Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AlmenBolig+ God plads til en rimelig leje

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AlmenBolig+ God plads til en rimelig leje"— Præsentationens transcript:

1 AlmenBolig+ God plads til en rimelig leje
Egeløvparken Afdelinger i drift: Signalgården, Teglværkshaven, Dortheavej Kommende: Kløverbladsgade, Sundholm Syd

2 Hvad er AlmenBolig+ AB+ er et forsøgskoncept med almene familieboliger til en rimelig husleje beregnet til de familier, der kan og vil yde en indsats selv. Lavenergihuse og udearealer planlægges, så de er lette at renholde og vedligeholde. Det betyder, at der ikke er store fællesarealer og fælleshuse, men at der satses primært på at etablere private terrasser og haver. Partnerskabsaftale mellem KAB, 3B og Domea AlmenBolig+ konceptet er godkendt af Socialministeriet 29. nov. 2007 Godkendt pulje på 2000 boliger med størst mulig geografiske spredning Opføres primært i enheder af 50 – 100 boliger Store nok til at være økonomiske robuste Overskuelige nok til at beboerne kan danne tætte naboskaber. Toftegård 3074 – Signalgården

3 Boligernes indretning
AB+ familieboligerne er mellem 80 – 125 m2 i et eller 2 plan og består af en storrumsenhed med et fuldt færdigt badeværelse og et lille basiskøkken. Man kan flytte ind og bo i boligen, som den er, ved blot at anvende møbler som ruminddelere, eller vælge selv at etablere vægge evt. ved hjælp af håndværkere. Anlægsomkostning ca. 10 % lavere end alm. lejeboliger Opført som Passivhuse – energiklasse 1 Opvarmningsform primært Genvex – Signalgården opført med fjernvarme Installationer er placeret i ydervæggene og baderumskernens vægge Ryesgade

4 Udvidet råderet i AB+ Grænsen for rådighedsbeløb er hævet med 50 %
Beboerne får godtgørelse for opsætning af skillevægge Der foretages ikke den sædvanlige afskrivning af investeringen I forbindelse med fraflytning foretages en konkret vurdering af forbedringernes værdi via uafhængig valuar Fraflytter afholder udgiften til valuaren Socialministeriet har godkendt at den maksimale godtgørelse må overstiges med 50 %, dog kun for max. 20 % af boligerne. Godtgørelsesbeløb ca (2014) Indvendige forbedringsarbejder skal ikke anmeldes før igangsættelse Udvendige forbedringsarbejder skal anmeldes før igangsættelse Der er mindst 2 eksterne valuarer tilknyttet. 1016 – Dortheavej Ryesgade

5 Hvem kan bo i AB+ Boligerne er principielt for alle, men det er afgørende, at de der flytter ind i boligerne, forstår og accepterer de særlige vilkår om beboerdeltagelse i fællesskabet, der er hele forudsætningen for boligformen. Der stilles krav til beboerne om et højt engagement – de skal være indstillede på selv at få tingene i hverdagen til at virke. Tre udlejningskriterier i nævnte rækkefølge. 1/3 af boligerne til Børnefamilier (børn under 23 år) 1/3 af boligerne til Boligsøgende med beskæftigelse 1/3 af boligerne til seniorer (over 55 år) med erfaring fra vedligeholdelse af bygninger – SOM BOR KØBENHAVN ELLER HERLEV 1016 – Dortheavej Hedelyngen

6 Kommunikationsform For at holde huslejen nede, er en del af konceptet, at den primære kommunikation mellem boligorganisationen, afdelingsbestyrelsen og beboeren foregår elektronisk via internettet. Elektronisk opskrivning interesseliste Elektroniske nyhedsbreve Mailkorrespondance Toftegård

7 Bestyrelsens opgaver Afdelingsbestyrelsen er på mange områder bindeleddet mellem afdelingen og boligorgani-sationen. Derfor er det vigtigt, at alle afdelings-bestyrelsesmedlemmer påtager sig rollen som tovholder på det kommunikative område, fx kontakten til de nedsatte arbejdsgrupper, udvalg samt beboerne individuelt. Face-Book (Afdelingsbestyrelse – beboere, beboer til beboer) Egen oprettede hjemmesider Afdelingens hjemmeside (subdomæne til Podio Google Docs Doodle Ryesgade 3074 – Signalgården

