Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er tegnediktat og skriftlig opmærksomhed ?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er tegnediktat og skriftlig opmærksomhed ?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er tegnediktat og skriftlig opmærksomhed ?
Et læreprogram til opmærksomhedsundervisning og udvikling af konkrete skriftlige færdigheder I specialskolen

2 Analysere ( Hvad ser jeg ?) Gengive: (strategi og motorisk evne)
Formål med tegnediktat: at træne elevernes rettede opmærksomhed & lære eleverne,selvstændigt, at: Analysere ( Hvad ser jeg ?) Benævne (sprog) Gengive: (strategi og motorisk evne) skriftlige udtryk.

3 Mona Brookes Opfandt tegnediktat der blev bygget op omkring modellæring og imitation Gennemførte en række forsøg i slutningen af 70.erne og starten af 80.erne. Formfamilierne, øveark og tegnedikat

4 Tegnediktat fra M

5 Tegnediktat 2010

6 aktionsforskning Samarbejde om at : Planlægge Afprøve Evaluere
Tilpasse

7 Rapport 2009-2010 Eleverne bliver bedre til ”rettet opmærksomhed”
Eleverne bliver bedre til at lægge strategier Eleverne bliver bedre til at tilegne sig viden

8 Erfaringer og spørgsmål delte sig i 2 hovedområder
De udviklingspsykologiske De som var relaterede til specifik metode

9 Udviklingspsykologiske observationer :
Opmærksomhed Motivation Koncentration/fordybelse og flow

10 Mogens Hansen tidl. professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet om opmærksomhedens pædagogik:
Hvis ikke vi tilrettelægger opmærksomhedsarbejde der skæver grundigt til det opmærksomhedsarbejde som spædbørneforældre gør med deres børn,(fælles tredje) så risikerer vi, livslangt, at fastholde børn med begrænsede kognitive funktioner og de svageste udspil overfor deres omgivelser, i rollen som ikke opsøgende. Børn med udviklingsproblemer har 4 problemområder: sproget,følelserne,opmærksomhed og kammerater. De er urytmiske, ukoordinerede og klodsede, de støder dagligt mod kanter og hjørner både fysisk, følelsesmæssigt og socialt. M.a.o De mangler: selvsynkronisering (balanceret afvikling af bevægelser, perception og følelser) Interaktionssynkronisering:ubesværet kommunikation og leg med andre børn og voksne.

11 De ikke-opsøgende har oftest bedre kognitive potentialer for udvikling, end deres mangelfulde opmærksomhedsfunktioner skilter med Børn på specialskoler og specialinstitutioner tilhører gruppen af ikke-opsøgende

12 Mogens Hansen fortsat…
For at eleverne på sigt får udviklet den viljestyrede opmærksomhed, kræves evne til : koncentration eller fokusering vedholdenhed evnen til at udelukke forstyrrelser. ”Det kan være overraskende, at både psykologer, pædagoger og lærere kun lægger mærke til opmærksomhedsfunktionens fremtræden, når funktionen er fraværende eller mangelfuld. Formentlig skyldes det, at såvel professionelle som de fleste lægfolk ikke har forstået, at opmærksomhed er en færdighed, der skal læres.”

13 Opmærksomhedstræning baner vejen for faglige færdigheder og relationskompetencer

14 Vores erfaringer med opmærksomhedstræning
Elever, der endnu ikke er rettet opmærksomme, skal have hjælp til alt hvad undervisningsopgaven går ud på, nogen gange ned i mindste detalje. Hvem, hvad, hvor, hvordan, hvorlænge, hvorfor... Vi erfarede at eleverne udviklede sig fagligt efterhånden som de blev rettet opmærksomme

15 Opmærksomhed på instrukser Opmærksomhed gennem hele processen
(Lav) 1 (Middel) 2 (Høj) 3 Opmærksomhed på instrukser i hver del af processen Fokus (komme i gang ved hver instruks) Behov for individuel instruks i hvordan fokus samles.(lægge blyanten, tie stille, se op o. lign.) hjælp til at fastholde fokus på opgaven Skal have én individuel ekstra instruks (f.eks. nævne elevens navn) Reagerer på fælles start instruks: ”Er I klar”? Koncentration (blive ved delopgaven til den er færdig) Ubevidst eller ikke rettet opmærksomhed, så instruks skal gentages individuelt. (ofte mange gange ved bordet).afledes af støj og glemmer derefter hvad opgaven gik ud på. Skal have instruksen gentaget individuelt. Modtager instruks og fortsætter til detaljer er gengivet, også med forstyrrelser i rummet. Hvis eleven afledes vender hun selvstændigt tilbage til opgaven og gør den færdig. Opmærksomhed gennem hele processen Opmærksomhed (blive ved med at arbejde gennem hele opgaven) Mister energien undervejs i processen og må tilbydes anden aktivitet. Skal jævnligt have ekstra hjælp til at samle fokus og koncentration. Bevidst eller rettet opmærksomhed gennem hele processen.

