Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 GARFI 2010 ProLeague - High performance leadership GAPfilling Index - Et ledelses system, baseret på et integreret måleredskab og intensiv involvering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 GARFI 2010 ProLeague - High performance leadership GAPfilling Index - Et ledelses system, baseret på et integreret måleredskab og intensiv involvering."— Præsentationens transcript:

1 1 GARFI 2010 ProLeague - High performance leadership GAPfilling Index - Et ledelses system, baseret på et integreret måleredskab og intensiv involvering af hele organisationen i fjernelse af afvigelser …GAPfilling!!

2 2 GARFI 2010 ProLeague - High performance leadership En case •” 12 medarbejdere i en afdeling var overstressede, typisk 20 timer overarbejde i ugen pr. person, holdt sig for sig selv og passede sit, oftest problemer med at levere til tiden, idé udviklingen var præget af hovsa og uden systematik……. •3 måneder senere var de gået 20 % op i produktion, var 3 måneder forud i leverancer, kendte og respekterede hinandens plads på holdet, havde overskud til udfordring og udvikling, sygefravær halveret…”

3 3 GARFI 2010 ProLeague - High performance leadership Baggrund •Evnen til at nå sine mål er afgørende for konkurrenceevne, indtjening præstationssundhed, innovation m.m. •Vore analyser viser, at nedbrydning af mål til individ ikke sker..nok. For mange medarbejdere har vane mål, og de er ikke knyttet til strategi og business planer •Mål opfølgning ses meget ofte mangelfuld: uden systematik, uden involvering af ALLE, overvejende fokus på økonomiske mål, uden afvejning af mål og middel, kommunikationen bærer præg af forsvar og talen bagud, negativ energi •Mål opfølgning udvikler ofte konflikter, stress, ansvarsfraskrivning ’de andres skyld’ •Mål opfølgning bærer ofte præg af, at man tror, at man kan løse dagens problemer med gårsdagens metoder og forblive i business i morgen

4 4 GARFI 2010 ProLeague - High performance leadership GAP filling •GAPfilling er en integreret mål opfølgnings proces •GAPfilling er kilden til læring og innovation •GAPfilling er kompetence udvikling af organisationen •GAPfilling er en kort tids kontraktlig forpligtelse •GAPfilling udvikler målstyrings præcision •GAPfilling udvikler resultateffektiviteten •GAPfilling frigør energi i organisationen, mindsker stress og sygefravær

5 5 GARFI 2010 ProLeague - High performance leadership Ledelses systemet i sin helhed ….og sådan fortsætter trinnene kontinuerligt gennem året i en månedscyklus. BPI resultat rapporteres hver måned. De øvrige hver 3. måned men med én af 3 hver måned. Vor indsat er en pakke, der indeholder: gennemførelse af målepakken, gennemføre forankring med ledelsen, træne GAPfilling medarbejdere/ledere, deltage i ledermøderne 1 gang i kvartalet. Fast pris for året. Forankring i ledelse og organisation Ledergruppen: evaluerer resultat og prioriter indsatser Måling Alle afdelinger og medarbejdere involveres i GAPfilling Måling Lederevaluering og prioritering

6 6 GARFI 2010 ProLeague - High performance leadership GAP filling Index … et eksempel Business Performance Index (BPI) Organisation Performance Index (OPI) Leadership Performance Index (LPI) Customer Performance Index (CPI) GAPfilling Index (GAPFI) 103 9291 81 91,75

7 7 GARFI 2010 ProLeague - High performance leadership GAPfillingIndex… GAPFI •GAPFI er det overordnede index •GAPFI indeholder index scoren fra de 4 måle områder •Delområderne GAPFI kan vægtes og hvert måle punkt kan vægtes •Hvert målområde opsummeres i et GAP Index tal •Index er altid et udtryk for forholdet, resultat opnået og mål sat •GAPFI eksemplet viser, hvad der kan være en klassisk situation. Business går over medens de 3 andre ligger under til markant under. Her ville det være let, at påstå, at det går jo egentlig godt… nej det viser netop det enorme potentiale, der ligger i organisationen og vækst muligheder!! •Målingerne hjælper ikke alene, det er GAPfilling indsatserne og involveringen af alle, kontinuerligt, der gør forskellen!! … og en er stor

