Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til en vejledning i brug af PowerPoint

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til en vejledning i brug af PowerPoint"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til en vejledning i brug af PowerPoint
Denne præsentation er ikke beregnet til at ses som et skærmshow, sådan som det normalt er tilfældet - den skal bruges som et interaktivt træningsprogram, og man går videre i vejledningen ved at vælge den næste side med et klik på det næste side-ikon ovre til venstre. Ikonerne i venstre bjælke styrer hvilke former for objekter, man kan indsætte - tekst, kasser, cirkler, streger, grafik og meget andet - og egenskaberne for disse objekter - indbyrdes placering, effekter, 3D Den lille ikonbjælke i højre side skifter fra redigeringstilstand til forskellige former for oversigter over siderne i præsentationen. Det er det øverste ikon med firkanten, der bringer dig tilbage til normal redigeringstilstand. De tre bjælker foroven er de normale redigeringsfunktioner for tekst- og billedbehandling de fleste StarOffice programmer. Hvis der er en blå pil i højre side af bjælken, betyder det at man kan skifte mellem flere funktioner ved at klikke på den. Hvis man absolut alligevel vil starte den som skærmshow, skal man vælge Vis -> Diasshow i menuen øverst - eller trykke på funktionstasten F5 Man afbryder igen med Escape på tastaturet

2 Indledning På de følgende sider vil du blive bedt om at afprøve de ting, som siderne handler om, f.eks. ved at ændre/tilføje tekst, billeder o.a. på selve siderne. Hvis du kommer til at ændre noget, så du ikke længere kan læse de oprindelige instruktioner, eller pile, billeder og instruktioner bliver forskubbet, så de ikke passer sammen, så er der ingen grund til panik. I værktøjsbjælken øverst findes en meget vigtig ikon: Hvis du klikker på ikonet, rykker du et skridt tilbage i redigeringsprocessen. Trykker du på den lille pil nedad til højre på ikonet, får du mulighed for at fortryde flere handlinger på en gang. Hvis du har slettet en side, bruger du samme funktion. Microsoft er ligesom AIDS: Det kan ikke helbredes, kun undgås. Man kan leve med det et stykke tid, men til sidst bukker man under. Og så er det på tide at gå videre til næste side

3 Gå til næste side for at lære at oprette en tekstblok
Man kan ikke skrive tekst direkte på en side. Al tekst står i tekstblokke lige som denne her. Klik på teksten, så kan du se dens omrids. Du kan nu skrive i den, næsten som normal tekstbehandling. (Ikonerne til tekst står øverst i værktøjsbjælken) Prøv f.eks. at skrive dit navn her => Afmærk noget af teksten og brug tekst-ikonerne til at ændre skrifttype, stil, farve eller justering. Du kan ændre blokkens størrelse ved at trække med musen i de grønne firkanter, eller flytte hele blokken ved at trække i rammen. Prøv selv! Når man klikker uden for rammen, er man klar til at tilføje nye elementer til siden. "Hvis de giver dig linieret papir, så skriv på den anden led." -- Juan Ramon Jimenez citeret på forbladet af Ray Bradburys Fahrenheit 451. Gå til næste side for at lære at oprette en tekstblok

4 Gå til næste side for at lære at indsætte nye sider
Tekstblokke Klik på ikonet i værktøjslinjen – hvis det er der. Ellers: Klik Indsæt -> tekstboks. Musepilen bliver nu til en lille pil, hvormed du kan tegne en tekstboks dér, hvor du ønsker det Prøv at lave en tekstblok inden for rektanglet nederst på siden! Vælg evt. den ønskede skrifttype osv. i værktøjslinjen foroven. Skriv noget tekst. ( Hvis man er utilfreds med udseendet, kan man afmærke teksten og ændre den på sædvanlig vis.) Lav din tekstblok her Jeg har aldrig kunnet sé hvorfor nogen skulle nøjes med mindre end ALT hvordan nogen skulle kunne kræve noget mere end INTET -- Dan Turéll Karma Cowboy's LI digte: Set Controls for the Heart of the Sun Gå til næste side for at lære at indsætte nye sider

