Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Idékatalog Uge 18 aktiviteter 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Idékatalog Uge 18 aktiviteter 2012"— Præsentationens transcript:

1 Idékatalog Uge 18 aktiviteter 2012

2 Formålet med Uge 18 Sætte fokus på alkoholvaner og drikkemønstre
Skabe debat om alkoholvaner og drikkemønstre

3 Silaarunnani aalakoorneq Drik uden druk
Tema Uge 18 Silaarunnani aalakoorneq Drik uden druk

4 Drik uden druk Idékataloget indeholder:
Nyt informationsmateriale og inspirationsmateriale om Uge Hjælp til at igangsætte aktiviteter, hvis du ikke tidligere har prøvet det. Konceptet for Uge 18: I uge 18 opfordres lokale forebyggelsesudvalg, sundhedsvæsenet, skoler, foreninger, borgere mv. til at planlægge og gennemføre alkoholfri arrangementer, hvor der sættes fokus på en debat om alkohol.

5 Drik uden druk Gode alkoholvaner kommer ikke af sig selv – tal om alkoholvaner på din arbejdsplads, i din skole, i din vennekreds, i din familie, i din fritidsklub og i din idrætsforening

6 Drik uden druk Uge 18 tager i år udgangspunkt i de fællesskaber
vi er i, og forsøger derigennem at skabe rammerne for en god dialog omkring brug af alkohol. Det er svært at tale med andre om alkoholmisbrug. Derfor er det også vigtigt at tage forskellige problemstillinger op, som kan skabe grundlag for en god dialog om alkohol. Uge 18 kan være det første skridt mod i fællesskab at sikre ”gode råd om alkohol” på din arbejdsplads, i din skole eller andre steder, hvor den svære samtale om alkohol er relevant.

7 Drik uden druk Informations- og inspirationsmateriale:
På følgende links kan findes inspirations- og baggrundsmateriale forud for Uge 18: Skriv f.eks. ”alkohol” i søgeordet

8 Drik uden Druk Følgende slides indeholder:
De følgende slides er til dig der endnu ikke har prøvet at planlægge arrangementer i Uge 18 eller blot mangler inspiration: Følgende slides indeholder: En kort beskrivelse af de praktiske ting, der er gode at have styr på, når man skal stable et arrangement på benene. En skematisk opstilling af en række aktivitetsforslag med dertil hørende forslag til fremgangsmåde. Aktiviteterne kan afvikles som cafe-metoden. Aktiviteter, der er nævnt til udvalgte målgrupper, kan naturligvis også tages op af andre.

9 Drik uden druk Alkohol i familien: Familien før og nu
Følgende er forslag til overskrifter, som tager udgangspunkt i de alkoholproblemer, der i dag findes i vores samfund. Ud fra overskrifterne kan man få en dialog om, hvordan man skal forholde sig til alkoholproblemer, og hvordan man eventuel kan løse dem. Alkohol i familien: Familien før og nu Børn og unge i familien Familiens samværsformer Alkohol på skoler og andre uddannelsesinstitutioner: Hvordan kan skolerne/uddannelsesinstitutioners være med til at ændre på vores drikkemønster? Skal børneinstitutioner/skoler/uddannelsesinstitutioner have en alkoholpolitik? Alkohol på arbejdspladsen Hvorfor er det nødvendigt med en alkoholpolitik på samtlige arbejdspladser?

10 Drik uden druk Alkohol og ansvar: Er alkohollovgivningen tidssvarende?
Hvordan kan vi styrke det personlige ansvar? Hvor mange udhandlings- og serveringssteder skal der være i vores by/bygd? Er det OK, at drikke sig fra vid og sans? Hvorfor drikker vi så meget? Hvad kan gøres for at stoppe husspektakler, vold, drab og overgreb? Alkoholbehandling: Hvad mener I om behandlingstilbuddene? Hvilke behandlingstilbud skal der være? Hvordan skal oplysning om alkohol udarbejdes og hvem skal stå for det?

11 Planlægning af arrangementer
Hvad kræver det at gennemføre et større eller mindre arrangement: Et godt forarbejde, idet mange praktiske opgaver skal løses. Eventuel nedsættelse af en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen kan eventuelt vælge én person, som skal sikre koordinering og sikre at alle opgaver løses som aftalt. Udarbejdelse af en plan for arrangementet evt. i samarbejde med arbejdsgruppen. At alle forpligter sig til at løse forskellige opgaver i samarbejde, og dermed sikrer at arrangementet bliver en succes. Planen kan indeholde: En oversigt over de opgaver som skal løses Ansvarsfordeling over de forskellige opgaver Dato for hvornår opgaverne skal være færdige Oversigt over samarbejdspartnere og interessenter Et budget/ overslag

