Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TUR’s truckkonference 2011 Indlæg fra Arbejdstilsynet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TUR’s truckkonference 2011 Indlæg fra Arbejdstilsynet"— Præsentationens transcript:

1 TUR’s truckkonference 2011 Indlæg fra Arbejdstilsynet
v. maskiningeniør Morten Vestergaard Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Certifikatregler kontra uddannelsesbekendtgørelsen Status på uddannelsesbekendtgørelsen Status på certifikatregler (workshop) Revision af censorvejledningerne Diverse nyt fra Arbejdstilsynet TUR’s truckkonference 11

2 Certifikatregler kontra uddannelsesbekendtgørelse
Uddannelsesbekendtgørelsen og det arbejde der i 2010 blev igangsat omkring certifikatregler er overordnet to parallelle regelsæt med to forskellige formål. Uddannelsesbekendtgørelsen samle alle uddannelseskrav beskrive kvalifikationer Evt. revision af certifikatreglerne mindre ændringer i 2005, og enigt ønske om at reglerne burde revideres. I 2010 blev udredningsarbejdet igangsat sideløbende med at uddannelsesbekendtgørelsen var under udarbejdelse. TUR’s truckkonference 11

3 Uddannelsesbekendtgørelse status
Bekendtgørelsen har været igennem regeludvalget og er klar til fremsættelse for departementet og herefter ministeren. Forventes udstedet 2011 Ikrafttrædelse??? TUR’s truckkonference 11

4 Uddannelsesbekendtgørelse
Udløbsdatoen for bekg. 382/07 om førercertifikater vil i første omgang blive ophævet (inden ). Kran B, D og E vil ikke give ret til at føre teleskoplæsser med gafler efter Bekg. 382/07 om førercertifikater vil blive ophævet med den nye uddannelsesbekendtgørelse. Uddannelsesbekendtgørelsen samler alle Arbejdstilsynets krav vedr. uddannelser. Vil komme til at indeholde gældende regler samt nye bilag med beskrivelse af kvalifikationskrav. April 2010 TUR’s truckkonference 11

5 Uddannelsesbekendtgørelse
Teleskoplæssere med udskud over 1,5m er omfattet af certifikatkrav. Der er ikke tvivl om at teksten i bilagene hører under bestemmelserne. Unge under 18 år kan erhverve certifikat i det omfang at det er nødvendigt for en erhvervskompetancegivende uddannelse. Truckcertifikat giver stadig ret til at føre teleskoplæsser. Kran D og E giver ret til teleskoplæsser kran. Kran D og E giver ikke ret til teleskoplæsser gafler TUR’s truckkonference 11

6 Evt. revision af certifikatregler
Det blev i 2005 aftalt med parterne at førercertifikatreglerne skulle analysers. Opgaven henlægger indtil 2010 hvor der nedsættes en projektgruppe. Arbejdstilsynet afholdt en workshop med interessenter på området i marts 2010. Diverse forslag til justering af certifikaterne. AT har arbejdet med forslagene, men arbejdet har siden oktober 2010 været i standby. Arbejdstilsynet udarbejder udkast til regelændring som vil blive offentliggjort på ’Høringsportalen’ samt behandlet i regeludvalg med parterne. TUR’s truckkonference 11

7 Revision af censorvejledningerne
UVM ønsker censorvejledningerne revideret vedr.: Harmonisering af indhold/ detaljeringsgrad i de forskellige censorvejledninger. Censorsystemet skal ’normaliseres’, dvs. faglæreren fører eleven op til prøve og AT-censoren er den eksterne censor. TUR har udarbejdet første udkast for truck og stabler. Arbejdet med censorvejledningerne er ikke afsluttet, og der er pt. ikke sat dato på forventet afslutning. Indtil der er fundet en løsning alle kan være tilfredse med, fortsættes der uændret med den nuværende. TUR’s truckkonference 11

