Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virtual Building Products

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virtual Building Products"— Præsentationens transcript:

1 Virtual Building Products
Sektionsdirektør Lars Fuhr Pedersen

2 BIM | Vores teknologiske udviklingsbillede
CAD 3D BIM VDC Tegninger

3 Virtual Building Products | Ideen
Første Fase Geometri: Kan objekterne overføres til Revit Mængdeudtræk: Overførelse til Sigma 2009 Kollisionskontrol: I Solibri og NavisWorks Vi vil have bedre integrationen mellem det data producenterne har om deres produkter til vores systemer Dette er først og fremmest selve projektmaterialet, der hvis der bruges materiale der indeholder oplysninger fra eksisterende produkter, indeholder færre fejl og bliver billigere at omsætte. Men der ønskes også integration til andre systemer, som indkøb, erfaringsopsamling, mm. Målet er at skabe en løsning, der giver kunden indflydelse, ved at kunne konfigurere produktet, men samtidig sikrer, at det er muligt at producere produktet industrielt

4 VBP | Deltagerne

5 Udviklingsstrategien for VBP
Vi løber med bolden – en sprint af gangen – i samlet flok Når vi har nået et delresultat orienterer vi os – og lægger ny en plan Det er muligt vi zig-zagger lidt, men vi sikrer fremdrift og resultater undervejs

6 Virtual Building Products
Ensartede micro-modeller af forskellige produkter udviklet af producenten Parametrisk eller statisk - men egenskabstunge med rå geometri Meget forskellige produkter fra meget forskellige virksomheder

7 Ensartede og kompatible komponenter
Komponenterne kan specificeres og valideres… Fokus på egenskaber og berigelse af modeller for videre anvendelse Objektbibliotek via 3dbyggeri og dropbox sikrede gode og brede distributionskanaler – også til vores underentreprenører Samling af viden i ny konvergeret struktur og form

8 Kravspecifikation for Virtual Building Parts
Objektet - Der skabes objekter, såkaldte Families, til Revit Architecture eller Revit Structure i version 2010 af leverandørens produkter. Der leveres i første omgang kun et meget begrænset udvalg af leverandørens produkter. Det bør dog tages med i overvejelserne, når objektet skabes, at projektets vision er at udvide omfanget til en stor del af leverandørens produkter. Geometrien - 3D geometrien af objekterne udføres svarende til en detaljeringsgrad på 1:50 på en 2D plan tegning, således det virker hensigtsmæssig for leverandørerne. - Efter behov udføres der 2D detaljer af dele af objektet, hvor dette giver mening. Disse detaljer udføres i en detaljeringsgrad svarende til 1:10. - Familierne skal være parametriske i længde og højde, og kan evt. leveres i faste konfigurationer. Egenskaber  Revit giver mulighed for at tilknytte egenskaber på to niveauer Type og Instance. Type egenskaber (mærket [ T]) er fælles for alle objekter af samme type, f.eks. Leverandørnavnet - Instance egenskaber (mærket [ i]) er individuelle for det enkelte produkt, f.eks. et løbenummer - De leverede objekter skal som minimum indeholde følgende egenskabsdata. Mht. benævnelse af egenskabsfeltet i Revit og deres måleenhed (som udgangspunkt efter SI systemet) henvises til dokumentet "egenskaber mapping.xlsx". Dokumentet erstattes med en standard, så snart denne eksisterer. - Leverandør ID [T]: Leverandørens egen betegnelse for produktet, som identificerer produktets art unik og benyttes ved bestilling af produktet Leverandørnavn [T]: Navnet på virksomheden der leverer produktet. - Klassifikationskode [I]: Familierne forberedes til at indeholde en klassifikationskode. Denne udfyldes dog ikke i første iteration 1. - Vægt [I]: Produktets masse, som beregnes i forhold til objektets dimensioner. - U-værdi [I]: Produktetes U-værdi, hvis dette er relevant for produktet. Gerne beregnet dynamisk ud fra dimensionerne. Men det er også muligt at benytte tilnærmede værdier eller statiske værdier, for at beskytte producentens viden. - Links [T/I]: Der tilføjes et link til producentens hjemmeside. Det er muligt at henvise til yderligere produktspecifikationer, anvisninger, montage vejledninger, salgsmateriale m.m. - Produktspecifikke egenskaber: Fremgår af dokumentet "egenskaber mapping.xlsx".

