Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sundhed og natur Om brug af naturen til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Naturvejledernes årskonference 2013 Eva Skytte, es@skovforeningen.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sundhed og natur Om brug af naturen til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Naturvejledernes årskonference 2013 Eva Skytte, es@skovforeningen.dk."— Præsentationens transcript:

1 Sundhed og natur Om brug af naturen til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Naturvejledernes årskonference 2013 Eva Skytte,

2 Fordi det virker!

3 Hvorfor sundhed og natur?
Hvad viser forskningen? Hvad er særligt ved naturen? Hvilke målgrupper?

4 Hvad viser forskningen?
Fysisk aktivitet Motorik Relationer og social kontakt Social ulighed Voldelig adfærd Læring og koncentration Afslapning og ro Sygdom og heling Håndtering af egen livssituation Stress og kriser

5 Motion i grønne omgivelser har gavnlig effekt på blodtryk og puls og fremmer selvværd og positive sindstilstande sammenlignet med motion i bylandskaber. Selv korte ophold udendørs giver nedsat puls og muskelspændinger, stabilt blodtryk og øget optagelse af D-vitamin. Der hersker mindre sygdom og hovedpine blandt borgere med udgang til park, have eller altan.

6 Der er registreret bedre heling på sygehuset efter operation ved udsigt til et grønt område.
Asocial adfærd som kriminalitet og aggression nedsættes ved nem adgang til grønne områder. Fra barndom til alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære og for selvtilliden. (Adhemar 2008)

7 Børn - færre sygedage, bedre koncentration og motorik, udvikling og indlæring (grahn P., 2000)
Socialt udsatte - færre helbredsmæssige forskelle mellem velhavende og fattige indbyggere (Adhemar, 2008) Stressramte - mindre stress, men udviser også bedre mestringsevne og større robusthed, de har en mere positiv opfattelse af livssituationer, og klarer sig bedre i kognitive opgaver (Adhemar, 2008) Ældre - færre tegn på depression, bedre helbred og bedre nattesøvn, mindre risiko for at udvikle demens (Holm og Tvedt, 2001, Swane, 2004)

8 Skolebørn: mindre stresshormon, mere bevægelse, flere relationer både mellem og på tværs af køn, mere varieret sprog, mere taletid omkring faget end i inderummet og både elever og lærere har mere overskud og er gladere efter en udeskoledag (Mygin,2005, Herholt, 2003 og Szczepanski, 2006) Medarbejdere: udsigt og adgang til grønt kan give øget sundhed, trivsel, jobtilfredshed, effektivitet på jobbet og reducere stressniveauet. (Jensen, 2012) Patienter: udsigten til natur kan betyde, at patienter føler mindre smerte, kommer sig hurtigere og bruge mindre medicin. (Jensen, 2012)

9 Udviklingshæmmede: bedre helbred og livskvalitet, mindre beroligende medicin og oplevelse af mere livsglæde. (Miljøstyrelsen)

10 Borgere: der bor mere end en km fra et grønt område har gennemsnitligt lavere point i alle otte helbredsområder end folk, der bor tættere end en km på et grønt område (fysisk smerte, alment helbred, psykisk velbefindende, fysisk betingede begrænsninger, psykisk betingede begrænsninger, fysisk funktion, social funktion, vitalitet). (SUSY grøn, 2011) der bor i de grønneste omgivelser, har den laveste dødelighed - også når man tager hensyn til faktorer som indkomst og uddannelse (Jensen, 2012) der bor under 1 km til nærmeste skov aflægger ca. 3,5 gange så mange besøg som dem der har 3-5 km. (Jensen, 2011)

11 Vi ved at det virker  - men ikke hvorfor det virker
- eller hvad det er der virker

12 Hvorfor sundhed og natur?
Hvad viser forskningen? Hvad er særligt ved naturen? Hvilke målgrupper?

13 Naturens åbne tiltale Har ingen intention Er alligevel fuld af udtryk
Et rum vi kan tolke os ind i Jeg kan være som jeg er (Bjørn Tordsson)

14 Aktiviteter i naturen kan:
være både stillesiddende eller meget aktive stimulere både fysisk, psykisk og social sundhed

15 Psykisk Social Fysisk - Ro og fordybelse - Sansninger og følelser
- Træning, bevægelse og motion - Motorik - Sol - Frisk luft Psykisk - Ro og fordybelse - Sansninger og følelser - Indre balance - At relatere sig til sig selv - Skønhed og æstetik - Udfordring af egne grænser - At mestre/læring - Noget der er større end mig Social - Relationer til andre/naturen - Lege og samvær - Samarbejde - Samhørighed

16 Naturen kan bruges og opleves på mange måder
Naturen kan bruges og opleves på mange måder. Hvad vi hver især kommer efter og hvad vi får ud af at være i naturen afhænger bl.a. af hvem vi er, hvor vi står i livet og hvilken sammenhæng vi er i. Er du barn, ung, voksen eller ældre? Er det i en pædagogisk sammenhæng, er du af sted alene eller med familien på tur? Plukker du hyldeblomster, træner til en maraton, cykler du til skole eller nyder du roen og stilheden?

17 Det betyder ikke at alle skal ud og lave det samme. Tværtimod
Det betyder ikke at alle skal ud og lave det samme. Tværtimod. Det handler i høj grad om at det enkelte menneske eller grupper af mennesker skal kunne være i og bruge naturen på en måde som forbedrer og vedligeholder den enkeltes sundhed.

18 Hvorfor sundhed og natur?
Hvad viser forskningen? Hvad er særligt ved naturen? Hvilke målgrupper?

19 Målgrupper Voksne, børn, ældre, dagplejere, SFO’er, skoler, institutioner, virksomheder. Folk med: demens, stress og udbrændthed, udviklingshæmmede, psoriasis, KOL, overvægt, kørestolsbrugere, livsstilssyge, diabetes, hjertepatienter, misbrugere, spiseforstyrrelse, voldsramte, tidligt skadede børn, depression, angst, utilpassede unge, svære handicaps, ADHD, kræft, genoptræning, etniske minoriteter, overvægtige børn, rygere, arbejdsløse, socialt udsatte, ikke motionsvante borgere, enlige ……..

20 Ikke motionsvante, overvægtige borgere
Samarbejde mellem naturvejlederen og lægen på Læsø Naturvejledning på recept 2 gange om ugen i 12 uger

21 Demente Skovdagcentret Egehjorten, Hillerød Demente borgere
2 gange om ugen Samarbejde mellem Hillerød Kommune og økobasen Egehjorten

22 Børn i naturen Kroppen på Toppen Ålborg Kommune
fysisk aktivitet og bevægelse i hverdagen 0-6 årige 56 naturdagplejere 50 mere i foråret 2013

23 Naturture for psykisk syge
44 psykisk syge beboere Frederikshavn Kommune 41% af beboerne på naturture

24 Outdoor- mums Efterfødselsgymnastik i naturen
Udendørstræning med barnevogn Naturformidling og ideer til sjove naturoplevelser fællesskab med andre

25 Familieskole for flygtninge
Red Barnet og Odense kommune oplevelsesklub for traumatiserede familier, flygtninge

26 Mere info Sundhedsnetværket – et godt sted at starte!!


Download ppt "Sundhed og natur Om brug af naturen til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Naturvejledernes årskonference 2013 Eva Skytte, es@skovforeningen.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google