Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orientering fra Miljøafdelingen •Fælles udbud af analyser •Gebyropkrævning 2008 •Indsatsplaner •Vandværkstilsyn •Coliforme bakterier •Takstblade og regulativer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orientering fra Miljøafdelingen •Fælles udbud af analyser •Gebyropkrævning 2008 •Indsatsplaner •Vandværkstilsyn •Coliforme bakterier •Takstblade og regulativer."— Præsentationens transcript:

1 Orientering fra Miljøafdelingen •Fælles udbud af analyser •Gebyropkrævning 2008 •Indsatsplaner •Vandværkstilsyn •Coliforme bakterier •Takstblade og regulativer

2 Statens kortlægning

3

4 INDSATSPLANER I SØNDERBORG KOMMUNE VANDRÅDETS REPRÆSENTANTSKABSMØDE ULKEBØL FORSAMLINGSHUS 24. APRIL 2008

5 Hvad er en indsatsplan? •Kommunen skal lave en indsatsplan i kortlagte indsatsområder for grundvandet (vandforsyningslovens § 13 + lov om miljømål) •Et samarbejde mellem Kommunen og vandværkerne om beskyttelse af drikkevandet •Samarbejdet er nedskrevet som en indsatsplan – selve planen og en mere ”teknisk” baggrundsrapport •Enighed om den nødvendige indsats •Hvem gør hvad og hvornår? •En indsatsplan er dynamisk •Ting tager tid •Efterfølgende selvkørende lokalt <= drukner i møder •Fokus og langsigtet beskyttelse

6 Mulige aktiviteter •Aftaler med lodsejere •Kampagner •Lokalplaner og andre planer •Skovrejsning •Godkendelser og tilsyn med landbrug/virksomheder •Oprensning af forurenede grunde •Sløjfning af gamle boringer •Renovering af vandværksboringer •Pumpestrategi •Overvågning •Grundvandsreserver •Økonomi •Opfølgning/revision

7 Projektgruppe MedlemmerOpgaver 2 fra kommunenInteressentanalyse 2 fra vandværketUdpege medlemmer til styregruppen Afholde styregruppemøder Udarbejde udkast til indsatsplan Hvordan gør vi det? Styregruppe MedlemmerOpgaver Projektgruppe Drøfte indhold og aktiviteter Interessenter* *Interessenter: afhænger af lokale forhold eks. Vandråd, lokale lodsejere, DN, Grundejerforening, Landboforening

8 Indsatsplan for Mjang Dam og Augustenborg Vandværker Resultater af statens kortlægning af vandressourcens sårbarhed Grundvandskemi i Mjang Dam-området

9 Eksempler fra statens kortlægning

10 Vandværkstilsyn •Vi har ført tilsyn med 17 vandværker i 2007 •Vi har udstedet kontrolprogrammer til alle vandværkerne over 3000 m 3 •Tilsynet med drikkevandet viser, at der er problemer med Coliforme bakterier, kim, og ammonium/nitrit •Kilden til coliforme bakterier ligger ofte i rentvandsbeholderen •Behov for nødforsyning som f.eks. ringforbindelse

11 Coliforme bakterier Møde med Embedslægen den 21. juni 2007 •Ny vejledning på vej (kogepåbud > 20 coliforme) •Kommunen skal reagere på 1-2 coli, f.eks. nye prøver •Coli er ikke sundhedsskadelige, men indikator for f.eks. virus •Særligt følsomme forbrugere (sygehuse, plejehjem, inst.) og fødevarefremstillere (eks. bager, slagter, pizza) NB Fødevareregion Syd •Kommunen bør ikke spare på nødforbindelser i Vandforsyningsplan •Forholdsregler ved prøvetagning

12 Forholdsregler ved prøvetagning •Aftapningssteder •Kun vandprøver fra egnede koldvandhaner, gerne i rustfrit stål, der ikke giver afsmitning af metaller. •Vandværket kan selv udarbejde en plan over egnede ejendomme og aftapningssteder, som f.eks. virksomheder og institutioner. •Vandværket kan selv – efter aftale med forbrugere – anvende eller opsætte egnede haner på ledningsnettet. Dvs. ved indgang ejendom eller tæt ved vandmåler. •Udtagning •Vandet skal løbe så længe at stikledning er udskyllet + 5 min. •Vandhanen skal steriliseres omhyggeligt med gasflamme før prøveudtagning •Vandprøver fra et blandingsbatteri med både varmt og koldt vand bør ikke anvendes •Aldrig prøver direkte fra drikkevandstanken – opsæt egnet vandhane på afgangsrør •Hygiejne •Prøveudtager skal vaske hænder inden udtagning af prøver •Vandstrålen skal ramme midt i den sterile flaske – proppen må ikke lægges på gulv m.v. •Alle flasker skal tilproppes straks og opbevares forsvarlig mht. temperatur og transport. •Vær – så vidt mulig – selv til stede under prøveudtagningen


Download ppt "Orientering fra Miljøafdelingen •Fælles udbud af analyser •Gebyropkrævning 2008 •Indsatsplaner •Vandværkstilsyn •Coliforme bakterier •Takstblade og regulativer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google