Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af udviklingstiltag.  ”Formålet med udviklingsrådet er at skabe et nært samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommunen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af udviklingstiltag.  ”Formålet med udviklingsrådet er at skabe et nært samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommunen."— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af udviklingstiltag

2  ”Formålet med udviklingsrådet er at skabe et nært samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommunen i Fredericia.  Udviklingsrådet skal medvirke til at sikre at erhvervslivet og uddannelsessteder aktivt indgår i samarbejde om udmøntning af erhvervspolitikken gennem projekter, sparring, idéudvikling og rådgivning”

3 Arbejdsopgaver  Udmønte erhvervspolitikken  Drøfte og iværksætte initiativer  Rådgive byrådet  Medvirke til overordnet koordinering  Sikre at erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner indgår aktivt  Vurdere de opnåede resultater  Rådgiver byrådet i revisionen af erhvervspolitikken

4  Den 20.06.2008 afholdt Fredericia Erhvervsforening Erhvervskonference for foreningens medlemmer. Der var mere end 50 tilmeldte til konferencen, og der var bred enighed om, at det var et godt og udbytterigt arrangement.

5  CBC Din lokale IT-partner A.m.b.a.  Dueholm Vognmandsforetning 1998 ApS  P.L. Jessen & Søn ApS  Papir Kompagniet Ole Holst  Videnpark Trekantområdet  A/S Star Pipe  AGA A/S  Fredericia Skibsværft A/S  Norenergi  Rahbekfisk A/S  Strategirummet  Tholstrup Cheese A/S

6  Arkitektfirmaet Lauridsen og Lundehøj A/S  Compass Arkitekter A/S  DanBolig  Domisil ApS  Moe & Brødsgaard A/S  Danske Bank  EUC Lillebælt  Fredericia Maskinmesterskole  International Business College  IVS ApS 2002  JK-Proces

7  Color Camp Trelde Næs  Fredericia Messecenter  Fredericia Teater  Hejse Kro  Krybily  Trinity Hotel og Konferencecenter A/S  JKS A/S  Jobcenter Fredericia  Nordea A/S  Trolle Advokatfirma

8  Danket A/S  Danline Innovation A/S  Fredericia Sølv ApS  Jakob Inox Line ApS  Leads Production

9  Workshops og plenum fremlæggelse:  Produktion og procesindustri  Ejendomme (bygge & anlæg, formidling, arkitekter)  Handel (logistik, lager, distribution)  Design og branding (produkter – PR mv.)  Forretningsservice (finansiering, uddannelse, rekruttering)  Oplevelser (turisme, messer, restauration, underholdning)

10 1. Reetablering af formaliseret samarbejde mellem erhvervsliv og kommune 2. Bedre logistik i havnen og i byen 3. Den hemmelige by. Fredericias identitet. Erhvervslivets og borgernes selvforståelse. Formidling indadtil og udadtil. 4. Efter- og videreuddannelse energi-miljø – evt. privat regi 5. Kulturambassadører – del af ambassadør/gode historie indsatsen 6. Udviklingspark og Industrielt Design Cluster 7. Fredericia C – erhvervslivets medspil på Byen for alle. (del af reetablering af det tillidsfulde forhold mellem erhvervsliv og kommune og investorer) 8. Arbejde og bo i Fredericia = Team Fredericia 9. Turismepolitik for Fredericia 10. Masterplan for Madsby-parken 11. Nyt kulturhus (f.eks. ved havnefronten) 12. Håndværker-/videnscenter 13. Udvikling af nyt, grønt boligområde – Snoghøj-Skærbæk

11  Efter aftale med Borgmester Uffe Steiner har vi indledt en møderække med Fredericia Erhvervsudvikling – for at konkretisere, strukturere og videreføre projekterne.  Vi har afholdt 2 møder. På det første møde afklarede vi snitflader og forventninger til samarbejdet. På det andet møde i oktober har vi organiseret det videre forløb.  Møderne er både effektive og konstruktive.

12  FEU sætter FE’s forslag til erhvervspolitiske initiativer på dagsordnen til næste møde i Udvikling7000.  FEU udarbejder stikord til samarbejdsaftale med henblik på intern drøftelse i FE.  Indgåelse af endelig aftale afventer igangsætning af projekter der kan lægges til grund for aftalen formentlig med ikrafttræden medio 2009.

