Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektion 9 Siden sidst Kommunalfuldmagten - hovedområder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektion 9 Siden sidst Kommunalfuldmagten - hovedområder"— Præsentationens transcript:

1 Lektion 9 Siden sidst Kommunalfuldmagten - hovedområder
Aftale om spørgetime Evaluering Kommunalfuldmagten - hovedområder

2 Kommunernes opgaver - hjemmel
Kommunalfuldmagten baseres nærmere på Grundlovsbaseret autonomi? Rådigheden over ressourcer og forholdets natur. Administrativ praksis. Retspraksis. Sædvane. Forudsat i lovgivning.

3 Kommunalfuldmagtens grænser - I
i medfør af lovgivningen, indirekte bindende forudsætninger for lovgivningen, udtrykt i lovforarbejder (f.eks. partistøtteloven) modsætningsslutninger (f.eks. vedrørende opgavefordeling mellem myndighederne) hvor fortolkning fører til at anse en bestemmelse for udtømmende (f.eks. Hald Sø og drikkevandsområder)

4 Kommunalfuldmagtens grænser - II
almennytte cfr. begunstigelse af enkeltpersoner og virksomheder kommunal (=fælles) interesse objektiv afgrænsning af brugere infrastruktur forsyning hvile i sig selv eller markedsvilkår kulturelle og idrætslige formål egne aktiviteter støtte til andres erhvervsudvikling generel, ikke konkret støtte turisme byplaninteresser virkemidler retfærdiggøres af formålet støtte erhvervslignende virksomhed

5 Kommunalfuldmagtens grænser - III
lokalitetsprincippet – respekt for kommunegrænsen lokalitetsprincippet – målgruppen er egne borgere lokalitetsprincippet – respekt for opgavefordelingen de tre niveauer har hver deres opgaver støtte til varetagelse af egne interesser, men ikke tilskud overlappende interesser

6 Kommunalfuldmagtens grænser - IV
almennytte: forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner og erhvervsvirksomheder uden lovhjemmel lovhjemlerne i så henseende er udtømmende eller sædvanebestemt kommunen kan give støtte til varetagelse af almene interesser eks: kulturelle aktiviteter; udjævning af trafikbelastningen; byæstetiske formål men krav om forholdsmæssighed mellem støtte og almeninteresse støtte til erhvervsdrivende substitution af myndighedsbeslutninger, grænsetilfælde ved varetagelse af kommunale interesser konkurrence mellem kommuner konkurrencelovgivningen forbud mod kommunal handel, håndværk og industri – respekt for markedsøkonomien

7 Kommunalfuldmagtens grænser - V
saglighed, ligelighed, proportionalitet økonomisk ansvarlighed købe til markedspris sælge til markedspris(?) støtte enkeltpersoner uden lovhjemmel sale and lease back udlicitere løsning af opgaver for andre myndigheder

8 Støtte til foreninger lovhjemlet støtte, bl.a. folkeoplysningsloven
udtømmende (eller modsætningsslutninger)? støtte til foreningsliv som sådant til alle foreninger til alle foreninger af en bestemt kategori ikke til en bestemt forening støtte til foreningers løsning af kommunale opgaver f.eks. kulturelle, miljømæssige, byplanmæssige eller idrætslige aktiviteter udvælgelse kan ske, men skal være saglig, cfr. f.eks. erhvervsøkonomiske, religiøse eller partipolitiske formål ideprægede foreningers varetagelse af afgrænsede kommunale opgaver, alle foreninger i tilsvarende kategori krav om, at alle skal kunne nyde godt af opgaveløsningen, eller at tilsvarende aktivitet støttes hos mindst én anden udbyder uden idepræg lokalitetsprincippet – målgruppe kommunens egne borgere

9 Støtte til religiøse formål
Grundlovens §§ 4 og 68 Afgrænsning af saglige formål: Støtte til gudsdyrkelse er i dag ikke iblandt dem. Støtte til varetagelse af en kommunal interesse, f.eks. etablering af begravelsesplads byplanmæssig interesse i moskeens eller begravelsespladsens placering og udformning lokaler, der tillige kan bruges af børnehaven eller til offentlige foredrag turismefremme sideaktiviteter såsom sangkor, idræt eller museumsvirksomhed

