Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Biomasse fjernvarme anlæg, Sverige

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Biomasse fjernvarme anlæg, Sverige"— Præsentationens transcript:

1 Biomasse fjernvarme anlæg, Sverige
Analyse af biomasse varme projekter Kursus i analyse af projekter med ren energi Biomasse fjernvarme anlæg, Sverige Foto: Bioenerginovator

2 Formål Vurdere forudsætninger for biomasse varme systemer
Illustrere nøgle faktorer ved analyse af biomasse varme projekter Introducere RETScreen®‘s Biomasse Varme projekt Model

3 Hvad kan biomasse varme systemer levere?
Varme til Bygninger Lokal samfund Industrielle processer …men også… Jobskabelse Udnyttelse af affaldsprodukter En mulighed for at benytte fjernvame og for at udnytte varme genvinding Fjernvarme anlæg, Varme leveres af rapsolie, Tyskland Foto: Centrales Agrar-Rohstoff-Marketing- und Entwicklungs-Netzwork

4 System beskrivelse af biomasse varme
Varme anlæg Varme genvindings system Biomasse forbrænding som grundlast Spidslast varme anlæg Valgfrit reserve system Varme distributions system Varmt vands forsyning, koldt vands retur Til enkelt bygning eller fjernvarmesystem Brændselshåndtering Anlæg til brændselsmodtagelse, lagring og transport Typisk automatisk brændselshåndtering fra skraldespand til forbrænding Træ med lille diameter pakkes i baller, Finland Foto: Bioenergia Suomessa

5 System beskrivelse af biomasse varme (fortsat)
Levering af biobrændsel Udstødsnings system og skorsten Reserve og Spidslast kedel Varmt vands forsyning Varmeveksler Partikel opsamling Lager af biobrændsel Brændsels transport Aske transport og lager Genvindning af biobrændsel Forbrændningskammer Diagram: Købers Guide til små kommercielle biomasse forbrændnigssystemer NRCan

6 Systemer til spidslast versus grundlast
Biomasse systemet kan være dimesioneret efter: Spidslast Max. brug af biobrændsel, min. fossile brændsler Større og dyrere system Lavere virkningsgrad ved varierende belastning Grundlast Drift nær design kapasitet giver høj virkninggrad Meget lavere anlægsomkostninger Traditionelt system kræves til spidslast System design graf VGV Biomasse Spids Last (kraft) Forbrug (energi) System design graf VGV Biomasse Spids Last (kraft) Forbrug (energi)

7 Fjernvarme Systemer Varme fra et centralt anlæg kan forsyne flere nærliggende bygninger med varme og varmt brugsvand Isolerede stål rør er gravet 0,6 til 0,8 m ned i jorden Fordele i forhold til at hver bygning har egen varmeforsyning: Højere virkningsgrad Mindre luftforurening Sikkerhed Komfort Drifts besparelser Fjernvarme anlæg Fjernvarme rør Høje anlægsomkostninger Kræver mere opmærksom-hed end fossilt fyrede anlæg Foto: SweHeat Foto: SweHeat

8 Valnøddeskaller som biobrændsel
Biomasse brændsler Biomasse brændsler omfatter Træ & træaffald (Brænde, savsmuld, piller, flis) Landbrugsaffald (halm, avner, skaller, størrelse og husdyr gødning) Energi afgrøder (hybrid popler, elefant græs, pil) Husholdnings affald Vigtige overvejelser omkring brændsel Brændværdi og fugtighed Forsyningssikkerhed og prisstabilitet Transport og lager faciliteter Træ til forbrænding Foto: ECOMatters Inc Valnøddeskaller som biobrændsel Foto: Warren Gretz/ NREL Pix

9 Biobrændslers miljø egenskaber
Hvis frembragt på en bæredygtig måde: Ingen netto udledning af drivhus gasser Lavt svovl indhold reducerer syreregn Bidrag til lokal luft forurening Partikler (sod) Gasformige udledninger Kræftfremkaldende sporstoffer Kan være reguleret Træ flis Foto: Bioenerginovator Bagasse Foto: Warren Gretz/NREL Pix