8 Diverse nyt fra Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet har hovedsæde i Landskronagade i København. Her er direktionen, Arbejdsmiljøfagligt center og et af de tre tilsynscentre (TC Øst) Tilsynet med virksomhederne er samlet i tre regionale tilsynscentre i hhv. Hadsten (TC Nord), Kolding (TC Syd) og Ringsted/København (TC Øst). Beskæftigelsesministeriets Center for HR og Personale (CHRP) indgår også i Arbejdstilsynet, hvor også Forebyggelsesfonden og Arbejdsmiljørådets sekretariat er placeret. Arbejdstilsynet har i alt ca. 750 medarbejdere med direktør Jens Jensen i spidsen. TUR’s truckkonference 11

9 Diverse nyt fra Arbejdstilsynet
Nøgletal: 2010 Ca virksomheder besøgt Ca reaktioner 2011 til og med juli. Ca virksomheder besøgt Ca reaktioner TUR’s truckkonference 11

10 Diverse nyt fra Arbejdstilsynet
Hovedtilsynsformen i dag er screening af samtlige virksomheder og tilpasset tilsyn på virksomheder med problemer. Dette ændres 1. jan De prioriterede områder frem til år 2020 er: Ulykker, Ergonomi og Psykisk arbejdsmiljø. (Støj udgår) TUR’s truckkonference 11

11 Arbejdstilsynet 1. jan. 2012 til 2020
Der er indgået aftale om strategi for arbejdsmiljø frem til 2020. Aftalen er lavet på et bredt grundlag (V, K, A, DF og B) 19 initiativer bl.a.: Risikobaseret tilsyn, dvs. ikke alle virksomheder får besøg. Baseres på indeksscore + stikprøve Bagatelgrænse, dvs. sund fornuft Differentierende bødestørrelse. 1-9 ansat nuværende bødestørrelse, med intervaller op til 100 ansatte der fordobles. Mere dialog med virksomhederne. TUR’s truckkonference 11

12 Bigbags Må bigbags løftes i stropperne med gaffeltruck?
Bigbags er et teknisk hjælpemiddel, der ikke er omfattet maskindirektivet. Bigbags skal anvendes iht. fabrikantens anvisninger. Stropperne må ikke udsættes for skarpe kanter. TUR’s truckkonference 11

13 Bigbags Eks. på leverandøroplysninger fra Gleco
Skal løftes symmetrisk i alle stropperne. Lodret eller maks. hældningsvinkel på 45º. Kan løftes i krankrog eller lignende der ikke har skarpe kanter. TUR’s truckkonference 11

14 Bigbags Det er Arbejdstilsynets vurdering at det er muligt at udfører et sikkerhedsmæssigt forsvarligt løft af Bigbag vha. gaflerne på en gaffeltruck, op til 1m. Med særlig fokus på bl.a.: Risiko for klemningsfare ved anhugning Risiko for afhægtning Belastning på stropperne TUR’s truckkonference 11

15 Bigbags Men det helt rigtige er en krankrog eller et løfteåg
TUR’s truckkonference 11

16 Truck med kranarm Kranarm er jf. bekt. 612 (MD) udskifteligt udstyr der skal CE-mærkes. Ved brug af kranarm skal der udarbejdes særskilt beregning af den maksimale arbejdsbelastning for kombinationen af kranarm og truck. Selvstændig bevægelig kranarm kræver krancertifikat. TUR’s truckkonference 11

17 Samløft med truck (kranarm)
Principielt er det OK. Skærpet krav herunder sagkyndig der leder og koordinere løftet. Beregning af vægtfordeling. Belastning af kran må ikke overstige 75 % af kranens størst tilladelige belastning ved det aktuelle udlæg. Lastfordeling på hver enkelt løft skal kontrolleres vha. dynamometer, eller lignende. Kontrollen skal udføres under hele løftet. Altid krav om krancertifikat uanset kranarms indretning. TUR’s truckkonference 11


Download ppt "TUR’s truckkonference 2011 Indlæg fra Arbejdstilsynet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google