Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eksempel på energirenovering Langkærparken, Tilst 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eksempel på energirenovering Langkærparken, Tilst 2010"— Præsentationens transcript:

1 Eksempel på energirenovering Langkærparken, Tilst 2010

2 Esbensen A/S Kontorer i Århus, København, Sønderborg og Oslo
30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi- og miljøvenligt byggeri VVS- og ventilationsanlæg Elektriske installationer Indeklimaforhold Solenergianlæg Økologisk byggeri Køleanlæg, maskin- og procesinstallationer Fjernvarme- og naturgasinstallationer

3 Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam
Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi- og miljøvenligt byggeri VVS- og ventilationsanlæg Elektriske installationer Indeklimaforhold Solenergianlæg Økologisk byggeri Køleanlæg, maskin- og procesinstallationer Fjernvarme- og naturgasinstallationer PROGRAMMERING BRAND TERMISK INDEKLIMA KØLING DAGSLYS VENTILATION Integreret energi design (IED) er en notation for en proces som skal sørge for at skabe sammenhæng mellem form, funktion, arkitektur og energiforbrug.

4 Bæredygtighed fra enfamiliebolig til byplanlægning
Carlsberg-grunden CO2 neutral bydel i København Project Zero, bæredygtig masterplan, Sønderborg havn Dahl advokater Viborg- Lavenergi klasse 1 kontorbyggeri Bolig for livet – 0 kr i energiregning

5 ENERGY RENOVATION OF LANGKÆRPARKEN
Here is a picture witch gives a good impression of the buildings in Langkærparken ENERGY RENOVATION OF LANGKÆRPARKEN Amdi Schjødt Worm

6 Potentialet i offentlige / almene boliger i Danmark
40 % af det totale energiforbrug i Danmark kommer fra bygninger 20 % af alle boliger i Danmark er almene / offentlige boliger (i alt lejligheder) Stort potentiale for energibesparelser Since 40 % of the total energy consumptions comes from buildings, it is so important to do something about it. Buildings last for many, many years and it is therefore important to think in energy efficient solutions. 20 % of the total number of apartments are almene boliger (a total of ) and therefore a large part of the total energy consumption is due to existing buildings. That it is why it is important to focus on energy efficient renovations. The public housing sector has a great tradition to be up front with the development of the Danish building sector and high standards of apartmens.. Until now there has only been focused on standard building regulations instead of low energy buildings. We expect that this project will changed focus.

7 Langkærparkens historie
Bygget i 35 blokke 860 lejligheder i 3 etager Renoveret i 1990 Ingen tomme lejligheder AL2Bolig Energirenoveringen er en del af en samlet masterplan for området Projektet er ment som et testprojekt der skal danne erfaringer til renovering af den samlede masterplan Sydjyllandsplanen (16000 tilsvarende lejl. I DK) Langkærparken is part of a larger masterplan for several areas in Aarhus. The energy renovation project is part of this plan and will hopefully contribute to a higher quality of the neighbourhood and insure that its still attractive to live there in the further.

8 Plan for energirenoveringsprojektet
4 projekter udbydet = 4 forskellige energiklasser Alle 4 energiklasser prissættes af en hovedentreprenør AL2 Bolig vil vælge 1 af de 4 scenarier til udførsel. Ambitionen er energi klasse “0” Efter renoveringen vi der blive målt på såvel den renoverede bygning som en referencebygning. Evaluering og afrapportering er en del af det samlede projekt One block out of the 35 blocks will be energy renovated. The 35 blocks are orientated in 2 positions, with facades facing north/south or east/west. The selected block has facades facing east and west, in order to select a block with a more difficult orientation according to the sun. Renovation of other blocks in the future with a better orientation then has better opportunities according utilising solar energy.

9 Energi klasser Existing energy consumption
This graph shows the 4 cases of energy classes in the climate project plus the existing energy consumption (the green column) Case 4 is not yet a part of the BR08, but as the future political initiative is to reduce the energy consumptions in buildings and therefore straighten the regulations, one could expect that there soon will come a LEK 0. The plan is to change the BR in 2010 and continue doing so every 5th year and reduce the BR with 25 %. In that case the standard in 2020 will be LEK0. This project is completely unique sinces there has never before been a project like this with the 4 projecting situations. Existing energy consumption

10 Tilsvarende Co2-udledning
The CO2 emissions are calculated as corresponding values to the graph with energy classes, i.e. the expected energy consumption for the different energy classes. The CO2 emission from the existing building is 52 tons/year due to the energy consumption. If the building is renovated to LEK0, the energy consumption is reduced and therefore the CO2 is reduced. But there will also be energy production from solar heating and PV’s. Therefore the amount of displaced (fortrængt) CO2 will be 58 tons/year, why the graph shows a negative number. In the calculation CO2 emission from district heating has been compared with the CO2 emission from solar heating and PV’s. Existing building

