Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trafikpolitik - Søgårdsskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trafikpolitik - Søgårdsskolen"— Præsentationens transcript:

1 Trafikpolitik - Søgårdsskolen

2 Trafikpolitik - formål
Med en trafikpolitik ønsker Søgårdsskolen at: sikre at området omkring skolen er trygt at færdes i elever, forældre og lærere kan færdes trafiksikkert ved skolen bidrage til at skolens eleverne har forudsætninger for at bliver sikre i trafikken skabe rammer for at trafiksikkerhed er en naturlig og integreret del af børnenes undervisning, hvor det giver mening sætte trafiksikkerhed på skoleskemaet lige fra ind- til udskoling

3 10 trafiksikre regler Vi forventer, at man respekterer skolepatruljen og benytter denne som overgang, når den er til stede Vi opfordrer alle voksne til at være gode rollemodeller Vi opfordrer forældre til at parkere på den store parkeringsplads på Poul Petersens vej og gå det sidste stykke til skolen, hvis børnenes fysik er til det. Børn har godt af at bevæge sig Vi forventer at forældrene tager ansvar for at udstyr på cyklerne overholder lovens krav Vi anbefaler, at eleverne bruger cykelhjelm til og fra skole og i forbindelse med cykelture/- ekskursioner arrangeret af skolen. Ansatte og deltagende forældre skal ligeledes bære cykelhjelm i forbindelse med arrangementer arrangeret af skolen Vi opfordrer til, at forældrene trafiktræner med deres børn, så børnene bliver sikre trafikanter Vi opfordrer til at man sænker farten på vejene omkring skolen Vi henstiller til, at der ikke foretages u-vendinger ved skolen Vi opfordrer til, at højre side af CL Ibsensensvej -ind mod skolen - forbeholdes taxa’er om morgenen, da disse ofte transporterer mange børn ad gangen Vi henstiller til, at personale ikke parkerer på CL Ibsensvej i området lige uden for skolen, men derimod på personaleparkeringen eller på Poul Petersens vej

4 Information Hvem skal kende den nye trafikpolitik:
Nye børn og forældre informeres om skolens trafikpolitik ved skolestart (velkomstbrev) Eksisterende forældre og ansatte skal have den nye trafikpolitik Eksisterende elever (mini konkurrence med fokus på de 10 trafikregler) Nyansatte ved skolen informeres ved ansættelse (del af ansættelsesbrev) Mange elever transporteres med taxa – skolens trafikpolitik distribueres til taxaselskabet og det forventes at taxaselskabet sikrer, at dets chauffører er orienteret om Søgårdsskolens trafikpolitik og lever op til denne (uddeles og diskuteres på møde) Trafikpolitikken ligger altid tilgængelig på skolens hjemmeside

5 Udfordringer og løsninger
1. Skolepatrulje står ikke ved hovedindgangen, hvorfor en del ikke bruger skolepatrulje overgang 2. Der er få parkeringspladser ved selve skolen – og morgen samt eftermiddag kommer der en del taxa’er 3. Trafiklære som skolens arbejde og som en del af elevernes pensum 4. Forankring af trafikpolitikken hos lærer og pædagoger 5. Der kan ikke længere langtidsparkeres ved Hellerup station. Giver det efterhånden ekstra pres ved Gentofte station og måske pladsproblemer på Poul Petersens vej? 1. Skolepatrulje flytter ned til hovedindgangen. Undersøge ved kommunen om helle/bump kan flyttes? 2. Medarbejdere henstilles til at parkere på skolens parkeringsplads, på Poul Petersens vej eller Kirketorvet og ikke lige uden for skolen Der etableres kiss and ride på venstre side af C.L. Ibsensvej i tidsrummet 8.00 og Der udpeges en eller to lærer (skolepatrulje ?) som trafikansvarlige. De guider til at tilrettelægge trafiklære for børnene og står for at lave gå- og cykelprøver 4. Trafiklære som en del af elevplan (på et niveau, der matcher den enkelte elev) 5. Observere trafiksituationen. Kontakte Gentofte Kommune, hvis det bliver et problem

6 Udvidet tekst til hjemmesiden
Regler for kiss and ride (hvis dette oprettes) Transport på cykel/cykelhjelm Transport i bil På gåben

7 Regler for kiss and ride
Chauffører forlader ikke bilen. Chauffør må åbne bagagerummet og hjælpe børn med deres tasker, men ikke gå væk fra bilen. Kiss and ride er for korttidsophold på max et par minutter. Af sikkerheds hensyn bør dit barn forlade bilen via sidedøren mod fortovet. Sidder barnet på forsædet, skal du sikre, at barnet går ind på fortovet og ikke straks krydser vejen. Når du ankommer til Kiss and Ride så kør længst muligt op i zonen for at gøre plads til andre Lav aldrig en u-vending ved skolen – I tidsrummet 8.00 til 8.30 er der ensrettet på CL Ibsensvej. I øvrige tidsrum frarådes det at foretage u-vendinger, af hensyn til sikkerheden for skolens børn.