5 Indsætte nye sider Den letteste måde er at klikke på i ikonet øverst til højre: Så får man en ny, tom side med samme baggrund som resten af præsentationen. Samtidig åbner menuen ”Diaslayout” til højre, og man kan vælge en forgrundslayoutmaster, der passer til ens behov. Hvis man vil have den et andet sted hen i rækkefølgen, kan man blot trække gengivelsen af den i oversigten til højre med musen. Prøv at indsætte et par sider og flyt dem rundt. Hvis man vil slette en side igen, højreklikkes på dens ikon til venstre. Fortryder man det kan fortryd-ikonet øverst afhjælpe dette. He who can, does. He who cannot, teaches. He who cannot teach, teaches teachers. -- G.B.Shaw; Maxims for Revolutionists. Næste side handler om objekternes udseende

6 Udseende på blokke, figurer og linjer
Klik på denne tekstblok Eller på denne figur Hvis du dobbeltklikker på figuren, (eller selve den røde pil) får du en menu frem, som du kan bruge til at redigere din figur med Ønsker du en ny figur finder du enten denne værktøjslinje nederst på siden Eller du må kalde den frem ved at klikke på: Vis -> Værktøjslinjer -> tegning Gå ikke foran mig. Måske vil jeg ikke følge dig. Gå ikke bagved mig. Måske vil jeg ikke føre an. Gå ved siden af mig og vær blot min ven. Albert Camus

7 Værktøjsbjælken til grafik
Som du kan se, er der mange muligheder. Prøv de forskellige knapper: Er der en pil der peger nedad, så klik på den og se nye muligheder. På de øvrige knapper: Hold musen henover. Så fremkommer en forklarende tekst. Somewhere on this globe, every ten seconds, there is a woman giving birth to a child. She must be found and stopped. Sam Levinson

8 Billeder Man indsætter billeder fra harddisk eller diskette ved at klikke på ikonen i grafik-værktøjslinjen nederst: Desuden kan man bruge Indsæt -> billede -> Fra fil i menuen øverst. Hvis man ikke selv har fundet et passende billede, kan man søge v.hj.a. Indsæt -> billede -> Multimedieklip Eller finde et passende på nettet Prøv at fjerne billedet til højre og erstat det med et andet billede. Skalér billedet ved at trække I dets “håndtag”.

9 Gør det med følelse - det er trods alt levende væsener.
Billedbehandling Når man dobbeltklikker på et billede, man har indsat i PowerPoint, kommer der simple billedbehandlingsfaciliteter frem i menuboks. Afprøv dem selv på hønsene nedenfor. (- eller på et andet billede du har indsat). Gør det med følelse - det er trods alt levende væsener.

10 Billedmenuen Leg med de forskellige muligheder her – og se hvad der sker ! Vær især opmærksom på mulighederne for at få billederne til at fylde mindre på harddisken, som findes under punktet ”Komprimer…” Fortsæt, når du synes, at du er fortrolig med funktionerne.

11 Ombrydning af sider Du kan allerede kan arrangere placering og størrelse af forskellige enkeltobjekter - tekst, grafik, billeder - ved at trække i dem med musen. Men hvad med Nikolaj her? Han er - inkluderet navneskiltet - lavet af 11 forskellige objekter. (Det tog også længere tid end han er værd - men pyt.) Prøv at flytte ham med musen. UPS, der gik han vist i stykker! Det er godt, vi har "fortryd-knappen" Nikolaj Se på næste side, hvordan vi holder sammen på ham.