13  FEU sætter samarbejde med FE på dagsordnen til et kommende bestyrelsesmøde i TTC.  Der etableres en fælles initiativgruppe, der dækker forskellige transportformer i byen med henblik på dannelse af en fælles transportklub. FE er tovholder med bistand fra FEU.  Der afholdes et fællesmøde omkring transportpolitik i Fredericia.

14  Den hemmelige by. Fredericias identitet. Erhvervslivets og borgernes selvforståelse. Formidling indadtil og udadtil.  Kulturambassadører – del af ambassadør/gode historie indsatsen  Arbejde og bo i Fredericia = Team Fredericia  Turismepolitik for Fredericia  Masterplan for Madsby-parken under et Turisme og branding

15  Branding – her vil FE tage kontakt til en bredere gruppe interesseorganisationer og finder den snævre kreds, der kan komme med en nyfundering af brandingtiltag. Dette tages herefter op med den kommunale organisation  Der nedsættes arbejdsgruppe med henblik på udvikling af erhvervsturisme, herunder kulturambassadørordning. Deltagere. Hans Henrik Albrecthsen (FE), Joan Schøler (FE). Stephan Kristiansen FEU

16  Status på klyngeprojektet primo 2009, herunder nye udviklingsmuligheder, hvor bl.a. FE kan indgå.  Møde primo 2009 om initiativer på energiområdet og klarlægning af videre samarbejdsmuligheder hvori FE kan indgå. FEU indkalder.  Samarbejde om udvikling af Landcrosskonceptet, fælles FE og FEU.

17  FE kontakter Byrådet med henblik på opfølgende møde.  FEU tager kontakt til Shopping med henblik på koordinering.  FEU tager kontakt med den nye projektledelse med henblik på at blive inddraget i den kommende proces.  Der nedsættes arbejdsgruppe fra FEU og FE til at følge dette.

18  FE tager kontakt til håndværks-foreningen med henblik på nærmere afklaring af næste trin.  Centret skal ses i sammenhæng med nuværende og kommende tilbud, herunder Videnparken og det foreslåede designcenter.  Det anbefales at sammentænke håndværkscenter og designcenter som overbygning på Videnparken.  Organisation, finansiering og placering og drift skal beskrives.  FE tager kontakt til Landmark.  Projekt sammentænkes med håndværkscenter og processen i tilknytning hertil – se under håndværkscenter. Kent Hedemann organiserer FE’s medlemskreds  Der nedsættes en arbejdsgruppe til at afdække og organisere det videre udviklingsarbejde Kent Hedemann FE, Annie Brink-Koch FE og Troels Lemonius FEU.

19  FEU kan i samarbejde med FE sikre kontakt og møder med Teknik og miljø.  1. milepæl kan være et orienterende møde om kommuneplanen. FEU tager kontakt til Teknisk direktør med henblik på et orienterende møde om kommuneplan mv. Shopping inddrages.  2. milepæl erhvervsforeningens indlæg til kommuneplanen 2009  3. milepæl fastlæggelse af mødefora med teknik og miljø, evt. koordineret med andre orienteringsmøder med kommunen

20  Reetablering af formaliseret samarbejde mellem erhvervsliv og kommune  Bedre logistik i havnen og i byen  Den hemmelige by. Fredericias identitet. Erhvervslivets og borgernes selvforståelse. Formidling indadtil og udadtil.  Efter- og videreuddannelse energi-miljø – evt. privat regi  Kulturambassadører – del af ambassadør/gode historie indsatsen  Udviklingspark og Industrielt Design Cluster  Fredericia C – erhvervslivets medspil på Byen for alle. (del af retablering af det tillidsfulde forhold mellem erhvervsliv og kommune og investorer)  Arbejde og bo i Fredericia = Team Fredericia  Turismepolitik for Fredericia  Masterplan for Madsby-parken  Nyt kulturhus (fx ved havnefronten)  Håndværker-/videnscenter  Udvikling af nyt, grønt boligområde – Snoghøj-Skærbæk


Download ppt "Præsentation af udviklingstiltag.  ”Formålet med udviklingsrådet er at skabe et nært samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommunen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google