8 8 GARFI 2010 ProLeague - High performance leadership OrganisationPerformanceIndex … OPI •Et måle redskab, der er forskningsbaseret, og udviklet til at måle organisationens præstation på 4 hovedområder ( benchmark fra egne gennemførte analyser i 38 lande. Skala 1 dårligst og 7 bedst. ) : Alle Ledere Medarbejder •1: Mål- og resultatopfølgning 5.0 5.2 4.9 •2: Forandring og Innovation 4.3 4.7 4.2 •3: Organisatorisk fleksibilitet 4.2 4.6 4.1 •4: Motivation og Energi 4.6 5.1 4.6 Number of respondents 95990 12858 77147 Samlet GAPFI er her 64,6 med et spænd på 60,0 til 71,4 Nedenstående er et eksempel på et delområde fra hovedområde 1, der viser et stort præstationstab pga det store GAP mellem spm 65 og 71. •1 The Company´s Ambitions 5.1 5.2 5.0 •65 Our Unit has ambitious goals. 5.5 5.7 5.5 •68 Our Unit´s goals are really something to strive for. 5.3 5.6 5.3 •71 It´s quite easy to understand what our Unit´s goals mean to the individual. 4.3 4.3 4.4

9 9 GARFI 2010 ProLeague - High performance leadership LeadershipPerformanceIndex…LPI •Et måle redskab, der er forskningsbaseret, og udviklet til at måle ledelsens evne til at udvikle organisationens præstation ( benchmark fra egne gennemførte analyser i 38 lande. Skala 1 dårligst og 7 bedst. ) : Alle Ledere Medarbejdere 1 Lederstøtte: Mål- og Resultatopfølgning5,0 5,3 4,9 2 Lederstøtte: Forandring og Innovation4,7 5,1 4,6 3 Lederstøtte: Organisatorisk fleksibilitet4,6 5,0 4,5 4 Lederstøtte: Motivation og energi4,7 5,0 4,6 Antal respondenter 95990 12858 77147 Samlet GAPFI er her 67,8 med et spænd på 65,7 til 71,4

10 10 GARFI 2010 ProLeague - High performance leadership CustomerPerformanceIndex •Kundebegrebet defineres og segmenteres •Vore standard påstande udsendes til kunderne web baseret •Kunderne evaluerer på basis af påstandene •Kunden har mulighed for at tilføje kritiske vurderingsområder som de ikke mener indgår i standardoversigten. Disse tilføjelser konkretiseres og specificeres ved opfølgning af os. Herefter evaluerer kunden. Er der tilstrækkelig mange sammenfaldende på tværs af segmentet medtages det generelt i næste runde. •Undersøgelsen gennemføres 4 gange årligt i 4 forskellige udsnit •1. index baserer sig på intern vurdering ift kundens. •2. index og fremover ift aftalte mål •Virksomheden følger op på resultatet med hver enkelt kunde

11 11 GARFI 2010 ProLeague - High performance leadership BusinessPerformanceIndex…BPI •Dette index baserer sig på virksomhedens eget management system, og udvikles specifikt for virksomheden •Index måle punkterne udarbejdes sammen med ledelsen, og kan være en sammensætning af variabler som omsætning, ebitda, kundesegment vækst, procesmål, kvalitetsmål etc…. •Indexet består af en sammensætning af strategiske og driftsbaserede nøgle områder •Index udarbejdes månedligt, kvartalvis og halvårligt

12 12 GARFI 2010 ProLeague - High performance leadership Kontakt os www.proleague.dk +45 21 26 71 92 kmj@proleague.dk


Download ppt "1 GARFI 2010 ProLeague - High performance leadership GAPfilling Index - Et ledelses system, baseret på et integreret måleredskab og intensiv involvering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google