Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Myndighedsnetværk Digital Post 4. marts 2014 Digitaliseringsstyrelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Myndighedsnetværk Digital Post 4. marts 2014 Digitaliseringsstyrelsen"— Præsentationens transcript:

1 Myndighedsnetværk Digital Post 4. marts 2014 Digitaliseringsstyrelsen

2 Programmet for i dag 10.00 Velkomst og introduktion
10.05          Nyt fra Digitaliseringsstyrelsen 10.20          Plan for overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne 10.30            Indsatsområde: Kommende kampagner 11.00            Indsatsområde: Underretningsbreve 12.00            Frokost 12:30            Indsatsområde: Fritagelse 14.00            Kaffe og kagepause 14.15            Indsatsområde: Support og hjælp til myndigheder 15.00            Mødet slutter

3 Nyt fra Digital Post

4

5

6 Indslag i DR Nyheder – 13. februar

7 Indslag i DR Nyheder – 13. februar

8 Indslag i DR Nyheder – 13. februar giver flere tilmeldinger

9

10

11 Politiken 30. januar

12

13 Politiken 1. marts

14

15

16 Hvad er Digital Post?

17

18 Midlertidig Læseadgangsblanket - Quick and dirty
Fritagelse Adgang til fritagelsesmodul Midlertidig løsning: Midlertidig bruger ”Default Myndighedsmedarbejder” Udbedres: 8/ CPR-opslag Der sker ikke CPR-opslag Midlertidig Læseadgangsblanket - Quick and dirty

19 Plan for overgangen til obligatorisk digital post for borgerne

20 Kort om den fællesoffentlige køreplan
Køreplan godkendt af styregruppen for digitaliseringsstrategien primo februar og offentliggjort på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside Hensigt med køreplanen: Alle offentlige myndigheder kan orientere sig i forhold til hvilke aktiviteter og produkter, der gennemføres frem mod 1. november 2014 samt fordeling af roller og ansvar Leverancer frem mod november 2014 er struktureret efter ti indsatsområder

21 Køreplanens formål og ti indsatsområder

22 Hvad rør sig på de ti indsatsområder i forhold til leverancer ?
Status Underretningsbreve Fælles udsendelse af breve 2. Kommunikationskampagne Annoncekampagne på trapperne 3. Oprettelsesforløb på borger.dk Første justering gennemført 4. Adgang til support og hjælp Undervisning af it-undervisere samt interaktiv FAQ for myndigheder 5. Fritagelse i borgerservice CPR-integration idriftsættes 10. marts, vejledninger 6. Kommunikation om fritagelse Folder + strategisk orientering 7. Mobil adgang til Digital Post Mobil adgang fra april + app 8. Løbende advisering om ny post Brev til frikommuneforsøg 9. Justering af løsning Funktionalitet (april) 10. Myndigheders parathed Klarmelding

23 Indsatsområde: Kommende kampagner

24 Din kontakt med det offentlige starter på nettet
Kampagne 2013 Bølge 2 Din kontakt med det offentlige starter på nettet Film Facebook Annoncering Events/aktiviteter Netværk PR april 2017

25 Årsplan 2014 april 2017

26 ‘husk at Tjekke din digitale post’ Januar til maj 2014
Indsats 1 i kampagneåret 2014 Baggrund Ankestyrelsens principafgørelse november 2013 om myndigheders særlige vejledningspligt ifbm. kanalskifte til udsendelse af Digital Post Kommunikationsfokus ‘Husk at tjekke, om du har modtaget digital post fra det offentlige’ Co-branding med e-Boks Indhold Facebook-indsats Online bannere Printannoncer Målgruppen unge - april 2017

27 Facebook-indsats Promoted post Rækkevidde: 127 likes 12 delinger
Ca personer er blevet eksponeret 127 likes 12 delinger april 2017

28 Online bannere Medieindrykninger i januar 2014 april 2017

29 Printannoncer Indrykkes i 1-2 større dagblade samt udvalgte målrettede medier i marts (fx Ude og Hjemme, ældresagens medlemsblad etc.) april 2017

