Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

For patienter med kendt KOL nedsættes saturations-grænsen med 5%

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "For patienter med kendt KOL nedsættes saturations-grænsen med 5%"— Præsentationens transcript:

1 Danish Emergency Proces Triage VITALPARAMETRE OG KONTAKTÅRSAGSKORT D.E.P.T. version december 2011

2 For patienter med kendt KOL nedsættes saturations-grænsen med 5%
Vitalparametre 1 2 3 4 Rød Resuscitering (0 min) Orange Stabilisering (15 min) Gul Prioriteret (60 min) Grøn Standard (180 min) A Ikke fri luftvej Inspiratorisk stridor Truet luftvej B SpO2 < 80% uden O2 SpO2 < 90% med O2 RF > 35 eller < 8 SpO2: 80-89% u/ O2 SpO2: 90-94% m/ O2 RF: SpO2: 90-94% u/ O2 RF: SpO2 ≥ 95% uden O2 RF: 8 – 25 C Puls > 140 BTsys < 80 mmHg Puls: 121 – 140 Puls < 40 BTsys: mmHg Puls: 111 – 120 Puls: Puls: 50 – 110 D GCS ≤ 8 GCS: 9 – 13 GCS = 14 GCS = 15 E Tp < 32º C Tp > 40º C Tp: 32,0 – 34,0º C Tp: 38,1 – 40,0º C Tp: 34,1 – 35,0º C Tp: 35,1 – 38,0º C For patienter med kendt KOL nedsættes saturations-grænsen med 5% SpO2 < 75% uden O2 SpO2 < 85% med O2 SpO2: 75-84% u/ O2 SpO2: 85-89% m/ O2 SpO2: 85-89% u/ O2 SpO2 ≥ 90% uden O2 Alle værdier er defineret gennem Danske Regioners arbejdsgruppe for national triage

3 Kontaktårsagskort Oversigt over Voksne
01. Hjertestop / Respirationsstop 02. Traumekald 03. Abstinens og tremor 04. Allergi 05. Analt/rektalt 06. Bevidsthedspåvirket 07. Blodsukker højt/lavt 08. Blodtryk, højt 09. Blødning fra mund/svælg/lunger 10. Forbrændinger, skoldninger, ætsninger 11. Brystsmerter 12. Børn 13. Dyrestik og –bid 14. Ekstremitet (uden skade) 15. Ekstremitetsskader 16. Røg- og inhalationsskade 17. EL-skader (inkl. Lyn) 18. Feber og/eller infektion 19. Fokal neurologi 20. Forgiftning 21. Forvirring og/eller agitation 22. Fremmedlegeme indtaget 23. Gastrointestional (GI) blødning 24. Gipsgener 25. Graviditet- og barsel 26. Hals 27. Hoved- og ansigtsskader 28. Hovedpine 29. Hud- og slimhinde forandringer 30. Ikterus og ascites 31. Katether, stomi og sonde 32. Knude, byld, abces 33. Kramper 34. Kvalme / opkast / diaré 35. Laboratorietal, afvigende 36. Mandlige kønsorganer 37. Mave- og flankesymptomer 38. Myndighedserklæring 39. Næse 40. Psykiatri / krise 41. Respiration 42. Ryg- og nakkesmerter 43. Rytmeforstyrrelser (hjertebanken) 44. Stikskade og anden eksposition 45. Svimmelhed og faldtendens 46. Tandskader 47. Thorax (ikke brystsmerter) 48. Underlivssymptomer 49. Urinveje 50. Vold og voldtægt 51. Ødem 52. Øjne 53. Ører 100. Utilpas Pædiatri Afventer Danske Regioners arbejdsgruppe vedrørende pædiatrisk triage (januar 2012) Kontaktårsagskortene er udarbejdet og opdateret i et samarbejde mellem Hillerød, Herlev, Hvidovre, Horsens, Århus, Slagelse, Kolding og Ålborg. 33 kort er allerede udarbejdet. 21 kort er fortsat under udarbejdelse. Formålet med kontaktårsagskortene er at sikre ensartet registrering af triagekategorier på tværs af matrikler og regioner. Samtidig sikres de enkelte institutioners mulighed for lokal tilpasning og beskrivelse af efterfølgende processer og forløb. Kontaktårsagskort mærket med rødt er udarbejdet/opdateret

4 1Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå Skabelon Kontaktårsagskort #
0 min 2 Orange 15 min 3 Gul 60 min 4 Grøn 180 min 5 Blå 240 min Resuscitering Stabilisering Prio. standard Standard Småskader 1 [Tekst] 2 3 4 5 6 Alternative kontaktårsagskort ##: [Overskrift] Initial behandling For Ustabile RØD/ORANGE: [Tekst] For alle: Diagnostik Behandlings- Strategi og Definerede mål - [Hører dette ikke ind under egne lokale/regionale vejledninger? Synes hellere, at her skal stå kort skematisk beskrivelse af det ønskede patientforløb/STP! Det vil give læseren et umiddelbart overblik over processen] Definitioner Hvorfor nævne risikopatienten på denne plads på alle kort? Kan den ikke defineres som en standard gældende for alle og fjernes fra de enkelte kort? Evt være på sit eget kort? Referencer - [lokale, regionale, nationale, internationale]

5 Hjertestop / Respirationsstop
Kontaktårsagskort 1 Hjertestop / Respirationsstop 1Rød 0 min 2 Orange 15 min 3 Gul 60 min 4 Grøn 180 min 5 Blå 240 min Resuscitering Stabilisering Prio. standard Standard Småskader 1 Pludselig bevidstløs? Ja 2 Unormal eller ophørt vejrtrækning? 3 Fremstår livløs? Alternative kontaktårsagskort 02: Traume / Svært kvæstet 06: Bevidsthedspåvirket Behandling For Ustabil RØD: Opstart uforsinket Basal HLR 30:2 Hjertestopkald via 2222 Tidlig defibrillering ved stødbar rytme Central IV adgang / Intraossøs adgang For alle: 2010 hjertestop behandlingsalgoritme Diagnostik Ekko på stuen (ordineres af teamleder) EKG-12 transmitteres umiddelbart efter genoplivning til invasivt center mhp evt PCI Kontinuerlig monitorering inkl. ekg arterieblodgasanalyse Behandlings- Strategi og Definerede mål ROSC (Return of Spontaneous Circulation) Post-resuscitation care på intensiv Evt PCI Definitioner Hjertestopbehandling opstartes ved: Samtidig pludselig bevidstløshed og unormal/ophørt vejrtrækning Referencer - OBS! Tilslut defibrillator som monitor så hurtigt som muligt, så tidlig defibrillering kan gennemføres

6 1Rød Traumekald Kontaktårsagskort 2 Småskader Resuscitering
0 min 1Rød 0 min Småskader Resuscitering Skadesmekanisme Højhastighedsulykker med betydende skader på køretøj (>65 km/t, >0,5 m deformation) Ja Har patienten været fastklemt? Er patienten blevet kastet ud af køretøjet ved ulykken? Anden person død i samme køretøj? Motorcykel/knallert ulykker (kollision eller hastighed > 50 km/t)? Personpåkørsel (cyklist eller fodgænger) af lastbil/bus/tog/andet køretøj? Fald fra højde > 4 meter (svarende til 2. etage)? Børn fald > 3 gange egen højde? Drukningsulykker eller/og hypotermi (< 320 C) Voldshandlinger med alvorlig anatomisk skade (skud/stiksår/eksplosionsskader)? Fysiologiske kriterier Ustabilt barn efter akut traumatisk påvirkning? GCS<13 efter hovedtraume? BT<90 efter akut traumatisk påvirkning? Anatomiske kriterier Alle penetrerende læsioner (skud/stik/eksplosionsfragmenter) på hoved, hals, thorax, abdomen og ekstremiteter proksimalt for albue/knæ)? Ustabilt (løs) thorax? Forbrændinger (som hovedregel børn >10% og voksne >15%) eller/og inhalationsskade? Større brud på to eller flere lange rørknogler eller mistanke om bækkenbrud? Mistanke om brud på ryg eller/og lammelser i arme/ben efter traume? Amputationer i eller proksimalt for håndled eller fodled? Kriterier Akut fysisk traume kan udløse traumekald på baggrund af Skademekanisme og/eller Fysiologiske kriterier og/eller Anatomiske kriterier Efter ovenstående retningslinier, såfremt blot ét kriterium er opfyldt Diagnostik og behandling Altid primært triagekategori RØD. Protokol for traumemodtagelse følges. Referencer lokal traumemanual [link] visitationskriterier, Rigshospitalets Traumecenter [link]

