Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klinisk sygeplejespecialist Annette Bering Sygeplejerske Janni Mendahl Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Juni 2012 Pleuradræn.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klinisk sygeplejespecialist Annette Bering Sygeplejerske Janni Mendahl Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Juni 2012 Pleuradræn."— Præsentationens transcript:

1 Klinisk sygeplejespecialist Annette Bering Sygeplejerske Janni Mendahl Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Juni 2012 Pleuradræn

2

3

4 Pleuradræn Information til patienten Definition Dræntyper
Observation i forbindelse med drænbehandling Skift af drænforbinding Dræn til sug Udtagning af pleuravæske til undersøgelse Seponering af dræn Dokumentation

5 Information til patienten
Identifikation af patient Årsagen til anlæggelse af pleuradræn Hvordan anlægges et pleuradræn Bivirkninger ved pleuradræn Patientens accept Lægen er ansvarlig for at relevante rtg. billeder foreligger samt dokumentation i journalen

6 Definition Pleuradræn: dræn der indføres mellem pleura parietale og pleura viserale mhp. drænering af: luft, pleuravæske, blod,pus Pneumothorax: luft mellem pleurae Hydrothorax: væske mellem pleurae Hæmothorax: blod mellem pleurae Pleuraempyem: pus mellem pleurae

7 Dræntyper Portexdræn Stort dræn Grisehalekateter
Portexdræn tilsluttes ventilpose eller drænkasse som kan sættes til sug Stort dræn (anlægges af kirurg) tilsluttes drænkasse eller ventilpose Grisehalekateter tilsluttes ventilpose, kan ikke sættes til sug

8 Portexdræn samt stort dræn anvendes til drænering af :luft, væske, blod og pus
Grisehalekateter anvendes til drænering af luft eller ”tynd” pleuravæske

9 Observation i forbindelse med drænbehandling
Pleuravæsken: Døgn sekretionen aflæses kl Udseende: Serøst, blodig serøst, purulent, blod Drænsted: Gennemsivning af forbindingen Rødme, hævelse, ømhed af huden omkring drænet Utætheder omkring drænet Subcutant emfysem, der tegnes omkring, dato noteres

10 Dræn som er tilkoblet drænkasse +/- sug Dræn tilkoblet ventilpose
Boblen i vandlåsen( udtryk for pneumothorax) respirationssynkrone udsving 2 cm vand i vandlås Vandniveauet i sugekammeret kontrolleres dgl Hvis drænet er til sug, skal det boble svagt i sugekammeret (det er udtryk for at drænet fungerer) Drænet observeres med henblik på fri passage til drænkassen/ventilposen Drænkassen/ventilposen må ikke hæves over drænindstiksstedet pga. risiko for tilbageløb Drænet kan kortvarigt afklemmes med to peaner Drænkassen/ventilposen skiftes på henholdsvis 7.og 3.dag tidligere ved behov Der anvendes non-touch metode.Desinfektion med hospitals aftørringsserviet

11 Der skal altid sidde to peaner på sengen i drænsiden
Der skal altid sidde to peaner på sengen i drænsiden. Bruges i tilfælde af diskonnection mellem dræn og drænkasse/ventilpose I tilfælde af diskonnect, samles drænet forudgået af desinfektion af enderne. Lægen informeres Pt.observeres mhp. dyspnø, cyanose, smerter Der tages evt. røntgen af thorax

12 Patient relateret observationer
Respirationen: frekvensen,dybde Perifer cyanose Smerter, det er ofte smertefuldt at have pleuradræn. Det er derfor vigtigt at patienten er godt smertedækket af hensyn til sufficient respiration, hostekraft og mobilisering Sørg altid for en fast eller pn. Ordination, f.eks . Panodil, NSAID præp. morfin er ofte nødvendigt

