Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg ved Mette Christensen, VIKOM og

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg ved Mette Christensen, VIKOM og"— Præsentationens transcript:

1 Oplæg ved Mette Christensen, VIKOM og
Jane Troelsen, ergoterapeut og mor til Emily Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

2 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Hvad er Social Networks? Et udrednings- og planlægningsværktøj som kan støtte fagfolk i forbindelse med rådgivning omkring alternativ og supplerende kommunikation (AAC) Giver et øjebliksbillede via interview Indsamler viden på en række vigtige områder i forhold til at støtte mennesker i at bruge AAC Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

3 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Hvem kan bruge Social Networks? Fagfolk. som er beskæftiget med at vejlede om og undervise i AAC Fagfolk og pårørende, som anvender AAC i deres samvær med mennesker med funktionsnedsættelser Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

4 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Hvem bruges Social Networks sammen med? Mennesker, der som følge af funktionsnedsættelser har behov for AAC OG de mennesker de kommunikerer med i deres hverdag!!! Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

5 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Forståelse af kommunikation Fundamental betingelse for eksistens, udvikling og dannelse for ALLE mennesker Handler om sammen at skabe fælles mening! BEGGE parter påvirker kommunikationsprocessen ALLE kommunikationsmåder og hjælpemidler er gyldige (Filosofien om totalkommunikation) Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

6 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Hvordan bruges Social Networks (1)? Fagperson med viden om sprog, samspil, kommunikation og AAC forestår interviewet AAC-brugeren selv og/eller dennes nærmeste skal ALTID interviewes En professionel, som kender AAC-brugeren godt, fx pædagog, lærer, hjælper el. talepædagog, kan ligeledes interviewes Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

7 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Hvordan bruges Social Networks (2)? Interviewet gentages løbende, fx hvert ½ år Målet med indsamlingen af informationer er at kunne planlægge en indsats, som giver mening for den enkelte og dennes nærmeste Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

8 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Cirkler med kommunikationspartnere Livspartnere Gode venner Bekendte Professionelle Ukendte partnere Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

9 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Eksempel på udfyldte cirkler Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

10 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Hvorfor bruge Social Networks (1)? Giver ramme og struktur for indsamling af vigtige oplysninger fra forskellige mennesker Sætter AAC-brugeren og dennes nærmeste i centrum for planlægningen Anerkender at kommunikation foregår i relationer – vi kan og gør noget forskelligt med forskellige partnere Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

11 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Hvorfor bruge Social Networks (2)? Anerkender, at der er forskellige kommunikationsbehov i forhold til forskellige kommunikationspartnere og sammenhænge Præciserer hvor oplysninger kommer fra Anerkender forskellige perspektiver Sætter fokus på variationen af udtryksmåder Sætter fokus på, hvad der skal til for at opnå vellykket kommunikation i de forskellige cirkler Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

12 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Hvad er Social Networks IKKE? Ikke et testmateriale Ikke noget, der kan stå alene Giver ikke en færdig opskrift på, hvad man kan gøre for personen Ikke noget man kun skal gøre én gang Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

13 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Case Emily Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

14 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Social Networks interview med Emily Lidt om Emily Baggrunden for interviewet Om interviewet og opfølgningsmødet Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

15 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Vurdering af forudsætninger Svær funktionsnedsættelse ift. sprog, tale og motorik Synsnedsættelse (Refnæs), epilepsi Vedholdende og opmærksom Tryg, glad, robust, interesseret i mennesker Stærk til at udnytte den auditive sans og rum/retningssans Behov for tid, stimulering af vågenhed Vil gerne undersøge med munden Behov for at dele oplevelser med mor og far Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

16 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Hjælpemidler Big Mack og Step-by-step Oplevelsesbog Sort velcroplade Grafiske symboler Diktafon og mikrofon 0/1-kontakter mm. Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

17 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Cirkler med kommunikationspartnere Mange mennesker i Emilys liv! Primære partnere er mor og far og hjælperne Mor er den dygtigste kommunikationspartner og vigtigst i forhold til at lære andre at kommunikere med Emily Yndlingspartnere er tålmodige, åbne, engagerede, opmærksomme på små tegn og kreative – de må gerne være lidt skøre  Vigtigt at tilpasse sig til Emilys forudsætninger og vågenhed Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

18 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Udtryksmåder Primære udtryksmåde i alle 5 cirkler er mimik/ kropssprog og gestus (især øjengestus) Mimik/kropssprog: Fx le, sparke med benene, smaske/sutte for at vise tørst, sult, få noget i munden Gestus: Især bruges øjne og hovedretning Vokaliseringer: Kan udtrykke mange stemninger med stemmen. Bruges også i turtagning Simpelt kommunikationsudstyr: Big Mack med sange, lyde mm. Step-by-step med social scripts, fx ”gæt hvad jeg har med i dag” Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

19 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Repræsentationsmåder Konkreter: Fx legetøj, ble for ”bleskift”, ske for ”spise” Fotos: Bruges som samtaleemner Grafiske symboler: Piktogrammer, PCS Personlige tegn: Ja, nej, m.fl. Ord: Bruges af samspilspartnere og på kommunikationshjælpemidler Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

20 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Udvælgelsesteknikker Primært udpegning med øjne Lidt partnerstøttet auditiv scanning (PSAS) Strategier der støtter interaktion Sige ”Emily” for at rette opmærksomhed Tælle til 3 for at forberede Bruge forskellige hjælpeord og lyde Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

21 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Samtaleemner Nuværende: bl.a. historier, Butski, div. lege Ønskede: bl.a. bedre mulighed for at sige hvad hun gerne vil, fx lege med andre børn og div. aktiviteter Type af kommunikation: Gryende Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

22 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Ønsker og behov Generelt bedre mulighed for at tale om ting, der ikke er til stede. Udbygge kommunikationsformer, fx med talemaskine, flere symboler, bruge Step-by-step mere. Implementere disse redskaber til cirkel 2 Evt. at hjælpere kunne bruge PSAS Kommunikationspas el. lign. til mennesker, som ikke kender Emily så godt. Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

23 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Planlagte tiltag Prøve at bruge flere symboler, fx småbørnstilbuddet PSAS: Prøve at introducere i tilnærmet form derhjemme i bestemte situationer, evt. også med hjælpere samt prøve at bruge det i småbørnstilbuddet, fx ifm. valg af aktivitet eller i historielæsning Talemaskine: Undersøge muligheder for afprøvning og yderligere vejledning Være opmærksom på at nuancer i Emilys udtryk, fx lyde og bevægelser og lægge betydning ind og bekræfte Lave kommunikationspas og fortsat bruge social scripts Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

24 Hvad synes dem, der skal bruge det så?
Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

25 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Kommentarer fra Søs, Emilys talepædagog Giver nye vinkler på betragtningen af kommunikationsmuligheder hos børn med komplekse vanskeligheder (fx også autisme) Giver mulighed for et visualiseret billede, bl.a. antallet af kommunikationspartnere, kommunikationsevne/vanskelighed Giver mulighed for at afdække behov for yderligere el. anderledes kommunikationsudstyr Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

26 Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)
Kommentarer fra Søs (fortsat) Overskueligt og nemt at gå til God måde at samarbejde på mellem interviewer og primærperson I forhold til Emily gav det overblik over hendes mange nuancerede udtryksmåder. Dette kræver overblik fra primærpersonen. Begrænsninger i de skematisk opstillede svarmuligheder Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)

27 Spørgsmål / kommentarer???
Social Networks – Præsentation 21. marts 2006 (ISAAC DK)


Download ppt "Oplæg ved Mette Christensen, VIKOM og"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google