7 1Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå Abstinens / tremor
Kontaktårsagskort 3 Abstinens / tremor 1Rød 0 min 2 Orange 15 min 3 Gul 60 min 4 Grøn 180 min 5 Blå 240 min Resuscitering Stabilisering Prio. standard Standard Småskader 1 Agiteret? Ja, svært1 Ja, moderat2 Nej eller let 2 Tidl haft kramper ved abstinenser? Ja Nej 3 Risikopatient? Ja3 Alternative kontaktårsagskort 06: Bevidsthedspåvirket 07: Blodsukker højt/lavt 20: Forgiftning 27: Hoved og hals 33: Kramper Behandling For Ustabil ORANGE: Sengeleje (risiko for kramper) Almindelig krampebehandling, hvis indikeret For alle: IV adgang Abstinens behandling [Link til vejledning] Diagnostik (se alle) Abstinens score Alternative diagnoser udelukkes.. Behandlings- Strategi og Definerede mål - Symptomer svarende til Grønt triageniveau, med videre plan gennem alkoholambulatorier / psykiatrisk afdeling og/eller egen læge. Definitioner 1. Agiteret - svært: Agitation (rastløs, uro) med forvirring og hallucination, kan ikke sidde stille. 2. Agiteret – moderat: Agitation (rastlø, uro) uden forvirring og hallucination, kan sidde stille. Referencer - OBS! Ved alkohol betinget abtinens, opstartes behandling med B-vitamin og Thiamin tidligt (se abstinens behandling)

8 1Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå Allergi Kontaktårsagskort 4
0 min 2 Orange 15 min 3 Gul 60 min 4 Grøn 180 min 5 Blå 240 min Resuscitering Stabilisering Prio. standard Standard Småskader 1 Åndenød? Ja, svær1 Nej 2 Hævelse af tunge, læber / hals? Ja, stridor Ja, evt grødet stemme 3 Tidligere haft anafylaktisk shock? Ja 4 Kløe i halsen? Nej” 5 Urticaria? Ja, universelt Ja, udtalt Ja, lokalt Alternative kontaktårsagskort Forgiftning Behandling For Ustabile RØD/ORANGE: Ilt på maske Adrenaline 0,5 mg I.M (altid RØD, overvejes ved ORANGE) IV adgang Bolus 1 l krystalloid IV (Ringer Acetat eller NaCl) Antihistamin IV (Tavegyl 2 mg) Metylprednisolon (Solu-Medrol) 80 mg IV For alle: Tabl antihistamin (cetirizin 10 mg) Diagnostik Arteriel blodgas Blodprøver kun på indikation Behandlings- Strategi og Definerede mål Definitioner 1. Konfusion, svær agitation eller sløret bevidsthed Referencer Anafylakse Symptomer og behandling - Forslag til nationale retningslinier. Institut for Rationel Farmakoterapi OBS! Overvej Adrenalininhalation ved tegn på øvre luftvejspåvirkning!

9 Anale/rektale symptomer
Kontaktårsagskort 5 Anale/rektale symptomer 1Rød 0 min 2 Orange 15 min 3 Gul 60 min 4 Grøn 180 min 5 Blå 240 min Resuscitering Stabilisering Prio. standard Standard Småskader 1 Rektal blødning / mælena? Pågående 1 Moderat 2 Sparsomt 3 Ingen Nej 2 Aktuelle Smerter? Ja, uudholdelige (VAS 9-10) Ja, svære (VAS 7-8) Ja, moderate (VAS 5-6) Ja, lette eller ingen (VAS 0-4) 3 Tarmopereret indenfor sidste 14 dage? Ja, med blødning Ja, uden blødning 4 Infektions-mistanke / abcess? Ja 4 5 Fremmed-legeme? Ja Alternative kontaktårsagskort (Blødning) #23: Gastroinsteinal (GI) blødning #37: Mave- og flanke #48: Underlivssymptom #50: Vold og voldtægt Behandling For Ustabile RØD/ORANGE: Faste Min. 2 store IV-adgange (min. Grøn) For alle: IV-adgang Smertebehandling Diagnostik Biokemi: Type og BAS (forlig) Biokemi: Kirurgisk pakke Behandlings- Strategi og Definerede mål - [Tekst] Definitioner 1. Pågående: Konstant uden mulighed for at reducere ved komprimering og vurderes kritisk 2. Moderat: Konstant, men med mulighed for at reducere ved komprimering/lejring, vurderes ikke kritisk 3. Sparsomt: Enkelte med pauser, med mulighed for næsten at standse ved komprimering/lejring 4. Infektionsmistanke: Rødme og/eller smerter og/eller hævelse uden skade Referencer

10 Bevidsthedspåvirkning
Kontaktårsagskort 6 Bevidsthedspåvirkning 1Rød 0 min 2 Orange 15 min 3 Gul 60 min 4 Grøn 180 min 5 Blå 240 min Resuscitering Stabilisering Prio. standard Standard Småskader 1 Relevant hovedtraume? Ja Nej 2 Mistanke om meningitis? Ja, stærk Ja, svag 3 Mistanke om forgiftning? 4 Immun-supprimeret? 5 Risikopatient? 6 Ekg påvirkning? Livstruende Alvorlig Ikke alvorlig Ikke akut eller ingen Alternative kontaktårsagskort ##: Udpeg evt. andet hovedsymptom… Behandling For Ustabile RØD/ORANGE: IV-adgang For alle: Symptomatisk Diagnostik Blodgas Forgiftningsprøver Blodsukker ved ankomst Medicinsk standardpakke Ekg for alle > 65 år Behandlings- Strategi og Definerede mål Patientforløb ”commotio” udløser monitorering på minimum orange triageniveau første 2 timer Definitioner 1. [Tekst] : Referencer 1. Meningitmistanke, stærk: Hovedpine og feber med nakke/rygstivhed ved fremadbøjning, men ingen stivhed ved drejning i nakken) 2. Meningitmistanke, svag: Hovedpine eller feber med nakke/rygstivhed ved femadbøjning 3. Forgiftningsmistanke: Overmedicinering, suicidal, og/eller misbrug af alkohol/euforiserende stoffer. 4. Immunsuppression: Daglig steroidbehandling, transplanteret, Svær RA eller Crohns sygdom behandlet med Imurel (azatioprin), metotrexate eller remicade behandling, aktiv kemoterapi, malign hæmatologisk lidelse eller medfødt immundefekt. 5. Risiko-patient: Behandlet eller i behandling for: - Koronarkar (AKS/PCI/CABG) - Alvorligt hjertesvigt (følges af specialist) - Alvorlig lungesygdom (følges af specialist) - Tidligere haft lungeemboli – Dialysebehov - IDDM med komplikationer. 6. EKG-påvirkning – livstruende: ST-elevation og venstresidig grenblok med kardielle symptomer. 7. EKG-påvirkning – alvorligt: Ventrikulære eller nyopståede supraventrikulære arrytmier eller iskæmi 8. EKG-påvirkning – ikke alvorlig: ikke akutte supraventrikulær arrytmier 9. EKG-påvirkning – ikke akut: Normalt ekg eller gamle ekg-forandringer OBS! Bevidsthdspåvirkning, kræver oftest en omfattene diagnostik, Hvorfor det er vigtigst at udpege rette triageniveau gennem Gcs.

