Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser"— Præsentationens transcript:

1 De grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning De grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser

2 Social & SundhedsSkolen, Herning
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik - indgangen til en erhvervsuddannelse, Social- og sundhedsuddannelsen, Pædagogisk assistentuddannelse, Hospitalsteknisk assistent eller Tandklinikassistent Grundforløb: Et grundforløb giver dig kendskab til arbejdet med ældre og med børn og unge. Formålet med et 20 eller 40 ugers Grundforløb er det samme: afklaring af uddannelsesønsker og forberedelse til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse. Grundforløbet afsluttes med projektarbejde og afsluttende prøve. Du kan bruge forløbet til at finde ud af, om en uddannelse på social- og sundhedsområdet er noget for dig. Grundforløbets varighed: Et grundforløb varer som regel 20 eller 40 uger. Når du starter på Grundforløbet på Social & SundhedsSkolen, Herning, er de første 2 uger tilrettelagt som et kompetenceafklarende forløb.  Grundforløbspakker: Social- og sundhedsskolerne tilbyder ”grundforløbspakker”, som tager højde for den enkeltes behov. • ordinært grundforløb  • grundforløb med udvidet vejledning • grundforløb med opkvalificering - for voksne  • grundforløb med opkvalificering særligt for flygtninge og indvandrere  • grundforløb med studiekompetence  Hvis du vil vide mere om de enkelte pakker, kan du kontakte skolen.   Fagene: Uanset hvilken grundforløbspakke, du skal følge, bliver du undervist i: • sundhedsfag • naturfag • pædagogik og psykologi • dansk • samfundsfag • informationsteknologi • førstehjælp • aktivitetsfag • engelsk Optagelse: For at få en plads på grundforløbet, skal du have afsluttet 9 års skolegang eller have tilsvarende forudsætninger. Start på grundforløb:   August og Januar

3 Social- og sundhedsuddannelse: Trin 1 - Social- og sundhedshjælper
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning Social- og sundhedsuddannelse: Trin 1 - Social- og sundhedshjælper - En erhvervsuddannelse Arbejdsområde: Som social- og sundhedshjælper arbejder du i den kommunale eller private ældrepleje. Du kommer ud i borgernes private hjem. Arbejdet består i at få dagliglivet til at fungere for den enkelte og kan bestå i at yde praktisk hjælp, f.eks. rengøring og hjælpe borgeren med den personlige pleje samt at yde omsorg og sætte aktiviteter i gang. Uddannelsens varighed: Det tager normalt 14 måneder at blive social- og sundhedshjælper. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Du skal forvente at bruge cirka 37 timer om ugen på uddannelsen. Fagene: Skoletiden er opdelt i fire fagområder. Områdefag, valgfri specialefag og valgfag er fag, man specifikt har brug for på social- og sundhedsområdet. Grundfag er almene skolefag. Hvis du har taget eksamen i et grundfag på det niveau, der kræves på uddannelsen, kan du fritages for bedømmelse i faget. Områdefag: • sundhedsfag • social- og samfundsfag • pædagogik med psykologi • aktivitets og praktiske fag • Valgfri specialefag og valgfag Grundfag: • dansk D-niveau • engelsk E-niveau • naturfag E-niveau Praktik: Du kommer i praktik i ældreplejen, i hjemmeplejen eller på et plejehjem. Dine arbejdstider svarer til uddannede social- og sundhedshjælpere. Det vil sige, at du nogle gange skal på arbejde om aftenen, om natten, i weekender og på helligdage. Fortsætter..

