Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Infektionshygiejniske foranstaltninger ved patienter med diaré

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Infektionshygiejniske foranstaltninger ved patienter med diaré"— Præsentationens transcript:

1 Infektionshygiejniske foranstaltninger ved patienter med diaré
Infektionshygiejnisk afsnit Klinisk Mikrobiologisk afdeling Skejby

2 Dagsorden Smitteveje ved diaré Håndhygiejne og diaré
Værnemidler og diaré Rengøring og diaré Isolationsforanstaltninger ved diaré Specielle forholdsregler ved diaré Norovirus Clostridium difficile 027 (CD027) Brian Kristensen, 16. juni 2009

3 Diaré og smitte på hospitaler
Smitte af mikroorganismer i relation til diaré er kontaktsmitte Smittevejen er fæko-oral De vigtigste forholdsregler imod smitteoverførsel af mikroorganismer ved diaré er derfor baseret på de generelle forholdsregler Brian Kristensen, 16. juni 2009

4 Forhold der altid gælder ved alle patienter incl. dem der har diaré
Håndhygiejne Værnemidler hvis nødvendig handsker og overtrækskittel Rengøring og evt. desinfektion Brian Kristensen, 16. juni 2009

5 Komplicerende forhold m.h.t. smitte fra diaré-patienter
Der udskilles mange mikroorganismer via fæces Stor risiko for kontamination af miljøet visse sygdomsfremkaldende mikroorganismer (norovirus og Clostridium difficile) er modstandsdygtige overfor sædvanlige desinfektionsmidler eller har et særligt smittepotentiale Ovenstående udfordrer vores generelle forholdsregler og i visse situationer kan det være nødvendigt at supplere de generelle forholsregler med specielle –især i udbrudssituationer smittepotentiale: hypersporulerende, norovirus kan smitte via opkast/aerosolisering Brian Kristensen, 16. juni 2009

6 Forhold der skal tages stilling til ved diaré-patient
Udløsende årsag infektiøs diaré eller non-infektiøs diaré Nosokomiel diaré Antibiotika-associeret Ophobede tilfælde Valg af stue Brian Kristensen, 16. juni 2009

7 Diaré: årsager Infektiøs diaré Non-infektiøs diaré
foretag mikrobiologisk diagnostik Non-infektiøs diaré En række farmaka kan udløse diaré En række ikke-infektiøse sygdomme kan udløse diaré Brian Kristensen, 16. juni 2009

8 Nosokomiel diaré Diaré opstået under indlæggelse på sygehus eller i relation til medicinsk behandling farmakon: om muligt seponér behandling ophobning: fælles smittekilde (sjælden) eller spredning imellem patienter. Kontakt hygiejneorganisationen for udredning og yderligere tiltag Brian Kristensen, 16. juni 2009

9 Valg af stue: Enestue Optimalt: Enestue med mulighed for eget toilet
Pt. bør være på enestue såfremt diaréen er ukontrollabel patienten ikke kan kooperere Pt. skal være på enestue hvis der er en særlig smittefarlig mikroorganisme (CD027) kohorte: det må være et lægeligt skøn hvor sandsynligt det er! Brian Kristensen, 16. juni 2009

10 Valg af stue: kohorte-isolation
Kohorte-isolation kan anvendes såfremt det er sandsynligt at patienter har samme udløsende mikrobielle årsag. Brian Kristensen, 16. juni 2009

11 Valg af stue: Barriere-isolation
Alternativ til enestue Ved kontaktsmitte Anvendes aktuelt på børneafdelingen ved RSV-infektion og på hæmatologisk afdeling Brian Kristensen, 16. juni 2009

12 Rengøring Vand og sæbe Desinficerende rengøring
fjerner snavs og støv, men reducerer kun antallet af bakterier i mindre grad forekomsten af mikroorganismer er dog størst på gulvet og derfra er der kun minimal risiko for spredning Desinficerende rengøring her efterfølges vand og sæbe med brug af desinfektionsmidler som dræber mikroorganismer relevant ved særlige risiko for spredning eller særlige forhold ved mikroorganismen v+s: de tilbageblevne mikroorganismer inaktiveres i stor grad af det udtørring, af det ”almindelige” UV-lys i vores omgivelser fjernelse af snavs og støv bidrager også til en god effekt af ex. sprit, som ellers ville blive inaktiveret af proteiner Brian Kristensen, 16. juni 2009