11 Blodsukker afvigelser
Kontaktårsagskort 7 Blodsukker afvigelser 1Rød 0 min 2 Orange 15 min 3 Gul 60 min 4 Grøn 180 min 5 Blå 240 min Resuscitering Stabilisering Prio. standard Standard Småskader 1 Hypoglykæmi? < 3,0 mmol/L 3 – 17 mmol/L 2 Hyperglykæmi? >30 mmol/L 17 – 30 mmol/L 3 Opkastninger? Ja, gentagne Nej eller en enkelt 4 Risikopatienter? Ja 5 (IDDM)? 6 Alternative kontaktårsagskort #03: Abstinens og tremor #06: Bevidsthedspåvirkning #20: Forgiftning #21: Forvirring / agitation #33: Kramper #34: Kvalme/opkast/diaré #35: Laboratorietal afvigende #45: Svmmelhed / faldtendens Behandling For Ustabil ORANGE/GULE: IV-adgang IV krystalloid, 1 L For alle: Symptomatisk Diagnostik Blodgas Blodsukker Medicinsk standardpakke Behandlings- Strategi og Definerede mål - Sukker p.o. - 50 mL glukose (20%) i proximal IV-adgang Definitioner 1. Har diabetes: I enten tabletbehandling eller daglig insulin-injektion. 2. Opkastninger – gentagne: Opkastninger som ikke klinger af og som har varet i over 12 timer. 3. Risiko-patient: Behandlet eller i behandling for: - Koronarkar (AKS/PCI/CABG) - Alvorligt hjertesvigt (følges af specialist) - Alvorlig lungesygdom (følges af specialist) - Tidligere haft lungeemboli – Dialysebehov - IDDM med komplikationer. Referencer - [Tekst] OBS! Ved Hypoglykæmi, overtal patienten til sukker p.o. hvis muligt!

12 1 2 3 4 Blodtryk, højt Kontaktårsagskort 8 Rød Resuscitering (0 min)
Orange Stabilisering (15 min) Gul Prioriteret (60 min) Grøn Standard (180 min) 1 Fremstår påvirket af højt blodtryk? Ja 1 2 Systolisk blodtryk? > 240 220 – 240 < 220 3 Diastolisk blodtryk? > 130 120 – 130 < 120 6 Risikopatient? Ja 2 Nej Alternative kontaktårsagskort [nævn titler] Behandling For alle RØD/ORANGE: [beskriv] For alle: Diagnostik Behandlings- Strategi og Definerede mål - [beskriv med links] Definitioner 1. Cerebral påvirkning pga højt BT: hovedpine med kvalme, irritiabilitet, forvirring eller synspåvikning med samtidigt højt blodtryk, BTsys > 220 og/eller BTdia > 120. 2. Risiko-patient: - Koronarkar (AKS/PCI/CABG) - Alvorligt hjertesvigt (følges af specialist) - Alvorlig lungesygdom (følges af specialist) - Tidligere lungeemboli – Dialysebehov - IDDM med komplikationer Referencer - [beskriv relevant litteratur og links – kan opdateres løbende] Midlertidige kommentarer: OBS! Tilstræb lejring liggende med hovedgærdet eleveret 30 grader.

13 Blødning fra mund/svælg/lunger
Kontaktårsagskort 9 Blødning fra mund/svælg/lunger 1 2 3 4 Rød Resuscitering (0 min) Orange Stabilisering (15 min) Gul Prioriteret (60 min) Grøn Standard (180 min) 1 Blødning fra luftvejene? Ja, pågående1 Ja, flere gange sidste døgn Ja, men kun en enkelt gang sidste døgn Over et døgn siden 2 Komprommiterede luftveje? Ja2 Nej, men risiko for hævelse Nej 3 Tidl. esophagus varicer? Ja3 4 Kendt med oral cancer? Ja 5 Svælg eller halskirurgi indenfor 14 dage? Alternative kontaktårsagskort 10 Brand- og kemiskader 20 Forgiftning 22 Fremmedlegeme indtaget 23 Gastrointest. (GI) blødning 26 Hals 27 Hoved og ansigt 41 Respiration 46 Tænder 47 Thorax (ikke brystsmerter) Behandling For alle RØD/ORANGE: 2 store IV-adgange (min.grøn) O2 på maske med reservoir Infusion med 1000 ml NaCl For alle: IV-adgang Smertebehandling Diagnostik KAD med TD (hvis anæstesien ønsker det) BAS-test Biokemi: Basisprofil - kir EKG for alle patienter > 40 år Vægt (evt. anslået) Behandlings- Strategi og Definerede mål Blødningskilde identificeres og blødning standses Stabilisering af vitale parametre Definitioner 1. Blødning fra luftveje – pågående: Ukontrollabel blødning, som kompromiterer patientens luftveje 2. Luftvej komprommiteret: Generet luftvej grundet enten fremmedlegemer (blod, opkast eller lign.) eller hævelse og derved mindre lumen. 3. Esophagus-varicer: diagnosticeret ved tidligere indlæggelser/forløb Referencer e-dok/Hospitalsenheden Horsens/Kirurgisk afdeling: 5.2.1: Esophagusvaricer OBS! Anlæggelse af sonde bør ikke foretages rutinemæssigt, hvorfor dette skal ordineres af læge.

14 Forbrændinger, skoldninger og ætsninger
Kontaktårsagskort 10 Forbrændinger, skoldninger og ætsninger 1 2 3 4 Rød Resuscitering (0 min) Orange Stabilisering (15 min) Gul Prioriteret (60 min) Grøn Standard (180 min) 1 Udbredelse i % af legemsoverfladen (kun 20 og 30 forbrændinger) Alle termiske eller ætsende skader lokaliseret til øvre luftveje, mund/svælg/ansigt/hals (truede luftveje) > 15% for voksne > 10% for børn > 5% for ældre (> 65 år) > 3% (samt alle mindre 20 og 30 lokaliseret til hoved/ansigt, hals, hænder ) < 3% (undtaget 20 og 30 lokaliseret til hoved/ansigt, hals og hænder) Alternative kontaktårsagskort # 17 El-skader (inkl. lyn) # xx Røg- og inhalationsskader Behandling: For RØD/ORANGE: 15 l O2 maske med reservoir Mindst 2 grovkalibrerede IV adgange i ikke-forbrændt område Arterieblodgasanalyse, herunder måling af CO (kulilte) indhold. Overveje tidlig sikring af luftvejene med intubation ved termisk/ætsningsskader af ansigt/hals/øvre luftveje. Væskeresuscitation med Ringers lactat 4 ml/kg/% i de første 24 timer Konference med vagthavende brandsårslæge, Rigshospitalet mhp overflytning For alle: ALLE forbrændingsskader skylles/fortsætter skylning ved ankomst til akutmodtagelsen med køligt vand indtil smertefrihed.Der skal altid skylles mindst 1 time – sommetider længere. Alle ætsende stoffer kan ekstraheres af huden ved diffusion gennem langvarig skylning med tempereret vand. Man skyller til pH er neutral målt med indikatorpapir. Pause ca. 10 min. med skylning, før der måles (ellers måles pH på vandhanevand). Måling kontrolleres 1⁄2 time efter, at skylning er ophørt. Stærke baser kræver skylning i ca. 1 døgn. Afvaskning med vand og sæbe i 10 min. Vandet skal have en temperatur, så det virker kølende og smertestillende. Der anbefales flydende sæbe, f.eks. Natusan med pH 4,5, der ikke svider, i modsætning til de basiske produkter. Evt. bullae og løsnet hud klippes af, og sæben afskylles med køligt vand fra vandhanen. Det er ikke nødvendigt at bruge sterilt vand. Smertebehandling: Køligt vand er bedst og analgetika må kun gives ved konkurrerende lidelser og da kun i små doser intravenøst. Brandsårspatientens almentilstand, respiration og vævspåvirkning tåler meget dårligt morfika. Arealberegning (kun 20 og 30 forbrændinger): Referencer