8 På gåben For at begrænse trafikken omkring skolen, bør de børn, der motorisk har mulighed, sættes af et stykke før skolen og gå det sidste stykke Børn bør først færdes alene i trafikken, når de kan overskue denne Børn og forældre forventes at respektere skolepatruljen og følge dens anvisninger. Det er ikke velanset at krydse vejen andre steder end ved skolepatruljen, når denne er til stede

9 Transport på cykel og brug af cykelhjelm
Først når børnene er sikre i trafikken, bør de cykle alene til skole. Ifølge Dansk Cyklist Forbund er det bla. når barnet kan holde balancen, bremse sikkert, se tilbage og til siden uden at slingre for meget samt give tegn. Man kan ikke regne med, at børn kan cykle sikkert i trafikken, før de er år. Det er forældrenes ansvar at vurdere børnenes egnethed i trafikken. Vi opfordrer til, at eleverne skal bruge cykelhjelm til og fra skole. I forbindelse med cykelture/- ekskursioner arrangeret af skolen, skal der bæres cykelhjelm. Ansatte og deltagende forældre/søskende opfordres ligeledes til at bære cykelhjelm i forbindelse med arrangementer arrangeret af skolen. Vi opfordrer skolens personale og forældre til at være gode rollemodeller.

10 Transport i bil Transporten af børnene skal foregå så sikkert som muligt. Børnene skal derfor være fastspændt i sikkerhedsseler og det rette sikkerhedsudstyr, ligesom alle gældende færdselsregler skal være overholdt Af hensyn til trafiksikkerheden anbefales det, at biltransport omkring skolen begrænses. Elever der har fysik til det, har godt af at bevæge sig og kan sagtens gå fra parkeringspladsen ved Kirketorvet eller stationen på Poul Petersens vej En del elever afleveres og hentes med taxa. Taxa chaufførerne forventes at leve op til skolen trafikpolitik samt retningslinjer herfor Taxa chauffører har ofte mange børn med sig – Det forventes derfor at man har respekt for, at taxa’er har behov for at holde tæt på indgangen, så børnene ikke nødvendigvis skal krydse vejen Ved indmeldelse i skolen tilkendegives om barnet må transporteres af andre. Hvis børnene transporteres af andre, skal gældende færdselsregler overholdes. Ansvaret for transporten påhviler alene forældre og ikke skolen

11 Trafiksikkerhed på skoleskemaet lige fra ind- til udskoling
Formål Eleverne skal kunne færdes sikkert og ansvarligt i trafikken og forstå deres eget ansvar. Da Søgårdsskolen er en specialskole vil nogle grupper børn ikke kunne forventes at opnå dette til fulde. A-team: Her trænes børnene i at gå i trafikken og lære trafikregler. Det foregår ved praktiske øvelser. Udeskole dage er naturlige steder at træne trafik. Med udgangspunkt i elevernes særlige behov tilrettelægges gå-prøve i løbet af A-team tiden. B-team: Gå og cykeltema. Med udgangspunkt i elevernes særlige behov tilrettelægges cykel- og/eller gåprøve i området. C-, D-og E-Team: Gåprøve på egen hånd for de elever som ikke cykler Cyklistprøve i samarbejde med Gentofte politi – tilrettelagt efter elevernes særlige behov Færdselsdag: Inden skolernes sommerferie holdes en færdselsdag, som bl.a. planlægges af elevrådet. På færdselsdagen planlægges aktiviteter som fx en tur til en trafiklegeplads for de små, tur til træningsbanen ved Gentofte stadion for de større og en lang køretur fx efter guf eller andet for de helt store. På skolen hænges trafik-skilte op, så vi kan øve betydningen.


Download ppt "Trafikpolitik - Søgårdsskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google