13 Desinfektion Desinfektionsmidler Virkning af desinfektionsmidler
er kemiske stoffer som skal anvendes med omtanke: risiko for arbejdsmiljø, udledning i spildevand Virkning af desinfektionsmidler afhænger af midlets art og mikroorganismer midlets tilgængelighed og varighed af desinfektion om der er inaktiverende faktorer v+s: de tilbageblevne mikroorganismer inaktiveres i stor grad af det udtørring, af det ”almindelige” UV-lys i vores omgivelser fjernelse af snavs og støv bidrager også til en god effekt af ex. sprit, som ellers ville blive inaktiveret af proteiner Brian Kristensen, 16. juni 2009

14 Desinfektionsmidlers virkningsspektrum
Alkohol Chlor Persyre Bakteriesporer + (+) Mykobakterier Virus uden kappe (norovirus) Svampe Enterobakterier Stafylokokker o.lign v+s: de tilbageblevne mikroorganismer inaktiveres i stor grad af det udtørring, af det ”almindelige” UV-lys i vores omgivelser fjernelse af snavs og støv bidrager også til en god effekt af ex. sprit, som ellers ville blive inaktiveret af proteiner Brian Kristensen, 16. juni 2009

15 Nye desinfektionsmidler
Nye desinfektionsmidler vurderes af Centrale Afsnit for Infektionshygiejne, SSI Fiber-klude erfaring og viden mangler Desinfektions-robot med brintoverilte dokumenteret at der er effekt men der mangler viden om daglig brug v+s: de tilbageblevne mikroorganismer inaktiveres i stor grad af det udtørring, af det ”almindelige” UV-lys i vores omgivelser fjernelse af snavs og støv bidrager også til en god effekt af ex. sprit, som ellers ville blive inaktiveret af proteiner Brian Kristensen, 16. juni 2009

16 Almindelige forholdsregler ved patienter med diaré forårsaget af
Salmonellae Campylobacter Shigella Verotoksin-producerende E. coli Yersenia enterocolitica Clostridium difficile (non-027) Rotavirus m.fl. Brian Kristensen, 16. juni 2009

17 Særlige forholdsregler for patienter med diaré træder i kraft ved:
Norovirus Mistanke om eller verificeret Clostridium difficile pcr-ribotype 027 (CD027) Ophobning af diaré-tilfælde opstået på hospital Brian Kristensen, 16. juni 2009

18 Brian Kristensen, 16. juni 2009

19 Norovirus: særlige forholdsregler
Kohorte-isolation Håndvask efterfulgt af hånddesinfektion når stuen forlades Værnemidler: handsker, plastforklæde, evt maske Begræns undersøgelses-aktivitet hvis muligt Affald og snavsetøj: ingen særlige forholdsregler Isolation ophæves efter 48 timers symptomfrihed Virkon anvendes ved Daglig rengøring af kontaktpunkter Slutrengøring Brian Kristensen, 16. juni 2009

20 Clostridium difficile: Særlige forholdsregler??
Der er ikke særlig forholdsregler for diaré forårsaget af C. difficile med mindre Ophobning af tilfælde forårsaget af C. difficile Enkeltstående (eller flere) tilfælde af C. difficile 027 eller mistænkte tilfælde af CD027 (meldt ud fra mikrobiologisk afdeling) Brian Kristensen, 16. juni 2009

21 C. difficile: spredning til omgivelser
Sporer kan overleve i månedsvis i omgivelser Oftere kontamination af omgivelser i tilfælde af patienter med diaré end ved patienter som er asymptomatiske bærere Sæbe og vand kan reducere antallet af sporer Alkohol inaktiverer ikke sporer Kun klorholdige midler eller glutaraldehyd kan formodes at dræbe sporer Brian Kristensen, 16. juni 2009

22 C. difficile: spredning til omgivelser
Erfaring viser dog at næsten alle typer af C. difficile kan håndteres ved brug af de almindelige generelle forholdsregler Kræver dog god håndhygiejne-complicance og gode rengøringsrutiner Gerding et al, CID Vonberg EJCMID 2008 Brian Kristensen, 16. juni 2009