11 Overordnet tidsplan for klimaprojektet
Activites/ quarter 1/09 2/09 3/09 4/09 1/10 2/10 3/10 4/10 1/11 2/11 Phase Phase 1 Phase 2 Prequalification. Workshop 1 Workshop 2 + 3 Workshop 4. Conceptual. Project proposal. Retail project. Supply. Workshop 5. Decision of which case to continue with. Execution Evaluation. Workshop 6 Workshop 7. Dissemination. This is the main time plan for the project. After Phase 1 there was a vote for the citizens. About 200 persons showed up to the votation and only 3 people voted against it. We are now waiting for the final call to contiue with Phase 2. Along with the project several workshops have been hold, where the participants have been the members of the board. One of the workshop was an excursion to Austria to see examples of passive houses.

12 AL2Boligs oplæg til deltagerne.
Samme udgifter som tidligere: Lavere udgifter til energiforbrug Større udgifter til husleje AL2 boliger hjælper beboeren med at flytte ud og ind igen! Hvis du ikke vil have den nye lejlighed er det også en mulighed Beboeren kan være med til at bestemme sin egen indretning ud fra forskellige forslag. Al2boligs erfaringer med renoveringsprojekter har været vigtige AL2Bolig has before had nonsuccesful projects with the tennents and realised how important it is that the citizens first of all, also feel that they gaing something out of the renovation project, for example a better inddoor design. AL2Bolig had also learned how important it is with the right communication, otherwise the residents would vote negatively at the votations. They also knew that it was important that the residents would not have to have too much trouble moving out for the 3 months of renovation. Therefore AL2Bolig set up a set of proposals to clearify the advantages of going through with the energy renovation.

13 Arbejdsmetode i projektet
Integreret proces Organisationen er suplleret med eksterne rådgivere (advisory board) Integreret energi Design Workshops Rådgivere og AL2Bolig har fokuseret meget på kommunikation til beboere: Lavet en avis omkring klima-projetet Informationsmøder Banket på døre Har valgt en blok med stor representation fra AL2-bestyrelsen (“show the way”) The working methodology has had a lot of focus of the proces being integrated – integrated as the organisation has been supplied by an external advisory group with objective specialists with a lot of knowledge within the area integrated between the architect and the engineer as they work after integrated energy design integrated with workshops together with the board of Langkærparken at last but not least: integrated with the residents as AL2Bolig has put a lot of effort in communicating with the citizens of the area.

14 Generelt i alle 4 scenarier
“Coating princippet” Optimere klimaskærmen i alle 4 scenarier: Isoleringstykkelsen Forbedring af kuldebroer Fokus på lufttæthed Udvendig solafskræmning af hensyn til indekliamet General for all 4 cases is that there has been focused on the climate screen according to insulations thicknesses, the U-values of the windows, tightness, elimination of cold bridges – in all anything to provide the residents with an energy efficient building as possible. Thereafter different solutions have been considered according to energy sources such as solar heating and solar cells. The general condition used is a “coating principal”, where the main internal construction is maintained whereas the exterior construction is somewhat changed. The principal is to “coat” the building with insulation and change windows and so on. In that case it is possible to avoid any problems according to the housing support. Also it is energy efficient to “wrap” the building from the outside in order to eliminate cold bridges and optimise air tightness.

15 Scenarie 1 – Standard (BR08)
Omkring70 kWh/m2 år Ekstra isolering af ydervægge, tag, dele af terrændæk. Opgradering af vinduer til en U-værdi på 1,7 W/m2*K Nyt mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding Udsugning fra køkkener via emhætte med erstatningsluft Energy classes As the windows in the bathrooms were changed into low energy windows in 2006, they will be examined to see if it would be necessary to change them in order to fulfill the standards of BR08.

16 Scenarie 2 – Lavenergi klasse 2
Omkring 50 kWh/m2 år As ved standard Br08 men med bedre U-værdier fx 0,12 W/m2*K på ydervægge, og tag på 0,08. Vinduer med U-værdi på 1,3 Undersøgelser omkring afkobling fra fjernvarme Energy classes Solar heating panels will be placed on the roof of the building.

17 Scenarie 3 – lavenergi klasse 1
Omkring. 30 kWh/m2 år Isoleret som LEk2 Vinduer med u-værdier på 0,9. Implementering af solceller (ca. 4 m2 pr. apartment) Implementering af solvarme (totalt ca. 50m2) for brugsvand og rumopvarmning Mere effektiv varmegenvinding og lavere elforbrug til lufttransport. Alternativ brug af fjernvarme ( evt. som lavtemperatur). Energy classes Solar heating panels and solar cells will be placed on the roof of the building.