4 Social- og sundhedsuddannelse: Trin 1 - Social- og sundhedshjælper
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning Social- og sundhedsuddannelse: Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Fortsættelse.. Optagelse: Du kan søge direkte ind på uddannelsen til social- og sundhedshjælper (trin 1), hvis du har: • gennemført grundforløbet i indgangen Sundhed, Omsorg og Pædagogik tilfredsstillende eller • har mindst ét års anden skolegang efter 9 års skolegang og/eller • mindst ét års erhvervserfaring efter 9 års skolegang eller tilsvarende kvalifikationer evt. erhvervet i udlandet To-kulturelle ansøgere uden afgangsbevis fra dansk folkeskole eller tilsvarende, skal opfylde ét af disse krav • bestået prøve i Dansk 3 • bestået prøve i Dansk 2, suppleret med seks måneders relevant erhvervserfaring. Kommuneoptag: Du kan på forhånd indgå aftale om elev-ansættelse med en kommune. Har du en sådan aftale, vedlægges denne din ansøgning, som sendes til skolen. Start på uddannelsen: (skolestart) Januar, marts, maj, juli, september og november (praktikstart): Januar og september (GVU-hold): Januar og august

5 Social- og sundhedsuddannelse: Trin 2 - Social- og sundhedsassistent
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning Social- og sundhedsuddannelse: Trin 2 - Social- og sundhedsassistent En erhvervsuddannelse Arbejdsområde: Som social- og sundhedsassistent arbejder du inden for hele social – og sundhedssektoren f.eks. på sygehuse, i psykiatrien, på lokalcentre, i bofællesskaber og hjemmeplejen i kommunen eller det private område. Du vil skulle arbejde med syge, handicappede og ældre borgere. Arbejdet består blandt andet i omsorg, grundlæggende sygepleje og at sætte aktiviteter igang. Uddannelsens varighed: Uddannelsen varer normalt 20 måneder, og uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Du skal forvente at bruge cirka 37 timer om ugen på uddannelsen. Fagene: Skoletiden er opdelt i fire fagområder. Områdefag, valgfri specialefag og valgfag er fag, man specifikt har brug for på social- og sundhedsområdet. Grundfag er almene skolefag. Hvis du har taget eksamen i et grundfag på det niveau, der kræves på uddannelsen, kan du fritages for bedømmelse i faget. Områdefag: • sundheds- og sygepleje • medicinske fag • social- og samfundsfag • pædagogik med psykologi • kultur- og aktivitet • Valgfri specialefag og valgfag Grundfag: • dansk C niveau • engelsk D-niveau • naturfag C niveau Praktik: Du kommer i praktik på et sygehus, i psykiatrien, i hjemmeplejen, i et lokalcenter i kommunen eller i en handicapinstitution. Dine arbejdstider svarer til uddannede social- og sundhedsassistenter. Derfor skal du nogle gange på arbejde om aftenen, om natten, i weekender og på helligdage. Fortsætter..

6 Social- og sundhedsuddannelse: Trin 2 - Social- og sundhedsassistent
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning Social- og sundhedsuddannelse: Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Fortsættelse.. Optagelse: Du kan søge direkte ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent (trin 2), hvis du har: • gennemført social- og sundhedsuddannelsens trin 1 • mindst 14 måneders relevant uddannelse eller erhvervserfaring, eller en kombination af de to ting • tilsvarende kvalifikationer evt. erhvervet i udlandet Start på uddannelse: Marts, juli og november.

7 Social & SundhedsSkolen, Herning
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning Pædagogisk assistent En erhvervsuddannelse Arbejdsområde: Som Pædagogisk assistent arbejder du indenfor det pædagogiske område, f. eks. i daginstitution, dagpleje eller døgninstitutioner, samt med omsorgsrettet arbejde i forhold til både børn, unge og voksne med særlige behov. Arbejdet består i at igangsætte udviklende aktiviteter, f. eks. arbejde med børns leg og udvikling og i at yde omsorg. Uddannelsens varighed: Uddannelsen varer 2 år og 4 måneder. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Du skal forvente at bruge 37 timer om ugen på uddannelsen. Fagene: Skoletiden er opdelt i fire fagområder. Områdefag, valgfri specialefag og valgfag er fag, man specifikt har brug for på social- og sundhedsområdet. Grundfag er almene skolefag. Hvis du har taget eksamen i et grundfag på det niveau, der kræves på uddannelsen, kan du fritages for bedømmelse i faget. Områdefag: • pædagogik • kultur- og aktivitet • bevægelse og idræt • sundhedsfag • sprog, kommunikation og psykologi • Valgfri specialefag og valgfag: Grundfag: • dansk niveau C • engelsk niveau E • samfundsfag niveau C Praktik: Du kommer i praktik i dagtilbud for børn og/eller i institutioner for børn, unge eller voksne med særlige behov. Dine arbejdstider svarer til uddannede pædagogiske assistenter. Derfor skal du nogle gange på arbejde om aftenen, om natten, i weekender og på helligdage. Fortsætter..