15 1 2 3 4 Brystsmerter Kontaktårsagskort 11 Rød Resuscitering (0 min)
Orange Stabilisering (15 min) Gul Prioriteret (60 min) Grøn Standard (180 min) 1 Kardielle smerter? VAS 10 (Stærke) VAS 7-9 (Udtalte) VAS 3-6 (Moderate) VAS 1-2 (Lette) Nej 2 Risiko patient? Ja 1 3 EKG-påvirkning? Livstruende 2 Alvorlig 3 Ikke alvorlig 4 Ikke akut 5 Alternative kontaktårsagskort 43: Rytmeforstyrrelser (Hjertebanken) 47: Thorax (respirations-synkrone smerter) Behandling For alle RØD/ORANGE: Forbered AKS-pakke For alle: Anlæggelse af PVK (iv-adgang) O2 på min. næsekath. (tilstræb Sat O2 = 100%) Diagnostik Monitorering samt defibrillator på stuen Forbered transport Medicinsk Standardpakke Trombose pakke Røntgen af thorax EKG Vægt (evt. anslået) Behandlings- Strategi og Definerede mål Patienter med ST-elevations AMI (STEMI) skal indenfor 120 minutter opstartes i primær ”Perkutan Koronarintervention” (PCI). Definitioner 1. Risiko-patient: - Koronarkar (AKS/PCI/CABG) - Alvorligt hjertesvigt (følges af specialist) - Alvorlig lungesygdom (følges af specialist) - Tidligere haft lungeemboli - Dialysebehov - IDDM med komplikationer 2. EKG – livstruende: ST-elevation, venstresidig grenblok ligestilles med ST-elevation ved infarkt symptomer. 3. EKG – Alvorlige: VT, VES (Løb) eller nyere ischæmitegn. 4. EKG – Ikke alvorlig: Atrieflimmer. 5. EKG – Ikke akut: Normalt EKG eller gamle forandringer Referencer - Lokal vejledning ”Modtagelse og behandling af AKS-patienter” [link] Dansk Kardiologisk Selskab [link] OBS! EKG fra ambulance, bør når tid haves, suppleres med vanligt 12-aflednings-EKG til sammenligning.

16 1 2 3 4 Dyrestik / -bid Kontaktårsagskort 13 Rød Resuscitering (0 min)
Orange Stabilisering (15 min) Gul Prioriteret (60 min) Grøn Standard (180 min) 1 Opfylder traumekriterier? Ja Nej 2 Pågående blødning trods komprimering? 3 Hævelse ved hals/luftveje Ja, stridor 1 Ja, men fri luftvej 2 4 Mistanke om forgiftning? Ja 3 5 Risikopatient? Ja 4 Alternative kontaktårsagskort [nævn titler] Behandling For alle RØD/ORANGE: [beskriv] For alle: Diagnostik Behandlings- Strategi og Definerede mål - [beskriv med links] Definitioner 1. Hævelse ved hals/luftvej med stridor: åndenød og/eller støjende respiration 2. Hævelse ved hals/luftvej med fri luftvej: ubesværet respiration trods hævelse 3. Mistanke om forgiftning: stik-/bid fra potentielt giftigt dyr (kontakt GIFTLINIEN ) 4. Risiko-patient: - Koronarkar (AKS/PCI/CABG) - Alvorligt hjertesvigt (følges af specialist) - Alvorlig lungesygdom (følges af specialist) - Tidligere haft lungeemboli - Dialysebehov - IDDM med komplikationer Referencer - [beskriv relevant litteratur og links – kan opdateres løbende] Midlertidige kommentarer: Grafisk skal kortet kunne illustrere BLÅ proces også ?! OBS! [beskriv]

17 1Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå Ekstremitetsskader
Kontaktårsagskort # 15 Ekstremitetsskader 1Rød 0 min 2 Orange 15 min 3 Gul 60 min 4 Grøn 180 min 5 Blå 240 min Resuscitering Stabilisering Prio. standard Standard Småskader 1 Amputation? Ja, proximalt for håndled / ankel Ja, distalt for Nej 2 Blødning? Massiv og pågående, trods komprimerende trykforbinding eller manuel kompression i 5 minutter Gennemsivning af komprimerende trykforbinding eller manuel kompression i 5 minutter Hæmostase ved komprimerende forbinding Hæmostase ved let forbinding eller plaster 3 Penetrerende skade? Ja, proximalt for albue / knæ, mistanke om skjult skade (traumekald kriterium) Ja, proximalt for albue / knæ uden mistanke om skjult skade Ja, distal distalt for albue / knæ, uden mistanke om skjult skade 4 Påvirkede neurovaskulære forhold? Ja, ophævet puls eller/og paræstesier / pareser distalt for læsionen 5 Fraktur mistanke? Større brud på to eller flere lange rørknogler eller mistanke om bækkenbrud (traumekald kriterium) Hoftenær fraktur Alle åbne frakturer eller med fejlstilling Lukket større fraktur uden synlig eller palpable fejlstilling Lukket disloceret fraktur af mindre rørknogle Større distortioner Lukket udisloceret fraktur af mindre rørknogle Mindre distortioner 6 Luksation? Ja 7 Sene-/muskellæsion? 8 Blødningsrisiko? Ja2 9 Smerter Uudholdelige (VAS 9-10) Svære (VAS 7-8) Moderate (VAS 5-6) Ingen eller lette (VAS 0-4) Alternative kort #02: Traumekald #16: Ekstremitet, bløddele Behandling For Ustabile RØD/ORANGE: Immobilisering via sengeleje O2 maske med reservoir Minimum 2 store IV adgange Monitorering, inkl. EKG > 65 år Ved hoftenær fraktur anlægges Fascie-iliaca-compartment blok umiddelbart ved ankomst For alle: frakturstabilisering/forbinding efter behov Smertestillende Diagnostik Relevante rtg/UL billeddiagnostik Definitioner 1. Blødningsrisiko: Patient i AK-behandling eller blødningstendens og mistanke om fraktur eller penetrerende skade Referencer Links til lokale og regionale vejledninger

18 Røg- og kulilteforgiftning
Kontaktårsagskort 16 Røg- og kulilteforgiftning 1 2 3 4 5 Rød Resuscitering Orange Haster Gul Haster mindre Grøn Haster ikke Blå Fast-Track Revurdér kontinuert Revurdér: 15 min. Revurdér: 60 min. Revurdér: 180 min. Revurdér: 240 min. 1 Røggas forgiftning Sod i mund, svælg og næsebor1 med påvirket almentilstand upåvirket almentilstand Ingen sod i luftvejene Irritativ hoste 2 Kulilte- forgiftning2 Neurologisk påvirkning Arrytmier Gravide CO-Hb > 25%, uanset symptomer CO-Hb < 25%, Alternative kontaktårsagskort Behandling For alle RØD/ORANGE: For alle: Diagnostik Behandlings- Strategi og Definerede mål Definitioner Referencer OBS!