13 Skift af drænforbinding ved stort dræn
Drænet er sutureret fast med tobaksposesutur Der anvendes steril teknik eller non- touch teknik Forbindingen skiftes hver 3. dag eller før ved behov (gennemsivning, tegn på infektion) Drænstedet desinficeres med hospitals aftørringsserviet, evt. forudgået af afvaskning med sterilt nacl Drænforbinding: Atrauman 10x10 cm, vikles om drænet tæt på huden Metalline 8x9 cm(metalfladen mod huden) Mesorb 10x10 cm Mefix til fixering

14 Drænfix forbinding Portexdræn og grisehalekateter
Der anvendes drænfix forbinding som lades urørt indtil dræn seponering, da disse dræn ikke er sutureret fast

15 Tilslut dræn til sug Et pleuradræn sættes altid til svagt sug
Sugestyrken måles i cm H2O Suget aktiveres ved hjælp af aggregatet på væggen Der suges med det antal cm H2O, der er hældt på sugesektionen i drænkassen Patienten kan fra kobles sug i forbíndelse med toiletbesøg eller røntgen Fra kobling af sug:der lukkes for suget på aggregatet på væggen og slangen tages fra aggregatet

16 Udtagning af pleuravæske fra drænkassen til undersøgelse
Pleuravæske udtages ved hjælp af sprøjte og kanyle gennem lille gummimembran i øverste højre hjørne på drænkassen Inden prøvetagning desinfiseres med alkohol swabs Der anvendes spidsglas til prøvematerialet Pleuravæsken undersøges: D+R Proteinbestemmelse Tumorceller TB

17 Seponering af pleuradræn
Indikation: Rtg. af thorax viser at lungen er udfoldet Rtg. af thorax viser at mængden af pleuravæske er minimal Hvis der er flere dræn, fjenes et dræn ad gangen

18 Procedure ved drænfjernelse
Patienten informeres Proceduren udføres af to personer: en læge og et plejepersonale Der anvendes non-touch metode, sterile instrumenter og steril forbinding Lejring: dræn på thorax forflade lejres pt. på ryggen med let eleveret hovedgærde Lejring: dræn i medioaxillærlinien lejres pt. på siden

19 Seponering af portexdræn og grisehalekateter som ikke er sutureret fast
Huden desinficeres med hospitals aftørringsserviet, forudgået af evt. afvaskning med sterilt nacl Patienten instrueres i korrekt vejrtrækning Drænet trækkes ud Der påsættes lufttæt forbinding: Tegaderm + Pad Det store lungedræn er sutureret fast med tobaksposesutur. Denne sutur løsnes inden drænet trækkes ud og strammes i samme øjeblik drænet er ude. Der anvendes samme forbinding som ved de øvrige dræn. Til suturen anvendes sterilt knivblad samt steril pinset

20 Seponering af stort dræn der er sutureret fast
Huden desinficeres med hospitals aftør- ringsserviet, evt. forudgået af vask med Nacl Tobaksposesuturen klargøres Pt. Instrueres i korrekt vejrtrækning Drænet trækkes ud af plejepersonale, lægen afslutter suturen Der påsættes lufttæt forbinding: Tegaderm+ Pad Der tages rtg. af thorax efter dræn seponering Suturen fjernes på 10. dag

21 Er der ikke anvendt tobaksposesutur, men anden sutur, fjernes denne inden drænet trækkes ud
Der anvendes lufttæt forbinding ”fedtemad” be- Stående af: 2 stk Atrauman 7,5 cmx10 cm Mesorb blå pude 10x10 cm Tensoplast. Forbindingen lades urørt i 3 dage Ved gennemsivning forstærkes den Forbindingen må ikke blive våd

22 Dokumentation Al dokumentation føres på drænpleje-
Planen som følger patienten Bilag: Drænplejeplan Illustration af Redax pleuradrænage


Download ppt "Klinisk sygeplejespecialist Annette Bering Sygeplejerske Janni Mendahl Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Juni 2012 Pleuradræn."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google