8 Social & SundhedsSkolen, Herning
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning Pædagogisk assistent Fortsættelse.. Optagelse: Du kan søge direkte ind på Pædagogisk Assistentuddannelsen, hvis du har: • gennemført enten social- og sundhedsskolens grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik eller • mindst ét års anden skolegang efter 9. klasse og/eller mindst ét års erhvervserfaring efter 9. klasse • tilsvarende kvalifikationer erhvervet evt. i udlandet To-kulturelle ansøgere uden afgangsbevis fra dansk folkeskole eller tilsvarende, skal opfylde ét af disse krav: • bestået prøve i Dansk 3 • bestået prøve i Dansk 2, suppleret med seks måneders relevant erhvervserfaring Kommuneoptag: Du kan på forhånd indgå aftale om elev-ansættelse med en kommune. Har du en sådan aftale, vedlægges den din ansøgning, som sendes til skolen. Start på uddannelse: Januar og august

9 Social & SundhedsSkolen, Herning
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning

10 Efter social- og sundhedsassistentuddannelsen:
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning Efter social- og sundhedsassistentuddannelsen: Læs mere om de enkelte uddannelser på ug.dk: Tandplejer Farmakonom (trin 2)                      Pædagog    Socialrådgiver                            Sygeplejerske                              Ergoterapeut                             Jordemoder    Fysioterapeut Bioanalytiker                            Radiograf Beredskab – forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement

11 Efter social- og sundhedsassistentuddannelsen:
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning Efter social- og sundhedsassistentuddannelsen: Læs mere om de enkelte uddannelser på ug.dk: Tandplejer Farmakonom (trin 2)                      Pædagog    Socialrådgiver                            Sygeplejerske                              Ergoterapeut                             Jordemoder    Fysioterapeut Bioanalytiker                            Radiograf Beredskab – forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement

12 Social & SundhedsSkolen, Herning
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning Efter social- og sundheds- assistentuddannelsen eller pædagogiske assistentuddannelse : Akademiuddannelse i sundhedspraksis. (VVU)

13 Læs mere om uddannelserne og skolen på www.sosuherning.dk
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning Læs mere om uddannelserne og skolen på

14 Min vej v/ Maj-Britt Svostrup Ørneborg
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning Min vej v/ Maj-Britt Svostrup Ørneborg En fortælling fra den dag, hvor jeg stod og skulle vælge vej fra folkeskolen……… ……. til i dag, hvor jeg underviser på Social & SundhedsSkolen, Herning.

15 Min vej v/ Maj-Britt Svostrup Ørneborg
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning Min vej v/ Maj-Britt Svostrup Ørneborg 10. Klasse (1989) Folkeskolen EFG Handel og kontor (1990) Handelsskolen EFG servicefag (1991) Tekniskskole Klinikassistent- uddannelsen ( ) Tekniskskole Social og sundhedshjælper-uddannelsen ( ) Social & SundhedsSkolen, Herning Ergoterapeut uddannelsen ( ) Ergo- og fysioterapeutskolen, Holstebro Underviser (2007- ) Social & Sundheds-Skolen, Herning I gang med Diplom- uddannelse ( ) Uddannelser: Tandklinikassistent, Tandlægerne Kold, Herning elev (mesterlære) Social- og sundhedshjælper, Herning kommune elev Ergoterapeut, Ergo- og fysioterapeutskolen, Holstebro studerende Arbejde: 1994 Tandklinikassistent, Tandlæge Kold, Herning Tandklinikassistent, Tandlæge Faurskov, Herning Tandklinikassistent, Tandlæge Bohart, Hammerum Social- og sundhedshjælper, Toftebo, Herning kommune Ergoterapeut, Døgninstitutionen Guldsmeden, Herning Ergoterapeut, Støtteperson, Hammerum skole, Herning Aktivitetsmedarbejder med vejlederfunktion, Bytoften, Herning 2007- Ergoterapeut/underviser, Social & SundhedsSkolen, Herning I gang med diplom Vejledning og vejleder didaktik