19 1 2 3 4 EL-skade (inkl. lyn) Kontaktårsagskort 17
Rød Resuscitering (0 min) Orange Stabilisering (15 min) Gul Prioriteret (60 min) Grøn Standard (180 min) 1 Været bevidstløs? Ja Nej 2 Smerter? Uudholdelige (VAS 9-10) Svære (VAS 7-8) Moderate (VAS 5-6) Lette eller ingen (VAS 0-4) 3 Spænding Højvoltspænding (≥1000 V) >220 V < 220 V 4 Risiko patient ? Alternative kontaktårsagskort #10 Brand og Kemiskader Behandling For alle RØD/ORANGE: Ilt på maske IV adgang 1 l krystalloid IV (Ringer acetat eller NaCl) Smertebehandling Diagnostik Medicinsk pakke inkl. CK. For alle: EKG ved ankomst akutmodtagelsen Behandlings- Strategi og Definerede mål Indlæggelse til EKG-monitorering er normalt kun indiceret, når et eller flere af følgende punkter er opfyldt:
• Den el-udsatte har været bevidstløs, eller der er klinisk mistanke om arytmi i tilslutning til ulykken.
• Der foreligger abnormt EKG ved ankomsten til skadestuen.
• Oplysning om spænding over 1000 volt (højspændingsulykker og personer ramt af lyn).I disse tilfælde monitoreres i 24 timer, men ved arytmier bør denne udstrækkes yderligere.
 En del udsatte for el-stød kan hjemsendes efter optagelse af anamnese og EKG. Ved telefonisk henvendelse efter udsættelse for lav spænding (220 eller 110 volt) kan EKG-optagelse undlades med mindre anamnesen tilsiger dette (se ovenfor) Definitioner Referencer Dansk Cardiologisk Selskab: Midlertidige kommentarer:

20 1 2 3 4 Fokal neurologi Kontaktårsagskort 19 Rød Resuscitering (0 min)
Orange Stabilisering (15 min) Gul Prioriteret (60 min) Grøn Standard (180 min) 1 Opfylder trombolyse kriterier? Ja 1 Nej 2 Ensidig kraftned-sættelse i sidste døgn? Ja, fortsatte symptomer Ja, men ophørte symptomer 3 Talepåvirket i sidste døgn? Ja 2 4 Synspåvirkning i sidste døgn? Ja 3 5 Risikopatient? Ja 4 Alternative kontaktårsagskort [nævn titler] Behandling For alle RØD/ORANGE: [beskriv] For alle: Diagnostik Behandlings- Strategi og Definerede mål - [beskriv med links] Definitioner 1. Trombolysekriterier: Sygdomsdebut indenfor 4 timer, med pludselig opstået halvsidig lammelse (krop og/eller ansigt) med evt. sprogforstyrrelser, eller en kombination af pludselig opstået svimmelhed, dobbeltsyn og grødet tale. 2. Talepåvirkning med debut indenfor sidste døgn: Grødet tale og/eller ordmobiliseringsbesvær 3. Synspåvirkning med debut indenfor sidste døgn: a) Kortvarig eller blivende blindhed på det ene øje b) Blivende blindhed svt dele af synsfeltet c) Dobbeltsyn og svimmelhed, hovedpine eller akut gangforstyrrelse 1. Risiko-patient: - Koronarkar (AKS/PCI/CABG) - Alvorligt hjertesvigt (følges af specialist) - Alvorlig lungesygdom (følges af specialist) - Tidligere haft lungeemboli – Dialysebehov - IDDM med kompli. Referencer - [beskriv relevant litteratur og links – kan opdateres løbende] Midlertidige kommentarer: OBS! Patientens egen evne til at vurdere situationen, og overvej om pårørende skal involveres tidligt. OBS blodsukker.

21 Fremmedlegeme indtaget
Kontaktårsagskort 22 Fremmedlegeme indtaget 1 2 3 4 Rød Resuscitering (0 min) Orange Stabilisering (15 min) Gul Prioriteret (60 min) Grøn Standard (180 min) 1 Synkebesvær ? Kan ikke synke spyt eller svær smerte ved synkning 2 Mistænkt fremmedlegeme i nedre luftveje eller fastsiddende i øsofagus Ja 3 ”Knap”batteri 4 Fremmedlegeme i næsen Alternative kontaktårsagskort Forgiftning Mave- og flankesymptomer, Respiration, næse, øre Behandling For alle RØD/ORANGE: Ilt ved respiratoriske symptomer For alle: Ved mistænkt fremmedlegeme i spiserøret hos upåvirket patient gives danskvand P.O. Diagnostik Rtg Thorax/abdomen ved røntgenfast fremmedlegeme Evt. endoskopi ved ikke-røntgenfast fremmedlegeme Overvej Rtg Thorax/abdomen ved røngtenfast fremmedlegeme Behandlings- Strategi og Definerede mål ”Knap”lignende batterier samt større eller spidse elementer som er fastsiddende i spiserøret bør fjernes straks endoskopisk. Fremmedlegemer i de nedre luftveje bør fjernes straks under generel anæstesi. Definitioner Referencer - - Fremmedlegeme, slugt Midlertidige kommentarer:

22 Gastrointestinal (GI) blødning
Kontaktårsagskort 23 Gastrointestinal (GI) blødning 1 2 3 4 5 Rød Resuscitering Orange Haster Gul Haster mindre Grøn Haster ikke Blå Fast-Track Revurdér kontinuert Revurdér: 15 min. Revurdér: 60 min. Revurdér: 180 min. Revurdér: 240 min. 1 Opkastning med frisk blod? Pågående Hyppige Enkelte Ingen (minimum grøn) 2 Rektal blødning / mælena? Hyppige / Enkelte 3 Vitale parametre BT < 100 mmHg Puls > 100 4 Opkastning med ”kaffe-grumslign” Pågående / hyppige 5 Risikopatient? Ja1 Nej 6 AK-behandling? Ja Alternative kontaktårsagskort (Blødning) 05: Analt / rektalt (dækker hæmorideblødning, infektion og/eller fremmedlegemer) 09: Blødning fra mund/svælg/lunger (dækker primært blødning lokalt fra mund og/eller hæmoptyse) 26: Hals (dækker sygdomme og post-operativ blødning) 48: Underlivssymptomer (dækker vaginal blødning og andre underlivssymptomer) Behandling For alle RØD/ORANGE: 2 store IV-adgange (min.grøn) For alle: Infusion med 1000 mL Ringer-Acetat O2 på maske med reservoir Diagnostik KAD med TD BAS-test Kirurgisk Standardpakke EKG for alle patienter > 65 år Vægt (evt. anslået) Behandlings- Strategi og Definerede mål - Blødende Ulcus RØD/ORANGE - (Gruppe A – ustabil): Mål: Uopsættelig gastroskopi < 3 timer (NIP) - Blødende Ulcus GUL/ORØN - (Gruppe B – stabil): Mål: Subakut gastroskopi < 24 timer (NIP) Øsofagusvaricer bør overvejes, ved objektive tegn på levercirrose [link til Coma Hepaticum Vejl] Definitioner 1. Risiko-patient: - Koronarkar (AKS/PCI/CABG) - Alvorligt hjertesvigt (følges af specialist) - Alvorlig lungesygdom (følges af specialist) - Tidligere haft lungeemboli - Dialysebehov - IDDM med komplikationer Referencer - Lokal vejledning ”Blødende Ulcus” [link] - National klinisk retningslinie for blødende gastroduodenalt Ulcus (NIP) [link] - Lokal vejledning ”Perforeret Ulcus” [link] National klinisk retningslinie for perforeret gastroduodenalt Ulcus (NIP) [link] - Lokal vejledning ”Øsofagusvaricer” [link] OBS! Anlæggelse af sonde bør ikke foretages rutinemæssigt, hvorfor dette skal ordineres af læge.