12 Eksempel på plan for debatmøde
Indkaldelse til debatmøde i idrætsforeningen den 3. maj 2012 fra kl Emne: Hvordan kan vi tage medansvar for gode alkoholvaner, i forbindelse med: Klubfester Når vi arrangere store musikarrangementer med lejlighedsbevilling Andet Hvad skal gøres OK Hvornår Tovholder Medvirker Program for aftenen 11.4 John Arnaq, Klara, Nauja Kontakt til oplægsholdere 13.4 Katrine Akisooq, Inger Indbydelser skrives 17.4 Kristian Tukummeq

13 Praktiske overvejelser
Nedenstående er eksempler på praktiske ting man skal overveje forud for et arrangement: Leje/booke lokaler i god tid før arrangementet. Indhente tilladelser hos politi og andre relevante parter, hvis der skal hænges informationsmateriale op forud for mødet. Indhente baggrundsmaterialer fra andre instanser eller samarbejdspartnere. Hvis du er meget præcis i formuleringen af dine ønsker til materialet, bliver de oplysninger og det materiale du modtager også af god kvalitet. Udarbejde et budget for arrangementet som kan danne baggrund for pulje eller fondsstøtte. Arbejdsgruppen kan udarbejde en oversigt over emner, hvor der kan søges sponsorstøtte til i form af modydelser dvs. gratis annoncering, gratis omtale i lokalradio, gratis lokaleleje mm. Tage kontakt til eventuelle oplægsholdere eller andre, som man gerne vil have til at bidrage til arrangementet.

14 Praktiske overvejelser
Information til borgerne i dit lokalsamfund om arrangementet: Udarbejdelse af en pressemeddelelse til offentligheden. En pressemeddelelse bygges op, således: Temaet for jeres arrangement og indhold beskrives først. Hvad er formålet med arrangementet, og hvorfor er det vigtigt. Der afsluttes med et kontakt telefon nummer og mail adresse. En pressemeddelelse om et arrangement må højst fylde én A4-side og indbydelsen kan vedlægges. Der skal udarbejdes et program for arrangementet, som skal være klart inden indbydelserne sendes ud. Et eksempel herpå kunne være et skema se næste slide. Der skal udarbejdes en indbydelse eller en annonce for arrangementet som kan bringes i det lokale ugeblad, avisen hænges op på byens opslagstavler eller andet.

15 Program for arrangement
Tid Program punkt Oplæg fra / Indhold Udstyr / materiale Lokaler 15 min. Velkomst Miki Notesblokke til alle delt. Fællesrum 20 min. Hvad er alkoholpolitikker? Kombestmedl. Jakob Olsen Computer USB Projektor og flipoverpapir Hvordan skal alkoholpolitikken for vores idrætsforening være? FB-konsulent El. formand for den lokale fore-byggelsesudv. Computer, projektor, dialogkort og instruks 60 min. Cafémøde blandt deltagere Mødedeltagere Instruks Flip over papir Dialogkort

16 Evaluering af arrangementet
Evaluering er meget vigtig. Hvis du ser på, hvad der gik godt og skidt denne gang, kan du planlægge næste års arrangement meget bedre og med endnu større succes. Evalueringen kan eventuelt foregå ved at: Arbejdsgruppen laver en skriftlig evaluering af arrangementet, hvad gik godt og hvad gik ikke så godt. Evalueringen kan fremsendes til sponsorer, og andre som har bidraget til arrangementet. Evalueringen kan ligeledes bruges til næste års uge 18 arrangement. Evalueringen af selve materialet og optaktsfasen til Uge 18 bør ligeledes fremsendes til Departement for Sundhed. På den måde kan vi forbedre indholdet til næste års Uge 18, og få indblik i hvad der gik godt og hvad der ikke gik så godt. En evaluering kan indeholde en gennemgang af følgende: Formål og mål med arrangementet Hvad gik godt? Hvad gik ikke så godt? Hvad kan gøres bedre næste gang? Nåede vi vores mål for arrangementet? Andet

17 Kontaktinformationer
Det er som noget nyt Departement for Sundhed, som står får informationerne vedrørende Uge 18. For yderligere informationer ring på tlf : Kontaktperson: Kontorfuldmægtig Jan Berthelsen Kontaktperson: Specialkonsulent Sofie Jessen Du opfordres også til at kontakte din lokale forebyggelseskonsulent i Kommunen på tlf.: Qaasuitsup Kommunia Qeqqata Kommunia Kommuneqarfik Sermersooq Kommune Kujalleq

18 Held og lykke med dit Uge 18 arrangementet 2012


Download ppt "Idékatalog Uge 18 aktiviteter 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google