8 Afdelingsbestyrelsens eget ansvarsområde
De har ansvaret for bl.a.: Affaldshåndtering Proces og koordination Information til beboerne Rekvirering af håndværkere op til kr ,- Indkøb af redskaber og maskiner op til kr ,- Økonomistyring Husorden – støtte/sanktioner Budgetafdelingsmødet Sikre udførelse af fællesop- gaverne. Rådighedsbeløb kr ,- via MasterCard. Bestyrelsen har egen prokura op til kr ,- Fra ,- til godkendelse af driftschef Over kun driftschef Bestyrelsen står selv for afholdelse af de årlige afdelingsmøder 1019 – Teglværkshaven Toftegård

9 Guide til bestyrelsen Til at sikre de valgte bestyrelsesmedlemmer en god opstart i deres nye virke, er der udarbejdet en guide ”Kom godt i gang”, som beskriver bestyrelsens arbejds-opgaver, fælles opgaver, regler for udvendig råderet samt hvilke IT hjælpeværktøjer der er til rådighed. Guiden beskriver de enkelte arbejdsopgaver Regler for udvendig råderet Regler for rådighedsbeløb Kursusmuligheder i 3B Henviser til tilgængelige informationer/dokumenter på: 3B’s hjemmeside Afdelingens egen hjemmeside (subdomæne til 3B’s ekstranet – X3B Herunder tilgå WebBestyrelse og Agenda2100 3074 – Signalgården Ryesgade

10 Arbejdsgrupper Efter det stiftende afdelingsmøde indkalder afdelingsbestyrelsen til et beboermøde med det formål, at få nedsat de forskellige arbejdsgrupper som: Affaldsgruppen Aktivitetsgruppen Grøngruppen Informationsgruppen Teknikgruppen Vintergruppen Affaldsgruppen (husholdning, storskrald, oprydning fællesarealer) Aktivitetsgruppen (ansvar for arrangering af Fastelavn, Sankt Hans, fællesmøder m.m.) Grøngruppen (græs, hække, træer, blomster, legeplads m.v. fællesarealer) Informationsgruppen (diverse info, invitationer, dagsorden, referater m.m.) Teknikgruppen (Genvex og øvrige installationer EL/VVS, aflæsning af fælles forbrugsmålere) Vintergruppen (Saltning og snerydning på fællesarealer) – snerydning af brandveje foretages af ejendomsfunktionærer fra nærliggende 3B afdelinger. 1016 – Dortheavej Ryesgade

11 Beboernes opgaver Udover forpligtende deltagelse i en af arbejdsgrupperne, skal beboerne selv stå for den ind- og udvendige vedligeholdelse af boligen fx: Rensning af afløb Filterudskiftning til Genvex Smøre og justere døre og vinduer Rensning af tagrender Vedligeholdelse af have, terrasse og træværk Beboerne forventes at bruge ½ time i snit pr. dag til vedligeholdelse af boligen og dens omgivelser Vedligeholdelsesreglementet beskriver: Beboerens ind- og udvendige vedligeholdelsesforpligtelser Kort oplistning af fællesforpligtelser 1019 – Teglværkshaven Toftegård

12 Vejledninger og årshjul
Som nævnt skal man som beboer i en AB+ afdeling selv stå for en stor del af den ind- og udvendige vedligeholdelse af boligen. Til støtte herfor er der udarbejdet vejledninger, som ligger på afdelingens hjemmeside. Her findes også en beskrivelse af årets gang i en AB+ afdeling. På afdelingens hjemmeside (subdomæne findes: Årscykles i afdelingen er beskrevet i ”Årets gang i en AB+ Afdeling” Vedligeholdelsesvejledninger Vejledning til opsætning af skillevægge Evt. Nødhjælpsliste Evt. Positivliste for besluttede udvendige råderetsarbejder Ryesgade

13 Vejledninger, guider m. m
Vejledninger, guider m.m. kan sjældent stå alene, derfor har 3B’s AlmenBolig+ afdelinger som alle øvrige boligafdelinger tilknyttet en driftschef. Driftschefen har ansvaret for udførelsen af de øvrige driftsmæssige opgaver og er den primære kontaktperson for beboere og afdelingsbestyrelse. Indgåelse af servicekontrakter Iværksættelse af planlagte arbejder Indhentning af tilbud Afholdelse af markvandring Udarbejdelse af PPV Opfølgning på trufne afdelingsmødebeslutninger Arbejderboligerne

14 Kort fortalt Afdelingsbestyrelsens ansvarsområder og arbejdsopgaver er lig med varmemesteropgaver Beboernes ansvarsområder og arbejdsopgaver er lig med ejendomsfunktionær-opgaver I AB+ holdes huslejen nede bl.a. ved ikke at have bemanding på. 1016 – Dortheavej Ryesgade


Download ppt "AlmenBolig+ God plads til en rimelig leje"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google