16 Typiske elevudviklinger over 1 år

17 Motivation Adfærdspsykologisk tilgang (Skinner): belønning, forstærkning Behov for anerkendelse og respekt: Maslow Sociokulturel tilgang:( Vygotsky) begreber konstrueres i et socialt og kulturelt miljø, hovedvægt på det sociale samspil, være et fuldgyldigt medlem af gruppen, lære at se værdien af at lære, Kognitiv tilgang( Covington og Beary): Attributionsteori (oplevelsen af årsagerne til egne og andres handlinger, sejre og nederlag, får afgørende betydning på fremtidig motivation og præstation. Indlært hjælpeløshed Social kognitiv (Bandura): Autentiske mestringsoplevelser. Modellæring, imitationslæring eller observationslæring. Kontinuerligt lære at mestre sværere og sværere opgaver.

18 Koncentration/fordybelse og flow
Eleverne arbejdede koncentreret i op til 45 minutter af gangen, senere også i andre fag resten af dagen Vi oplevede elever der var fuldstændig stille og opslugte af og fokuserede på, deres arbejde

19 Mihaly Csikszentmihalyi om flow
”Flow er ensbetydende med positive situationer, hvor man er så engageret, at tidsfornemmelsen forsvinder, og al opmærksomhed bliver samlet i en bestemt aktivitet” ”psykologien bag den lykkefølelse der kan opstå ved engagement i selvkontrollerede og relativt afgrænsede aktiviteter med klart mål, hvor indhold nøje svarer til ens færdighedsniveau” ”Flow er således både et fænomen og en tilstand, der betegnes som afgørende for vores velvære, udvikling, læring, motivation og trivsel”

20 Observationer relateret til metode:
Rammer Gruppeundervisning Systematik Langsom progression /vedholdenhed Udgangspunkt i nærmeste udviklingszone Niveauinddeling stilladsering

21 Have ambitioner på barnets vegne til det selv kan formulere dem
Gøre sig klart om man tror på at alle kan udvikle sig kognitivt, emotionelt, motivationelt og socialt og at det derfor er metoden og ikke barnet der er noget i vejen med, hvis udviklingen ikke sker. Have ambitioner på barnets vegne til det selv kan formulere dem Her er vi specielt optagede af Tønnesvangs begreb om kvalificeret selvbestemmelse

22 Rammer Skema Struktur Bordopstilling gruppeundervisning regler

23 Systematik og vedholdenhed
Fast indhold Kendt metode Specialskoleelever der endnu ikke har rettet opmærksomhed, har svært ved at lagre i hukommelsen og progressionen er derfor,meget langsom. Vedholdenhed og tålmodighed til at gennemføre alle de gentagelser der er skal til, er nødvendige lærerdyder hér

24 Den nærmeste udviklingszone
Afstanden mellem elevens aktuelle udviklingstrin for problemløsning og dets potentielle udviklingstrin for problemløsning under støtte fra den voksne er nærmeste udviklingszone. Den nemmere udgave: ”det jeg kan i dag med støtte, kan jeg selv imorgen” Undervisningen bør indeholde opgaver som eleven mestrer, opgaver de næsten mestrer og opgaver der endu er lang tid til de mestrer

25 Niveauinddeling Synliggøre elevens niveau, hvor langt tilbage i udvikling det end ligger Sørge for at eleven sidder som fuldgyldigt og aktivt medlem af en gruppe i undervisningen (børn lærer i sociale fællesskaber)

26 Stilladseret undervisning/scaffolding
Bruge kendskabet til elevens kognitive, emotionelle motivationelle og sociale status til at opbygge et støttende ”stillads” med udgangspunkt i elevens nærmeste udviklingzone. Sætte meget konkrete og afgrænsede kompetencer som mål og så bygge ovenpå, checke og overlevere til barnet efterhånden som det kan. Altid vise eleven hvordan en opgave løses så eleven får en strategi for hvordan det gøres.

27 Stilladseret undervisning/scaffolding
Målet er at den lærende går fra andre-regulerede problemløsningsstrategier til at udvikle selvregulerede handle strategier i forhold til en given problemstilling Metoden indebærer at læreren erkender det dialektiske forhold til eleven og justerer sin undervisning efter elevens udvikling. .

28 Metoden Metoden ligger i dag bag tilrettelæggelsen af undervisningen i alle fag, i M1 teamet, på Byhaveskolen.


Download ppt "Hvad er tegnediktat og skriftlig opmærksomhed ?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google