Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Søren Sandfeld Jakobsen 20091 IT-retlige nyheder marts – oktober 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Søren Sandfeld Jakobsen 20091 IT-retlige nyheder marts – oktober 2009."— Præsentationens transcript:

1 Søren Sandfeld Jakobsen 20091 IT-retlige nyheder marts – oktober 2009

2 2 Lovgivning •Ændring af forbrugeraftaleloven •Generel regel om længste bindingsperiode (5 mdr.) og længste opsigelsesvarsel (1 md. til udgangen af en måned) i løbende forbrugeraftaler •Ny lov om betalingstjenester •Omfatter også de betalingsmidler, der var reguleret i betalingsmiddelloven (som nu er ophævet) •Tilladelses- eller anmeldelsessystem •Finanstilsynet/FO •Hæftelses- og ansvarsregler opretholdes •Charge back lovfæstes •Ny, moderniseret frekvenslov

3 Vejledning om whistleblower-systemer •Systemer, som virksomheder udformer mhp. ansattes indberetning af mistanke om kollegaers ulovlige handlinger •Datatilsynets vejledning af 27/7-09 •Anmeldelsespligt og -blanket •Koncerner: hvem er dataansvarlig? •Kun væsentlige forhold må omfattes •Beskrivelse af systemet – hvilke oplysninger? om hvem? hvorfor? •Videregivelse/overførsel til tredjeland? •Sikkerhed 3

4 4 Praksis •Infopac-sagen (EFD C-5/08) •Resumé af udvalgte artikler i dagblade mv. på baggrund af søgeord valgt af kunderne •Fysiske publikationer indscannes og omdannes til datafil •Søgeordet + 5 foregående og efterfølgende ord gemmes i fil (der slettes efter endt brug) samt printes •På baggrund heraf udarbejdes referatet •EFD: Indscanning og print af de 11 ord = eks.fremstilling. Ej omfattet af undtagelsen vedr. flygtige/midlertidige kopier

5 Praksis •AidOnline-sagen •Download af program, som erstatter bannerreklamer på internetsider med bannerreklamer fra annoncører, som AidOnline har indgået aftale med •Fogedretten: •Snyltning på internetsidernes salg af bannerannoncer samt forringelse af deres annoncesalg  i strid med MFL § 1 •Internetsiderne som helhed (inkl. annoncer) beskyttet efter OHL (samleværker efter § 5) •  Ændring af annoncerne i strid med OHL •Selve blokeringsfunktionen dog ikke ulovlig 5

6 Praksis •Internetauktioner (QXL/FO) 6

7 Praksis •Poker-dommen 7

8 Praksis •Nyhedsavisen 8

9 Praksis •Svenske Pirate Bay-sag •Torrent-filer, dvs. små datafiler med oplysning om, hvor man kan finde et givet indhold hos andre brugere 9

10 Praksis •Gen.advokatens forslag til afgørelse i keyword-sagen 10

11 11 Litteratur •Henrik Udsen: De informationsretlige grundsætninger (disputats, DJØF 2009) •Søren Sandfeld Jakobsen: Formidleransvaret ifm. sociale tjenester på internettet, U2009B.291 •Langenius/Johnsson: Dom i Pirate Bay-målet, Lov&Data 2009, s. 34-35 •Peter Blume/Janne Herrmann: Registrering af personoplysninger, Juristen nr. 3, 2009


Download ppt "Søren Sandfeld Jakobsen 20091 IT-retlige nyheder marts – oktober 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google