Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Motivation og ledelse af fagprofessionelle

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Motivation og ledelse af fagprofessionelle"— Præsentationens transcript:

1 Motivation og ledelse af fagprofessionelle
v/ cand.merc., ph.d. Helle Hedegaard Hein / Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School

2 Fordomme om primadonnaen
Urimeligt krævende Egocentreret Forfængelig Selvhøjtidelig Temperamentsfuld Lider af storhedsvanvid Hysterisk Barnlig Ledelsesfremmed (eller ledelsesresistent!)

3 Professionel – hvad er det?
Pro + fessio = at bekende sig til et højere formål Middelalderbetydning: Offentligt at aflægge religiøse løfter At bekende sig til et højere ikke-kommercielt formål, dvs. et formål, der er religiøst, kunstnerisk, omsorgsgivende, dannende etc. Renæssancebetydning: Offentligt at erklære sig særligt kompetent inden for et område Det højere formål indeholder samtidig et altruistisk element: Man giver sig ikke hen til Gud, men til at servicere eller tjene andre

4 Hvad er motivation? Motivation er de faktorer i et individ, som vækker, vedligeholder og kanaliserer adfærd i retning mod et mål Men motivation beskriver også en psykologisk og emotionel tilstand Nøglen til god ledelse ligger i en forståelse af medarbejderens drivkræfter og motivation som tilstand

5 Grundlæggende motivationsmodel
Eksistentielle motivationsfaktorer ”Motivation” - Emotionelle og psykologiske tilstande Styrbare motivations- faktorer og ledelses- mæssige dyder

6 Præstations-tripperen
Fire arketyper Primadonnaen Præstations-tripperen Pragmatikeren Lønmodtageren Stor villighed til at bringe ofre Lille villighed til at bringe ofre

7 Frustrationsregression
Når der ikke er udsigt til at få dækket et behov på et givent niveau, vil medarbejderen regrediere og fokusere på at få behov på lavereliggende niveauer dækket Men det er ikke det samme, som at motivationen vil stige, hvis disse lavereliggende behov dækkes – tværtimod! Medarbejdere skal ledes som det, de er af natur – ikke som det, de evt. er regredieret til

8 Fire arketyper Primadonnaen Stor villighed til at bringe ofre
Lille villighed til at bringe ofre

9 Primadonnaens motivationsmodel
Eksistentielle motivationsfaktorer Kald Søgen efter mening Styrbare motivations- faktorer og ledelses- mæssige dyder Skærmende lederskab ”Authentic alignment” Feedback Inspiration Generøsitet Vision ”Motivation” - Emotionelle og psykologiske tilstande Kick Flow Identitet

10 Præstations-tripperen
Fire arketyper Præstations-tripperen Stor villighed til at bringe ofre Lille villighed til at bringe ofre

11 Den ekstroverte præstationstrippers motivationsmodel
Styrbare motivations- faktorer og ledelses- mæssige dyder Prestigesymboler Anerkendelse (offentligt) Målsætning Feedback (ift. mål- opnåelse) Udviklingsmuligheder Ansvar ”Motivation” - Emotionelle og psykologiske tilstande Præstation Kick qua prestige Identitet (som den bedste)

12 Den introverte præstationstrippers motivationsmodel
Styrbare motivations- faktorer og ledelses- mæssige dyder Skærmende lederskab Authentic alignment Autonomi Inspiration ”Motivation” - Emotionelle og psykologiske tilstande Præstation Kick (ved at knække en faglig nød) Flow

13 Fire arketyper Pragmatikeren Stor villighed til at bringe ofre
Lille villighed til at bringe ofre

14 Pragmatikerens motivationsmodel
Styrbare motivations- faktorer og ledelses- mæssige dyder Skærmende lederskab Feedback ift. opgave- løsning Ros og anerkendelse Sociale relationer Moderat ansvar og selvledelse ”Motivation” - Emotionelle og psykologiske tilstande Godt udført arbejde Work-life-balance Identitet (tilhørsforhold) Kick Flow

15 Fire arketyper Lønmodtageren Stor villighed til at bringe ofre
Lille villighed til at bringe ofre

16 Lønmodtagerens motivationsmodel
Styrbare motivations- faktorer og ledelses- mæssige dyder Løn Belønning (og straf!) Ros Målsætning virker måske ”Motivation” - Emotionelle og psykologiske tilstande Positiv bidrags- belønnings-balance Oplevet retfærdighed

17 Fire arketyper Primadonnaen Præstations-tripperen Pragmatikeren
Styret af et kald + ønske om at gøre en forskel Styret af ekstremt stærke værdier og idealer Arbejdet er en primær kilde til tilfredshed og Identitet Har et eksistentielt forhold til arbejdet og søger det meningsfulde arbejde Præstations-tripperen Ekstrovert: Styret af den udadvendte præstation, af anerkendelse og af karrieremæssig succes Introvert: Nørden, som er styret af den indadvendte præstation Begge vil være de bedste inden for deres felt og investerer derfor meget i arbejdet, men af forskellige årsager Pragmatikeren Sætter en ære i at udføre arbejdet korrekt Prioriterer ud fra og tænker i work-life-balance Søger tilhørsforhold til en gruppe og lægger vægt på arbejdsmiljø Deler primadonnaens værdier, men er ikke villig til at bringe ofre Lønmodtageren Tænker i bidrags- belønnings-balance Bruger overenskomster etc. til at argumentere for en lavere standard Bliver af primadonnaen betragtet som ”kætter” Er en hyppig årsag til ”frustrations-regression” blandt de andre arketyper Stor villighed til at bringe ofre Lille villighed til at bringe ofre

18 Det gode lederskab Byg organisationskulturen op om primadonnaerne – det skaber en modvægt til lønmodtagerkulturen Suppler med tiltag, der fokuserer særskilt på de øvrige arketyper Fokuser på det meningsfulde arbejde Brug skærmende lederskab Dyrk succeserne og skab anekdoter om ”det gode arbejde” Giv sprog og symboler et serviceeftersyn

19 Det gode lederskab Der er ingen bedste ledelsesstil, men…
Fagprofessionelle er verdensmestre i dekobling af formel magt – lederskabet må baseres på autoritet Autoritet og lederskab er ikke et spørgsmål om ledelsesstil, men om visioner og ledelsesdyder

20 Gør ledelse til dit kald!
Det gode lederskab Skab rum til de 3 p’er Reflekter over din egen arketype og lederrolle Brug passionen som drivkraft Lederen bør spejle primadonnaens værdier Gør ledelse til dit kald!


Download ppt "Motivation og ledelse af fagprofessionelle"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google