10 Eksempler på omkostninger til biomasse varme systemer
Olie Træ flis For et 150 kW system til at opvarme en 800 m2 bygning: Anlægs pris $21.000 $80.000 Drifts udgifter per år $1.000 $8.000 Årlig brændsel $18.000 $1.700 Pris Varme pris ($/GJ) Høj anlægspris, men mulighed for lave brændselsudgifter: Elektricitet $0,08/kWh 22,50 Propan $0,40/L 15,60 Fyrings olie $0,30/L 8,50 Gas $0,20/m3 5,80 Træaffald $10/tonne 1,70 Træ flis $40/tonne 6,70

11 Overvejelser ved Biomasse Varme Projekter
Tilgængelighed, kvalitet og pris på biobrændsler sammenlignet med fossile brændsler Alternative anvendelser af biomasse i fremtiden (f.eks. papir) Langtidskontrakter Areal til rådighed for levering og opbevaring af brændsel og en stor kedel Engageret og pålideligt driftspersonale nødvendigt Brændsels indkøb og aske håndtering Miljømæssig regulering af luftforurening og aske håndtering Forsikring og sikkerhed

12 Eksempler: Østrig, Tyskland og Slovenien Lokale Energi Systemer
Automatisk brændselshåndtering Grupper af bygninger omfattende skoler, hospitaler og klynger af bebølse Fjernvarme konverteret til biomasse, Slovenien Træ-fyret kedel Foto: Centrales Agrar-Rohstoff- Marketing-und Entwicklungs-Netzwerk Foto: Ken Sheinkopf/ Solstice CREST

13 Eksempel: Canada Institutioner og kommercielle bygninger
Individuelle bygninger kan have deres egen varmeforsyning fra biomasse Institutioner: skoler, hospitaler, offentlige bygninger Kommercielle: forretninger, garager, osv. Lille kommercielt biomasse varme system, Canada Foto: ECOMatters Inc. Foto: Grove Wood Heat

14 Eksempler: Brasilien og USA Proces varme
Ofte brugt hvor biomasse produceres og proces varme er nødvendigt Savværker, sukker og spiritus fabrikker, møbel fabrikker, og tørring af landbrugsprodukter. Sukkerrør til Proces varme, Hawaii Bagasse til proces varme sukkerfabrik, Brasilien Indre af forbrændingskammer Foto: Warren Gretz/ NREL Pix Foto: Ralph Overend/ NREL Pix Foto: Ken Sheinkopf/ Solstice CREST

15 RETScreen® model for biomasse varme projekter
Global analyse af energi produktion, livscyklus omkostninger og reduktion i udledning af drivhusgasser Individuelle bygninger til store fjernvarme områder Biomasse, spidslast, backup og genvinding af spildvarme Dimensionering og prisoverslag på fjernvarme netværk Endnu ikke omfattet: Storskala fjernvarme (> 2,5 MW) Brug kraftvarme model i stedet

16 RETScreen® Biomasse Varme beregning
Beregn ekv. graddage og varmeforbrug i husholdninger Beregn varme spids last Beregn varighedskurve for last og energi og ekv.fuldlasttimer Beregn total energiforbrug Bestemme energimix Dimensionering af fjernvarme rør Se e-Tekstbog Ren energi Projekt analyse: RETScreen® Engineering og Casestudies Kapitel om Analyse af biomasse varme projekter Beregn brændselsbehov

17 Eksempel Validering af RETScreen®‘s model for Biomasse varme Projekter
Beregning af varighedskurve for last Sammenlignet med svensk DD-IL model for 4 byer i Europa og Nord Amerika Dimensionering af fjernvarme net Sammenlignet med ABB R22 program – gode resultater Brændværdi af træ Sammenlignet med 87 prøver af bark fra det østlige Canada RETScreen® estimat for træaffald inden for 5% af prøveværdier Varighedskurve for Uppsala, Sverige 100 80 RETScreen 60 DD-IL 40 Procent af spidslast 20 2.000 4.000 6.000 8.000 Antal timer

18 Konklusioner Biomasse varme kan have lavere energi omkostninger end traditionelle varme systemer på trods af højere anlægsomkostninger RETScreen® beregner varigheds kurver, nødvendig brændselsmængde og spidslast kapacitet samt dimentionerer fjernvarme systemer med et minimum af input data RETScreen® giver væsentlige besparelser ved prefeasibility studier

19 Spørgsmål? www.retscreen.net
Modul til projekt analyse af Biomasse varme projekter RETScreen®‘s Internationale kursus i analyse af rene energi projekter For yderligere oplysninger, besøg RETScreen’s hjemmeside


Download ppt "Biomasse fjernvarme anlæg, Sverige"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google