Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udfordringer – hvorfor deltager studerende ikke?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udfordringer – hvorfor deltager studerende ikke?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad viser forskningen om brug af netmedieret undervisning og specifikt web 2.0
Udfordringer – hvorfor deltager studerende ikke? Didaktisk design – hvad er det? Eksempler på it-didaktiske design Didaktisk planlægningsmodel Videndelingsmodeller Karin Levinsen Inst. For Læring og Filosofi Aalborg Universitet – København

2 Hvorfor er det svært for studerende at deltage i online aktiviteter?
Cost Benefit – bare fyld på mig Binde læringsmål og beståelse op på deltagelse Kvantitet af indlæg Kvalitet af indlæg Afløsning Studerende har fuldtidsarbejde Studerende ser uddannelsen som et supplement Snakkede med Stig

3 Hvorfor er det svært for studerende at deltage i online aktiviteter?
Usikkerhed - Hvordan gør man? Studenteridentitet / studiekompetence Afdække behov og kompetencer MIL modul 1 COHAB Identificere stilladsering Gruppekonstellationer Superbrugere Studievejledning MULIGHED: AT MØDES FYSISK Snakkede med Stig

4 At afdække behov online
Usikkerhed - Hvordan gør man? Studenteridentitet / studiekompetence COHAB MASTER I IKT OG LÆRING (mil) Aktiviteter underviseren kan observere Aktiviteter - relevante for studerende Hvordan kommunikerer studerende i et virtual miljø? Dialog Diskussion Forhandling Beslutningstagning Hvordan deltager de studerende i kollaborative aktiviteter? Problemformulering Deltagerne hjælper hinanden Løser problemer - uoverensstemmelser Er de refleksive eller handlingsorienterede Lære hinanden at kende Lære LMS at kende Lave en personlig præsentation Se andres personlige præsentation Finde ud af at skaffe litteratur Finde ud af at komme til det første seminar Lære at kommunikere i et virtuelt miljø – dvs. sprog, tone, konventioner mv. Lære at planlægge strategier og udføre beslutningsprocesser og handlinger i et virtuelt miljø Aktiviteter underviseren kan observere Aktiviteter - relevante for studerende Hvordan kommunikerer studerende i et virtual miljø? Dialog Diskussion Forhandling Beslutningstagning Hvordan deltager de studerende i kollaborative aktiviteter? Problemformulering Deltagerne hjælper hinanden Løser problemer - uoverensstemmelser Er de refleksive eller handlingsorienterede Kulturelle forskelligheder Lære hinanden at kende Lære LMS at kende Lave en personlig præsentation Se andres personlige præsentation Diskutere syn på fagligheden i de forskellige lande Lære at kommunikere i et virtuelt miljø – dvs. sprog, tone, konventioner mv. Lære at planlægge strategier og udføre beslutningsprocesser og handlinger i et virtuelt miljø Snakkede med Stig Levinsen 2004

5 Hvorfor er det svært for studerende at deltage i online aktiviteter?
Lærerkompetence - kan man gøre det mere interessant? IT - Didaktisk design Snakkede med Stig

6 Traditionel bred didaktik
Et refleksivt arbejde, der foregår Før = planlægning Efter = evaluering Selve undervisningen

7 IT didaktisk design … og hvad vil det så sige?
Didaktisk design er ’formgivning’ af undervisnings- og læreprocesser så elever/ studerende får muligheder for at tilegne sig viden og færdigheder (Andreasen mfl. (red.), 2008

8 + It-didaktisk design Fastsætte Rammer for processer
(Levinsen, 2010) Agere kontroltårn Reflekteret overblik Løbende evaluering + Kombinere formative og summative metoder Fastsætte Rammer for processer Scenarie-planlægning Hvad nu hvis … Favne Intervenere Facilitere Planlægning Evaluering Formgives formgives FØR EFTER Processer GØRES formgives løbende IMENS

9 IT didaktisk design Dale’s (2000) tre Didaktiske niveauer Tænke i tid
Teoretisk niveau Organisation og planlægning Praktisk niveau Tænke i tid Før (planlæg) Imens (intervenere) Efter (evaluere) Indhold Elev Lærer Elev(er) som didaktiske designere Organisation og planlægning Praktisk niveau Rammer for aktiviteter Rammer for deltagelse Rammer for bestået Rammer / grænser for roller og relationer Lærer som facilitator mediator dialogpartner lærende evaluator

10 IT didaktisk design – 2 grundkrav
Lærer skal kunne få indsigt Meningsfuldt for de studerende Lærestyret Elevcentreret Synkron Asynkron Oplæg/forelæsning Lærerstyret dialog Småøvelser/summeøvelser ”Være oppe” INSTRUKTION + ELEVAKTIVERING Stille opgaver individuelt / gruppearbejde Vejlede Evaluere opgaver Give feedback PROBLEMLØSNING Kan optages Det er legalt at mixe Historik Fremlæggelser Opponentseminar Gruppearbejde Ansvar for seance CBL PBL POPP feedFORWARD Diskussionsfora Projekter med milepæle Vejedning i dialogform Klynge vejledning Videndeling feedFORWARD