12 Ombrydning af sider, 2 Tegn med musepilen en firkant rundt om alle de elementer, som Nikolaj består af. Hvis du har gjort det rigtigt, er han nu omgivet af et rektangel markeret af små hvide prikker. Før musepilen ind over figuren. Visse steder bliver den til et kors. Hold venstre museknap nede og træk. Sådan vælger du en gruppe af objekter, du vil flytte samlet. Nikolaj Næste side er ombrydning for viderekomne

13 Automatisk justering Venstre værktøjsbjælke De Ligger På linje
Klik på én af de tre figurer. Højreklik dernæst, og flyt figuren foran eller bagved de øvrige Lav en gruppeafmærkning af de tre farvede tekstblokke. Dobbeltklik på afmærkningen et sted, hvor musen danner et kors, og sæt de 3 blokke på linje v.hj.a. mulighederne under fanebladet “Placering”. Den næste side handler om at redigere hele præsentationen

14 Redigering af hele præsentationen
Som du har set, så kan man ved at trække repræsentanterne for siderne i vinduet til venstre ændre på sidernes rækkefølge, ligesom man kan slette og indsætte nye sider hvor man vil. Ved at klikke på fanen ”Disposition” får man en tekstoversigt frem, der kan være til hjælp i denne proces. Prøv at lave ændre på rækkefølgen her – og prøv at indsætte helt nye sider. . Se om de andre værktøjer på næste side

15 Redigering af hele præsentationen
Andre oversigtsværktøjer Diasvisning Hvis du klikker på en miniature til venstre - eller mens du holder Ctrl-tasten nede, klikker på flere efter hinanden, kan du markere disse sider. Højreklikker du dernæst får du en menu frem, hvori du kan vælge Diasovergang Til højre fremkommer nu en menu, hvori du kan vælge mellem forskellige overgange mellem de enkelte dias og vælge hvorledes og i hvilket tempo, de skal fremføres. Til almindelig fremlæggelse skal man altid skifte manuelt -- med mellemrumstasten eller venstre museknap. ( højre knap = baglæns) Det sidste ikon, som ikke er forklaret ovenfor, er "handout visning". Hvis man vil udlevere en oversigt over sin præsentation til de interesserede tilhørere i papirform, kan den komme til at se sådan ud: fire sider pr A4-ark. Hvis man vil skrive dem ud, skal man den lange vej gennem Funktioner =>Indstillinger => Præsentationer => Udskrift, og så sætte hak i de relevante felter. Så er det dem, der kommer når man vælger "Udskriv". Lidt besværligt må man sige. Hvis man vil udskrive sine noter, for at støtte sig til dem, mens man fremlægger, er proceduren den samme. (Hvis man altså har skrevet noter til siderne her i notefunktionen -- i denne øvelsespræsentation er der vistnok kun noter til denne side, hvis du ikke selv har tilføjet nogle.) Næste side viser hvordan man let redigere udseendet på alle siderne

16 Vis –> Master -> Diasmaster
Enhedspræg Hvis man på en let måde vil have sine sider til at virke ensartede, skal man klikke på Vis –> Master -> Diasmaster Når man redigerer på denne side, vil alt hvad man indsætter komme til at stå på samtlige sider i præsentationen, Når man starter på en ny præsentation, fremkommer til højre en række muligheder for at bruge præfabrikerede masters. Selvom man selvfølgelig også skal være kreativ, så kan det tit være en fordel at tage udgangspunkt i en sådan – og så rette den til efter eget behov. Men det er meget vigtigt, at man husker at gå tilbage til normal redigeringstilstand, inden man fortsætter, ellers kan man let skabe kaos i sin præsentation i én arbejdsgang.

17 Farvel og tak (Hvis dette er det første, du ser, når du åbner programmet, skal du blade tilbage til den første side: velkomst) Der mangler stadig en gennemgang af mange af præsentationsprogrammets muligheder, f.eks. Punktopstilling Indsættelse af diagrammer og regneark Brug af 3D-grafik Forskellige former for animation Det kommer måske i en vejledning for øvede, for denne vejledning er allerede blevet lang - for lang. Det er på tide, at du nu selv prøver at lave en rigtig præsentation til en faglig fremlæggelse. Måske finder du selv ud af resten undervejs. God fornøjelse EXIT 


Download ppt "Velkommen til en vejledning i brug af PowerPoint"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google