10 Støtte til partipolitiske formål
Lovhjemmel Modsætningsslutning?

11 Udenrigspolitiske aktiviteter
Begrundelse for begrænsningen Eksempler på problemstillinger støtteerklæringer o.l. økonomisk støtte til organisationer, fremmede lande, kommuner eller institutioner venskabsbyer demokratiudvikling udveksling af besøg m.v. undlade at købe produkter fra Frankrig eller Shell

12 Kulturelle formål Lovhjemmeler. Profit for private foretagere
Armslængdeprincippet hovedregel køb af bestillingsarbejde legalitetskontrol Idræt eller sport - kultur eller erhvervsvirksomhed

13 Forskning sædvanlig opgavefordeling
til kommunens egne og andre lokale formål, f.eks. forskning i sundhed, sygdomsforebyggelse, forureningsbekæmpelse, integration eller specialundervisning Skaldyrscenteret iltning af søer løbende udvikling

14 Idræt Opførelse og drift af idrætsanlæg af enhver art
Støtte til opførelse og drift af idrætsanlæg Almen eller selektiv støtte Lokalitetsprincippets begrænsninger Professionel sport erhvervsvirksomhed støtte til erhvervsdrivende udlejning til markedspris underskudsgaranti til varetagelse af den kommunale interesse?

15 Trafik o.l. infrastruktur
Lovhjemmeler for planlægning og drift Ulovhjemlet anlæg og drift stationer, stoppesteder, lufthavne o.l. bus- og færgeruter fragtcentraler parkeringspladser anlæg for telekommunikation Lokalitetsprincippet – udenbys brugere Mellemkommunale og mellemregionale ruter Lighedsprincippet – takstdifferentiering af sociale o.l. årsager af trafikøkonomiske o.l. årsager

16 Kommunal erhvervsvirksomhed
Hovedreglen Dens begrundelse beskyttelse af markedet og konkurrencen beskyttelse af virksomheder i kommunen og udenfor beskyttelse af kommunekassen mod udygtighed og spekulative risici beskyttelse af de svage kommuner mod mellemkommunal konkurrence Dens undtagelser …

17 Undtagelse: Produktion til kommunens eget brug
Eksempler Kommunalt samarbejde Krav om økonomisk forsvarlighed

18 Undtagelse: Salg af biprodukter
Eksempler varer og knowhow Begrundelse for reglen Forarbejdning til salg Prisfastsættelse

19 Undtagelse: Salg af overskudskapacitet
Eksempler bygninger materiel service? Begrundelse for reglen Pligt til afvikling af overkapacitet Prisfastsættelse Lov om løsning af opgaver for andre offentlige myndigheder rækkevidde vilkår prisfastsættelse

20 Undtagelse: Accessorisk virksomhed
Eksempler og udvikling Ejerskab, drift, bortforpagtning, salg Prisfastsættelse

21 Undtagelse: Forsyningsvirksomhed
Lovhjemmeler Det ulovhjemlede område – og udviklingen Hvile i sig selv princippets indhold og rækkevidde begrundelse konsekvenser for prisfastsættelse Lighedsprincippet ikke alle skal kunne bruge, men saglig afgrænsning Accessorier til forsyningsvirksomhed

22 Undtagelse: Jordforsyning og ejendomshandel
Eksempler Aktivitetens begrundelse og omfang forsyning planlægning og udviklingsstyring ikke monopol Priser og markedsvilkår Udbud

23 Generel erhvervsstøtte
Former og udvikling på området Lovgivning på området lov 383 lov om selskabsdeltagelse Forskningslignende aktivitet Hoteller, kongrescentre, messer Studie- og markedsrejser, messerepræsentation, kontaktformidling, blåstempling, venskabsbysamarbejde o.l. Grænseområdet til konkret støtte

24 Individuel erhvervsstøtte
Former, grænseområder og omgåelse finansielle tilskud camoufleret tilskud ved køb og salg overtagelse af sædvanlige produktionsomkostninger målrettet tilrettelæggelse af kommunal service og infrastruktur service i forhold til personale o.l. favorisering ved udbudsformulering o.l. køb af varer og ydelser til markedspris er ikke støtte Hovedregel Begrundelse som ved kommunal erhvervsvirksomhed Nødstedte virksomheder Konkurrencelovgivningen


Download ppt "Lektion 9 Siden sidst Kommunalfuldmagten - hovedområder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google