23 1Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå Gipsgener Kontaktårsagskort 24
0 min 2 Orange 15 min 3 Gul 60 min 4 Grøn 180 min 5 Blå 240 min Resuscitering Stabilisering Prio. standard Standard 1 Ophævet puls eller forlænget kapillærespons distalt for bandagen? Ja1 Usikker2 Nej 2 Smerter? (i hvile) Uudholdelige1 (VAS 9-10) Svære1 (VAS 7-8) Moderate (VAS 5-6) Ingen til lette (VAS 0-4) 3 Påvirket sensibilitet distalt for bandage? Behandling For alle RØD/ORANGE: 1. Bandage løsnes eller fjernes på mistanke om trykskade eller compartment syndrom. Bandage løsnes eller fjernes.. For alle: Smertebehandling ved behov i forhold til VAS score Der skal sikres, at frakturen er stabil før gipsen kan omlægges Diagnostik Klinisk vurdering evt. suppleret med Røntgen kontrol. Observation for evt. sekundær tilstand, f.eks. infektion, sår, mm. Definitioner Compartment syndrom: Blødning/hævelse indefor fascie, som medfører påvirkning af neurovaskulære forhold distalt for hæmatom. Muskelområdet bliver spændt og smertefuldt, tiltagende ved bevægelse. Referencer - [lokale vejledninger] OBS! Lægelig vurdering for compartment syndrom

24 1 2 3 4 Graviditet og barsel Kontaktårsagskort 25
Rød Resuscitering (0 min) Orange Stabilisering (15 min) Gul Prioriteret (60 min) Grøn Standard (180 min) 1 Blodtryk (sys) > 180 161 – 180 < 160 2 Blodtryk (dia) > 110 100 – 110 < 100 3 Opkastning? Ja, gentagne Enkelt eller ingen 4 Ve-lignende sammen-trækninger? Ja Nej 5 Alternative kontaktårsagskort [nævn titler] Behandling For alle RØD/ORANGE: [beskriv] For alle: Diagnostik Behandlings- Strategi og Definerede mål - [beskriv med links] Definitioner 1. Risiko-patient: - Koronarkar (AKS/PCI/CABG) - Alvorligt hjertesvigt (følges af specialist) - Alvorlig lungesygdom (følges af specialist) - Tidligere haft lungeemboli - Dialysebehov - IDDM med komplikationer Referencer - [beskriv relevant litteratur og links – kan opdateres løbende] Midlertidige kommentarer: OBS! [beskriv]

25 1 2 3 4 Hals Kontaktårsagskort 26 Rød Resuscitering (0 min) Orange Gul
Stabilisering (15 min) Gul Prioriteret (60 min) Grøn Standard (180 min) 1 Obstruktion/stridor Ja Nej 2 Smerter Uudholdelige (VAS 9-10) Svære (VAS 7-8) Moderate (VAS 5-6) Lette til ingen (VAS 0-4) 3 Hævelse1 Kraftig Moderat Nej eller let 4 Påvirket stemme 5 Anamnese med kompression af hals2 Synkebesvær Kan ikke synke spyt Kan ikke synke vand Kan ikke synke mad Intet synkebesvær Alternative kontaktårsagskort 04 Allergi 09 Blødning fra svælg og mund 18 Feber og/eller infektion 41 Respiration 46 Tænder Behandling For alle RØD/ORANGE: Max elevation af hovedgærde O2 på maske IV adgang Monitorering af saturation, puls, BT Evt. overvågning på Intensiv For alle: Diagnostik [beskriv] Behandlings- Strategi og Definerede mål Definitioner 1: Hævelse: bløddelshævelse? hematom?, subcutan emfysem? 2: Kompression af hals: Kvælningsforsøg, strangulation, hængning Referencer [beskriv relevant litteratur og links – kan opdateres løbende] OBS! Primær kald af Øre-Næse-Hals læge og anæstesiolog ved stridor, mistanke om epiglottit eller traume mod halsen

26 Hoved- og ansigtsskader
Kontaktårsagskort # 27 Hoved- og ansigtsskader 1Rød 0 min 2 Orange 15 min 3 Gul 60 min 4 Grøn 180 min 5 Blå 240 min Resuscitering Stabilisering Prio. standard Standard Småskader 1 Har patienten været bevidstløs? Ja, og fortsat GCS ≤ 13 Ja, men nu GCS 14-15 2 Pupilforskel (størrelse eller lysreaktion)? Ja 3 Commotioneret? 4 Mistanke om ansigtsfrakturer? Ja, multiple Ja, isoleret 5 Betydelige bløddelslæsioner? 6 Isolerede sår/læsioner? Ja, i T-området (periorbitalt/perinasalt/perioralt) Ja, udenfor T-området Overfladiske, mindre sår Alternative kontaktårsagskort # 6 Bevidsthedspåvirket # 29 Hud sår/flænger # 46 Tandskader # 02 Traumekald Behandling For Ustabile RØD/ORANGE: O2 maske med reservoir IV adgang For alle: Stands/begræns skadeomfang (stoppe blødning, vurdering af skademekanisme mhp halskrave, tilsyn/tilkald mv) Diagnostik OBS Commotio (obligat ORANGE de første 2 timer) Overveje CT-cerebrum/ansigt Vurder behov for smertestillende behandling Tetanus status Behov for antibiotika Referencer - Lokale vejledninger OBS! Skærpet opmærksomhed ved alkoholpåvirkning!

27 1Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå Hovedpine Kontaktårsagskort 28
0 min 2 Orange 15 min 3 Gul 60 min 4 Grøn 180 min 5 Blå 240 min Resuscitering Stabilisering Prio. standard Standard Småskader 1 Mistanke om meningit? Ja, stærk Mistanke1 Ja, moderat mistanke2 Nej 2 Aktuelle Smerter? Ja, uudholdelige (VAS 9-10) Ja, svære (VAS 7-8) Ja, moderate (VAS 5-6) Nej eller lette (VAS 0-4) 3 Bevidstløshed ved debut? Ja (obs SAH) Halvsidig kraft-nedsættelse? Ja (Apopleksi) 5 Debuterede som pludselig ind-sættende svær hovedpine? Ja3 indenfor sekunder og < 24 timer siden Ja4 indenfor sekunder men > 24 timer siden 6 Blodtryk? BTsys >240 mmHg 7 Synsforstyr-relser? Ja5 Nytilkommen Ja/Nej, Ikke indenfor 24 t. 8 Hovedtraume indenfor 48 t.? Ja Alternative kontaktårsagskort (Blødning) 03: Abstinens / tremor 07: Blodsukker højt/lavt 18: Feber / infektion 19: Fokal neurologi 20: Forgiftning 21: Forvirring / agitation 27: Hoved og hals 28: Hovedpine 34: Kvalme/opkast/diaré 35 Laboratorietal, afvigende 40 Psykiatri / krise 45 Svimmelhed / faldtendens Behandling For Ustabil RØD/ORANGE: O2 på maske med reservoir IV adgang Sengeleje, med eleveret hovedgærde (ro) For alle: Afvent diagnostik Diagnostik Akut CT Lumbalpunktur Medicinsk Standardpakke Behandlings- Strategi og Definerede mål - NIP indikatorer på Apopleksi [Link] samt Datadefinitioner for NIP Apopleksi [Link] Definitioner 1. Meningit (stærk mistanke): Hovedpine og NRS og feber samt bevidsthedspåvirkning eller petekkier. 2. Meningit (mistanke): Hovedpine og NRS samt enten feber eller uden feber, men med bevidsthedspåvirkning eller petekkier. 3. Svær debuterende hovedpine (ny): Indenfor sidste 24 timer haft debut, indenfor sekunder, af svær hovedpine, der fortsat er tilstede eller var, igennem mindst 6 timers varighed. 4. Svær debuterende hovedpine (ældre): For timer siden haft debut, indenfor sekunder, af svær hovedpine, der fortsat er tilstede eller var, igennem mindst 6 timers varighed. 5. Synsforstyrelse (nytilkomne): Indenfor sidste 24 timer eller tiltagende betydelig synsnedsættelse, halvsidig eller generel. Referencer - Lokal vejledning, Hovedpine - Det Nationale Indikatorprojekt Apopleksi [Link]