18 Scenarie 4 – Lavenergi klasse “0”
Omkring. 18 kWh/m2 år. Isoleret som LEK 1 Implementering af solvarme som i LEK1 Implementering af solceller (ca. 10 m2 pr. appartment) Undersøgelser af alternative måder at udnytte fjernvarme. Energy classes Solar heating panels will be placed on the roof of the building. Solar cells will be placed on both the roof of the building plus the gavle facing south. The reason why the amount of solar heating panels is not increased is because the demand for hot water is fulfilled by the 3 m2 per appartment.

19 Optimeringsproces indeklima
Lettere tendens til overophedning i lavenergi-byggeri Undersøge effekt af solafskræmning Brug af naturlig ventilation Altanens indflydelse Dynamisk bygningssimulering i BSIM 2002 - Timer / dag med solafskærmning - Manual / automatisk reguleret - Nødvendig mængde af naturlig ventilation ( Contam) - Altanernes effekt på indeklima med højisolerede vinduer mellem lejlighed og altan Solar heating panels will be placed on the roof of the building. Solar cells will be placed on both the roof of the building plus the gavle facing south. The reason why the amount of solar heating panels is not increased is because the demand for hot water is fulfilled by the 3 m2 per appartment.

20 Optimeringsproces - indeklima
Undersøgelser af temperatur på altan om vinteren. Betydning af kuldebro mellem lejlighed og altan Kondensrisiko? Solar heating panels will be placed on the roof of the building. Solar cells will be placed on both the roof of the building plus the gavle facing south. The reason why the amount of solar heating panels is not increased is because the demand for hot water is fulfilled by the 3 m2 per appartment.

21 Optimeringsproces - indeklima
Undersøgelser af temperatur på altan og i lejligheder om sommeren. Hvor varm bliver altanen? Temperaturer i lejligheden? Solar heating panels will be placed on the roof of the building. Solar cells will be placed on both the roof of the building plus the gavle facing south. The reason why the amount of solar heating panels is not increased is because the demand for hot water is fulfilled by the 3 m2 per appartment.

22 Optimization proces cold bridges– an example
Varmetab gennem kuldebroer Følsomhedsanalyser – hvad har betydning for kuldebroens størrelse? Hvor er kuldebroen placeret? Brug af materialer med lavt energi indhold i fremstillingsfasen og i “drift”. Brug af materialer med lav varmeledningsevne Solar heating panels will be placed on the roof of the building. Solar cells will be placed on both the roof of the building plus the gavle facing south. The reason why the amount of solar heating panels is not increased is because the demand for hot water is fulfilled by the 3 m2 per appartment. Sålbænk type Linjetab uden holder Linjetab med holder Vægtet linjetab W/mK 2 mm GRP 0,027 0,102 0,032 2 mm aluminium 0,148 0,167 0,149 2 mm zink 0,128 0,157 0,130

23 Optimering – lavenergi - almentbyggeri
Isolering mellem stuelejlighed og kælder Isolering mellem lejligheder af hensyn til støj og tab mellem lejligheder Høje g-værdier for udnyttelse af direkte solindståling – også i lejlighederne Mekanisk ventilation som nødvendighed grundet lav infiltration Løsninger med meget lav grad af vedligehold Tekniske løsninger der er let gennemskuelige for servicepersonalet Solar heating panels will be placed on the roof of the building. Solar cells will be placed on both the roof of the building plus the gavle facing south. The reason why the amount of solar heating panels is not increased is because the demand for hot water is fulfilled by the 3 m2 per appartment.

24 Energi-principper Solar Collektor
Less resourceful tenants made us choose a central ventilation instead of less power consuming individual ventilationsunits.

25 Nye facader Facade mod øst Facade mod vest
The facades of the building will be changed from Steni plates to slate (skiffer). Other materials such as puds and wood were investigated, but the majority of the board preferred slate as it is a natural material and very resistant towards weather and wind, and therefore has a very long lifetime. Less mann hours for maintenance(vedligehold) Facade mod øst Facade mod vest

26 Sydgavl This is how LEK0 could look like, with the solar cells also on the south gabl (gavl). On the drawing you can also see the inlet and outlet of the ventilation system.