11 IT didaktisk design – 3 eksempler Master i IKT og Læring (MIL)
Tildelte roller Tildelte temaer Lærer medierer Skriftlige gruppediskussioner Krav om opsamling Synlig historik Indlæggenes funktion Kvantitativ måling MODUL Kollaborativ online læring Ren online Eksemplarisk praksis Lærerdefineret VALGFAG Inklusion Blended VALGFAG Multimodalitet

12 IT didaktisk design – 3 eksempler Master i IKT og Læring (MIL)
INDIVIDUEL- VIDENDELING Optage video af egen praksis Skriftligt indlæg om optagelsen Skriftligt opponentindlæg Online opponent seminar De studerende styrer dialog Referat Alle skal bidrage Løbende skriftlig dialog (krav om kvantitet og kvalitet) Input til litteraturbank Input til teknologibank Afsluttende refleksionspapir MODUL Kollaborativ online læring Ren online VALGFAG Inklusion Blended Egen praksis Teorigenerende praksis VALGFAG Multimodalitet Blended

13 IT didaktisk design – 3 eksempler Master i IKT og Læring (MIL)
GRUPPEARBEJDE Oplæg på seminar Laver medieproduktion på seminar - LÆRERDEFINERET FEED FORWARD på seminar LÆRERE OG ØVRIGE GRUPPER Synlig teoribaseret diskussion og forbedring af medie-produktet Alle skal kommentere på hinandens arbejde Midtvejs opponentseminar med FEED FORWARD Forbedret produkt + refleksionspapir MODUL Kollaborativ online læring Ren online VALGFAG Inklusion Blended VALGFAG Multimodalitet Blended Eksemplariske cases Teorigenerende praksis

14 Model – Fokusområder før, imens, efter
UNDER Den enkelte Samarbejde Sprogbrug + beslutninger Normer FØR Rammer Worst case – hvad nu hvis Hvad er acceptabelt EFTER Evaluering input til næste forløb Studieordning – læringsmål – eksamen Afdæk forudsætninger Rammevilkår Institutionelle rammer – formalia Virtuelle rum og konkrete fysiske rammer © Karin Levinsen 2012

15 Model for fremadrettet flydende planlægning
Igangværende undervisningsforløb 1: Igangværende 2: Rammeplanlagt 3: Løst planlagt 4: Løst planlagt Tid Det faglige forløb 1 observationsforløb - SLACK 2 er rammeplanlagt Fagligt indhold fastlagt Risikoanalyse Tænk over Hvad kan true forløb 2? Risikoanalyse af 2 Bestem kritiske faktorer der kan forstyrre forløb 2 Hvad er smart at observere? - som forberedelse af forløb 2 Analyse: Lav forløb hvor kritiske faktorer kan iagttages Observation: Forløb 2) detailplanlægges Forløb 3) rammeplanlægges Forløb 4) tænkes over Justering af strategi: Karin Levinsen Institut for Informatik © Karin Levinsen 2012 Model for fremadrettet tidsplanlægning Copyright © 2005 K. Levinsen

16 Model for fremadrettet flydende planlægning
Copyright © 2005 K. Levinsen Ddet faglige forløb 2 observationsforløb - SLACK Tid Bestem kritiske faktorer der kan forstyrre forløb 2 Hvad er smart at observere? - som forberedelse af forløb 2 Analyse: Forløb 3) detailplanlægges Forløb 4) rammeplanlægges Justering af strategi: 3: rammeplanlagt 4: Løst planlagt 1: afsluttet Lav forløb hvor kritiske faktorer kan iagttages Observation: Igangværende undervisningsforløb: 3 er rammeplanlagt Fagligt indhold fastlagt Risikoanalyse Tænk over Hvad kan true forløb 3? Risikoanalyse af 3 2: igangværende Karin Levinsen Institut for Informatik © Karin Levinsen 2012 Model for fremadrettet tidsplanlægning

17 Videndelingsmodeller
Cafe-modellen .. Snakkede med Stig Karin Levinsen

18 Videndelingsmodeller
Ressourceperson modellen. Birgitte Holm Sørensen

19 Videndelingsmodeller
Ambassadør modellen. Birgitte Holm Sørensen

20 Videndelingsmodeller
Telefonkæde modellen. Birgitte Holm Sørensen

21 Videndelingsmodeller
Stafet modellen. Birgitte Holm Sørensen

22 Videndelingsmodeller
Åben distribution modellen. Birgitte Holm Sørensen

23 Hvad viser forskningen om brug af netmedieret undervisning og specifikt web 2.0
Tak for idag Karin Levinsen Inst. For Læring og Filosofi Aalborg Universitet – København


Download ppt "Udfordringer – hvorfor deltager studerende ikke?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google