28 Hud- og slimhinde forandringer og udslæt
Kontaktårsagskort 29 Hud- og slimhinde forandringer og udslæt 1Rød 0 min 2 Orange 15 min 3 Gul 60 min 4 Grøn 180 min 5 Blå 240 min Resuscitering Stabilisering Prio. standard Standard 1 Petekkier? stærk mistanke om meningitis1 mistanke om meningitis2 ingen mistanke om meningitis Nej 2 Nikolsky´s fænomen? Ja, positiv3 3 Udslæt med forandringer?4 udviklet over timer udviklet over dage Mindre forandringer uden forværring 4 Påvirkede neurovaskulær forhold? Ja5 5 Urticaria? Ja, universelt Ja, lokaliseret 6 Hudkløe? Ja 7 Risikopatient? Ja6 8 Slimhinde-blødning? Alternative kort # 04 Allergi # 10 Brand- og kemiskader #13. Dyrestik og –bid #32 Knude, byld, absces Behandling For Ustabile RØD/ORANGE: Min. 2 store I.V. adgange Evt. seponering af medikament (hvis toksisk reaktion mistænkes) For alle: symptomatisk behandling Diagnostik Monitorering samt EKG hvis > 65 år Hurtig identificering af potentiel årsag mhp. opstart af relevant behandling. Behandlings- Strategi og Definerede mål Meningitis patienter identificeres hurtigt, lumbalpunkteres og påbegynder behandlingen på mistanken indenfor 20 minutter efter ankomst. Nekrotiserende fasceit patienter identificeres hurtigt mhp sanerende kirurgi og hyperbar ilt. Definitioner 1. Stærk mistanke: Petekkier og feber med sløret bevidsthed eller NRS 2. Mistanke: Petekkier eller feber med sløret bevidsthed eller NRS 3. Nikolsky´s fænomen: ved let gnidning mod huden kan epidermis afløses, efterladende væskende erosioner. Er positiv ved de livsfarlige toksisk epidermal nekrolyse (Lyell) og Steven-Johnsons syndrom eller andre bulløse hudlidelser samt sjældne alvorlige staphylokokker infektioner 4. Hud forandringer: særlig opmærksomhed på hurtig udvikling af infektionstegn, petekkier, erythem eller bullæ, samt udvikling af smerter. 5. Obs compartment syndrom Referencer

29 Knude, byld og/eller abces
Kontaktårsagskort 32 Knude, byld og/eller abces 1 2 3 4 Rød Resuscitering (0 min) Orange Stabilisering (15 min) Gul Prioriteret (60 min) Grøn Standard (180 min) 1 Antal og lokalisation Multiple eller lednær Enkelttstående 2 Progression Akut progression over minutter Udvikling over timer til dage Udvikling over dage til uger 3 Særlige risikofaktorer? 2 ud af 3 opfyldt 1 HR > 90 RF > 20 Tp > 38 eller < 36 IV misbrug Nylig operation Nylig udenlandsrejse 4 Smerter? Uudholdelige (VAS 9-10) Svære ( VAS 7-8) Moderate (VAS 5-7) Ingen eller lette (VAS 0-4) 5 Risikopatient? Immunsvækket Ja Nej Alternative kontaktårsagskort # 18 feber og/ eller infektion # 05 analt /rektalt # 13 Dyrestik og bid # 04 Allergi # 14 Ekstremitet uden skade # 29 Hud, sår, flænger og udslæt Behandling For alle RØD/ORANGE: [beskriv] For alle: Diagnostik Behandlings- Strategi og Definerede mål - [jfr lokale vejledninger] Definitioner 1: Opfylder pt SIRS kriterier samtidig med klinisk oplagt infektion har pt. pr. definition sepsis Referencer - [beskriv med links til lokale vejledninger]

30 Laboratorietal, afvigende
Kontaktårsagskort 35 Laboratorietal, afvigende 1 2 3 4 Rød Resuscitering (0 min) Orange Stabilisering (15 min) Gul Prioriteret (60 min) Grøn Standard (180 min) 1 Hæmoglobin < 3,0 mmol/l < 4,5 mmol/l > 4,5 mmol/l 2 INR > 6,0 < 6,0 3 Natrium < 120 mmol/l > 155 mmol/l < 130 mmol/l > 150 mmol/l mmol/l 4 Kalium < 2,5 mmol/l > 6,5 mmol/l > 6,0 mmol/l 3-6 mmol/l 5 Calcium (ioniseret) < 0,8 mmol/l > 1,6 mmol/l < 1,0 mmol/l > 1,5 mmol/l 1,0-1,5 mmol/l 6 EKG-påvirkning? Livstruende1 Alvorlig2 Ikke alvorlig3 Ikke akut4 Alternative kontaktårsagskort [nævn titler] Behandling For alle RØD/ORANGE: Patienterne skal akut indkaldes/hentes til fornyet blodprøvekontrol, og evt. yderligere udredning For alle: [beskriv] Diagnostik Skal hentes ind akut (evt. hjælp fra politi) Vurdere blodprøvesvar med beslutningsdygtig læge, mhp. videre plan. Behandlings- Strategi og Definerede mål - [beskriv med links] Definitioner 1. EKG-påvirkning – livstruende: ST-elevation/venstresidig grenblok med kardielle symptomer. 2. EKG-påvirkning – alvorligt: Ventrikulære eller nyopståede supraventrikulære arrytmier 3. EKG-påvirkning – ikke alvorlig: ikke-nyopståede supraventrikulære arrytmier 4. EKG-påvirkning – ikke akut: Normalt ekg eller gamle ekg-forandringer Referencer - [beskriv relevant litteratur og links – kan opdateres løbende] Midlertidige kommentarer: OBS! Oftest vil disse patienter ”opstå” i ambulante forløb, hvor labora- toriet kontakter Akutafdelingen, grundet kritisk prøvesvar på prøve fra patient, som ikke opholder sig på hospitalet mere, hvorfor patienten skal kontaktes og opfordres til at møde igen med det samme.

31 1 2 3 4 Mand, urogenitalt Kontaktårsagskort 36
Rød Resuscitering (0 min) Orange Stabilisering (15 min) Gul Prioriteret (60 min) Grøn Standard (180 min) 1 Smerter? Uudholdelige (VAS 9-10) Svære (VAS 7-8) Moderate (VAS 5-6) Lette/ingen (VAS 0-4) 3 Pungsmerter? Pludselig indsættende og varighed < 48 timer Ja, varighed < 48 timer 4 Priapismus? Ja 5 Hævet penis eller blødning fra peni s? 6 Skrotalhæmatom efter traume? Ja, OBS bækkenfraktur Alternative kontaktårsagskort # 49 Urinvejssymptomer # 37 Mave og flankesmerter Behandling For alle RØD/ORANGE: IV adgang For alle: Diagnostik Tidlig vurdering mhp torsio testis Blodprøver jfr lokale vejledninger Behandlings- Strategi og Definerede mål - Torsio testis skal opereres < 6 timer efter smertedebut Referencer - Vejledning om diagnostik af torsio testi. Sundhedsstyrrelsen. Vejledning nr af 5. februar 2009 Midlertidige kommentarer: [beskriv] OBS! Ved hematuri eller UVI symptomer se kort # 49 ”Urinvejs symptomer”

32 1 2 3 4 Næse Kontaktårsagskort 39 Rød Resuscitering (0 min) Orange Gul
Stabilisering (15 min) Gul Prioriteret (60 min) Grøn Standard (180 min) 1 Epistaxis efter traume Pågående blødning, cirkulatorisk påvirket Pågående blødning, cirkulatorisk upåvirket Blødning, der kan bringes til ophør ved kompression Ophørt blødning, cirkulatorisk upåvirket 2 Epistaxis uden traume 3 Mistanke om næsefraktur Ja. Vurderes mhp septumhematom 4 Fremmedlegeme Ja Alternative kontaktårsagskort # 27 Hoved- og ansigtsskader Behandling For alle RØD/ORANGE: IV adgang Krystalloid Ringer Acetat eller NaC IV Akut otologisk tilsyn med henblik på bagre tamponade For alle: Kompression, evt. forreste tamponade Diagnostik Evt. INR, Tr , Hb, BAS Anamnese vedr. skademekanisme/evt. AK-behandling Referencer [beskriv relevant litteratur og links – kan opdateres løbende] OBS! Især hos ældre kan næseblødning være så kraftig at patienten hurtigt bliver cirkulatorisk ustabil, herunder også provokation af AKS