30 Kampagne august 2014 – Januar 2015
PR-indsats: Omtale i medierne, events til at skabe opmærksomhed Medieindrykninger: Film til ”almindelige borgere” + film til unge Online bannere Tryk og outdoor (busstoppesteder etc) Indsats særligt til unge: Baggrund: De unge har det laveste kendskab til Digital Post UDBUD PÅ OPGAVEN – primært fokus Digital Post, sekundært Bølge 3-løsningerne. april 2017

31 Indsatsområde: Underretningsbreve

32 To centrale elementer Underretningsbrevet Udsendelsesplan
Fælles løsning for underretningsbrevet Udformning af brev Udsendelsesplan Herunder tilrettelæggelse af frekvens, supportmæssige hensyn mv. Begge dele skal forelægges for styregruppen for digitaliseringsstrategien i foråret

33 1a. Fælles udsendelse af underretningsbreve - central løsning til rådighed for kommuner
KL melder ud om tilbud til kommuner i marts Forhåndstilmelding til KL med henblik på at afdække omfang af interesse gerne inden udgangen af marts Endelig aftale indgås mellem den enkelte kommune og Strålfors inden udgangen af maj Vi er i øjeblikket ved at indhente præcist prisbillede fra Strålfors

34 1b.Udformning af brev Brevet udarbejdes i dialog med KL
Fastlæggelse af kommunale elementer (fx borgerlogo, borgmesterunderskrift, oplysninger om borgerservice) Fastlæggelse af fællesoffentlige elementer (fx kernebudskab, standard vejledningsmateriale) Erfaringsopsamling Odense frikommuneforsøg (samt øvrige komm. erfaringer) Erfaringer fra øvrige relevante aktører Brugertest af brevet

35 Indsatsområde: Fritagelse

36 It-svage grupper DIALOG
Løbende dialog med Ældre Sagen, Danske Pensionister, Danske Handicaporganisationer etc. og bidrag til deres medier Ny dialog med organisationer for socialt udsatte: Landsforeningen af væresteder, KFUK, KFUM, Kofoeds Skole etc PRODUKTER Folder om ”til dig, der har svært ved det digitale” er sendt til borgerservice og biblioteker Informationsmøder om Digital Post for frivillige undervisere (Ældre Sagen, Danske Pensionister m.fl.) Mindre, målrettet presseindsats primært til ældre Faktaark om Digital Post til væresteder for socialt udsatte (herunder fritagelse) Informationsmøder for frivillige på væresteder Undersøgelse af øget support-behov

37 De svageste borgere Kommunerne vil proaktivt understøtte særligt svage borgerens behov for at tildele pårørende læseadgang eller blive fritaget for kravet om Digital Post. KL og DIGST udarbejder en vejledning til kommunerne i forhold til etablering af læseadgang eller fritagelse fra Digital Post af beboere på plejehjem, bosteder og andre institutioner.

38 Indsatsområde: Support og hjælp til myndigheder

39 Hjælpeunivers - Borgerrettet
Fase 1: (Marts) FAQ Trin for trin Vejledninger Fase 2: (Marts – august) Brugerteste og kvalificere indhold samt udvikle: ”Er du klar”-funktion på borger.dk Beslutningstræ a la Virk.dk Videoer og/eller E-læringsunivers april 2017

40 Hjælpeunivers - Myndighedsrettet
Hovedindgang består af tre dele: Teknik digst.dk Kommunikation Kampagnen for myndigheder Borgerkontakt Faktaark + FAQ april 2017

41 Etablering af FAQ Målgruppe: Medarbejdere i myndigheder – med borgerkontakt Borgere med helt særlige spørgsmål Kommende placering: borger.dk/for-myndigheder postfaq.borger.dk Proces: Testrunde ved KL, enkelte kommuner og regioner (denne uge) Lancering (næste uge – hurtigst muligt) Derefter modtagelse og besvarelse af flere spørgsmål april 2017

42 Support-kapacitet Mulig model for supportorganisering = Kommunernes borgerservice er primær indgang: Jeres input: Hvad har borgerservice/frontmedarbejderen brug for, for at kunne løfte opgaven? Er kommunerne klar til at håndtere det ekstra pres? Andet? april 2017

43 Tak for i dag


Download ppt "Myndighedsnetværk Digital Post 4. marts 2014 Digitaliseringsstyrelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google