23 Nej, Hånddesinfektion disponerer ikke til øget forekomst af C
Nej, Hånddesinfektion disponerer ikke til øget forekomst af C. difficile Mangedobling af alkohol-baseret hånddesinfektion har ikke medført en øget forekomst af C. difficile infektioner I USA er vist at den aktuelle spredning af CD027 begyndte før en øgning af alkohol-baseret hånddesinfektion Kaier K et al, ICHE 2009; 30: Rupp ME et al, ICHE 2008;29: Vernaz N et al, JAC; 2008;62:601 1: medfører at jo større risiko for miljø-kontamination – og det er det i tilfælde med CD027 pgra sporer – jo større risiko for hænder 2: kan ikke finde eksakte ref!!: iche fra 1994 har vi den! og DN Gerding har sammenlignet med alHR med chlorhex! Boycel, ICHE 2006 Brian Kristensen, 16. juni 2009

24 CD027: spredning til omgivelser
CD027 producerer markant flere sporer end de fleste andre typer af C. difficile Patienter med CD027 bliver oftest meget syge af CD027. Symptomatiske tilfælde udskiller flere bakterier Kun klorholdige midler eller glutaraldehyd kan formodes at dræbe sporer CD027 kræver derfor specielle forholdsregler Brian Kristensen, 16. juni 2009

25 CD027: Infektionshygiejniske tiltag
Forhindre spredning Isolationsforanstaltninger Håndvask og -desinfektion Brug af værnemidler Rengøring og desinfektion Rationel antibiotika-terapi Generelt vedrørende brug af antibiotika Seponér udløsende årsag Brian Kristensen, 16. juni 2009

26 CD027 og mistænkt CD027: Isolationsforanstaltninger
Enestue med eget toilet Er der flere patienter med CD027, kan kohorte-isolation anvendes Isolationsforanstaltninger kan ophæves, når diaré har været ophørt i 48 timer Evt flytning af ptt fra kohorte: rengøring af seng etc som anført senere Brian Kristensen, 16. juni 2009

27 C. difficile 027: Håndhygiejne og værnemidler
Håndvask efterfulgt af hånddesinfektion Brug handsker Engangskittel med lange ærmer handsker DGerding 1990 AmJMed;88:137 Brian Kristensen, 16. juni 2009

28 CD027: Rengøring Daglig rengøring
Og brug af klorholdigt middel i forbindelse med desinfektion af kontaktpunkter Slutrengøring med klorholdigt middel Brian Kristensen, 16. juni 2009

29 CD027: Transport og andre afdelinger
Transport: rengjort seng, rent linned og tøj Andre afdelinger: Personalet anvender handsker og engangskittel med lange ærmer Udfører håndvask efterfulgt af hånddesinfektion Diaré i løbet af proceduren: Rengøring med desinfektion hvor klorholdige midler anvendes Ingen diaré i løbet af proceduren: Almindelig rengøring Brian Kristensen, 16. juni 2009

30 Oversigt over forholdsregler ved udvalgte årsager til diaré
Norovirus (inkl obs) C. difficile (enkeltstående) CD027 (og obs CD027) Hånddesinfektion Ja Håndvask Når stuen forlades Synlig forurening Handsker Overtrækskittel Plastforklæde Langærmet kittel Maske Ved risiko for sprøjt Stue/toilet Kohorte Almindelig Enestue+eget toilet Kohorte hvis flere tilfælde Rengøring -daglig Vand og sæbe Kontaktpunkt: Virkon Vand og sæbe Kontaktpunkt: Virkon Kontaktpunkt: Chlor -slut Virkon (inventar) Gulv: vand og sæbe Vand og sæbe samt Chlor virkon: virker mod sporer, men sandsynligvis mindst 5 minutters virkning (lab.forsøg som henstand!) men virkon har detergentia (dvs løsner snavs og bør reducere mængden af mikroorg. alt andet lige Brian Kristensen, 16. juni 2009


Download ppt "Infektionshygiejniske foranstaltninger ved patienter med diaré"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google