Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Krænkelse og håndhævelse. 2© Plougmann & Vingtoft Skruekravet 1. An elongated fastening means adapted to be inserted into an object and comprising an.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Krænkelse og håndhævelse. 2© Plougmann & Vingtoft Skruekravet 1. An elongated fastening means adapted to be inserted into an object and comprising an."— Præsentationens transcript:

1 Krænkelse og håndhævelse

2 2© Plougmann & Vingtoft Skruekravet 1. An elongated fastening means adapted to be inserted into an object and comprising an anchoring part and an insertion part with a common longitudinal axis, the exterior surface of the anchoring part defining one or more axially and periferally extending protrusions which have such a shape that when the fastening means is turned around its longitudinal axis, they will contribute to insertion of the anchoring part in the object.

3 3© Plougmann & Vingtoft Effekten af patentet + et krav der dækker fremstilling af skruen: 3. A method for producing a fastening means according to claim 1 from a rod-shaped metal blank, comprising forming the protrusions on the exterior surface of the anchoring part by plastic deformation of the metal material of the blank.

4 4© Plougmann & Vingtoft Effekten af patentet - hvad siger loven? PL § 1 stk. 1. Den, der har gjort en opfindelse, som kan udnyttes industrielt, eller den, til hvem, opfinderens ret er overgået, har i overensstemelse med denne lov ret til efter ansøgning at få patent på opfindelsen og derved opnå eneret til at udnytte den erhversmæssigt.

5 5© Plougmann & Vingtoft Effekten af patentet - hvad siger loven? PL § 3. Den ved patent opnåede eneret indebærer, at andre end patenthaveren ikke uhjelmet må udnytte opfindelsen ved 1) at fremstille, udbyde, bringe i omsætning eller anvende et produkt, der er genstand for patent, eller importere eller besidde produktet med sådant formål, eller 2) at anvende en fremgangsmåde, der er genstand for patent, eller udbyde den til anvendelse her i landet såfremt den, der udbyder fremgangsmåden, ved, eller omstændighederne gør det åbenbart, at fremgangsmåden ikke må anvendes uden patenthaverens samtykke, eller

6 6© Plougmann & Vingtoft Effekten af patentet - hvad siger loven? 3) at udbyde, bringe i omsætning eller anvende et produkt, som er fremstillet ved en fremgangsmåde, der er genstand for patent, eller importere eller besidde produktet med sådant formål. Den såkaldte ”indirekte produktbeskyttelse”

7 7© Plougmann & Vingtoft Effekten af patentet - hvad siger loven? PL § 3, stk. 3, nr. 2. Eneretten omfatter ikke handlinger angående produkter, som af patenthavereren eller med dennes samtykke er bragt i omsætning her i landet. ”Konsumptionsreglen”

8 8© Plougmann & Vingtoft Effekten af patentet Altså, så længe patentet er i kraft kan ingen - uden patenthaverens tilladelse - kommercielt:

9 9© Plougmann & Vingtoft Effekten af patentet Anvende skruer –fx tømrere, mekanikere, maskinproducenter, møbelfabrikker, computerproducenter, etc. producere skruer –skrueproducenter

10 10© Plougmann & Vingtoft Effekten af patentet sælge skruer –fx isenkræmmere, trælast, skrueproducenter, skrueimportører importere skruer –skrueimportører

11 11© Plougmann & Vingtoft Effekten af patentet Tilbyde skruer til salg –fx skrueproducenter, eksportører, isenkræmmere være i besidelse af skruer med noget af det ovenstående for øje –alle ovenfor nævnte grupper

12 12© Plougmann & Vingtoft Effekten af patentet sælge eller tilbyde skruefremstilligsmaskiner –fx maskinproducenter, maskinforhandlere and maskinimportører

13 13© Plougmann & Vingtoft Effekten af patentet Sælge eller tilbyde metalstænger der er specielt egnet til fremstilling af skruer når vedkommende ved at køberen vil producere skruer af metal stængerne –fx metalimportører, metalforhandlere og producenter af metalstænger

14 14© Plougmann & Vingtoft Effekten af patentet Sælge eller tilbyde almindelige metalstænger der ikke er specielt egnede til fremstilling af skruer, hvis vedkommende opfordrer køberen til at fremstille skruer af metalstængerne –alle ovenfor nævnte grupper

15 15© Plougmann & Vingtoft Effekten af patentet Men alle må - uden tilladelse fra patenthaveren - forske og udvikle nye skruer og patentere disse nye typer af skruer og måder til at fremstille dem

16 16© Plougmann & Vingtoft Hvis andre end patenthaveren uhjelmet udnytter en patenteret opfindelse, krænkes patentet og der bliver derfor tale om Patentindgreb Krænkelse

17 17© Plougmann & Vingtoft Krænkelse Udgangspunktet for vurdering af krænkelse er –Patentet (dokumentbevis) og –Kænkerens produkt Er der identitet? Er der tale om patentindgreb?

18 18© Plougmann & Vingtoft Krænkelse Identitet Opfindelsen omfatter alle ændringer, forbedringer eller andre modifikationer der er nærliggende for en fagmand som kender opfindelsen. Ækvivalenslæren

19 19© Plougmann & Vingtoft Krænkelse Identitet Ækvivalenslæren er udtryk for at retsværnet af et patent skal være reelt og bedømmes ved et så korrekt som muligt fagkyndigt skøn.

20 20© Plougmann & Vingtoft Krænkelse PL § 8, stk. 2. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af opfindelsen omfattende tegninger, når sådanne er nødvendige, samt en bestemt angivelse af, hvad der søges beskyttet ved patentet (patentkrav)…..

21 21© Plougmann & Vingtoft Krænkelse PL § 39. Patentbeskyttelsens omfang bestemmes af patentkravene. Til forståelse af patentkravene kan vejledning hentes fra beskrivelsen.

22 22© Plougmann & Vingtoft Krænkelse Når der er identificeret patentindgreb må vi gå til PL §§ 57-65, især § 64, stk. 1: Nedennævnte søgsmål skal anlægges ved landsret i første instans: 5) søgsmål vedrørende patentindgreb

23 23© Plougmann & Vingtoft Krænkelse Bevisbyrden for at der foreligger patentindgreb ligger hos patenthaver.

24 24© Plougmann & Vingtoft Krænkelse PL § 64a. Hvis et patents genstand er en fremgangsmåde til fremstilling af et nyt produkt, betragets samme produkt, når det er fremstillet af en anden person end patenthaveren, som fremstillet ved den patenterede fremgangsmåde, medmindre det modsatte bevises. Omvendt bevisbyrde


Download ppt "Krænkelse og håndhævelse. 2© Plougmann & Vingtoft Skruekravet 1. An elongated fastening means adapted to be inserted into an object and comprising an."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google