9 Egenskabsdatabasen ”Props”
MTH har med 3Dbyggeri udviklet en prototype til en egenskabsdatabase I første omgang benyttes den til at holde styr på de egenskaber, som anvendes på producenternes produkt-komponenter (VBP)

10 Case0-Huset | Afprøvning af komponenterne
Arkitekt Rasmus Brodersen har designet en bygning til afprøvningen Den indeholder kontor, bolig, kantine, elevator af stål, tegl, beton og træ

11 BIMlab 3 Dage 6 Computer 10 mennesker 30 liter kaffe
20 stykker software 1 test hus 18 Leverandør objekter

12 Afprøvning 1: Byg huset med komponenterne
Ud fra designet remodellerede vi huset med producenternes komponenter Der blev fokuseret på råhuset – og designet blev samlet og checket

13 Afprøvning 2 | Erstat standard komponenter
I arkitektmodellen blev standard-komponenter erstattet af producenternes komponenter Modellen blev beriget med producenternes data Bygbarheds vurdering kunne foretages med indbygning af komponenterne Beriget data kan eksporteres til styklister og kalkulationer

14 Afprøvning 3 | Visualisering på konkret sag
På en tilbudssag blev producenternes komponenter indbygget i modellen Således kunne udseendet på den endelige løsning præsenteres for kunden Tinglev betonelement Gyproc byggesystem Expan element Velfac vinduer Kone elevator Rockwool system

15 Afprøvning 4 | Virtuel byggeproces
Producenternes komponenter blev brugt til virtuelt at bygge råhuset på en konkret tilbudssag Bygbarhed, tidsplan og byggepladsens logistik blev testet Tidsplanen koblet med det berigede data vil blive brugt til afkalde-og stadeplaner

16 Afprøvning 5 | Mængder og kalkulation
Udtræk fra de forskellige anvendelser af producenternes modeller samles Kalkulationsværktøjet er det mest operationelle sted af gøre det Resultatet er en økonomisk modellering af byggesagen Denne har struktur der er magen til den der findes i modellerne

17 Gert Fisker Tekst

18 Fremsynet leverandør?

19 KONE MonoSpace Toolbox
Internetbaseret ( Teaser ) Konfigurator (Multible Choice) Tegninger (AutoCad/PDF) Specifikationer (Direkte til din bygningsdelsbeskrivelse) 3D visninger af elevatorstol/design

20 KONE Revit Family Revit objektet – tænk behov fremfor viden!
Hvad skal elevatoren bruges til? ”Elevatoren” er en skakt med egenskaber - Og skaktdøre Sikrer at geometrien til skakt, grube dybde og tophøjde overholdes. Indeholder 6 forskellige elevatorer Egenskaber giver beskrivelse af Design / kvalitet af døre / energiforbrug mv., evt. extern video Last (størrelse)/ Hastighed /dør HxB mv. giver skakten.

21

22 Virtual Building Products | Næste skridt…
Resten af fase 2: Vi må tilbage og løbe afprøvningerne igennem for en samlet case med de erfaringer vi har gjort os – så vi får et integreret forløb Der skal arbejdes med proces og data omkring kalkulation og tilbud – hvor producenternes viden skal inddrages tidligere – så VBP kan integreres i kalkulationssystemet Producenterne skal berige komponenterne, så de indeholde det specifikke data der er nødvendigt ved bestilling og indkøb Erfaringer, specifikation og anbefalinger samles i en branchevejledning Derefter vil vi gerne arbejde videre med: Dataudtræk til analyser og beregninger Tegninger og beskrivelser af produkterne ud fra VBP Produktionskort som ”micro 4D-modeller” Stade, tracking og RFID KS-dokumentation og mangellister - data og flow As-build og DV-materiale

23 Virtual Building Parts | Det store puslespil
Mikro- og makro- modeller Roller og processer Produkt- valg Udveksling af modeller Mængder, kalkulation, indkøb Gevinster og forretnings- model Energi- beregninger Logistik Case- rapporter International- isering Involvering og ejerskab Vejledning

24 BIM | Et spørgsmål om at integrere information

25 MTH har en unik position
Vi har en stærk alliance med producenterne Samarbejdet strækker sig ud over samarbejdsaftaler Det giver os mulighed for at få partnerskab og videndeling Og vi er fx også med i DI Byggematerialer


Download ppt "Virtual Building Products"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google