33 1Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn Ryg og nakkesmerter Kontaktårsagskort # 42
0 min 2 Orange 15 min 3 Gul 60 min 4 Grøn 180 min Resuscitering Stabilisering Prio. standard Standard 1 Smerte Uudholdelige (VAS 9-10) Svære (VAS 7-8) Moderate (VAS 5-6) Lette eller ingen (VAS 0-4) 2 Besvimelse under smerte-anfald Ja Nej 3 Traume Alvorligt traume1 Betydeligt traume2 Mindre traume3 Intet traume 4 Risikofaktorer Ja4 5 Nervepåvirkning Akut Ikke akut Ingen Alternative kontaktårsagskort 02: Traume 19: Fokal neurologi 26: Hals 37: Mave og flankesymptomer Behandling For Ustabile RØD/ORANGE: IV adgang For alle: Vurder behov for immobilisering og halskrave Diagnostik Blærescanning Rtg på indikation Urinstix ved rygsmerter Definitioner 1 Alvorligt traume: Traumemekanisme opfylder kriterier for traumekald. 2. Betydeligt traume: Stump traume mod ryg eller nakke, hovedtraumer med nakkesmerter, mistanke om fraktur hvor traumekald ikke vurderes relevant 3. Mindre traume: Mindre traume, ikke mistanke om fraktur 4. Risikofaktorer: Alder >60 år, Kræftsygdom, Osteoporose 5. Akut nervepåvirkning: Debut<24 timer af: ændret sensibilitet/motorik i ekstremiteter, nedsat sensibilitet i underliv, urinretention eller urin/afførings inkontinens Referencer

34 1Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå Tænder Kontaktårsagskort 46
0 min 2 Orange 15 min 3 Gul 60 min 4 Grøn 180 min 5 Blå 240 min Resuscitering Stabilisering Prio. standard Standard Småskader 1 Blivende tænder Eksartikulerede tænder Lukserede tænder, men fastsiddende 2 Mælketænder Både eksartikulerede og lukserede, men fastsiddende tænder Knækket tand, krone eller tilsvarende Alternative kontaktårsagskort # 02 Traumekald # 27 Hoved- og ansigtsskader Behandling For Ustabile RØD/ORANGE: ABCDE behandling For alle: Eksartikulerede tænder opbevares i fysiologisk NaCl (kan forsøges reimplanteret ved læge først) og der konfereres akut med vagthavende tandlæge Lukserede tænder forsøges reponeret og der konfereres akut med vagthavende tandlæge Patienter med knækket tand/krone eller lignende henvises til egen tandlæge/tandlægevagten. Referencer - Lokale retningslinier OBS! Eksartikulerede tænder skal IKKE mekanisk rengøres mhp at fjerne evt forurening!

35 1Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå Thorax Kontaktårsagskort # 47
0 min 2 Orange 15 min 3 Gul 60 min 4 Grøn 180 min 5 Blå 240 min Resuscitering Stabilisering Prio. standard Standard Småskader 1 Mistanke om ribbensbrud? Multiple eller/og løs thorax (traumekald) Ja, og respiratorisk påvirket Ja, men respiratorisk upåvirket 2 Mistanke om sternumfraktur? Ja 3 Mistanke om traumatisk pneumo-eller hemothorax? Traumekald 4 Mistanke om ikke-traumatisk pneumothorax? Spontan trykpneumothorax Spontan pneumothorax 5 Mistanke om empyem eller mediastinitis? Alternative kontaktårsagskort # 02 Traumekald # 29 Hud sår/flænger Behandling For Ustabile RØD/ORANGE: O2 maske med reservoir IV adgang Pleuradrænage hvor relevant EKG monitorering under indlæggelse ved sternumfraktur Evt. CT thorax/abdomen For alle: Diagnostik Rtg thorax Arterie blodgas analyse Referencer - Lokale vejledninger OBS! Ved mistanke om trykpneumothorax aflastes umiddelbart med grov venflon med efterfølgende pleuradrænanlæggelse INDEN rtg.

36 1 2 3 4 Underlivssymptomer Kontaktårsagskort 48
Rød Resuscitering (0 min) Orange Stabilisering (15 min) Gul Prioriteret (60 min) Grøn Standard (180 min) 1 Smerter? Ja, kraftige Ja, moderate 2 Vaginal blødning efter grav. uge22? Ja Nej 3 Vaginal blødning grav. Uge13-21? Kraftig Moderat Nej eller let 4 Vaginal blødning før 13. uge? Kraftig / moderat 5 Udflåd? Ja / Nej 6 Alternative kontaktårsagskort [nævn titler] Behandling For alle RØD/ORANGE: [beskriv] For alle: Diagnostik Behandlings- Strategi og Definerede mål - [beskriv med links] Definitioner 1. Risiko-patient: - Koronarkar (AKS/PCI/CABG) - Alvorligt hjertesvigt (følges af specialist) - Alvorlig lungesygdom (følges af specialist) - Tidligere haft lungeemboli - Dialysebehov - IDDM med komplikationer Referencer - [beskriv relevant litteratur og links – kan opdateres løbende] Midlertidige kommentarer: OBS! [beskriv]

37 Samt svære smerter eller påvirket pupil4
Kontaktårsagskort 52 Øjet 1 2 3 4 5 Rød Resuscitering Orange Haster Gul Haster mindre Grøn Haster ikke Blå Fast-Track Revurdér kontinuert Revurdér: 15 min. Revurdér: 60 min. Revurdér: 180 min. Revurdér: 240 min. 1.Kemisk forurening Akut1 2. Penetrerende øjenskade Ja Nej 3. Blindhed/svær synstab2 Akut2 Ikke akut 4. Dobbeltsyn Akut3 5. Fremmed-legeme i øjet 6. Rødt øje Samt svære smerter eller påvirket pupil4 Ja, og smerter Ja, uden smerter 5. Særlige syns-fænomener5 Alternative kontaktårsagskort (Blødning) # 02 Traume # 19. Fokal neurologi # 27 Hoved- og ansigtsskader Behandling For alle RØD/ORANGE: Omgående opstart af skylning ved kemisk eksponering For alle: overvej lokalanæstikum for at imødegå blepharospasmer og smerter under skylning Diagnostik Tidlig involvering af øjenlæge Podning ved pus Definitioner 1. Akut kemisk forurening: Udsættelse for kemisk substans, som har givet symptomer inden for det sidste døgn 2. Akut blindhed eller svær synsnedsættelse: Debut inden for 24 timer. Kan være universel eller halvsidig på et eller begge øjne. 3. Akut dobbeltsyn: Debut inden for 24 timer og samtidig svimmelhed og dysartrisk (grødet) tale 4. Påvirket pupil: Ensidig dilateret og nedsat lysreaktion (Akut glaukom) 5. Særlige synsfænomener: Blinkende, flimrende fænomen med flere sorte pletter eller fornemmelse af at et gardin går ned. Referencer Akut rødt øje. Proff. Dr med Mogens Stig Norn. Leo temabog, 2.udgave

38 1 2 3 4 Ører Kontaktårsagskort 53 Rød Resuscitering (0 min) Orange Gul
Stabilisering (15 min) Gul Prioriteret (60 min) Grøn Standard (180 min) 1 Kulderystelser ? Ja 2 Rødme/hævelse Omkring Proc. Mastoideus ? 3 Nakkestivhed 4 Pus fra øret 5 Fremmedlegeme? Ja (barn) Ja (voksen) 6 Smerter Uudholdelige (VAS 9-10) Svære (VAS 7-8) Moderate (VAS 5-6) Lette eller ingen (VAS 0-4) 7 Akut høretab Komplet, pludseligt indsættende Alternative kontaktårsagskort # 18 Feber og/eller infektion, # 26 Hoved og ansigt Behandling For alle RØD/ORANGE: IV adgang Diagnostik Blodprøver efter lokal vejledning, overvej bloddyrkning Referencer - Mellemørebetændelse, akut OBS! Ved hovedtraume og blødning fra øret, se ”Traumekald” eller ”Hoved- og ansigtsskader”


Download ppt "For patienter med kendt KOL nedsættes saturations-grænsen med 5%"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google