27 Primær forsyningskilde– fjernvarme
Langkærparken ligger i et fjernvarmeområde forsynet af Affald Varme Århus Ingen / svært gennemskuelige regler for afkobling til fjernvarme ved energirenoveringer. Det er en udfordring for energirenoveringer hvis de er placeret i et område med fjernvarme, pga sammensætningen i fjernvarmeprisen med en fast del og en variabel del Variable udgifter (proportional med energiudgifterne) Faste udgifter der ofte fastsættes på baggrund af m2 opvarmet etageareal eller ud fra effekt med baggrund i m2. The combination of district heating and energy renovation is not always a good fit. The fee for district heating is divided into two parts, a variable part and a non-variable part. As the energy consumption of a building is reduced a lot when energy renovation, the non-variable part becomes a huge part of the over-all fee. Therefore sometimes energy renovation are avoided due to the division of the costs. It woud be cheeper using woodtaps than district heating However many district heating companies are modernising and planning for the future, for example AVÅ is planning to have low temperature district heating in the future.

28 Primær forsyningskilde– fjernvarme
Indikationer på at AVÅ har planer om at tilbyde lavtemperatur fjernvarme i fremtiden AVÅ har vist interesse for at bruge langkærparken som forsøgsprojekt for nye afregningsordninger Fire principper har været diskuteret: Fjernvarme med traditionelt temperatursæt, men med lavere fast afregningspris pga. lavere effektbehov. Fjernvarme med T = (60/40)° C og reducerede effekter Fjernvarme med udnyttelse af returvarmen Fuldstændig afkobling fra fjernvarmen It is very positive that AVÅ is open to a dialogue for changing the fee system if using another principal. It is not decided yet, but the project group will take this into consideration when calculating what would be the best solution for the citizens of Langkærparken.

29 Primær forsyning - fjernvarme
Fjernvarme sammenlignet med andre forsyningsformer over 20 år. (nuværende afregningsform) It is very positive that AVÅ is open to a dialogue for changing the fee system if using another principal. It is not decided yet, but the project group will take this into consideration when calculating what would be the best solution for the citizens of Langkærparken.

30 Primær energiforsyning - fjernvarme
Fjernvarme sammenlignet med andre forsyningskilder (ny afregningsform) It is very positive that AVÅ is open to a dialogue for changing the fee system if using another principal. It is not decided yet, but the project group will take this into consideration when calculating what would be the best solution for the citizens of Langkærparken.

31 Erfaringer og barierer
Løsninger Centralt ventilationsanlæg med varmegenvinding (rotorveksler) Opvarmning med fjernvarme forberedt til lavtemperatur (50 /35) radiatorer og gulvvarme i badeværelser Ydervægge med 0,12 i U-værdi; tag med 0,08 i U-værdi. Velisolerende vinduer med U-værdi 0,9 og g- værdi 0,58. (jern fattigt glas) Altaner også velisolerede mod det fri af hensyn til den fremtidige brug Vindues rammer i GRP og sålbænke i GRP Polykrystallinske solceller med virkningsgrad på ca. 14%. (0,146 KWp/m2) Udvendig manuelt styret solafskræmning It is very positive that AVÅ is open to a dialogue for changing the fee system if using another principal. It is not decided yet, but the project group will take this into consideration when calculating what would be the best solution for the citizens of Langkærparken.

32 Erfaringer og barierer
Opvarmningsform afhængig af fast / variabel fordeling på fjernvarmepris Varmeværkets villighed til at indgå i dialog om takststrukturer. Lav fast afregningspris på fjernvarme kræver omtanke i brugsvandsdimensionering. Brugsvandets effektbehov må ikke blive dimensionsgivende. Med lav fjernvarmepris forringes solvarme-rentabiliteten markant. Skydepartier med lav u-værdi og høj lufttæthed kan være svære at finde på markedet. Tilførsel af erstatningsluft til emhætte (særligt i små lejligheder med høj tæthed) Pladskrav og føringsveje. It is very positive that AVÅ is open to a dialogue for changing the fee system if using another principal. It is not decided yet, but the project group will take this into consideration when calculating what would be the best solution for the citizens of Langkærparken.

33 Konklusioner For at opnår en succesfuld renovering af alment byggeri, er det meget vigtigt at: Beboerne får mere end “blot” en energirenovering. (fx en forbedring af lejlighederne) Kommunikation med beboerne , så de føler sig klædt på til at stemme ved beboervalget. (beboerdemokrati) Energi løsninger der også kan bruges i fremtiden. (almene boliger består ofte længe)

34 Langkærparken efter renoveringsprojektet
Monitorering af klima-blok og reference-blok Formidling af resultater til intern brug for helhedsplanen, samt eksternt i byggeriets medier.

35 Contact details Amdi S. Worm Installationsingeniør T: M:


Download ppt "Eksempel på energirenovering Langkærparken, Tilst 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google