatøruddannelsen ved Handelshøjskolerne i København og Århus. Kræver studentereksamen. Varer 6 år. Sociale og medicinske tolke ved Handelshøjskolerne i København og Århus. Kræver optagelsesprøve. For indvandrere. Sprogløjtnantuddannelsen ved Hærens Sprogskole i København. Kræver studentereksamen med højt gennemsnit. Varer 2 år. Filologiske uddannelser ved universiteter i København, Århus, Syddanmark, Roskilde. Varer 5-6 år. Kræver studentereksamen.

11 Hvem tolker man for — hvem betaler? Politiet, f. eks. ved tyverier, aflytning Domstole, især i retssager Udlændingeservice, især asylsager i Sandholmlejren Skoler, f. eks. ved skole-hjem-samtaler Sundhedsinstitutioner, især hospitaler Røde Kors, i asylcentrene

12 Hvem tolker man også for? Store virksomheder, f. eks. skibsværfter, pelsauktioner, som fast tolk Konferencer. f. eks. bokstolkning ved internationale politiske møder Militæret, f. eks. ved mægling eller afhøring af krigsfanger Den Europæiske Union, f. eks. i Europaparlamentet

13 Hvad tjener man som tolk? Justitsministeriets satser pr. 1. juli 2007 Opgavens art Uuddannet (´06) Social og medicinsk Translatør, cand. phil. Tolkning, 08-17276,78511,50 Tolkning, 17-08553,561023,00 Transport, 08- 17 138,39255,75 Transport, 17- 08 276,78511,50 Overs. pr. linie12,0520 Svær overs.12,7521,25 Bekræftelse111,51185,85 Bil pr. km3,35 Cykel pr. km0,40 Nattevagt på benzintank (Shell, 2007): 107,23 kr/h (typisk) - 142,66 kr/h. (søndag)

14 Typisk hverdag for en tolk i Jylland 08:00: Står op. 09:15: Går i gang med papirarbejdet ved hjemmecomputeren — oversættelser og udskrivelse af regninger. 11:00: Køber kontorudstyr ind. Arbejder videre. 13:00: Politiet fra nabobyen ringer på mobilen — har fanget en tyvebande. Tolken børster tænder og styrter ned til bilen. 14:00-18:30: Tolkning. 19:00: Går på pizzeria og café i nabobyen. 21:00: Hjemme igen.

15 Tolkens rekvisitter Mobiltelefon – aldrig mere end 2 meter borte! — og headset. Blyant (spidset!), kuglepen og papir. Rummelig taske (til ordbøger, opslagsværker o.a.). Notesbog til gloser. Dankort og skillemønt til kaffeautomater. Bil og/eller cykel. Computer med internetadgang (til regninger, opslag). Ordbogssamling.

16 Tolkenes verdenshierarki Tolke ved De Forenede Nationer Den Europæiske Unions og andre overstatslige organisationers tolke, især ved domstolene Andre konferencetolke Fastansatte tolke — skibsværfter, sportsklubber, pelshandlere Translatører, til dels militærets tolke Universitetsuddannede filologer og døvetolke Polititolke og Sociale og medicinske tolke Ikke-uddannede tolke — kun i tolkebureauer

17 Er tolkning sexet? Den succesrige tolk (type 1 — den tilfældige) har tit mødt sin ægtemand under en opgave, mens hun var almindelig tolk. Manden er en af parterne, f. eks. politimand. En tolk danner aldrig par med andre lokale tolke (ingen observation). Deltagelse i forførelser hænder, men i reglen kun som tolk. Alligevel: Sprogkundskaber åbner døre, også til andre menneskers hjerter. Men sprogkundskaber er tolke ikke ene om.

18 Advarslen Tolken lever af konflikter: De reelle (krige, krigsflygtninge, bølleoptøjer, røverier) og de potentielle (forhandlinger om bøder og priser). Uden konflikter, intet arbejde. Man kan ikke reklamere sig til konflikter. Freelance-tolken kan ikke gardere sig mod nedgang og lægges for mistænksomhed i arbejdsløshedskasser, bistandskontorer o.a., fordi det aldrig er til at præcisere, hvornår man ikke længere er i arbejde. Freelance-tolkens karriere er uden mobilitet. Man kan tjene mere eller mindre, men i der er ingen avancementsmuligheder. Udbredt holdning blandt andre arbejdsgivere: Sprog er OK som krydderi i eksamenspapirerne, ikke som en kvalifikation i sig selv. Jo flere års tolkning, desto mindre chance for jobskifte.

19 Slut! Kontakt: Erik Thau-Knudsen Slavoglotta Sprogformidling Skolegade 2A, 2. sal DK-8600 Silkeborg Tlf.: 8680 1882 ; Mobil: 4013 4133 iChat/AIM/Skype/YahooIM/MSN Messenger: erikthau www.slavoglotta.dk


Download ppt "Advarsel: Tolkning! Oplæg til workshop ved Forældreovertagelsen af Langsøskolen mandag den 12. november 2007 af Erik Thau-Knudsen cand. mag. & ling. merc."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google