16 Min vej v/ Maj-Britt Svostrup Ørneborg
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning 10. Klasse (1989) Folkeskolen EFG Handel og kontor (1990) Handelsskolen EFG servicefag (1991) Tekniskskole Klinikassistent- uddannelsen ( ) Tekniskskole Social og sundhedshjælper-uddannelsen ( ) Social & SundhedsSkolen, Herning Ergoterapeut uddannelsen ( ) Ergo- og fysioterapeutskolen, Holstebro Underviser (2007- ) Social & Sundheds-Skolen, Herning I gang med Diplom- uddannelse ( ) Min vej v/ Maj-Britt Svostrup Ørneborg Klinikassistentens arbejdsopgaver/kompetencer: Overblik, praktisk håndelag og samarbejde. Har en central rolle for patientens oplevelse af klinikkens atmosfære. Har en dobbelt rolle; Patienten har brug for en beroligende hånd Skal yde en effektiv assistance ved tandlæge stolen. Undervisning/pædagogisk arbejde med vejledning i mundhygiejne til børn og voksne. Selvstændige arbejdsopgaver: Afpudse Flourbehandling Røngtenbilleder Aftryk Provisorier ved krone/bro/implantat behandling

17 Min vej v/ Maj-Britt Svostrup Ørneborg
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning 10. Klasse (1989) Folkeskolen EFG Handel og kontor (1990) Handelsskolen EFG servicefag (1991) Tekniskskole Klinikassistent- uddannelsen ( ) Tekniskskole Social og sundhedshjælper-uddannelsen ( ) Social & SundhedsSkolen, Herning Ergoterapeut uddannelsen ( ) Ergo- og fysioterapeutskolen, Holstebro Underviser (2007- ) Social & Sundheds-Skolen, Herning I gang med Diplom- uddannelse ( ) Min vej v/ Maj-Britt Svostrup Ørneborg Social og sundhedshjælperens kompetencer: Kompetencemål for hovedforløbet - at eleverne kan: 1) kan udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med ansvaret som fag- og myndighedsperson, 2) i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende, 3) observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand, samt udføre elementære sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, 4) vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, 5) i et tværfagligt samarbejde arbejde støttende, vejledende og igangsættende i forhold til borgerens ønsker, dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes, 6) kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt have forståelse for at forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen, 7) formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, 8) alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, 9) anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde, 10) kan udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med ansvaret som fag- og myndighedsperson, 11) identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre, evaluere og udvikle grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, 12) arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme, herunder i forhold til institutionsinfektioner, 13) selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration samt observere virkningen af den igangsatte behandling med henblik på at yde en kvalificeret sundheds- og sygepleje, 14) ud fra en aktivitetsanalyse, alene og i samarbejde med kollegaer og borgere, planlægge, igangsætte, evaluere og udvikle sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper med sigte på borgerens rehabiliteringsproces, 15) indhente og formidle informationer om statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp til borgere, samt med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, vejlede borgerne i at anvende tilbuddene og 16) selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende, samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold bliver et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere.

18 Min vej v/ Maj-Britt Svostrup Ørneborg
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning 10. Klasse (1989) Folkeskolen EFG Handel og kontor (1990) Handelsskolen EFG servicefag (1991) Tekniskskole Klinikassistent- uddannelsen ( ) Tekniskskole Social og sundhedshjælper-uddannelsen ( ) Social & SundhedsSkolen, Herning Ergoterapeut uddannelsen ( ) Ergo- og fysioterapeutskolen, Holstebro Underviser (2007- ) Social & Sundheds-Skolen, Herning I gang med Diplom- uddannelse ( ) Min vej v/ Maj-Britt Svostrup Ørneborg Personlige kompetencer: Udviser initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kan se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. Kan yde omsorg for sig selv og for andre på en nærværende og professionel måde, Har forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis, Kan indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer, Har indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer, Har nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser Kan håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed, Har færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk samt kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer og Kan anvende evalueringsproces.

