Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Modul 2: Sætningsled Lone Milling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Modul 2: Sætningsled Lone Milling."— Præsentationens transcript:

1 Modul 2: Sætningsled Lone Milling

2 Sætninger består af led
Der findes følgende 8 sætningsled Verballed/udsagnsled Subjekt/grundled Direkte objekt/akkusativ objekt/genstandsled Indirekte objekt/dativobjekt/hensynsled Subjektsprædikat/omsagnsled til grundled Objektsprædikat/omsagnsled til genstandsled Adverbialled/biled Konjunktional/bindeled

3 En sætning består normalt…
af mindst et verballed (udsagnsled) og et subjekt (grundled)= Nexus

4 Verballed Verballeddet angiver handlingen eller tilstanden i en sætning Findes ved at sætte jeg eller at foran. Ex: læse (at læse, jeg læser) Verber kan være kopulative, transitive og intransitive

5 Kopulative verber Tager omsagnsled til grundled
Kan ikke have genstandsled Eksempel: Være, blive, hedde, synes, kaldes, anses for o.lign. Han hedder Kaj. Han er sød.

6 Transitive verber Tager genstandsled.
Kan ikke have omsagnsled til grundled. Eksempel: sætte, lægge Han sætter tasken på gulvet. Han har lagt handskerne på bordet. Hønen lægger æg.

7 Intransitive verber Tager hverken omsagnsled til grundled eller genstandsled. Eksempel: sidde, ligge Han sidder på gulvet. Han har ligget i sengen hele weekenden. Æggene ligger i reden.

8 Subjekt Subjektet angiver hvem eller hvad der udfører handlingen i verballeddet Spørg med: hvem eller hvad+ verballed Pigen læser

9 Subjektsprædikat Fortæller noget om subjektet (grundleddet)
Pigen er elev Spørg med: hvem/hvad+kopulativt verbum+subjekt

10 Direkte objekt/akkusativ objekt
Angiver hvem eller hvad verballeddet har som genstand Spørg med: hvem/hvad+verballed+subjekt Pigen læser bogen

11 Objektsprædikat Fortæller altid noget om det direkte objekt (genstandsleddet) Efter kalder, anser for Spørg med: hvad+transitivt verbum+subjekt+direkte objekt Læreren kalder pigen en god elev

12 Indirekte objekt/dativobjekt
Angiver hvem/hvad der gives noget til eller gøres noget for/imod Spørg med: for eller til/imod hvem/hvad+ verballed+subjekt+direkte objekt Læreren giver pigen en bog

13 Adverbialled Angiver omstændigheder om tid, sted, måde eller grad
Præpositionsforbindelser (forholdsordsforbindelser) (husk kassen fra modul 1.)

14 Konjunktional Bindeled forbinder led og sætninger med hinanden
Parataktiske (sideordnende) : fx og, men, eller Hypotaktiske (underordnende): fx hvis, når selvom

15 At analysere en sætning…
Se ”Fra ord til sætning” side 29 og 30


Download ppt "Modul 2: Sætningsled Lone Milling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google