Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HPA-1a -En screening af bloddonorer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HPA-1a -En screening af bloddonorer"— Præsentationens transcript:

1 HPA-1a -En screening af bloddonorer
Lisa Bang Jessen Bioanalytiker Klinisk Immunologisk afdeling Hillerød Hospital

2 Hvad er HPA-1a og 1b? Human Platelet Antigen (1990).
Tidligere kendt som Zwa el. PlA1 og Zwb. Der findes forskellige HPA antigener, der hver har et nummer. Hvert nummer er igen inddelt i a og b (allelle par) – fx HPA-5a og -5b. HPA-1 er systemet med størst klinisk relevans. 1962 – 63 opdagede man at serum kunne agglu. Trombocytter. Blev kendt som zwa og zwb 1961: fundet anti-PlA1 rettet mod samme samme antigen som anti-zwa Disse blev derfor slået sammen til én system, som i dag hedder HPA-1 systemet, der består af det allele par 1a og 1b, samt deres antistoffer.

3 Hvor finder man HPA-1a og 1b?
HPA antigenerne er placeret på glycoproteinerne (GPIIIa – CD61). GPIIIa findes også på endotel celler, fibroblaster og celler i glatmuskulaturen. Glykoproteinerne er placeret på overfladen af trombo. Menbranen. GPIIIa sidder sammen med GPIIb (GPIIbIIIa). Pers. Uden dette kan ikke udtrykke HPA-1 systemet. GPIIb udtrykker HPA-3 og -9 systemet.

4 Hvor udbredt er HPA-1a og 1b?
72 % er HPA (1a1a) 26 % er HPA (1a1b) 2 % er HPA (1b1b) Kaukasiske race.

5 Posttransfusion Purpura (PTP)
Sjælden transfusionskomplikation. Blodkomponenter indeholdende HPA-1a pos. trombocytter til tidligere immuniserede HPA-1a neg. recipienter. Ca. ½ - 1 uge efter transfusion. Både HPA-1a positive og HPA-1a negative trombocytter destrueres. Behandles med: intravenøst globulin, steroid, plasmaferese (akut fase). Store doser trombocytkoncentrat (livstruende blødning). Ses ofte hos postmenopausale kvinder, som tidligere er immuniseret ved graviditet eller blodtransfusion. Giver purpur farvede pletter over hele kroppen (deraf navnet). Tilstanden fører til alvorlig trombocytopeni, da både de HPA-1a pos donor trombo. Og de HPA-1a neg patient trombo. Destrueres. Årsager: ikke helt klarlagt Komplekser mellem donor og pt. Trombo. Fremmede ag stimulere til dannelsen af auto antistoffer rettet mod GPIIbIIIa.

6 Føtal og Neonatal Alloimmun Trombocytopeni (FNAIT)
Minder meget om RhD immuniseringen mellem mor og foster. 1. immunrespons er af IgG karakter. NAIT kan føre til blå mærker, intrakraniel blødning og post-/præ-natal død. Minder meget om RhD uforligelihed ml. mor og barn IgG ved 1. graviditet, da ab er meget immunogent derfor er det ekstra farligt, da man ofte ikke ved at mater er HPA-1a neg. 50 % af tilfældene ses ved 1. graviditet. NAIT følger

7 Føtal og Neonatal Alloimmun Trombocytopeni (FNAIT)
Ca. 10 % af HPA-1a neg kvinder vil danne anti-HPA-1a. 2 % børn af HPA-1a neg mødre fødes med alvorlig NAIT. DK: ca. 40 tilfælde per år. Behandles med: Intravenøst immunoglobin Steroid Intrauterin transfusion (HPA-1a neg produkter). Tal under 50x109/L

8 Hvad kan vi gøre? Kendte HPA-1a neg gravide, bliver scannet ofte.
Norge: Forsøg med at tilbyde kejsersnit 2 – 4 uger før termin. Med efterfølgende transfusion af HPA-1a negative trombocytter. DK og Holland overvejer at indføre en screening af gravide for HPA-1a. Screening af bloddonorer Scannet for at tjekke pletter på hjernen. Screenet gravide hvor alle m. ab. Blev tilbudt kejsersnit før termin. Reduceret skader på fostre med op til 75 %

9 Hvad kan vi få ud af at screene bloddonorer?
Få samlet et donorkorps af HPA-1a negative donorer. Producere specielle produkter til behandling af PTP og FNAIT. Have produkter til transfusion af kendte HPA-1a negative patienter.

10 Udvælgelse af bloddonorer
A RhD pos og 0 RhD pos –lavtitret. 0 RhD neg Donorer over 60 år screenes ikke. Alle kontroltypeglas tappet i RegionH. Bliver sorteret manuelt. Lavtitret: da disse produkter skal kunne gå til andre typer. 0neg: da disse bliver brugt til FNAIT børnene. Alder: pga tappemetoden (senere)

11 HPA-1a screenings kit Platelet HPA-1a Typing Assay:
To anti-CD 41 coatede mikrotiterplader HRP konjugeret anti-HPA-1a HPA-1a reaktionsbuffer TMB subatrat Vaskebuffer 1-trins direkte sandwich ELISA (fuldblod)

12 Apparatur

13 Analyseprincip

14 HPA-1a screening Stor farveforskel på positiv og negativ

15 Opfølgning De negative prøver tages fra og et svar lægges ind i BlodFlödet. En prøve tages fra ved næste tapning til konfirmartorisk test. Test (PCR) udføres på Vævstypelab. på RH

16 Opfølgning HPA-1a neg donorer
Donor kontaktes ang. eventuel specialtapning og konglemarvsdonation. Hver trisdag trombafereres HPA-1a neg donorer (A RhD neg og 0 RhD neg). Fra hver tapning fås 5 – 7 små portioner til nyfødte. Disse protioner anvendes til alle nyfødte med trombocytopeni. Andre sygehuse i DK anvender også disse protioner. Der er få blodbanker i verden som udfører en ligende screening som vi gør i DK.

17 HPA-1a screening Tal 2011 I 2011 er i alt bloddonorer fra RegionH blevet screenet for HPA-1a. Her er 237 donorer bekræftet som HPA-1a negative.

18 Tak for opmærksomheden!


Download ppt "HPA-1a -En screening af bloddonorer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google