19 Min vej v/ Maj-Britt Svostrup Ørneborg
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning 10. Klasse (1989) Folkeskolen EFG Handel og kontor (1990) Handelsskolen EFG servicefag (1991) Tekniskskole Klinikassistent- uddannelsen ( ) Tekniskskole Social og sundhedshjælper-uddannelsen ( ) Social & SundhedsSkolen, Herning Ergoterapeut uddannelsen ( ) Ergo- og fysioterapeutskolen, Holstebro Underviser (2007- ) Social & Sundheds-Skolen, Herning I gang med Diplom- uddannelse ( ) Min vej v/ Maj-Britt Svostrup Ørneborg Ergoterapeutens arbejdsopgaver/kompetencer: Ergoterapeuten´s arbejde/ kompetencer. Arbejder med ergoterapeutiske teorier og metoder. Arbejder med at støtte brugeren i at få / opnå en velfungerende hverdag / arbejdsdag. Sundhedsfremme og forebyggelse. Meningsfulde aktiviteter Kendskab til: Naturvidenskabelige fag Samfundsvidenskabelige fag Sundhedsvidenskabelige fag Humanistiske fag.

20 Min vej v/ Maj-Britt Svostrup Ørneborg
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning 10. Klasse (1989) Folkeskolen EFG Handel og kontor (1990) Handelsskolen EFG servicefag (1991) Tekniskskole Klinikassistent- uddannelsen ( ) Tekniskskole Social og sundhedshjælper-uddannelsen ( ) Social & SundhedsSkolen, Herning Ergoterapeut uddannelsen ( ) Ergo- og fysioterapeutskolen, Holstebro Underviser (2007- ) Social & Sundheds-Skolen, Herning I gang med Diplom- uddannelse ( ) Min vej v/ Maj-Britt Svostrup Ørneborg Underviser på Social & SundhedsSkolen, Herning Skolens formål Social & SundhedsSkolen, Herning har til formål at uddanne og efteruddanne personale inden for det social og sundhedsmæssige samt pædagogiske område, efter gældende love og bekendtgørelser, samt sikre en uddannelseskvalitet, der tager højde for den fremtidige udvikling i samfundet. Skolens vision Social & SundhedsSkolen, Herning giver stof til eftertanke hver dag. - skaber lærerig hverdag for dem, der er med til at skabe hverdag for andre. Skolens idegrundlag Social & SundhedsSkolen, Herning er et uddannelsessted for mennesker, der vil arbejde med menneskers hverdagsliv. Hverdagen er grundlaget for hele vores tilværelse Den, der er aktiv, udvikler sig Den, der er i dialog, skaber viden At arbejde tæt på andre mennesker fordrer nærvær

21 Min vej v/ Maj-Britt Svostrup Ørneborg
Gullestrupvej • 7400 Herning • Tlf • Fax • • Social & SundhedsSkolen, Herning 10. Klasse (1989) Folkeskolen EFG Handel og kontor (1990) Handelsskolen EFG servicefag (1991) Tekniskskole Klinikassistent- uddannelsen ( ) Tekniskskole Social og sundhedshjælper-uddannelsen ( ) Social & SundhedsSkolen, Herning Ergoterapeut uddannelsen ( ) Ergo- og fysioterapeutskolen, Holstebro Underviser (2007- ) Social & Sundheds-Skolen, Herning I gang med Diplom- uddannelse ( ) Min vej v/ Maj-Britt Svostrup Ørneborg Fordele og faglige udfordringer ved at vælge den femte vej Samarbejde Selvstændighed / ansvar Omsorg Mangfoldigheden / mødet Mesterlæren Praktisk håndelag Empati Refleksion Fysiologi Økonomi – SU IT- kompetencer Selvstændig studerende Færdiguddannet som 30 årige Læseteknik/studieteknik


Download ppt "De grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google